Kuntavaalit 2017

Tuomas Liikala
Vihr
Seinäjoki
201 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Seinäjoki
Ikä 29
Koulutustaso DI
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Tampereen teknilliseltä yliopistolta valmistunut tietotekniikan DI.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 33 +33
  ennakkoon 20  
  vaalipäivänä 13  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.1%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Itse en suoranaisesti kannata mitään kiintiöitä, mutta liian suuri osuus maahanmuuttajalapsia luokalla on ongelma, joka johtaa ryhmäytymiseen. Lapsille tekee hyvää olla erilaisten ihmisten kanssa, jolloin mielikuvat erilaisista ihmisistä ovat todellisia. En usko tämän asian olevan erityinen ongelma Seinäjoella."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Riippuu kokonaisuudesta, enkä usko päätösten olevan ihan näin vastakkaisia koskaan. Esimerkiksi koulutusta voidaan tehostaa ilman veronkorotuksia järjestämällä julkinen liikenne vastaamaan kouluverkoston tehostamista. Mielestäni perusopetuksen heikentäminen ei ole missään vaiheessa järkevä päätös, jokaisen sukupolven lapset ansaitsevat tarvittavan perusopetuksen ja välttämättömät taidot yhteiskunnassa pärjäämiseen. Suomi ei pärjää kuin tehokkaalla koulutuksella, muuten hukka perii meidät."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Voitaisiin vakavasti miettiä kasvisruoan lisäämistä ja liharuokien osittaista korvaamista esimerkiksi viikoittaisella kasviruokapäivällä. En näe pakottamista kuitenkaan oikeana vaihtoehtona, vaan mielestäni kasviruoassa voitaisiin joustaa nykyisistä kouluruualle asetetuista tiukoista suosituksista, jotta kasvisruasta saataisiin houkuttelempaa."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Tietenkään ketään ei saa jättää heitteille. Jos henkilön turvapaikkahakemus on hylätty, niin on väärin maasta vapaaehtoisesti pois lähteneitä kohtaan, jos laittomasti maassa olevat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet saavat täydet kansalaispalvelut. Tämä on tosi vaikea ongelma, jota tulee käsitellä tapauskohtaisesti."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Täysin mahdotonta sanoa yleisvastausta, joka pätisi kaikissa tapauksissa. Moni yksityistämishanke on epäonnistunut ja lisännyt julkisia kuluja, mutta toisaalta moni julkinen toimia ei kykene nykyisellään toimimaan tehokkaasti. Jos yksityistämistä tehdään, niin sen pitäisi myös oikeasti tarkoittaa palvelun avaamista todelliselle markkinataloudelliselle kilpailulle, ei toiminnan myymistä yhdelle monopoliyritykselle. Tiettyjä palveluita ei tulisi yksityistää, kuten tieverkostoa tai poliisia."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Rikkaiden asuinalueellakin voi asua myös vähävaraisia. Mielestäni tämä vain lisäisi vastakkainasettelua ja ylläpitäisi luokka-ajettelua, enkä näe kokonaisuutena kansantaloudellisesti järkevänä toimintana."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "En näe mitään erityistä pakkoa vastaanottaa pakolaisia. Asiassa tulee huomioida paikallisten ihmisten suhtautuminen asiaan ja taloudelliset tekijät. Jos ihmiset suhtautuvat erittäin kielteisesti pakolaisiin, niin en usko sen olevan erityisen järkevä päätös, ainakin sitä tulee miettiä hyvin tarkasti. Asiasta tulee käydä keskustelua kaikkien kuntalaisten kanssa, myös kuunnella vastapuolen näkemystä ja yrittää ymmärtää heidän kantansa asiaan ja löytää paras ratkaisu."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Tulevien kuntaliitosten osalta kyse on enemmänkin naapurikunnista. Jos ne haluavat liittyä, niin mitäpä sitä vastustamaan. Nykyinen kunta on jo hyvin iso, joten välttämättä kuntaliitoksesta ei saavuta erityistä hyötyä koko maakuntaa ajatellen. Kuntalaisten näkemystä ja enemmistön tahtoa tulee tässä asiassa kuunnella ja noudattaa."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Täysin naurettava idea, vaikea uskoa olevan edes taloudellisesti kannattavaa. Jos lainaamisesta pitäisi maksaa, niin todennäköisesti kirjasto menettäisi enemmän rahaa lainaamatta jääneistä ja varastetuista kirjoista kuin saisi kulut huomioiden maksullisesta lainaamisesta. Vaikka olisikin tuottavaa toimintaa, niin jokaisella tulisi olla ilmainen pääsy sivitykseen ja kirjastopalveluihin niin paljon kuin vain ehtivät niitä palveluita käyttämään."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Uskoisin olevan todella vaikea saada mitään merkittäviä summia kasaan järkevästi leikkaamalla kulttuurista. Nykyiset erilaiset kulttuurillisesti merkittävät maakuntamuseot ja -teatterit toimivat todella vähillä resursseilla ja paljolti vapaaehtoistyöllä."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Olen hyvin kielteinen tälle ajatukselle, mutta riippu yleisesti tulevaisuuden päivähoidon maksullisuuden kehityksestä. Päivähoidossa kyse on lapsista eikä vanhemmista."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Hieno idea, mutta mielestäni ei keskeisin paikallisen joukkoliikenteen ongelma. Jos saataisiin edes maksullinen joukkoliikenne koko kuntaan, niin sitten voisi pohtia sen ilmaisuudesta. Pelkästään maksullinen joukkoliikenne säästäisi valtavasti kaikkien osapuolien rahaa, jos sitä vertaa nykyiseen vanhusten ja muiden ajo-oikeudettomien taksiliikenten määrään ja kustannuksiin."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Kyllä, jos se saisi toteutettua järkevästi ja tasapuolisesti. Yhdysvalloissa kuntaverotus painottuu paljolti omaisuuteen. Tätä asian järkevyyttä tulisi pohtia erityisesti talousoppiin perehtyneiden henkilöiden, mutta ei kuulosta ollenkaan mahdottomalta idealta."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Julkiset palvelut tulisi taata vähintää kohtuullisen helposti saavutettavaksi kaikille vaikka toisikin hieman lisäkustannuksia enemmän kuin ydinkeskustan asukkaista."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "En näe tätä välttämättömänä. Koulussa pitäisi opettaa aikuisten elämään, aikuisten kesken riittää puhelimen äänettömälle pistäminen ryhmätilanteissa. Jos asia muodostuu ongelmaksi, niin tarvittaessa voidaan muuttaa yleistä käytäntöä, kunhan se ei aiheuta kenellekään oppilaalle leimaantumista syylliseksi sääntöjen tiukentamisesta."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Kaikkien lasten perusosaamisesta tulisi huolehtia, mutta tärkeintä on antaa lahjakkaimmille mahdollisuus kehittyä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ydinosaamisensa kehittämiseen. Nykyään lahjakkaiden pitää aloittaa harjoittelu jo lapsensa, jos haluavat päästä huipulle. Huippuja tarvittaisiin Suomessa nyt kipeästi. Tärkeää on kuitenkin muistaa heidänkin olevan vain lapsia, eikä pilata hyvää motivaatiota negatiivisilla mielikuvilla. Tämä koskee muitakin kuin vain liikunnallisesti lahjakkaita."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Rakenteellista korruptiota on Suomessa paljon, mutta ei peliä ole täysin menetetty, vaan vielä on toivoa demokratiasta."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Vastustan sukupuoleen perustuvia kiintiöitä"

