Kuntavaalit 2017

Taisto Miettinen
PS
Kauniainen
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Kauniainen
Ikä 51
Koulutustaso Tohtorikoulutettava, Kauppatieteiden lisensiaatti, Varatuomari, Oikeustieteen kandidaatti, Tekniikan ylioppilas (DI)
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Oikeudenmukaisuutta, taloustietämystä, sisukkuutta ja tehokkuutta asioidesi hoitoon. Teen minkä lupaan. Koulutusta ja monipuolista työkokemusta kuin pienessä kylässä. Lakimiestehtävissä 25 v ja taloustehtävissä 10 v. Olen toiminut lisäksi vuosia mm. lapsi- ja varhaisnuorisotyössä, opetustoiminnassa sekä rakennusalalla. Toimin myös yrittäjänä. Kaupunginvaltuutettu, ovk-lautakunta, valtion liikuntaneuvosto.....

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 77 -4
  ennakkoon 39  
  vaalipäivänä 38  
Osuus kunnan äänistä 1.4%  
  ennakkoon 1.5%  
  vaalipäivänä 1.4%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Kaikkia kohdeltava tasa-arvoisesti (vastaava kysymys kuin nro 15)"

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Peruspalvelut tulee turvata. Kaupungin tulee samalla tervehdyttää talouttaan mm. vähentämällä kunnan toimintojen päällekkäisyyttä ja byrokratiaa sekä muutoin tehostamalla organisaatioiden toimintaa (vastaava kysymys kuin nro 2)"

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Kouluissa tulee tarjota monipuolista ruokaa"

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Vain hätäapu. Laitonta oleskelua / lain rikkomista ei tule tukea"

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Valtion ja kuntien tulee huolehtia peruspalveluista. Yksityisiä palveluita voidaan käyttää täydentämään niitä (vastaava kysymys kuin nro 25)"

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Julkiset palvelut koskevat kaikkia tasapuolisesti"

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Kauniainen on päättänyt ottaa vuosittain vastaan turvapaikan saaneita. Kaupungin taloutta tervehdytetään sekä kustannuksia leikataan kaikilla osa-alueilla. Kaupungilla ei ole myöskään vapaita vuokra-asuntoja ja asuntojonossa on satakunta ruokakuntaa. Asiasta blogissani http://www.taistomiettinen.com/blogi/2016/06/18/11071"

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Kauniainen on säilytettävä itsenäisenä"

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Kyse peruspalvelusta ja yleissivistyksestä"

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Kaupungin taloutta on tervehdytettävä"

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Päätös päivähoitomaksuista ja niiden suhteuttamisesta tuloihin on tehty lautakunnassa 2016"

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Kauniainen on Suomen pienin kaupunki, jossa ei ole sisäistä yleistä bussi tms linjaa. Joukkoliikenteeseen tulee panostaa"

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Jos maksettaisiin, niin valtion tuloja olisi lisättävä muutoin ja kunnallisveroja pienennettävä"

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Toiminta syrjäseuduilla ei toisinaan ole mahdollista ilman tukia. Osa tuotannosta tapahtuu syrjäseuduilla (vastaava kysymys kuin no 20)"

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Kännykät tulee säilyttää koululaukussa"

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Kaikkia kohdeltava tasa-arvoisesti"

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Valitettavasti tilanne saattaa olla toisinaan tällainen"

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Virkaan tulee valita pätevin"

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Kerjääminen lisää lieveilmiöitä"

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Monikulttuurisuus on rikkaus, mutta myös taloudellinen menoerä"

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Kyse henkilökohtaisesta valinnanvapaudesta"

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Vastuuta tulee jakaa jokaiselle itselleenkin. Vakuutuksissakin korvausta voidaan pienentää tuottamuksen perusteella"

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Eduskunta on jo tehnyt asiassa päätöksen avioliiton osalta. Homo- ja lesbopareilla on laki rekisteröidystä parisuhteesta 9 pykälän (2009) mukaan oikeus sisäiseen adoptioon. Ulkoinen adoptio on sallittu mm. monissa euroopan maissa. Suomessakin asiaa voidaan tarkastella, kuten muitakin asioita, omasta perheajatuksestani huolimatta. Kannatan yleisesti ihmisten tasa-arvoa (vastaava kysymys kuin nro 21)"

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Valtion ja kuntien tulee huolehtia kansalaisistaan/asukkaistaan. Koko elämänsä Suomessa veronmaksajina olevat ovat toisinaan huonommassa asemassa ulkomaalaisiin verrattuna esim. kunnan vuokra-asuntojonoissa ja sosiaalisia etuuksia jaettaessa. Asiasta blogissani http://www.taistomiettinen.com/blogi/2015/02/14/19 ja http://www.taistomiettinen.com/blogi/2016/06/18/11071. Kehitysapua voitaisiin antaa rahan sijaan suomalaisina palveluina"

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Tuloerojen kasvu heikentää talouden kasvuvoimaa"