Kuntavaalit 2017

Johanna Tikanmäki
Kesk
Espoo
334 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Espoo
Ikä 34
Koulutustaso ylempi korkeakoulututkinto
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen olarilainen diplomi-insinööri. Työskentelen lentoyhtiössä turvallisuudenhallintaan liittyvissä tehtävissä. Espoon kunnallispolitiikasta minulla on jo kahden vaalikauden mittainen kokemus teknisen lautakunnan jäsenenä ja valtuustoryhmän sihteerinä. Viime syksystä alkaen olen toiminut myös kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenenä.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 62 -135
  ennakkoon 20  
  vaalipäivänä 42  
Osuus kunnan äänistä 0.0%  
  ennakkoon 0.0%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "En ole perehtynyt aiheeseen. Luottaisin tässäkin ammattilaisten arvioon. Ratkaisussa on tasapainoteltava lähikouluperiaatteen ja hyvän kielitaidon kehittymiseksi riittävän suomenkielisen kouluympäristön tarjoamisen välillä."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Veronkorotukset on "helpompi" tie kuin löperön taloudenpidon ja huonosti perusteltujen hankkeiden kuriin laittaminen, mutta kokonaisuuden kannalta olisi parasta, että ensin miettiä, mitä palveluita halutaan ja kuinka paljon niistä halutaan maksaa. Kunnallisissa palveluissa on edelleen monenlaista "kivaa ekstraa", jota pitäisi tarkastella kriittisesti."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Jokaisella aterialla ei tarvitse tarjota lihaa. Pinaattiletut ovat perinteisesti yksi koululaisten lempiruoista, joten kasvisruoka voi olla myös vain hyvää ruokaa."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Ketään ei saa jättää ilman välttämätöntä sairaanhoitoa tai hankeen kuolemaan."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Sen paremmin ulkoistaminen kuin kunnan oma toimintakaan ei pidä olla itsetarkoituksellista, vaan kaikella palveluntuotannolla pitää pyrkiä tarjoamaan kuntalaiselle parasta palvelua kohtuulliseen hintaan. Paras lopputulos saavutetaan todennäköisesti hyvällä sekoituksella omaa palvelutuotantoa ja yksityisiltä ostettuja palveluja."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Kaikille kuntalaisilla täytyy tarjota palveluja tasa-arvoisesti. Esimerkiksi valtaosa lapsista käy julkisia kouluja. Palvelut on syytä mitoittaa alueille paitsi väestömäärän myös kysynnän mukaan."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Pääkaupunkiseudulle muuttaa paljon kotoutettavia henkilöitä omaehtoisestikin, joten varsinaisiin kiintiöpaikkoihin ei käsittääkseni ole tarvetta, mutta toki kaikille tulijoille on tarjottava heille kuuluvat kotoutumispalvelut."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Pääkaupunkiseudun kuntaliitos ei selvitysten perusteella näytä perustellulta hankkeelta, mutta jos joku pienempi naapurikunta haluaisi liittyä Espooseen (nähdäkseni äärimmäisen epätodennäköistä), en sitä vastustaisikaan."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Kirjastolla on huomattava merkitys tiedon ja sivistyksen levittämisessä kaikille kuntalaisille tasapuolisesti. Lainausmaksusta kärsisivät eniten ne lapset ja nuoret, joiden vanhemmat eivät arvosta lukemista ja koulutusta ja tällä voisi olla pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia negatiivisia vaikutuksia heidän elämäänsä."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Kohtuutta on syytä harjoittaa myös kulttuurpalveluissa, mutta niin käsittääkseni Espoossa nykyään onkin."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Maksuton joukkoliikenne ei ole kokonaisuutena toimiva ratkaisu, koska rajusti mm. sään vuoksi vaihteleva kysyntä hankaloittaa liikenteen suunnittelua siten, että se palvelee tavallista työ-, koulu- ja muuta matkustajaa. Muutaman pysäkinvälin kävely sitä paitsi tekee useimmille meistä istumatyöntekijöistä ihan hyvää."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Yhteisöverosta ohjautuu osa myös kunnalle."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Väestön pakkosiirrot eivät ole tätä päivää. Toisaalta monissa pienemmissä kunnissa samalla palkalla voi saada paljonkin paremman asumisen ja elämisen tason kuin pääkaupunkiseudulla. Sähköinen asiointi ja modernit etätyömahdollisuudet mahdollistanevat tulevaisuudessa entistä laajemmin työn tekemisen muuallakin Suomessa ilman, että veronmaksajille aiheutuu kustannuksia."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Tärkeintä on, että oppitunnin aikana keskitytään opetukseen ja oppimiseen. Jos tämä vaatii jonkinlaista "kännykkäparkkia", niin sitten niin, mutta jättäisin ratkaisut ammattitaitoisten opettajien valittaviksi."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Menestys koulussa ja myöhemmin elämässä vaatii molempia, lahjakkuutta ja kovaa työtä. Opettajilla pitää olla riittävästi resursseja ja työkaluja mm. opetuksen eriyttämiseen oppilaiden sen hetkisen osaamistason mukaan, mutta oppilaiden leimaaminen pysyvämmin lahjakkaiksi tai lahjattomiksi ei palvele mitään tarkoitusta."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Varmasti tällaistakin joskus jossakin esiintyy, mutta en pidä tätä minään merkittävänä ongelmana Espoossa tai edes koko Suomessa."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Virkaan tulee valita aina pätevistä hakijoista tehtäviin sopivin riippumatta sukupuolesta. Erilaisten piiloennakkoluulojen välttämiseksi nimetön työnhaku (eli alkuvaiheen karsinnassa papereista poistetaan nimitiedot hakijoiden sukupuolen ja mahdollisesti etnisen tausta häivyttämiseksi) voisi olla yleisemminkin käytössä."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Järjestelmän pitäisi olla sellainen, että kenenkään ei tarvitse kerjätä kadulla henkensä pitimiksi, mutta kieltoa olisi mahdotonta valvoa ja tulkinnanvara olisi huomattava, joten kielto ei olisi missään suhteessa kerjäämisen mahdollisesti aiheuttamaan haittaan verrattuna."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Kunnan tehtäväksi tässä haastavassa yhtälössä jää lähinnä terveydenhuollon ja erityisesti saattohoidon järjestäminen niin hyvin, että eutanasia jää marginaalivaihtoehdoksi esimerkiksi parantumattomista ja koko ajan etenevistä neurologisista sairauksista kärsiville."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Kuka ja millä perusteella elintapojen vaikutuksen määrittää? Erilaisilla haittaveroilla (mm. tupakkavero) voidaan toki verorasitusta kohdistaa niille, jotka ottavat tietoisia riskejä."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Kysymys menee kyllä kunnallisen päätöksenteon ulkopuolelle."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Hädänalaisia pitää auttaa kansalaisuuteen katsomatta, mutta toki kunnan tehtävä on ensisijaisesti järjestää palvelut kunnan asukkaille, jolloin yleensä suomalaiset nousevat suurimmaksi käyttäjäryhmäksi aivan luontevasti."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}