Kuntavaalit 2017

Alia Dannenberg
Vas
Joensuu
41 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Joensuu
Ikä 42
Koulutustaso FT, KTM
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Olen fysiikan tohtori, kauppatieteiden maisteri, talousalan yrittäjä ja kirjailija. Olen työskennellyt tarkastajana julkisella ja yksityisellä sektorilla, ja olen Joensuun kaupungin tarkastuslautakunnan jäsen. Työni myötä minulle on muodostunut kattava kuva julkisen sektorin talouteen liittyvistä ongelmista niin kunnan kuin valtakunnankin tasolla. Olen kiitollinen Suomen hyvinvointivaltiolle, joka on antanut minulle mahdollisuuden käyttää kykyjäni ja päästä elämässä eteenpäin. Olen sukuni ensimmäinen ylioppilas, maisteri ja tohtori. En kuitenkaan ole unohtanut taustaani, vaan maksan mielelläni veroni, koska saamani mahdollisuudet kuuluvat myös tuleville sukupolville. Taistelen myös kaikkien ihmisten yleisen ja yhtäläisen tasa-arvon puolesta. Shakissa olen kolminkertainen naisten SM-mitalisti. Tylsistä talousasioista pyrin kirjoittamaan mahdollisimman viihteellisiä dekkareita. Sotilasarvoltani olen reservin luutnantti – mistä tosin irtisanoudun välittömästi, jos Suomi liittyy Natoon.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 247 +247
  ennakkoon 126  
  vaalipäivänä 121  
Osuus kunnan äänistä 0.8%  
  ennakkoon 0.8%  
  vaalipäivänä 0.7%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Mielestäni on järkevää kotouttamispolitiikkaa, että ei luoda maahanmuuttajalapsista koostuvia luokkia, vaan heidät otetaan mukaan ja sekoitetaan muiden lasten joukkoon. Ehdottomat säännöt ja rajat voivat kuitenkin tuottaa ongelmia enemmän kuin ratkaista niitä, joten en kannata niitä."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Lisäksi kunnallisvero olisi syytä muuttaa progressiiviseksi. Laadukkaat palvelut ovat hyvinvointiyhteiskunnan ydin, ja ne on järkevää rahoittaa verovaroin siten, että rikkaatkin osallistuvat yhteisiin talkoisiin."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Tämä on sekä ympäristöystävällinen että eettinen ratkaisu."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Inhimillisyys ennen kaikkea. Hädänalaisista on pidettävä huolta."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Ulkoistaminen ei lisää tehokkuutta, vaan pikemminkin huonontaa palvelua palveluntarjoajien mennessä löperöjen sopimusten mukaisesti yli siitä, missä aita on matalin. Hyvät ja laadukkaat julkiset palvelut edellyttävät toimivaa julkista sektoria."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Mikä on ”rikkaiden asuinalue”? Mielestäni sellaisia ei pitäisi olla olemassa. Tiettyjen alueiden palveluiden vähentäminen lisää sosiaalista segregaatiota."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Meille saa tulla. Meillä ei syrjitä ketään. Turvapaikanhakijoista suurin osa tulee sellaisista oloista ja taistelutantereilta, missä ekstreme-matkailijalla menisi pupu pöksyyn muutaman sekunnin kuluessa saapumisesta. Meidän velvollisuutemme ihmisinä on auttaa."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Kuntaliitokset eivät ole itsetarkoitus eivätkä välttämättä johda toimintojen tehostamiseen tai säästöihin. Pienetkin yksiköt voivat hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Kalliit toiminnot, kuten erikoissairaanhoito ja muu sosiaali- ja terveystoimi on siirretty hoidettavaksi kuntien välisellä yhteistyöllä Siun Soteen maakuntamallia ennakoitaessa, mikä oikein toteutettuna saattaa olla kustannustehokas ratkaisu. Lähidemokratian toteutumisen kannalta kuntaliitokset eivät ole hyväksi."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Kirjastopalvelujen tulee ehdottomasti olla maksuttomia. Lukeminen sivistää ja mahdollistaa "luokkanousun"."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Kunnan tarjoamat kulttuuripalvelut mahdollistavat kulttuurista nauttimisen myös pienituloisille. Jos on leikattava, leikataan suurituloisten eduista."