Kuntavaalit 2017

Tiina Pursula
Vihr
Espoo
262 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Espoo
Ikä 43
Koulutustaso DI
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

DI, liiketoimintajohtaja Nöykkiöstä. Kestävän liiketoiminnan asiantuntija, ruuhkavuosivanhempi. Espoon Kaupunginvaltuutettu ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja 2008-2012.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 506 +506
  ennakkoon 96  
  vaalipäivänä 410  
Osuus kunnan äänistä 0.4%  
  ennakkoon 0.2%  
  vaalipäivänä 0.5%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Tausta ei ole oleellinen, mutta luokissa pitää olla riittävä opetusresurssi yksilölliset tarpeet huomioiden."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Riippuu täysin kokonaistilanteesta. Jos kaikki palvelut ovat välttämättömiä sen hetkisessä laajuudessa, eikä tulopohjaa voida kasvattaa eikä toimintaa tehostaa, on tarpeen korottaa veroja."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Kasvisruoan määrää voi kasvattaa jonkun verran. Nykyään on paljon tarjontaa hyvistä lähiraaka-aineista."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Pulassa olevia voidaan auttaa voimassa olevien lakien puitteissa."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Ulkoistaminen ei ole itseisarvo, mutta täydentää hyvin erityisesti palveluissa, joiden kysyntä on epätasaista."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Asuinalueilla on tarjottava hyvät ja yhdenvertaiset palvelut, toki alueelliset tarpeet kysynnässä on järkevää huomioida."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Oma järkevä rooli kokonaisuudessa on hyvä hoitaa."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Espoo pärjää hyvin yksinkin. Suuruus ei ole itseisarvo ja Espoo on jo Suomen toiseksi suurin kaupunki."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "En usko, että tämä on kovinkaan järkevä tai vaikuttava keino."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Mahdollisesti tarvittaessa. Espoossa kulttuurimenot ovat melko suuret ja akuutteja tarpeita on paljon, kuten homekoulut."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Nytkin on aika vahva linkki, tätäkin voi kyllä tulevaisuudessa tarkastella. Työntekoon on hyvä kannustaa ja toisaalta monilapsisen perheen elämä Espoossa on kallista."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Tärkeämpää on joukkoliikenteen palvelutaso."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Ei kuntapolitiikan asia, mutta miksi ei."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Koko Suomen pitäminen asuttuna ei ole arvo sinänsä. Nykyinen valtionosuusjärjestelmä vie kasvavalta Espoolta paljon verotuloja, joita tarvittaisiin kasvun vaatimiin investointeihin infraan ja palveluihin."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Alakouluissa voisi olla hyvä ratkaisu jos on lukittu säilytyspaikka. Yläkouluissa kännyköitä tarvitaan usein tunneilla esim. tiedonhakuun."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Tasoryhmät ei sovi kaikkeen eikä ole helposti toteutettavissakaan."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Kyllä näitä vielä on, valitettavasti. Poliittinen ohjaus ja virkamiesjohto olisi tärkeää pitää selkeästi erillään päätöksenteossa."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Asiantuntemus, osaaminen ja kokemus on ensisijaista."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Ei liity kuntapolitiikkaan."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Monikulttuurisuus tuo uusia näkökulmia, mutta myös käytännön haasteita."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Ei liity kuntapolitiikkaan."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Tätä on vaikea määritellä ja selvittää vaikka sinänsä oma vastuu on relevantti pointti."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Tämä ei liity kuntapolitiikkaan"

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Jotkut kunnan palvelut on vain kunnan asukkaille tai Suomen kansalaisille, tämä on ihan perusteltua. Muilta osin ei liity kuntapolitiikkaan."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Voi olla haittoja, riippuu kokonaisuudesta. Jos kasvu johtuu korkeampien tuloluokkien tulojen kasvusta se hyödyttää kaikkia verotulojen kautta. Jos taas kasvu johtuu matalatuloisten tulojen laskusta, se laskee verotuloja ja käytössä olevia tuloja matalatuloisilla."