Kuntavaalit 2017

Ilkka Tuovinen
VY
Tammela
80 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Tammela
Ikä 36
Koulutustaso Kauppatieteiden yo
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

Meidän Tammela yhteislistan sitoutumaton ehdokas. Yrittäjä ja koti-isä. Olen Teurolta maailmalle lähtenyt, Kytöön paluumuuton tehnyt Tammelalainen. Routa ei ajanut porsasta kotiin vaan, mikäs muu, kuin rakkaus. Nyt olen talonrakennuksen jäljiltä nöyrä pankin renki ja pienen tytön putkahdettua maailmaan 2016, myös onnellinen ja ylpeä isä. Perheeseeni kuuluu puolisoni Hanna, tytär Hilja sekä Hannan poika Markus. Harrastuksia mm. metsästys ja luonto, ruoka, kirjallisuus (scifi/fantasia), musiikki ja tietotekniikka.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 75 +75
  ennakkoon 25  
  vaalipäivänä 50  
Osuus kunnan äänistä 2.3%  
  ennakkoon 1.8%  
  vaalipäivänä 2.7%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Seuraavaksi varmaan vasenkätisetkin erotellaan, vai pakotettaisiinko heidät oikeakätisiksi?"

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Tammelan kuntatalouden ollessa hyvällä tolalla, ei kumpaankaan ole tarvetta. Kunnalle on mahdollisuus ottaa lisävelkaa, mikäli tilanne nopeasti muuttuu."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Lähtökohtaisesti kasvisruokavaihtoehdon tulisi olla tarjolla jokaisella aterialla. Liharuoan osalta tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä hyödyntämään lähituotantoa ja eettisesti tuotettuja vaihtoehtoja."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Ihmisarvoinen kohtelu tulee aina taata kaille, esimerkiksi välttämätön välitön terveydenhuolto."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Lähtökohtaisesti kannatan sitä, että myös yritysmaailmalle tarjotaan mahdollisuus osallistua julkisten palveluiden tuotantoon. Tämä ei kuitenkaan päde kaikkeen. Teknisessä toimessa näen monia mahdollisuuksia tehostaa toimintaa, sen sijaan terveydenhuollon yksityistämisessä on todella vaikeita haasteita ja esimerkiksi peruskouluja ei missään nimessä tule antaa yksityisen sektorin hallittavaksi."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Palvelutarjonnan tulee olla tasapuolista."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Jo puhtaasti kuntastrategiassa tunnistettujen uhkakuvien (kaupungistuminen, väkiluvun lasku, väestörakenteen muutos) takia, kunnan tulisi toivottaa kotoutettavat turvapaikanhakijat tervetulleiksi."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Tammelan ei nykyisessä tilanteessa ole mitään syytä harkita kuntaliitosta. Tammelan näkökulmasta kuntaliitos Forssaan voisi olla turmiollinen. Tammelan väkitiheys on huomattavan paljon pienempi mutta kunta on kuitenkin käytännössä aktiivisesti asuttu koko laajalta pinta-alaltaan. Minun on vaikea nähdä, miten Forssa-johtoisessa kuntaliitoksessa Tammelan asukkaiden edut tulisivat turvatuksi."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Kirjastopalvelut tulee pitää maksuttomia, niillä taataan mahdollisuus "koko maailman tietoon", kaikille kansalaisille, tasa-arvoisesti."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Erilaisten kulttuuripalvelujen tarjontaa ei tule vähentää muuta kuin ns. kriisitilanteessa lyhytkestoisesti. Tällä hetkellä siihen ei ole tarvetta."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Päivähoitomaksu on myös yksi vetovoimatekijä, jolla alueelle voidaan houkutella lapsiperheitä."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Kylien elinvoiman kannalta "Peliittapirssi" voisi olla maksuton ja vastaavasti Myllykylä/Porras-Lamala-Kirkonkylä reitille voisi olla järkevää toteuttaa maksuton liikennevuoro Forssan suuntaan esim. kerran viikossa."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Lähtökohtaisesti pitäisin kohtuullisena, että myös pääomaverot omalta osaltaan auttavat kunnan verokertymän kasvattamisessa. Monilla yrittäjillä pääomatulot voivat olla käytännössä ainoa tulolähde. Aihe on kuitenkin veromatemaattisesti niin laaja, etten ole siihen tarkemmin perehtynyt."