Kuntavaalit 2017

Vesa Koskela
Kesk
Helsinki
910 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 56
Koulutustaso Teologian ylioppilas
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Pääsin syksyllä 2017 Helsingin yliopistoon opiskelemaan teologiaa, joten keskityn nyt siihen. Elämässäni olen toiminut lehdenjakajana sekä tehnyt erilaisia viestintäalan töitä, mm. valokuvausta. Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja pyrkinyt kansalaisena vaikuttamaan erilaisiin asioihin sekä yksin että yhdessä muiden kanssa.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 18 -43
  ennakkoon 10  
  vaalipäivänä 8  
Osuus kunnan äänistä 0.0%  
  ennakkoon 0.0%  
  vaalipäivänä 0.0%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Pidän tärkeimpänä sitä, että lapsen koulu on lähellä kotia, joten jos jossain kaupunginosassa on paljon maahanmuuttajia, niin on hyvin luonnollista, että myös koulussa on paljon maahanmuuttajalapsia. Tärkeää on, että kouluille annetaan tarpeeksi resursseja, jos tarvitaan esim. enemmän suomenkielen opetusta."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "On tärkeää, että peruspalvelut säilyy kunnassa."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "En ole perillä siitä, miten nyt toimitaan, mutta hyvä, jos molempia on tarjolla."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Mielestäni jokaista hädässä olevaa ihmistä tulee kohdella ihmisarvoisesti, mutta en tiedä, onko laittomasti Suomessa oleskelevien auttamisen velvollisuus kunnilla vai valtiolla."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Peruspalvelut on parasta ja edullisinta tuottaa julkisina, mutta joitakin palveluita voidaan myös yksityistää."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "On niin kummallinen ja vähän elämälle vieras kysymys, että en oikein osaa sanoa, sillä ymmärtääkseni rikkaiden asuinalueilla on yleensä paremmat julkiset palvelut kuin vähävaraisilla asuinalueilla. Mutta vastasin kuitenkin "Jokseenkin samaa mieltä", koska rikkaiden asuinalueilla ihmiset käyttävät esim. enemmän muita kuin julkisia terveyspalveluja, joten siksi ei tarvitsisi olla yhtä hyviä palveluja, koska käyttäjiä on suhteessa asukaslukuun vähemmän."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Olisi hyvä, että jokainen kunta olisi aktiivinen niin, että kaikki turvapaikan saaneet kotoutuisivat."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Kannatan, että Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen yhdistyvät yhdeksi kaupungiksi, jossa on yksi vaaleilla valittu valtuusto, joka päättää mm. maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä. Yhdistyneessä kaupungissa päätökset tehtäisiin demokraattisesti ja järkevämmin kuin nykyisin, eikä erilaisten hallintohimmeleiden kautta. Yhdistettyyn kaupunkiin muodostuisi noin 20 vaaleilla valittua aluevaltuustoa (nykyiset suuralueet tai suurpiirit) päättämään lähipalveluista."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Kyllä kirjojen lainaaminen täytyy säilyä maksuttomana, jotta kaikki voivat lukea."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Kulttuuripalvelut ovat tärkeä osa kansalaisyhteiskunnan kokonaisuudessa."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "En tarkalleen tiedä, mikä on nyt päivähoidon hinta suhteessa tuloihin, joten en osaa sanoa, minne suuntaan täytyisi maksuja siirtää vai ovatko ne nyt kohtuullisia kaikille."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Tallinnassa on maksuton julkinen liikenne ja olisin valmis siihen, että Helsingissä ja mielellään koko pääkaupunkiseudulla olisi makuston julkinen liikenne, vaikka veroäyri nousisi. Mielestäni tämä ratkaisu poistaisi hyvin monta ongelmaa, koska silloin monet autoilijat hyppäisivät silloin tällöin julkisiin kulkuvälineisiin ja huomaisivat, että nehän toimii. Silloin olisi ruuhkia vähemmän eikä tarvitsisi tehdä niin paljoa liikenneverkkoinvestointeja. Helsingin ilmanlaatu pysyisi terveellisempänä."