Kuntavaalit 2017

Antti Kemppainen
Vas
Hämeenlinna
Vaalitulos {{getStatus('IN_RESERVE')}}
Kunta Hämeenlinna
Ikä 37
Koulutustaso Opisto
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Olen Hämeenlinnalainen näyttelijä, teatteriohjaaja ja yrittäjä. Politiikkaa pitkään seuranneena ja nykyistä ilmapiiriä ihmettelevänä koin tärkeäksi osallistua kuntavaaleihin ehdokkaana. Tahdon olla mukana tekemässä parempaa Hämeenlinnaa. Taide ja kulttuuri ovat lähellä sydäntäni. Kärkiteesit: Opiskelupaikat säilytettävä, koulujen sisäilmaongelmat korjattava, ennaltaehkäisevää työtä ja varhaisen puuttumisen malleja lisättävä, kulttuuria tuettava, perintäyhtiöiden käyttö maksumuistuksissa lopetettava, Ei toriparkille, Kyllä kehitykselle,

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 135 +135
  ennakkoon 57  
  vaalipäivänä 78  
Osuus kunnan äänistä 0.4%  
  ennakkoon 0.4%  
  vaalipäivänä 0.5%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Kasvis- ja lihasyönnin vastakkainasettelu on turhaa, sen sijaan keskittyisin ruoan laatuun. Kaikkien kouluruoassa (myös muussa laitosruoassa) käytettävien raaka-aineiden hankinnoissa tulisi ottaa huomioon ekologisuus, kotimaisuus, paikallisuus ja eettiset näkökulmat. Salaatti ja vihannes tarjontaa monipuolisemmaksi."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Jos laittomasti oleskelevat "katoavat" he voivat ajautua moninaisiin ongelmiin, ihmiskaupan, rikosten tai hyväksikäytön uhreiksi tai rikosten tekijöiksi. Siksi on oleellista että yhteys säilyy."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Vastuuta täytyy jakaa kaikille kunnille."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Suomessa on edelleen liikaa kuntia ja on väistämätöntä että kuntayhdistymisia tulee tulevaisuudessa."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Yksi sivistyksen perusta on lainausmaksuton kirjasto. TIeto kuuluu kaikille."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Kulttuurin osuus kunnan kokonaistaloudesta on erittäin pieni, leikkauksia ja sopeutuksia on tehty jo paljon ja monet kulttuurilaitokset eivät kohta pysty enää toimimaan. Jos halutaan että kunnan omat kulttuurilaitokset voivat tuottaa sisältöä niin se vaatii myös resursseja. Kulttuuripalvelut myös tuottavat kuntaan tuloja."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Nythän hoitomaksut ovat suhteutettu tuloihin. Tulorajoihin tulisi tehdä korotuksia jotta päivähoitomaksut eivät muodostaisi tuloloukkua toisen vanhemman mennessä töihin."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Hämeenlinnan kokoisessa kaupungissa tämä taitaa olla utopiaa. Isoissa kaupungeissa voisi olla kannatettava ajatus."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Lahjakkaille haasteellisempia tehtäviä. En silti lähtisi jaottelemaan luokkia tasoihin lahjakkuuden mukaan."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Jos valtarakenteet eivät muutu voi näin tapahtua. Kunnallispolitiikassa peräkkäisten vaalikausien määrää tulisi rajoittaa. Saataisiin vaihtuvuutta valtuustoihin."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Naisten työmarkkina-asema on edelleen heikompi ja johtoasemissa ja erityisesti yritysten hallituksissa on vahva miesenemmistö."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Miten tämä pystytään todentamaan ja kuka sen määrittelyn tekee milloin terveysongelmat ovat johtuneet elintavoista eivätkä esim. ole oire jostain muusta sairaudesta? Ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen lisää pelimerkkejä."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Oman moraalikäsityksen mukaan ihmisiä tulee auttaa ensin ja kysellä vasta sitten."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}