Kuntavaalit 2017

Oskar Westerlund
Lib
Espoo
646 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Espoo
Ikä 28
Koulutustaso Ylempi korkeakoulututkinto
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen internet yrittäjä. Koulutukseltani olen ekonomi. Asun Suur-Tapiolan alueella. Myyn strategian toimeenpanoon liittyviä digituotteita ulkomaalaisille yrityksille internetin välityksellä. Asetuin ehdolle kuntavaaleihin Liberaalipuolueen riveihin koska haluan toimia yhtenä Espoon monista tulenkantajista seuraavat neljä vuotta. Pyrin tuomaan kunnanvaltuustoon ratkaisukeskeisyyttä ja painotan hyvää yhteistyökykyä sekä sovittelutaitoja. Voimme mahdollistaa monta hyvää asiaa kunnanvaltuustossa kunhan asenteemme on kunnossa. Minulla ja Espoolla on pitkään kestänyt tuttavuus. Vietin varhaislapsuuteni 90-luvulla Espoossa Kauklahden laitamilla. Kasvava kunta muuttuu ja Espoon tulevaisuus näyttää lupaavalta. Emme saa tuudittautua omahyväsiyyteen. Työtä on tehtävä päivittäin jotta huominen olisi vielä parempi. Maailma ei ole vielä valmis ja voimme siksi rakentaa siitä haluamamme. Meiltä vaaditaan vain tahtoa, tarmoa, tulevaisuudenuskoa ja osaamista.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 87 +87
  ennakkoon 20  
  vaalipäivänä 67  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.0%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Jos koululuokassa on liian paljon opetuskieltä taitamattomia on lopputuloksena vaikeampi oppimisympäristö. Hyvän oppimisen edellytykset ovat minulle tärkeitä. Mikä on liian suuri tai sopiva määrä maahanmuuttajialapsia tietylle koululle riippuu täysin koulun kapasiteetista ja opettajien kyvyistä. Niin kauan kuin koululaitos kykenee suoriutumaan hyvin tilanteesta en näe rajoituksia aiheellisina. Maahanmuuttajataustaisia lapsia ei pidä keskittyä yhteen kouluun yli sen kapasiteetin."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Meitä verotetaan nykytilanteessa jo kovalla progressiolla. Ei ole järkevää nostattaa veroja entisestään. On parempi sopeuttaa palveluja ja sosiaalietuuksia julkisen sektorin maksukyvyn mukaiseksi. Tekemällä politiikkaa jonka myötä ihmiset työllistyvät yksityiselle sektorille voimme saada tilanteen parempaan tasapainoon."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Kasvisruoan lisäämisestä ja liharuoan vähentämisestä tuskin on mitään haittaa. Minun mielestäni meidän kannattaa mennä ravintosuosituksien mukaan. Kasvisruoan lisäämisellä olisi myös positiivisia ympäristövaikutuksia, mikä itsessään on kannatettava asia."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Suomessa laittomasti oleskelevat ovat joko ihmiskaupan uhreja tai voivat joutua sen piiriin. Jos ihminen joutuu hengenvaaraan on meidän velvollisuutemme auttaa häntä. Välttämätön hoiton on siksi suoritettava inhimillisyyden nimissä. Meidän täytyy kuitenkin muistaa että jokainen hoitokerta maksaa rahaa ja meillä on velvollisuus ensisijaisesti hoitaa maassa laillisesti oleskelevat. Kunnan pitää pyrkiä siihen että maassa laittomasti oleskelevat löydetään, tunnistetaan ja että laiton status loppuu."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Tämänlaisella siirrolla on mahdollista saada samantasoista palvelua vähemmällä rahalla. Voimme käyttää säästyneet verotulot muihin asioihin tai laskea verotusta. Meidän kannattaa katsoa mahdollisuuksiamme tilannekohtaisesti."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan meidän ei kuulu syrjiä kansalaisia varallisuuden mukaan. Rikkaat myös maksavat paljon julkisten palveluiden eteen, joten on kohtuullista että heidän asuinalueilla myös löytyy kyseisiä palveluita. Mutta mikäli resursseja ei riitä kaikille pitää kunnan tottakai alkaa priorisoimaan kenelle julkisia palveluja tarjotaan ensimmäiseksi. Lähtökohtaisesti kaikille kuntalaisille kuuluu olla samat palvelut saatavilla."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Suomea, ja sitä kautta sen eri kuntia, velvoittaa Suomen kansainväliset sitoomukset ja sopimukset. Lähtökohtaisesti tarjous kuuluu hyväksyä, ellei ilmene syitä jonka myötä tarjouksen voi perustellusti hylätä. Tarjoukset kuuluu arvioidaan omilla meriiteillänsä siinä hetkessä."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Minusta Espoon nykytila on hyvä eikä yhdistyminen muitten kuntien kanssa ole aiheellisa. En myöskään usko että Espoossa löytyy tälle paljon kannatusta."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Minusta tälle ei ole tarvetta. Kirjastoilla on sivistävä tehtävä ja lainausmaksut vähentävät luultavasti ihmisten halua käyttää kirjastojamme ja sen kirjoja."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Espoossa löytyy luultavasti paljon parempia säästökohteita. Kulttuurin nykytila on ihan hyvä."