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Joskus kerjääminen on ollut lailla kiellettyä, sittemmin luovuttu. En näe sen lain palauttamiselle tarvetta. Pitäisikö siitä kerjäyksestä sitten antaa sakkoa, vankeutta tai varoitus, jos se kiellettäisiin lailla? Vaikea uskoa sillä saavutettavan paljon mitään positiivista, enemmänkin vain haittaa."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Usein erilaisuus on hyvä ja positiivinen asia, mutta ei välttämättä aina. New Yorkissa 60-luvun lähiöissä tapahtunut 'White Flight' eli kantaväestön poismuuttoaalto on osoitus siitä, että joskus asiat voivat mennä hyvinkin pahasti pieleen. Riskit on hyvä tiedostaa, koska sen mahdollisuus on merkittävä ja seuraukset ovat katastrofaaliset. Monikulttuurisuudesta pitäisi tehdä hyvä asia, se ei sitä välttämättä itsessään ole."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Kyllä, pitäisi sallia."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Täysin mahdotonta, esimerkiksi syövän aiheuttajan selvittäminen on lähes mahdotonta, ylipäätänsä kyse on paljolti kemiallisesta hiukkastason sattumasta. Näiden lisäksi 10 vuotta sitten norjalaisten huippututkimuksessa maitorasvan yhteys sydäntautikuolleisuuteen jäi puuttuman, tulosten mukaan jopa alensi sydän- ja verisuonisairauksia. Monet mielenterveysongelmat ovat hypoteesitasoon pohjautuvia, eikä niitä ole voitu todistaa tieteellisesti. Kuka korvaa kulut lääkärin väärästä päätöksestä?"

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "En näe valtion tai kunnan kannalta mitään syytä erillisoikeuksiin kenenkään suhteen. Kirkko voi itse päättää vapaasti liittojen siunaamisesta ja muista rituaaleistaan, mutta heidän ei tulisi toimia valtiollisena tahona niin toimiessaan."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Tietenkään ketään akuuttia apua tarvitsevaa ei saa jättää kunnassamme heitteille. Jos henkilö on laittomasti maassa karkoituspäätöksen saaneena, niin on väärin maasta vapaaehtoisesti pois lähteneitä kohtaan, jos laittomasti maassa olevat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet saavat täydet kansalaispalvelut. Oletin kysymyksen tarkoittaneen oman kaupunkini aluetta, ei yksi kunta voi koko maailman ihmisiä yksin auttaa."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Nykyisten talousoppien mukaan korkea luku tuloeroja mittaavassa Gini-kertoimessa korreloi epätasa-arvon ja yhteiskunnallisten etenemismahdollisuuksien vaikeutumisen kanssa, joten kyllä se on haitallinen asia nykyisessä talous- ja yhteiskuntajärjestelmässämme. LÄHDE: https://www.kansascityfed.org/publicat/sympos/1998/S98feldstein.pdf"