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Suomessa tulee olla mahdollista elää valitsemallaan alueella. Kaikkia peruspalveluita ei voida taata koko Suomen alueella tasavertaisella saatavuudella, mutta asumisen vapautta ei tulee rajoittaa siten, että kaukaisimmat alueet yksinkertaisesti tehdään mahdottomiksi asua. Suora kustannus voi myös tuoda epäsuorasti tuottoa. Pienetkin yksiköt voivat tuottaa palveluja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja auttavat palvelutuotannon innovoinnissa."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Kännykät luokkaan vain, mikäli niille on käyttöä itse opetustapahtumassa."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Tietyillä osa-alueilla heikommat oppilaat saavat tukea aiheen helpommin omaksuvilta vertaisiltaan, jotka vastaavasti saavat ensiarvoisen tärkeää kokemusta toisten auttamisesta ja erilaisten ihmisten hyväksymisestä. Tasoryhmiin jakamalla tämä vuorovaikutus poistuu ja johtaa heikompiin oppimistuloksiin kautta linjan, puhumattakaan sosiaalisten kokemusten vähentymisestä."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Siellä missä samat ihmiset ovat pitkään tekemisissä toistensa kanssa, voi ulkopuolisen mielestä näyttää siltä, että "hyvä veli -verkosto" taas sopii keskenään. Epäilysten välttämiseksi esim. kunnallisessa päätöksenteossa tulee päätösperusteluiden ja toiminnan olla mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää. Päätöksenteon avoimuudessa ja tuomisessa lähemmäksi kuntalaisia tulee hyödyntää monikanavaisesti eri medioita (sosiaalinen, printti, internet ym.)."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Virkaan tulisi aina valita pätevin henkilö. Ymmärrän sukupuolikiintiöiden kyllä osaltaan edistävän "lasikattojen" murtamista, mutta toisaalta se ei välttämättä aina johda pätevimmän henkilön valintaan. On vaikea sanoa, olisiko keskimäärin ero pätevyydessä "oikean" sukupuolen omaavan ja pätevimmän välillä sellainen, että se muodostuisi käytännössä merkittäväksi. Uskon kuitenkin nykyään päteviä hakijoita riittävän sukupuolesta riippumatta, jonka takia vastasin "Täysin eri mieltä"."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Mitä monipuolisempia näkökulmia on käytettävissä asioiden tarkasteluun, sitä luovempia, innovatiivisempia, tehokkaampia ja ihan vaan parempia ratkaisuja kykenemme tekemään kuntalaisten eteen."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Ihmisarvo on koskematon. Koen oleelliseksi osaksi ihmisarvoa ihmisen oikeuden päättää omasta elämästään."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Olemme vaarallisella tiellä, jos rupeamme laittamaan kansalaisille hintalappua hänen elämänsä elämän mukaisesti. Ns. "elintapasairauksia" on myös käsittääkseni mahdoton osoittaa aukottomasti johtuvan juuri kansalaisen elintapavalinnoista, aina on sattuman mahdollisuus. Kaikki tupakoitsijat eivät sairastu keuhkosyöpään eikä tupakoitsijan keuhkosyöpä aina johdu tupakoinnista."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Näinhän asia on nytkin. Teemme tätä arvovalintaa jatkuvasti panostamalla suomalaisten hyvinvointiin sen sijaan että ohjaisimme varat esimerkiksi kehitysapuun. Näen, että tekemällä oikeita valintoja oman menestyksensä eteen, niin Suomi valtiona kuin Tammela kuntanakin pystyy parhaiten myös avustamaan muita tarpeenalaisia kuin vain omia kansalaisiaan."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Tuloerot itsessään eivät ole "paha" asia. Mikäli tuloerojen kasvaessa myös pienituloisimman asema paranee, tuloerojen kasvu voidaan nähdä positiivisena ongelmana. Mikäli kuitenkin tuloerot kasvavat ilman merkittävää vaikutusta pienituloisen asemaan ja hyvinvointiin, voidaan tuloerojen kasvua pitää negatiivisena ongelmana."