Kuntavaalit 2017

Antti Ikonen
Lib
Jyväskylä
158 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Jyväskylä
Ikä 23
Koulutustaso Ylioppilas
Yhteystiedot  

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 20 +20
  ennakkoon 5  
  vaalipäivänä 15  
Osuus kunnan äänistä 0.0%  
  ennakkoon 0.0%  
  vaalipäivänä 0.0%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Jyväskylässä asia ei ole ajankohtainen."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Suomalaisten veronmaksajien kipukynnys on jo ylitetty. Sen sijaan uskon, että palveluissa olisi tehostamisen varaa."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Kouluruokailun pitäisi ensisijaisesti tukea lapsen kasvua ja kehitystä."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Jos yksityisestä palveluntarjoajasta saatava hyöty on julkista vastaavaa parempi, pidän valintaa perusteltuna."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Jyväskylässä asuinalueiden jako ei ole näin yksiselitteinen."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "En pidä yhdistämistä yksiselitteisesti negatiivisena asiana, mutta kuntalaisten tulisi pystyä vaikuttamaan oman lähialueensa asioihin."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Kaikkien palveluiden tarpeellisuutta tulee tarkastella kriittisesti, eivätkä kulttuuripalvelut voi nauttia erioikeuksista."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Tarpeen säännölle voi arvioida koulu- ja ryhmäkohtaisesti."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Mielestäni on perusteltua jakaa oppilaat tasoryhmiin ikäryhmien sijaan."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Kannatan mahdollisimman suurta avoimuutta päätöksenteossa."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Virkoihin tulee valita hakijoista kyseiseen tehtävään pätevin."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Ei varauksetta, mutta kunnan tulisi olla avoin uusille näkökulmille."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Ihmisen elämää koskevat valinnat kuuluvat vain henkilölle itselleen."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Tässä rajanveto on hyvin vaikeaa. Mikä lasketaan itseaiheutetuksi? Esimerkiksi iso osa sydän- ja verisuonisairauksista vältettäisiin terveellisillä elämäntavoilla."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Täytyykö tästä vielä keskustella?"

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Jos köyhimpien perustarpeista on huolehdittu, en näe tuloeroja huonona asiana."