Kuntavaalit 2017

Theo Tyrväinen
Vihr
Helsinki
731 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 23
Koulutustaso Ylioppilas
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen 23-vuotias ammattikorkeakoulussa kahta tutkintoa suorittava nuori mies. Olen aktiivinen opiskelijakuntakentällä ja haluan parantaa opiskelijoiden ja nuorten asemaa Helsingissä. Haen ensimmäistä kertaa valtuustoon ja haen sitoutumattomana ehdokkaana. Jag är en 23-årig ung man som studerar två yrkeshögskoleutbildningar. Jag är aktiv på studerandekårsfältet och vill förbättra studerandes och ungas situation i Helsingfors. Jag ställer upp för första gången och är obunden kandidat.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 85 +85
  ennakkoon 16  
  vaalipäivänä 69  
Osuus kunnan äänistä 0.0%  
  ennakkoon 0.0%  
  vaalipäivänä 0.0%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Koululuokkien jaon ei pitäisi perustua siihen, että mikä lapsen tausta on. / Skolklassernas delningar borde inte basera sig på barnets bakgrund."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Veronkorotus on parempi vaihtoehto näistä kahdesta, mutta kyllä julkisen talouden alijäämää voidaan muillakin keinoilla tasapainottaa kuin vain edellä mainituilla vaihtoehdoilla / Skatteökning är bättre av dessa två, men det finns också andra sätt att balansera ekonomin."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Tarjolla pitäisi olla monipuolisesti eri ruokavaihtoehtoja. / Man borde servera mångsidigt med maträtter."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Esim. perusterveydenhuoltopalvelut tulee taata kaikille asemasta riippumatta. / Till exempel hälsovård borde garanteras till alla oberoende status."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Tärkeintä on, että palveluiden saatavuus on turvattu. Palvelun tuottajalla ei ole merkitystä / Viktigaste är att tjänsterna är försäkrade. Vem erbjuder tjänster är irrelevant."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Julkiset palvelut kuuluvat tasa-arvoisesti kaikille. / Offentliga tjänster tillhör jämnlikt alla."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Helsingissä toimitaan jo tällä periaatteella ja mielestäni tällä toimintalinjalla on hyvä jatkaa. / Helsingfors arbetar redan enligt detta."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Pääkaupunkiseutu toimisi paljon sujuvammin yhden hallinnon alaisuudessa. / Huvudstadsregionen skulle fungera bättre under en administration."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Kirjastojen ei tule periä lainausmaksuja, koska se voi vähentää vähävaraisten mahdollisuuksia käyttää kirjaston palveluita. Kirjastoista ei vuokrata vaan lainataan kirjoja. / Bibliotekerna borde inte ta låneavgifter. Bibliotekarna hyr inte utan de lånar."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Yksi kärkitavoitteistani on kulttuuripalveluiden monimuotoisuus ja kulttuuripalveluiden laajentaminen ja niiden vahvempi markkinointi. / En av mina viktigaste mål är kulturtjänsternas mångsidighet och kulturtjänsternas expansion."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Nykyinen portaikkomalli ei ole hyvä. Myös heikommilla tuloilla voi joutua kalliimpaan maksukategoriaan. / Nuvarande system är inte bra. Även med låga inkomster kan man hamna till högsta utgiftskategorin."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Julkisen liikenteen verkkoon pitäisi panostaa vielä vahvemmin, jotta se houkuttaisi ihmisiä käyttämään HSL:n palveluita / Man borde satsa ännu starkare till kollektiv trafik så att den skulle vara så lockande som möjligt."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Mielestäni jokaisella on oikeus asua missä haluaa, mutta julkisen sektorin talouden kannalta keskitetty asuminen on kannattavampaa. / Alla borde ha rätt att bo var de vill, men för offentliga sektoren är det bättre med centraliserad boende."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Matkapuhelimet pitäisi saada integroitua osaksi innovatiivista oppimista. / Mobiltelefonerna borde integreras som en del av innovativ lärning."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Se vähentäisi "heikompien" oppilaiden itsetuntoa eikä palvele loppujen lopuksi yhteiskuntaamme tuottaen luokkaeroja. / Det skulle sänka de "sämre" studerandenas självförtroende och ökar segregering."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Paras henkilö tulisi valita tehtävään. Lisäksi kaupungilla on kirjattuna rekrytointiohjeistuksissa tästä omat ohjeistukset työllistymisen edistämiseksi. / Den bästa personen borde väljas till uppgiften."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Täysin turhaa ja eikä edistä yhtään mitään. / Totalt onöjdigt och skulle inte hjälpa med något."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Se tuo lisää kulttuuria kaupunkiin ja luo Helsingistä houkuttelevamman kaupungin. / Det ökar kulturen i städerna och gör Helsingfors mer attraktiv."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Koen, että ihmisellä on itsemääräämisoikeus tässä asiassa. / Varje människa borde få själv besluta om sin egen kropp."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Sen sijaan, että leikitään jälkiviisasta ja syyllistetään potilasta, niin meidän pitää kehittää toimintatapojamme, ja miettiä miten voimme ennalta ehkäistä tällaisia tilanteita tulevaisuudessa. / I stället för att skylla patienten borde vi fundera hur det kan i framtiden hindras."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Ehdottomasti! / Definitivt"

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Kotimaassa olemme vastuussa kaikista maassa olevista eikä siinä kansalaisuus ole olennainen. Ulkomailla Suomen kansalaisten auttaminen on ensisijainen vastuumme. / I Finland är vi ansvariga för alla som är i landet, oberoende av nationalitet. Utomlands Finlands medborgare är vår första prioritet."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Yhteiskunnan kehityksen kannalta olisi hyvä, että liian suuria tuloeroja ei olisi. On myös hyvätuloisten vastuu osana yhteiskuntaa osallistua mahdollistamaan vähävaraisille hyvä elämä / Det är en del av rikas ansvar att ta hand om de lägre klassens människor."