Kuntavaalit 2017

Elisa Tarkiainen
Kok
Helsinki
141 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 26
Koulutustaso Bachelor of Arts with Honours, Politics
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

TIIVIIMPI, ÄLYKKÄÄMPI JA OSALLISTAVAMPI HELSINKI Helsinki on kansainvälisten vertailujen huippua - täällä on puhdasta, turvallista ja kätevää asua. Säpinää riittää, muttei levottomuuteen asti. Kilpailijoita hakeakseen Helsingin on mentävä merta edemmäs kalaan. Helsingin on tavoiteltava edelläkävijän asemaa kaupungistumisessa. Se tarkoittaa tiiviimpää kaupunkirakennetta, älykkäämpiä palveluja ja kaupunkilaisten osallistamista. Olen ehdolla valtuustoon, sillä haluan itse tehdä töitä sen eteen, että Helsinki olisi vieläkin parempi kaupunki asua. Olen syntynyt suomalaisessa pikkukylässä, opiskellut englantilaisessa satamakaupungissa, ja tehnyt töitä kahdessa eurooppalaisessa pääkaupungissa: Lontoossa ja Helsingissä. Stadista on tullut minulle koti, ja aion asua täällä vielä pitkään. Työskentelen valtiovarainministerin EU-erityisavustajana, ja opiskelen maailmanpolitiikan tutkimusta Helsingin yliopistossa. Kun en ole töissä, nautin kahvittelusta, teatterista ja taitoluistelusta.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 310 +310
  ennakkoon 98  
  vaalipäivänä 212  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.1%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Miten maahanmuuttajataustaisuus määriteltäisiin? Maahanmuuttajataustaiset lapset eivät ole taidoiltaan ja tarpeiltaan yhdenmukainen joukko, jota voi kohdella samalla tavalla. Selvää on kuitenkin se, että jos koulussa on paljon lukemaan ja kirjoittamaan opettelevia eri-ikäisiä lapsia, jotka eivät voi edetä ikäryhmänsä kanssa samassa tahdissa, kyseinen koulu tarvitsee enemmän voimavaroja kuin sellainen, jossa samanikäiset lapset voivat edetä suurin piirtein samaan tahtiin."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Veroäyriä nostamalla itse asia, eli yli varojen eläminen, siirtyy hetkellisesti eteenpäin, mutta ongelma on taas uudestaan edessä myöhemmin. Verojen kiristäminen myös heikentää ostovoimaa."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Monissa eri yhteyksissä on todettu ja tutkittu, että kasvissyönnin lisääminen olisi sekä yksilön että ympäristön kannalta parempi ja kestävämpi valinta."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Hädässä olevia ihmisiä pitää auttaa, se on sivistyneen yhteiskunnan velvollisuus."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Kyllä, jos palveluiden ulkoistaminen kunnilta yrityksille tarkoittaa parempia, laadukkaampia ja kuntalaisen näkökulmasta saavutettavampia palveluita. Palveluiden ulkoistaminen ei kuitenkaan ole itseisarvo tai päämäärä."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Asuinalueesta ei voi päätellä ihmisten palvelujen tarvetta erilaisissa elämäntilanteissa."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Helsinki on avoin, suvaitsevainen ja monikulttuurinen kaupunki. Meillä jos kenellä on edellytyksiä turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Kaupungistuminen kasvattaa metropolialueiden merkitystä tulevaisuudessa, eikä pääkaupunkiseutu ole poikkeus. Pääkaupunkiseutua kannattaisi rakentaa mieluummin yhdessä kuin jokainen kaupunki yksin. Pääkaupunkiseudun kuntien muodostama metropoli yksinkertaistaisi myös hallintokulttuuria."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Talousongelmia ei selätetä kirjojen lainaamisesta perittävillä maksuilla. Suomi on kuuluisa kirjastolaitoksestaan. Mahdollisuuksia lukea ja sivistää itseään ei tule rajoittaa, varsinkin kun (media)lukutaidon merkitys korostuu entisestään kaikenlaisten vaihtoehtoisten faktojen levittämisen myötä."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Kulttuuripalveluista ei tarvitse eikä pidä säästää."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Päivähoitomaksuihin voisi lisätä maksuluokkia niin, että keskituloisten rasite pienenisi."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Joidenkin arvioiden mukaan Helsingin kuntavero nousisi jopa 1,5-2 prosenttiyksikköä, jos julkisesta liikenteestä tehtäisiin maksutonta. Korotus olisi liian kova. On hyvä, että HSL tarjoaa alennuksia erilaisille ryhmille kuten opiskelijoille ja eläkeläisille. Käyttäjien ja kaupunkien osuutta HSL:n rahoituspohjasta voisi myös tarkastella."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Asuntopolitiikan kautta maan pitää perustua kysynnälle. Jo pitkään on ollut meneillään kehitys, jossa ihmiset muuttavat maaseudulta kaupunkeihin ja kaupunkiseuduille, joissa työllistymisen mahdollisuudet ovat paremmat. Kaupungistuminen on globaali megatrendi, joka vaikuttaa myös Suomeen, halusimme sitä tai emme. Kaupunkien täytyy vastata siihen tiivimmällä kaupunkirakenteella ja älykkäämmillä palveluilla."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Koulun oppilaiden ja opettajien tulisi yhdessä määrittää ns. puhelinetiketti ja sopia puhelimen käytöstä tunneilla. Käyttö ei saa häiritä opetusta tai oppimista."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Peruskoulun pitää pysyä yhtenäisenä, jotta se tarjoaa kaikille oppilaille yhtäläiset mahdollisuudet jatko-opintoihin. Opetusta voidaan silti järjestellä niin, että toisinaan luokat jaetaan pienempiin ryhmiin. Tietyissä aineissa luokan jakaminen pienempiin ryhmiin voi olla tarkoituksenmukaista ja parantaa kaikkien oppimisen edellytyksiä."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Kyseenalainen toiminta ja epämääräinen rahankäyttö tulevat aina enemmin tai myöhemmin esiin. Sosiaalinen media, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja perinteinen media ovat siinä avaintekijöitä."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Ei ihmistä voi rangaista siitä, että hän pyytää rahaa ruokaan. Kerjäämiseen liittyviä lieveilmiöitä kielto ei poistaisi."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Olen jokseenkin eri mieltä, sillä olisi vaikea osoittaa jokaisen kohdalla yksiselitteisesti, mikä on lopulta henkilön itsensä aiheuttamaa ja mikä ympäristön ja perimän vaikutusta terveyteen."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Niiden joilla on, tulee auttaa niitä joilla ei ole, olivat he mitä kansallisuutta tahansa."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Tarkiainen: "Tuloerot ovat tiettyyn pisteeseen asti ok, mutta suuret tuloerot eivät. OECD:n tutkimusten mukaan tuloerojen kasvaminen on hidastanut merkittävästi talouskasvua länsimaissa. Tuloerojen liiallisen kasvun on todettu olevan uhka myös yhteiskuntarauhalle."