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Hyvätuloisten on aiheellista osallistua nykyistä enemmän yhteisiin talkoisiin."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Bussiliikenteen hinnat ovat nyt liian korkeat. Hintojen lasku (tai ilmaisuus) vähentäisi yksityisautoilua, joten se on ympäristön kannalta ja kokonaistaloudellisesti kannattavaa."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Lisäksi pääomaverojen, kuten kunnallisveronkin, kuuluisi olla progressiivista."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Ei ole järkevää keskittää koko maan väestöä muutaman tuhannen neliökilometrin alueelle, vaan asumisen on oltava mahdollista missä tahansa päin Suomea. Valtion nykyinen aluepolitiikka kuitenkin tukee vahvasti Etelä-Suomea. Tämä suuntaus on käännettävä ja tuettava erityisesti maakuntien kasvukeskuksia, esimerkiksi hajasijoittamalla virastoja ja tutkimuslaitoksia, ylläpitämällä kattavaa oppilaitosverkkoa sekä tukemalla kullekin seudulle sopivaa elinkeinotoimintaa."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Kännyköitä ei tule oppitunnilla käyttää, ellei siihen ole opetuksellisia syitä. Luokkahuoneen ulkopuolelle jättäminen ei kuitenkaan toimi, koska valvomaton säilytys altistaa varkauksille ja ilkivallalle. Säilytyspaikan tulisi olla luokkahuoneen sisällä ja opettajan valvonnassa."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Yksilöllinen opetus ryhmän sisällä olisi parempi vaihtoehto eritasoisen osaamisen huomioimiseksi."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Merkittävät rakenteellisen korruption eli "maan tavan" kohteet kuntapuolella ovat julkiset hankinnat, kaavoitus ja (virka)nimitykset. Asiaan on mahdollista saada muutos, jos valtuustoon valitaan riittävästi verkostojen ulkopuolisia henkilöitä."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Täydellisessä yhteiskunnassa ei tarvita sukupuolikiintiöitä, mutta epätäydellisessä ne ovat tikkaat, jotka toivottavasti heitetään käytön jälkeen tarpeettomina pois. Virkojen täytössä sukupuolikiintiöt voivat johtaa epäpätevien palkkaamiseen etenkin aloilla, joilla huomattava enemmistö koulutetuista on samaa sukupuolta. Parempi ratkaisu olisi asettaa kiintiöt opiskelupaikkojen jakoon."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Kieltäminen ei ratkaise taustalla olevaa ongelmaa."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Aito monikulttuurisuus rohkaisee uudenlaista ajattelua ja edistää suvaitsevaisuutta ja inhimillistä yhteiseloa."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Hyvä kuolema voi joskus olla parempi kuin toivoton elämä. On kuitenkin ehdottomasti varmistettava, ettei eutanasian mahdollisuutta voida käyttää väärin missään tilanteessa."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "”Omat” elintavat eivät välttämättä ole omia valintoja, vaan voivat johtua esimerkiksi perintötekijöistä tai rakenteellisesta syrjinnästä. Elintapojen muutokseen tulee kannustaa, mutta se ei saa olla edellytys hoidolle. Jokaisella on oltava oikeus hoitoon."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Ehdottomasti kyllä. Perustuslaki kieltää syrjinnän muun muassa seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Tasa-arvoisen avioliittolain voimaan astumisen myötä Suomi ottaa jälleen pari askelta sivistyneen oikeusvaltion suuntaan."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Hädänalaisten auttamisen, olkootpa suomalaisia tai ulkomaalaisia, tulisi olla inhimillisistä syistä etusijalla."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Tuloerojen kasvu lisää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Tuloeroja on kavennettava muun muassa verotuksen progressiota lisäämällä. Tulojen ja varallisuuden oikeudenmukainen jakautuminen on yhteiskunnallisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin tärkein edellytys."