Kuntavaalit 2017

Liisa Kuparinen
Vihr
Jyväskylä
327 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Jyväskylä
Ikä 34
Koulutustaso Kauppatieteiden tohtori, ekonomi
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen kauppatieteiden tohtori, käytettävyysasiantuntija, käyttäjäkokemuksen suunnittelija ja tutkija. Lisäksi minulla on 11 vuoden kokemus IT-alan pienyrittäjyydestä. Perheeseeni kuuluvat puoliso Miia ja kaksi löytökoirataustaista espanjanvesikoiraa. Asun Kuokkalan Äijälänrannassa koiraystävälliseksi suunnittelemassamme HauHaus-asuntomessutalossa. Minusta saat kuuntelevan ja asiakeskeisen kaupunginvaltuutetun. Haluan edistää yhdenvertaisuutta, jokaisen ihmisen osallisuutta ja hyvinvointia sekä toimia ympäristön ja eläinten hyväksi. Mielenmaisemani on luonnossa. Vapaa-aikani kuluu monien luottamustoimien parissa. Toimin Vihreiden valtakunnallisessa politiikassa puoluevaltuuskunnassa ja eläinpoliittisessa työryhmässä ja paikallisesti Keski-Suomen Vihreissä Naisissa. Jyväskylän seurakuntavaaleissa minut valittiin kirkkovaltuustoon ainoana vihreänä. Lisäksi vaikutan Keski-Suomen Ekonomien, Jyväskylän kristillisen opiston säätiön,Jyvässeudun omakotiyhdistyksen ja Omakotiliiton hallituksissa.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 343 +343
  ennakkoon 112  
  vaalipäivänä 231  
Osuus kunnan äänistä 0.6%  
  ennakkoon 0.4%  
  vaalipäivänä 0.7%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Täytyy ylipäätään pyrkiä siihen, että asuinalueet eivät eriydy huomattavasti väestön suhteen eivätkä maahanmuuttajatkaan keskittyisi tietyille alueille."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Maltillinen verojen korottaminen on oikeudenmukaisinta, varsinkin jos kyse on progressiivisesta verotuksesta. Toki tulee aina selvittää voidaanko veroäyrin korotus välttää heikentämättä kohtuuttomasti tärkeitä palveluita."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Tämä olisi eettinen valinta paitsi eläinten, myös ympäristön kannalta. Jyväskylässä on jo nyt kasvisruokavaihtoehdot hyvin tarjolla ja viikoittain on kasvisruokapäivä kaikille. Kasvisruuan makuun, laatuun ja ravinteikkuuteen täytyy panostaa, jotta se on entistä useammin houkutteleva valinta entistä useammalle."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Avun saaminen on ihmisoikeuskysymys. Oikein tietysti olisi, että kenenkään ei tarvitsisi oleskella Suomessa laittomasti, vaan että esim. turvapaikan tarvitsija saisi turvapaikan ja laillisen oikeuden pysyä Suomessa ja kykenisi myös mahdollisimman pian pääsemään itse tuottavaksi osaksi yhteiskuntaa. Kun oleskelu ei olisi laitonta, myös auttamisesta koituvat kustannukset jakautuisivat oikeudenmukaisemmin."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Yksityisillä voi olla hyvä rooli kirittäjinä, sparraajina ja vertailukohtana, mutta uskon, että kun julkisesti tuotettujen palveluiden laadusta, kattavuudesta, saavutettavuudesta ja kustannustehokkuudesta pidetään huolta, on se yleensä paras ja tasavertaisin tapa palvelujen tuottamiseen kuntalaisille. Jos julkisen puolen resurssit eivät riitä, silloin voidaan tarvita ulkoistuksia."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Ei pitäisi olla erillisiä rikkaiden ja vähävaraisten asuinalueita. Tähän voidaan ja tähän täytyy kaupunginvaltuustossa vaikuttaa mm. kaavoituksella! Ja esimerkiksi julkisen liikenteen kyllä pitäisi olla hyvä ja kattava ihan jokaisella alueella, jotta julkisen liikenteen käyttö on paitsi mahdollista, myös kannustettavaa."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Kyse on vastuun kantamisesta, solidaarisuudesta, auttamisesta, mutta myös molemminpuolisesta hyödystä. Kun kotouttaminen hoidetaan hyvin, turvapaikanhakija ei ole vain kuluerä, vaan hänestä tulee arvokas ja tuottava osa yhteiskuntaa."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Ei taida olla Jyväskylällä nyt näköpiirissä uusia varteenotettavia kuntaliitoksia."