Kuntavaalit 2017

Waltteri Nummelin
Vas
Hyvinkää
19 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Hyvinkää
Ikä 19
Koulutustaso Peruskoulu
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen taiteista kiinnostunut opiskelija jolla kuitenkin on kokemusta poliittisesta vaikuttamisesta neljän vuoden ajalta nuorisovaltuuston kautta.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 41 +41
  ennakkoon 15  
  vaalipäivänä 26  
Osuus kunnan äänistä 0.2%  
  ennakkoon 0.2%  
  vaalipäivänä 0.2%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Pakkolunastus on kelju tapa saada uudistettua kunnan asumispohjaa, en ole pakkolunastuksien kannalla."

2 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Valitusoikeus on hyödyllinen oikeus ja on paras työkalu kaavoituskysymyksistä puhuttaessa hoitaa riita-asiat."

3 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Suomen oloissa on hyväksyttävä tosiseikat, yksi niistä on yksityisautoilun tarve, nykyisin Hyvinkää rakennuttaa liian vähän parkkitiloja uusien asuntojen yhteyteen ja ei noteeraa tarvetta joka autopaikoille on. Tulevassakin, kun sähköautot ilmestyvät markkinoille vievät ne silti parkkitilaa joka tulisi huomoida tämän päivän päätöksissä."

4 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Hyvinkää on polkupyöräilijän ja kävelijän puolella suurella kävelykatu ja pyörätieverkostollaan ja on mielestäni hieman nurinkurista ettei näiden luotujen väylien esteettömyydestä huolehdita talvikuukausina vaikka liikennettä noilla tieverkostoilla on runsaasti."

5 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Hyvinkäällä asuvat ovat riippuvaisia yksityisautoilsta joten uusissa rakennuksissa on huomioitava parkkitilojen riittävyys. Joukkoliikenteen tarpeellisuutta ei kuitenkaan pidä unohtaa Hyvinkäällä."

6 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Kirjastollamme Hyvinkäällä on kirjojen lisäksi hyvin toimiva lehdenlukusali sekä laaja äänitekokoelma. Näillä kahdella erityisemmällä palvelulla on laaja kysyntä ja mielestäni siksi ne toimivat hyvänä esimerkkinä onnistuneesta aluevaltauksesta jonka kirjasto on tehnyt. Tarkoin laskelmoidut uudet kohteet voisivat toimia allan hyvin Hyvinkään oloissa."

7 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Hyvinkään koulut ovat uhkaavan täynnä ja täyttymään päin jatkuvasti. Puheet esimerkiksi Aseman koulun lakkauttamisesta ovat mielettömiä tässä tilanteessa jossa useampi koulu miltei pursuaa oppilaista."

8 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Poikkeavissa tilanteissa on vanhemmilla oikeus valita lapsen koulu jossa pakollinen oppivelvollisuus suoritetaan. Poikkeavia tilanteita ovat muunmuassa lapsen erityistarpeet esimerkiksi äidinkielen ja ensimmäisen vieraan kielen takia tai koulukiusatuksi joutumisen pelko."

9 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Lapsen normaalin kehityksen kannalta olisi hyvä jos liikuntatunnit olisivat enempi yhteistyössä tehtyjä, nykyinen erittely on aiheuttanut havaittavia eroja liikuntasuorituksissa, esimerkiksi tyttöjen ja poikien motorisessa kyvyssä on havaittu selkeitä eroja jotka osaltaan voisivat tulla korjatuksi yhteisen liikunnan ansiosta. Tuntisuunnittelun kannalta haastavat oppitunnit kuten vesiurheilu olisi syytä silti pitää erillään."

10 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Nykyisellään jaetaan luokkia oppilaiden aineellisten suuntautumisien ja omien ominaisuuksien perusteella (esim. A-ranskan lukijat yhdellä luokalla, harjaantumisluokka on erikseen musiikkillisten luokasta etc.) joten myös maahanmuuttajalapset voidaan jaotella omaan luokkaansa jossa heidän äidinkielensä opetus esimerkiksi voidaan kätevästi järjestää. Mikään ei estä myös hyvin integroituja maahanmuttajia käymästä niinsanottuja normaaliluokkia jotenka ylärajat taustojen perusteella ovat turhat."

11 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Pienoista epäloogisuutta mielestäni on se että jos noin pienen lapsen on käytävä päivähoitopaikalla vaikka vanhempi olisikin kotona jossa tämä vanhempi voisi itse vahtia lastaan."

12 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Hyvinkään olisi hyvä kannustaa vanhempia lasten hoitoon kotioloissa."

13 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Soten mukanaan tuoma valinnanvapaus luo terveyspaleluiden saralle kilpailua jossa kunnan veroäyrillä tuottamat terveyspalvelut kilpailevat yksityisiä terveysalan yrityksiä vastaan. Kuntalaiset kustantavat joka tapauksessa julkisen terveydenhuollon jotenka toivoisin kunnan tuoman työpanoksen jatkossakin ottavan päävastuun terveydenhuolossamme."

14 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Pienillä maksuilla joita perittäisiin terveyspalveluista voitaisiin kehittää ja ylläpitää näitä samaisia terveyspalveluita."

15 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Vielä toistaiseksi suomen pitäminen kokonaan asuttuna on järkiperäisellä ajattelulla toimiva ratkaisu. Pidemmän päälle asutuksen keskittäminen on ympäristön kannalta parempi ratkaisu, tämän toteutumiseen menee aikaa kuitenkin vielä jonkin verran."

