Kuntavaalit 2017

Jarno Luoma-Nirva
PIR
Tampere
424 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Tampere
Ikä 41
Koulutustaso DI
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Ajan päätöksenteon avoimuutta ja demokraattisuutta, asukkaiden valinnanvapauden lisäämistä kaupungin palveluissa ja kaavoituksen ja rakennusmääräysten keventämistä siten, että on mahdollista rakentaa tiiviimmin ja korkeammalle.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 48 +48
  ennakkoon 17  
  vaalipäivänä 31  
Osuus kunnan äänistä 0.0%  
  ennakkoon 0.0%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jarno Luoma-Nirva: "Parasta olisi, kun koululaisilla olisi aina mahdollisuus itse valita, haluavatko syödä kadvisruokaa vai liharuokaa."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jarno Luoma-Nirva: "MIelummin näistä kuin esimerkiksi terveydenhuollosta, koulutuksesta tai toimeentulotuesta."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jarno Luoma-Nirva: "On ihmisten oma asia päättää, missä haluavat asua. Valtion ei tule suosia tai sorsia sen enempää kaupunki- kuin maaseutuasumistakaan. Tällä hetkellä asumistuki suosii kaupunkiasumista, kun valtio korvaa osan asumiskuluista, mitkä ovat kaupungissa korkeammat. Asumistuen korvaaminen kaikille yhtäsuurella perustulolla tekisi halvemmasta, mutta kauempana palveluista olevasta maaseutuasumisesta tasevertaisemman vaihtoehdon."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jarno Luoma-Nirva: "Jos opetus menee lahjakkaimpien tahdilla, vähemmän lahjakkaat tippuvat kärryiltä. Jos taas edetään hitaimpien mukaan, lahjakkaammat tylsistyvät eivätkä koskaan saavuta potentiaaliaan. Siksi oppilaiden tulisi voida opiskella omaan tahtiin omien kykyjensä ja kiinnostustensa mukaisesti."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jarno Luoma-Nirva: "Virkoihin tulee palkata pätevimmät sukupuolesta riippumatta."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jarno Luoma-Nirva: "Ehdottomasti. Ihmisellä tulee olla oikeus paitsi elää elämänsä haluamallaan tavalla, myös kuolla haluamallaan tavalla. Tästä tuskin on eri mieltä kukaan sellainen, joka on joutunut katsomaan läheisensä pitkää kitumista parantumattoman sairauden kourissa kuoleman lähestyessä tuskallisen hitaasti. Toki ihmisillä tulee olla edelleen oikeus myös pitkittää elämäänsä kärsimyksistä huolimatta jos niin haluavat, mutta heidän ei pidä pakottaa muita samaan."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jarno Luoma-Nirva: "Jos kansalaisella ei ole varaa maksaa hoidostaan, annettaisiinko tämän sitten vaikka kuolla hoidon puutteeseen? Entä jos kysesssä on esimerkiksi liiallisen kolesterolin aiheuttamat sydänvaivat, jotka olisi voitu välttää jos olisi noudattanut parempaa ruokavaliota? Synnynnäisiä vaivoja luukunottamatta suurin osa terveysongelmista olisi todennäköisesti ollut vältettävissä terveemmillä elintavoilla. Korvaukset pois kaikilta, jotka eivät ole harrastaneet liikuntaa vähintään tunnin päivässä?"

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jarno Luoma-Nirva: "Ehdottomasti, kansalaisten tulee olla lain edessä tasa-arvoisia. Samaa sukupuolta olevien vanhempien ei ole sitä paitsi havaittu olevan yhtään huonompia kuin eri sukupuolta olevienkaan, ehkä pikemminkin päin vastoin."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jarno Luoma-Nirva: "Auttamisen tulee perustua siihen, kuka tarvitsee eniten apua ja kenen auttaminen on käytännöllisintä, ei siihen, missä maassa avun tarvitsija on sattunut syntymään."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jarno Luoma-Nirva: "Tuloeroista sinänsä ei ole haittaa yhteiskunnalle, mutta köyhyydestä on. Tuloeroista huolehtimisen sijaan kannattaisi keskittyä köyhyyden vähentämiseen. Se toki luultavasti samalla vähentää myös tuloeroja, mutta tuloerojen vähentäminen ei välttämättä vähennä köyhyyttä vaan saattaa jopa lisätä sitä. Tuloerot kun vähentyvät silläkin, jos hyvätuloisimmat muuttavat pois maasta, joskin samalla vähenevät myös verotulot ja työpaikat, eli köyhyys lisääntyisi vaikka tuloerot vähenisivät."