Kuntavaalit 2017

Janne Muhonen
PS
Jyväskylä
268 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Jyväskylä
Ikä 31
Koulutustaso ylioppilas
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Oikeudenmukaisen ja perushyvinvoivan Jyväskylän puolesta.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 60 +60
  ennakkoon 17  
  vaalipäivänä 43  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.1%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Monietnisissä luokissa muhii suurempi riski kantaväestön lasten oppimistulosten kärsimiselle, koska niissä sekä opettajalta että huonolla tuurilla myös oppilailla haaskaantuu turhaan aikaa opetuksen sisällön tulkkaamiseen. Asia on tiettyyn rajaan saakka ratkaistavissa jakamalla maahanmuuttajalapset mahdollisimman tasaisesti eri opetusryhmien kesken, mutta tämän ehdot sanelee luonnollisesti maahanmuuttajalasten osuus koko oppilaskunnasta. Yläraja voisi olla vaikkapa 25 % prosentuaalinen osuus."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Tilanne, jossa veronkorotukset ovat julkisten palveluiden leikkaamista parempi vaihtoehto, vallitsee siinä vaiheessa, jossa nettosaajien määrä on nettomaksajia suurempi. Tämä on ikävää huoltosuhdetta kohentavia kansalaisia kohtaan, mutta julkisten palveluiden leikkaaminen kohdistuu myös heihin. Mikäli omat peruspalveluni ovat tästä kiinni, maksan duunarina mieluummin enemmän veroja tuloistani kuin jonotan perusterveydenhuoltoon kuukauden ekstraa. Tämä ei tosin ole nollasummapeliä."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "On ilman muuta hyvä, mikäli kouluissa on valittavana sekä kasvis- että liharuokaa, jos budjetti tämän mahdollistaa. Kasvisruoan tarjonnan lisäämisessä liharuoan kustannuksella ei kuitenkaan ole mitään järkeä."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Tämä antaa signaalin, jonka mukaan kielteinen turvapaikkapäätös ei merkitse mitään vaan maassa oleskelua saa jatkaa saaden silti samoja palveluita kuin turvapaikkaan oikeutetut ja sellaisen saaneet henkilöt itse kantaväestöstä puhumattakaan. Järjestelmän härski hyväksikäyttäminen nakertaa sen luotettavuutta sekä uskottavuutta ja rehellisten kansalaisten auttamis- eli viime kädessä veronmaksuhalukkuutta."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Kysymyksenasettelu viittaa siihen, että yksityistämisen tulisi olla jokin itsetarkoituksellinen tavoite. Julkisten palveluiden tulee olla sopivissa määrin markkinaehtoisia, mutta mikäli vallitsevat käytännöt ovat nimenomaan palveluiden käyttäjien kannalta kunnossa, ei toimivaa järjestelmää tule uudistaa silkasta uudistamisen ilosta."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Tuskin kukaan kykenee esittämään yleispätevää mittaria sille, mikä on luokiteltavissa rikkaiden ja mikä vastaavasti vähävaraisten asuinalueeksi. Vaikka eri asuinalueiden, kuten kaupunginosien, keskimääräistä tulotasoa tilastoidaankin, ei tämä kerro mitään esimerkiksi kyseisen alueen demografisesta väestörakenteesta. Lisäksi on älytöntä väittää, etteivät ns. rikkaat käyttäisi ja näin ollen tarvitsisi julkisia palveluita."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: ""Kotoutettavat turvapaikanhakijat" ei tarkoita yhtään mitään, joten asiasta on hankala olla mitään mieltä. Kenenkään yksilön kotoutumispotentiaalista voidaan laatia vain summittaisia ennusteita. Jyväskylän elinkeinorakenne kuitenkaan ei tuoreimman tietoni mukaan erityisesti kaipaa esimerkiksi matalapalkkatason työvoimaa, jota edes jonkinlaisen kompetenssin omaavilla turvapaikanhakijoilla tavanomaisesti pyritään kattamaan."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Uusiin kuntaliitoksiin ei ole tällä hetkellä etenkään mitään sellaista tarvetta, joka Jyväskylään erityisesti hyödyttäisi."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Kirjastojen lainausmäärät ovat laskeneet muiden vaihtoehtojen vallatessa markkinoita siihen malliin, että tällaisella lisärasitteella esimerkiksi lukemistoa tarvitseville opiskelijoille saataisiin aikaan enemmän haittaa kuin hyötyä. Jyväskylän talouden kannalta tällä on yhtä vähän merkitystä kuin suolahipulla valtameressä."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "En tiedä, minkä verran kulttuuripalveluihin käytetään tällä hetkellä, ts. nykyisellä valtuustokaudella, kaupungin varoja."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Tietääkseni päivähoidon hinta on jo nykyään sidottu vanhempien tuloihin siten, että järjestelmä on oikeudenmukainen."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Julkisen liikenteen käyttäjiä on sen verran vähän, että veronkorotukset, jotka koskisivat jäännöksettä kaikkia kaupungin asiakkaita, olisi kohtuutonta. Jopa siitä huolimatta, että Jyväskylässä bussikyydit ovat moniin verrokkikaupunkeihin verrattuna varsin korkeita."