16 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "1.3 oikeusministeriö vahvisti tasa-arvoisen avioliittolain, tämä on mielestäni upea asia! Avioliitto ja adoptio-oikeudet pitäsi siis seurata luonnollisesti tätä hyväksyttyä päätöstä mielestäni."

17 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Hyvinkäällä on kokemusta turvapaikanhakijoista jo 1970-luvun alusta ja vastaanottokeskuskin Hyvinkäällä yhdessä vaiheessa oli jotenka käytännön ongelmia ei pitäisi esiintyä."

18 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Opettajalla on velvollisuus turvata samat lähtökohdat oppimiselle jokaiselle opiskelijalle mutta vastuu on myös oppilaan, jos oppilas tahtoo käyttää kouluajastaan osan kännykän näyttöön tuijottaen ei mielestäni siihen puuttumiseen ole opettajan järkevää käyttää resurssejaan. Oppilas oppii virheittensä kautta ja pidemmässä juoksussa keskittymisen opettelu on oppilaan näkökulmasta hyvä asia."

19 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Perinteet vaativat paikallaanpysymistä ja jos politiikassa pyrimme pääsemään eteempäin, on näiden kahden asian välillä ristiriita. Edellinen lause toisin ilmaistuna: Hyvä politiikka saa aikaan muutosta parempaan päin ja perinteet mielestäni vain hidastavat tätä kehitystä."

20 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Julkinen sektori ylläpitää varmudella tärkeitä palveluita yllä, mielestäni siis näiden palveluiden yksityistäminen ei ole oikea ratkaisu. Yritystoimintaa toki tarvitsemme suomeen enemmän ja laajemmalta pohjalta, sillä yrittämisellä on positiivisia vaikutuksia kansantalouteemme."

21 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Veroäyrillä varmistetaan että kaikki kontollaan osallistuvat yhteisten asioiden hoitamiseen. Antamalla omasta hyvästään varmistetaan jokaiselle ihmisyksilölle tarvittava määrä hyvää vastalahjaksi."

22 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Suuria tuloeroja yksilön palkitsemisen tarpeesta ei pidä hyväksyä, olen toki sitä mieltä että pienen kannustimen luominen työtehokkuuden parantamiseksi on oikein ja tämän kautta syntyvät pienet omaisuuserot ovat hyväksyttäviä, suret tuloerot eivät palvele yhtesikuntaa vaan liikaa hyvinvointia osakseen on saanut pieni prosentti etuoikeutettuja."

23 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Nykyisen kaltainen turvajärjestelmä jota sosiaalietuudet ovat on tärkeä osa hyvinvointiyhteiskuntaamme, tämän turvajärjestelmä toivoisin säilyvän entisellä mallillaan, toki parannusehdotukset huomioon ottaen."

24 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Työpaikkojen luominen ja ympäristöasiat eivät välttämättä ole aina ristiriidassa keskenään vaan tuloja voi yrittäjä luoda itselleen ympäristön avulla. Mutta jos nämä kaksi seikkaa ovat muodostaneet ristiriidan on luonnon puolella seisottava periaatesyistä."

25 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Ympäristön tärkeyttä ei voi tarpeeksi alleviivata. Siksi hankkeet jossa luonnon etu on vaarassa on suunniteltava erittäin suurta harkintaa käyttäen. Oman oksan sahaaminen ei ole järkeväää politiikkaa."

26 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Rakennusten perustamien vapaasti on itselleni täysin uusi käsite, onko tosissaan niin että nykyään voi vapaasti rakentaa miten lystää? Lisäksi tahtoisin huomauttaa että mielestäni suuret ruokakaupuat ovat keskustassa parhaimmillaan sillä tällöin ne pystyvät palvelemaan koko kaupungin ostoskapasiteettia kerralla."

27 / 30

Yritysten houkuttelemiseksi kuntani pitää rakentaa tiloja ja teitä uusille yrittäjille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Hyvinkään tulee miettiä tarkoin yrityksille tilojen ja teiden rakentamista ja niiden perusteita. Hyvinkään kannalta kannattaviin yrityksiin on syytä vanhanmallisesti panostaa."

28 / 30

Kuntani on tärkeää tarjota palveluilta myös syrjäkylille ja reuna-alueille, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Hyvinkään kaupungin alue on laaja ja keskustan ulkopuolella on monia kyläkeskuksia jotka hekin yhtäläillä ovat Hyvinkääläisiä. Kyläkeskuksista on viime vuosina lähtenyt palveluita pois huolestuttavalla vauhdilla, nämä vielä jäljellä olevat palvelut olisi hyviin tapoihin vedoten säilytettävä noilla alueilla."

29 / 30

Kuntani pitäisi tukea enemmän kuntoliikuntaa, vaikka kilpaurheilun kustannuksella.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Kuntoliikunnan tukeminen on konseptina minulle outo, kuntoliikuntaahan itsekkin harrastan lähtemällä aina kesäiltoina juoksulenkille Hyvinkään lukuisille lenkkipoluille. Hyvinkää paikkakuntana tarjoaa jo luontaisesti erinomaiset edellytykset kuntoa kohottavalle urheilulle jotenka kuntourheilun ei tarvitse kilpailla kilpaurheilua vastaan, vastakkainasettelua ei tarvita."

30 / 30

Kuntani pitäisi torjua tuulivoiman rakentaminen alueelleen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Waltteri Nummelin: "Hyvinkäällä ei ole yhtään tuulivoimalaa alueellaan, jos joku taho on valmis tuottamaan energiaa hyvinkään alueella olisi se kokeilemisen arvoinen asia."