Kuntavaalit 2017

Oskari Rantala
Vas
Jyväskylä
439 
Vaalitulos {{getStatus('IN_RESERVE')}}
Kunta Jyväskylä
Ikä 32
Koulutustaso FM
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

Työskentelen tiedottajana ja suoritan jatko-opintoja yliopistolla. Olen Vasemmistoliiton Jyväskylän kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja ja puolueen edustaja Jyväskylän sivistyslautakunnassa nyt päättyvällä vaalikaudella. Kuntapolitiikassa puolustan laadukasta koulutusta, varhaiskasvatusta sekä lasten ja nuorten palveluita. Jyväskylässä tarvitaan monimuotoista kulttuuria, monikulttuurisuutta, kestävää kaupunkisuunnittelua ja satsauksia pyöräilymahdollisuuksiin. Joukkoliikenne on muutettava maksuttomaksi ja kaupungin on räätälöitävä palveluitaan erityisesti pienituloisten ja pätkätyöläisten tarpeisiin. Haluan kehittää myös Vasemmistoliittoa modernimmaksi ja nykyajassa eläväksi puolueeksi.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 153 +41
  ennakkoon 72  
  vaalipäivänä 81  
Osuus kunnan äänistä 0.2%  
  ennakkoon 0.3%  
  vaalipäivänä 0.2%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Ehdotus ei kuulosta ihan toteuttamiskelpoiselta, mutta se liittyy kuitenkin todelliseen ongelmaan. Kaupungin on osoitettava enemmän resursseja kouluille, joissa on paljon maahanmuuttajaoppilaita: pienemmät opetusryhmät ja suurempi koulunkäynninohjaajien määrä takaisi, että kaikki pysyvät opetuksessa mukana."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Verotuksen kautta palvelujen rahoitus kerätään oikeudenmukaisesti."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Kasvisruoka on tavallista ruokaa, eikä sen syömisestä tarvitse tehdä suurta numeroa. Lihan syöminen päivittäin ei kuitenkaan ole mahdollista pitkällä tähtäimellä, sillä meillä on vain yksi planeetta käytettävissä. Kouluissa tulisi opettaa lapset tekemään ruokaan liittyviä eettisiä valintoja laajemminkin. Tietyt liharuuat ovat parempia valintoja kuin toiset."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Suomella on vastuu kaikista maassa oleskelevista, ja yhtenä maailman rikkaimmista maista meillä on myös varaa varmistaa, ettei kukaan näänny täällä nälkään. On myös suomalaisten etu, etteivät paperittomat ihmiset ole pakotettuja esimerkiksi tekemään rikoksia henkensä pitimiksi. Globaalia muuttoliikettä ei kuitenkaan voi hillitä muuten kuin puuttumalla pakolaisuutta aiheuttaviin kriiseihin. Kriisien uhreiksi joutuneiden ihmisten tyly kohtelu Suomessa ei pakolaisuutta vähennä."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Kaupunkisuunnittelun lähtökohtana pitää olla, ettei rikkaiden ja köyhien erillisiä asuinalueita pääse muodostumaan."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Oleskeluluvan saaneille ihmisille ei ole riittävästi kuntapaikkoja. Kaikkien kuntien täytyy kantaa vastuunsa."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Maantieteellisesti keskellä Jyväskylää olevan Muuramen yhdistyminen Jyväskylään olisi järkevää koko alueen kehittämisen kannalta. Muuramelaiset hyötyvät Jyväskylän palveluista, mutta ovat niiden rahoituksen kannalta vapaamatkustajia. Laki ei kuitenkaan pakkoliitosta mahdollista."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Progressiivisuus maksuissa on sinänsä oikeudenmukaista, mutta perheiden tulojen seuranta vaatii resursseja, jotka olisi järkevämpää käyttää mahdollisimman hyvien päivähoitopalvelujen järjestämiseen."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Ehdottomasti. Joukkoliikenteen käyttöä on kasvatettava ja ihmisten liikkumista helpotettava. Ehdottomasti. Joukkoliikenteen käyttöä on kasvatettava ja ihmisten liikkumista helpotettava. Joukkoliikenteen muuttaminen Jyväskylässä maksuttomaksi lisäisi myös vähän kauempana keskustasta olevien asuntojen kysyntää, mikä puolestaan laskisi keskustan korkeaa vuokratasoa."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "On posketonta, että suurtenkaan pääomatulojen saajat eivät osallistu kuntapalvelujen rahoittamiseen."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Asia kuuluu kouluille eikä kuntapäättäjille. Koulun järjestyssäännöissä voidaan rajoittaa kännyköiden käyttöä, mutta jatkuva laitteiden pois kerääminen ja palauttaminen kuulostaa työläältä. Pedagogisesti järkevämpää on tarjota mahdollisuuksia käyttää mobiililaitteita oppimisessa."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Ajatus on surkea ja se on todettu oppimisen kannalta huonoksi. Kenellekään oppilaalle ei missään nimessä saa jo opetusryhmiä muodostettaessa ilmoittaa, ettei hän ole niin hyvä kuin muut."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "En pidä sukupuolikiintiöitä perustason julkisiin virkoihin oikeudenmukaisina. Korkeintaan johtavissa asemissa sitä voitaisiin harkita. Tiettyjen alojen vääristynyttä sukupuolijakaumaa voisi oikaista kiintiöillä opiskelijavalinnoissa."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Vaalikoneen laatija ei kyllä oikein ole kartalla siitä, mitkä asiat ovat kuntien päätettävissä. :D"

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Pienituloisten ja huono-osaisten elintavat ovat tilastollisesti huonommat, mutta niitä ei paranneta tekemällä heistä entistäkin pienituloisempia ja huono-osaisempia."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Tämä on taloustieteellisesti todistettu jo niin monta kertaa, ettei asiasta pitäisi enää olla mitään epäselvyyttä."