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "On mahtavaa, että kirjasto on maksuttomuudessaan yhtä mahdollinen palvelu jokaiselle kuntalaiselle."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Pienituloisille lasten päivähoito on nykyisellään usein kohtuuttoman kallista."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "No olisihan se toki hienoa, mutta ei kuitenkaan realismia nykyisellään. On ehdottoman oikea suunta, että julkisen liikenteen maksuja on saatu vihdoin viime vuosina pienennettyä. Ne olivatkin jo kohtuuttomat. Seuraavaksi kuitenkin pitäisi saada julkisen liikenteen kattavuutta ja sujuvuutta parannettua ja sitä myöten lisää matkustajia."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "On ihan ok, että veron kerää valtio. Näin ei tässä kohtaa kerry turhaa kilpailua kuntien kesken ja pääomatulovero on kaikille sama."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Koko Suomessa tulee säilyä kohtuulliset edellytykset asumiseen. Jyväskylän kohdalla tämä tarkoittaa vaikkapa sitä, että palveluja ei saa viedä kohtuuttoman kauas (tai ne tulee järjestää sitten vaikkapa pyörillä; säännöllisesti ja riittävän usein tuoda palveluja autokyydein tarvitsijoiden luo) tai kaavoittamista ei saa kohtuuttomasti hankaloittaa myöskään harvaan asutuilla alueilla."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Oppituntien oppimisrauha ja häiriöttömyys ovat ensisijaisia."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Vahvuus on siinä, että asian jo osaava voi auttaa heitä, jotka apua tarvitsevat ja vaikka samalla vahvistaa omaa osaamistaan ja oppia vuorovaikutusta ja solidaarisuutta, eikä mikään estä tekemästä haastavampia tehtäviä, vaikka luokassa olisikin heitä, jotka eivät ole osaamisessa samalla tasolla."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Harvassa ovat instanssit ja tilanteet, joissa sosiaaliset (hyvä veli- tai hyvä sisko) -verkostot eivät vaikuttaisi päätöksentekoon. Tämän vuoksi silmät täytyy pitää auki ja hakea jatkuvasti ja tietoisesti objektiivisesti oikeudenmukaisia tapoja toimia."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Pätevyyden ja soveltuvuuden tulisi ratkaista. Toisaalta sukupuolikiintiöt voisivat toki joskus varmistaa sitä, että sukupuoli ei ole väärällä tavalla vaikuttava tekijä rekrytoinneissa. Tunnettua on, että erityisesti esimies- ja johtotehtäviin päätyy vain vähän naisia. Oikea keino puuttua tähän ei silti ole sukupuolikiintiöt, vaan läpinäkyvä päätöksenteko."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Ongelmien piilottaminen ei ole keino ratkaista niitä."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Yleensä kyllä. Rasismi on kunnalle huono asia. Jos monikulttuurisuus on ongelma, johtuu se yleensä rasismista, ei monikulttuurisuudesta."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Joskus on tilanteita, jolloin kuoleman salliminen on armollisin ratkaisu."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Tämä ei ole näin mustavalkoista. Vaikka terveysongelmat johtuisivatkin omista elintavoista, mikä on johtanut huonoihin elintapoihin? Emme voi todeta toisen elämästä, että tämän olisi täytynyt pystyä parempaan. Täytyy nähdä kauemmas."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "No toki. Tästä ei tosin kuntatasolla juuri päätetä."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Harvoin on kohtuullista laittaa näitä tällä tavoin vastakkain. Pääsääntöisesti sen pitää auttaa, jolla on auttamiseen mahdollisuus. Yleensä parasta olisi auttaa ulkomaalaisia heidän kotimaissaan; pyrkiä saamaan kotimaan olot turvallisiksi, terveellisiksi ja muutenkin elinkelpoisiksi niin, ettei kenelläkään ole tarvetta lähteä kotoaan. Siksi on ollut lyhytnäköistä ja vastuutonta leikata kehitysavusta. Me voimme auttaa sekä suomalaisia että tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan ulkomaalaisia."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Etenkin siitä on haittaa yksilöille. Ihmisten mahdollisuudet yhteiskunnassa eivät saisi eriytyä toisistaan liikaa."