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Jätän suosiolla verotustekniset asiat minua paremmin tietäville."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Myönnän olleeni tästä joskus täysin päinvastaista mieltä, mutta muuttotappiokuntien tekohengitys on liian kallis ja turha pieti maksettavaksi sen sijaan, että hallinnossa siirryttäisiin asteittaiseen maakuntatason päätöksentekoon."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Jos tämä kysymys olisi esitetty minulle 13-vuotiaana ja ensimmäisen matkapuhelimeni joululahjaksi saaneena, olisi varmasti kritisoinut päätöstä ankarasti. Linjauksella kuitenkin ajatellaan lasten parasta ja pyritään turvaamaan se, että keskittyminen kunkin oppitunnin sisältöön ei häiriinny. Joitain tämänkaltaisia päätöksiä ei tehdä lasten kiusaksi ja niistä saattaa moni olla aikanaan kiitollinen."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Oppilaiden vanhemmilla on jo nykyään toivottavasti mahdollisimman tarkoin kasvattiensa oppimistasosta tai lahjakkuudesta tilanteen tasalla ollessaan mahdollisuus valita heidän käymänsä koulu sikäli, kun vaihtoehtoja on tarjolla. Erilliset tasoryhmät palvelevat tietenkin kunkin oppimistason edustajia, mutta on käytännössä oppilaita eriarvoistava mekanismi."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Tästä suomalaisen korruption esiintymismuodosta puhutaan paljon, mutta konkreettisia todisteita tapaa sitäkin harvemmin."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Kaikki kiintiöajattelu on täysin ja yksiselitteisesti väärin. Perusteluita löytyisi pitkä lista, mutta mainittakoon edes se, että pelkästään jonkin edustamansa viiteryhmän ansiosta virkaansa valittuna yksilö ei voi hyvällä omallatunnolla tuntea itseään omien ansioidensa johdosta päteväksi."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Mieleni tekisi vastata, että olisin tästä täysin samaa mieltä, mutta käytännössä kerjäämisen kieltoa olisi mahdotonta valvoa. Lisäksi kerjäämisen lailla kieltäminen ei poista niitä oikeita taustatekijöitä, kuten ihmiskauppaa ja hyväksikäyttöä, jotka varsinaisen ongelman aiheuttavat."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Monikulttuurisuus ja monikultturismi ovat kaksi eri asiaa. Tarkoitan vastauksessani jälkimmäistä. Ensimmäinen on luonnollinen asiaintila, status quo, koska Suomen tai pienemmässä mittakaavassa Jyväskylän väestö koostuu useista eri etnokulttuurisista ja -lingvistisistä kansanryhmistä. Jälkimmäinen taas on turmiollinen ideologia, jonka konkreettinen ilmenemismuoto on ksenofilia - kaiken erilaisuuden ihannointi itsetarkoituksellisena tarkoitusperänä."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Oikeustoimikelpoisella ihmisellä tulee olla loppuun saakka täysi oikeus päättää omasta elämästään etenkin parantamattomissa olevasta sairaudesta kärsivänä,"

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Tupakkaa, alkoholia, makeisia ja leivonnaisia kuluttava ihminen maksaa jo ostovaiheessa näistä paheellisista kulutustottumuksistaan kosolti arvonlisäveroa. Holhousyhteiskunta ei ole mikään ratkaisu elintasosairauksiksi luokiteltaviin terveysongelmia."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Rakkaus on ehtymätön ja lisäksi uusiutuva luonnonvara, joka ei vie ainakaan minun heteroavioliitoltani mitään pois. Asia on näin yksinkertainen. Tämä on puhtaasti arvo- sekä asennoitumiskysymys ja kytkeytyy järkiperusteiden sijaan uskonasioihin, joiden tulee olla henkilökohtaisia ja joiden ei saa antaa vaikuttaa parlamentaariseen päätöksentekoon. Ei ole olemassa mitään kosmista moraalista pääomaa, joka rappeutuu sukupuolineutraalin avioliittolain myötä. Pelko pois."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Suomen valtio on Suomen kansalaisten edunvalvontakoneisto, jonka keskeisin ydintehtävä on sen omista kansalaista huolehtiminen sekä heidän auttaminen. Suomi ei ole jatkuvasti velkaantuvana kansakuntana niin hyvinvoiva kuin annetaan ymmärtää. Välttämättömiä leikkauksia ei olisi tarpeen toteuttaa, mikäli ei olisi eletty jo vuosikausia kuin hurja mies Huittisista."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Janne Muhonen: "Tuloerot kasvavat jo entuudestaan rikkaiden eduksi niin ikään entuudestaan köyhien kustannuksella, eli tuloeroja kasvattava pääoma ei tule mistään elinkeinoelämän ulkopuolelta. On esitetty, että itsepalvelu, robotiikka ja automatiikka hyödyttäisivät koko kansakuntaa korvaamalla aiemmin manuaalisesti suoritettavia työtehtäviä, mutta tästä saatava taloudellinen hyöty päätyy yksityisellä sektorilla osakkeenomistajille, jotka eivät tyydy mihinkään."