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Tämä olisi ongelmallista yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta. Tämä olisi samanlainen kustannus kuin korotettu vero varakkaille. Suomen veroprogressio on jo nykyään erittäin kova."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Minusta ei ole oikein piilottaa lippujen hintoja verotukseen. Voimme kokeilumielessä luoda maksuttoman linjan ja tutkia miten se vaikuttaa käyttöön."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Tämä vaatisi suurempia reformeja. En näe mitä suuria hyötyjä tästä tulisi nykytilanteeseen verrattuna ja siksi puollan nykytilan säilyttämistä. Olen avoin vaikutusten selvittämiselle."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Jokaisella ihmisellä on oikeus valita vapaasti missä haluaa asua. On kuitenkin väärin olettaa että meillä muilla olisi velvollisuus rahoittaa muitten elämäntapoja. Jos asuu kaukana syrjäseudulla ei voi olettaa että saa yhtä monta palvelua automaattisesti kuin että asuisi lähempänä asutuskeskusta. Meidän täytyy pyrkiä välttämään verojen korotusta."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Oppilaan omaisuutta ei saa ottaa pois ellei hän häiritse sillä oppituntia."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Tasoryhmät ovat hyviä koska me kaikki opimme eri tahdissa eri asioita. Yksi ratkaisu ei välttämättä sovi kaikille. Lahjakkaat oppilaat tylsistyvät ja turhautuvat luultavasti liian helpoista tehtävistä. Heikommat taas oppilaat eivät pysy kärryillä jos oppitunti etenee liian nopeasti tai on liian vaikea. Koulun tehtäväksi jää ratkaista tilanne niin ettei tasoryhmät tai erilliset tehtävät johda syrjintään tai leimautumiseen."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "En osaa ottaa kantaa tähän. Toivon että Hyväveli –verkostot eivät toimi Espoossa tai ohjaa kunnan päätöksentekoa. Paras lääke tämänlaisiin epäluuloihin on että pyrimme aina lisäämään julkishallinnon päätöksentekoprosessin läpinäkyvyyttä niin paljon kuin mahdollista. On kuitenkin luonnollista että verkostoja esiintyy ja että ihmiset tuntevat toisensa sekä vaihtelevat kuulumisia sekä saavat vaikutteita toisiltansa."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Uskon meritokratiaan. Meidän kaikkien kannalta on hyvä että paras mahdollinen henkilö saa paikan. Tällöin me kaikki hyödymme. Kiintiöillä herää epäilys millä perustein henkilö on saanut paikan ja mikä hänen kompetenssinsa on oikeasti. Tämä kasvattaa epäluuloja. Meidän kannattaa lisätä läpinäkyvyyttä niin että epäilykset nepotismista ja syrjimisestä voidaan minimoida."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Kerjäystä ei pidä kieltää. En usko asioiden lakaisemista maton alle. Kerjäämistä voidaan vähentää pureutumalla sen juurisyihin."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Ehkä monikulttuurisuus Espoolle on hyvä asia. Ehkä se ei ole sitä. En minä tiedä. Teidän kannattaa kysyä alan asiantuntijoilta. Jos kuntalaiset menettävät luottamuksen toisiinsa tuo se varmasti mukanaan monta ikävää lieveilmiötä."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Eutanasiasta päätetään eduskunnassa, ei kunnanvaltuustossa. Ihmisillä on oma vapaa tahto, jota on hyvä pyrkiä kunnioittamaan puolin ja toisin. Puolueen kanta on että eutanasia kuuluu sallia."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Elintapakysymykset eivät ole helppoja. Julkinen terveydenhuolto tekee tilanteen haasteelliseksi. Yksityiset vakuutukset, jotka korvaisivat hoitokustannukset, helpottaisivat tilannetta paljon."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Lainsäädännön ei pidä syrjiä kansalaisia. Valtio on instituutio ja viimeksi kun katsoin se ei tunnusta mitään erillistä elämänkatsomusta omakseen. Kansalaisilla löytyy eriäviä käsityksiä elämänkatsomuksesta, uskonnoista, moraalista ja etiikasta. Adoptiolapselle on tärkeintä että hän pääsee hyvään turvalliseen kotiin missä häntä rakastetaan ja jossa hän voi kasvaa täysivaltaiseksi aikuiseksi."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "On epäselvää mitä kysymyksessä tarkoitetaan suomalaisella ja ulkomaalaisella. Ihmiset tekevät käytännössä omat ratkaisunsa arjessa oman moraalinsa mukaan. Valtion ei tule lähtökohtaisesti syrjiä ihmisiä alkuperän perusteella vaan heitä autetaan vallitsevien ohjeiden mukaan."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Riippuu paljon miten suuret kyseisen yhteiskunnan tuloerot ovat ja miltä yhteiskunta muuten näyttää. Suomen osalta tuloerot ovat tällä hetkellä niin pienet että kohtuullinen varallisuuden kasvaminen joittenkin kohdalla tuskin aiheuttaa merkittävää haittaa. Meitä kaikkia hyödyttäisi että suomalaisilla olisi enemmän rahaa kulutukseen nykyisessä tilanteessamme."