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "En osaa sanoa, mille taholle mitäkin veroa tulisi maksaa."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Koko Suomi ei ole koskaan ollut asuttuna, mutta on tärkeää, että eri puolilla Suomea on mahdollista asua. Voisi myös kysyä, tietääkö se veronmaksajille kustannuksia, kun eri palveluja keskitetään. Muun muassa opettajankoulutuksen lopettaminen Savonlinnasta tietää veronmaksajille kustannuksia."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Pääsääntöisesti varmaankaan tästä järjestelystä ei olisi haittaa, mutta tarvittaessa ja opettajan kanssa sopien täytyisi lapsen tai nuoren saada pitää kännykkä luokassa, jos on tiedossa, että oppilas odottaa tärkeää puhelua tai muuta viestiä. Toki nousee kysymys, minnee kännykät turvaan säilöön, joten ehkäpä parempi, että kännykät ovat luokassa jossakin kaapissa äänettömällä. Tärkeää, että luokassa pystytään keskittymään opiskeluun."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Perusperiaatteena on varmaan hyvä, että kaikki ovat samassa luokassa, mutta joissakin aineissa tasaryhmät toisivat kaikille paremmat tilaisuudet oppia niitä asioita, joita kunkin olisi hyvä oppia."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Varmaan jonkin verran hyvä veli -verkostot vaikuttaa päätöksentekoon, mutta on kyllä ihme, jos päättäjät eivät osaa verkostoitua keskenään. Ei päätöksenteosta tule mitään, jos ei osata pitää yhteyttä toisiin päättäjiin ja neuvotella asioista."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Ehkäpä olisi paikallaan jonkinlaiset väljät sukupuolikiintiöt, mutta tärkeintä on se, että virkamiehet ovat päteviä."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Jos kerjää niin, että antaa toiselle mahdollisuuden vastata ei, niin en näe kerjäämisessä mitään väärää. Voi olla, että joskus itse kukin joutuu kerjäämään, jos esim. kukkaro on hävinnyt. Pitäisikö sitten hätää kärsivän vielä saada tuomio siitä, että kerjää. Toivottavasti kukaan "Täysin samaa mieltä" vastannut ei itse joudu koskaan kerjäämään kadulla."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Monikulttuurisuus voi olla kunnalle hyvä asia, jos se on hallittua."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Eutanasian salliminen ei kuulu kunnallisen päätöksenteon piiriin, mutta en sallisi eutanasiaa, vaan parempi olisi panostaa kivun lieventämiseen."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Vaikea kysymys, sillä sillekin on syynsä, että elintavat ovat kullakin ihmisillä ne, mitkä ovat. Mutta tärkeää on terveydenhoidossa panostaa ennaltaehkäisyyn ja asialliseen neuvontaan ja tukeen, että elämäntavat voisivat muuttua."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "HS jo kysyi samaa, eikä kysymys liity kuntavaaliin, mutta näkisin, että kun nyt on säädetty, että myös homo- ja lesboparit voivat mennä avioliittoon, niin avioliitto-oikeudet tulee olla samat kuin heteropareilla. Näkisin, että molemmissa tapauksissa avioliiton sisäinen adoptio-oikeus tulee olla sama, mutta näkisin kuitenkin niin, että avioliiton ulkopuolisen adoption kohdalla ei ole lapsen edun mukaista, että hänet sijoitetaan asumaan homo- tai lesboparin luokse."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Kyllähän jokainen valtio on velvollinen auttamaan ensijaisesti oman maan kansalaisia, mutta minkäs teet kun ihmiset joutuvat lähtemään kodeistaan sotien, maanjäristysten, nälänhädän tai muun syyn vuoksi. Kyllä muidenkin kuin suomalaisten auttaminen niin Suomessa kuin heidän kotimaissaan tai muualla on tarpeellista."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "En näe ongelmana sitä, jos osalla ihmisistä on suuret tulot, jos he maksavat veronsa Suomeen. Ongelmana näen sen, että monesta työstä ei makseta enää asiallista palkkaa, että sillä tulee toimeen, kun sen suhteuttaa asumiskuluihin."