Kuntavaalit 2017

Ville Heikkinen
Lib
Hyvinkää
124 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Hyvinkää
Ikä 32
Koulutustaso Fil. yo
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen Liberaalipuolueen kuntavaaliehdokas Hyvinkäältä. Ammatiltani olen ohjelmistokehittäjä. Kouluttaudun työni ohella tietojenkäsittelytieteen maisteriksi Helsingin Yliopistossa. Pyrin aina kaikessa päätöksenteossani tunnistamaan oikeat ydinkysymykset ja löytämään niihin todellisuuteen ankkuroituja ja toteutettavia ratkaisuja. Olen monipuolinen tietoteknisten ratkaisujen hyödyntäjä sekä tehokas ja lähdekriittinen tiedonhakija. Uskon lujasti avoimeen viestintään, suoraselkäiseen rehellisyyteen ja hyvien puolella pelaamiseen.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 80 +80
  ennakkoon 20  
  vaalipäivänä 60  
Osuus kunnan äänistä 0.4%  
  ennakkoon 0.3%  
  vaalipäivänä 0.5%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Pakkolunastukset tulee arvioida tapauskohtaisesti ja pakkolunastetusta kohteesta tulee maksaa markkinahinnan ylittävä korvaus, mikäli lunastuskohteesta ei muilla tavoin päästä sopimukseen."

2 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Itse kaavoitusvaihetta tulee kehittää enemmän kuntalaisia osallistavaksi, valittaminen ei ole mielekäs vaikuttamisen keino."

3 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Autopaikkojen asuntojen yhteyteen rakentamisen ei tule olla automaattinen vaatimus. Kysyntälähtöinen rakentaminen on hyvä vaihtoehto tulevaisuutta ajatellen, etenkin kun yksityisautoilu tulee näillä näkymin vähenemään tulevaisuudessa."

4 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Pyöräteiden ja jalkakäytävien puhdistamista ennen autoteitä on kokeiltu Tukholmassa huonolla menestyksellä. Liukkaalla alustalla liikkuvat autot aiheuttavat enemmän vaaraa kuin kevyt liikenne. Talvikunnossapidon järjestelyitä tulee tarkistaa aika-ajoin uudelleen kaikki liikennemuodot ja liikennemäärät huomioon ottaen."

5 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Yksityisautoilu nauttii Hyvinkäällä verrattain suurta suosiota osittain pitkien palveluetäisyyksien, joukkoliikenteen harvan vuorovälin ja linjojen väheisyyden takia. Julkisen liikenteen kehittäminen aidoksi, miellyttäväksi vaihtoehdoksi yksityisautoilulle on yksi tärkeä Hyvinkään houkuttelevuutta nostava tekijä."

6 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Kirjastojen ensisijainen tehtävä on tuoda maksuton tieto- ja kulttuurikokoelma kaikkien saavutettavaksi. Merkittävä osa tiedonhausta on lähivuosina siirtynyt kirjaston hyllyjen selaamisesta internet-hauiksi. Mikäli kirja- ja musiikkilainaamisen trendi on selvästi laskusuuntainen, voi näistä vapautuvia määrärahoja ohjata uudelleen kohti tavaralainaamista."

7 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Kouluverkon koko tulee säilyttää tarkoituksenmukaisena, tarjoten Hyvinkään kaupunkialueella asuville tasa-arvoiset palvelut."

8 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Koulujen vapaa valinta aiheuttaa myös koulujen välistä eriarvoistumista. Lähtökohtaisesti koulutuksen tulee säilyä tasalaatuisena ja oppilaiden aseman tasa-arvoisena."

9 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Tyttöjen ja poikien yhteiset liikuntatunnit voivat hyvin olla yhteisiä. En silti näe liikuntatuntien erillään pitoa millään tapaa suurena ongelmana."

10 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Koutoutumisen kannalta on paras jakaa maahanmuuttajat tasaisesti koululukkien ja koulujen kesken. Silti, en pidä tiukasti määriteltyjä rajoja ja kiintiöitä parhaina tai ainoina vaihtoehtoina toteuttaa tätä jakoa."

11 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Päivähoidon tarkoituksena on mahdollistaa samanaikaisesti työikäisten ihmisten työssäkäynti ja perhe-elämä. Osa-aikainen päivähoito on riittävä mahdollistamaan esimerkiksi työnhaku."

12 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Hyvinkää-lisää ei tarvitse tuoda takaisin."

13 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Yksityinen palvelutuotanto ei ole arvokkaampaa kuin julkinen, tai julkinen arvokkaampaa kuin yksityinen. Tärkeintä on, että tuotetut palvelut ovat laadukkaita ja kustannustehokkaita, tuottavalla taholla ei ole sen suurempaa väliä."

14 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "En usko, että asiakasmaksujen poistoilla olisi minkäänlaista kansanterveydellistä vaikutusta, vaan enemminkin palveluja ruuhkauttava vaikutus."

15 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "En koe kuihtuvien asuinalueiden erityistukemista millään tapaa perustelluksi."

16 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Kaksi aikuista kasvattajaa on mielestäni aina parempi vaihtoehto kuin yksi. Perheen kokoonpanon määrittely ei kuulu minulle, eikä kenellekään muulle kuin perheelle itselleen."

17 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Turvapaikanhakijoiden vastaanotto on yhteisvastuukysymys, josta Hyvinkään tulee jatkossakin kantaa oma osansa."

18 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "En ole kouluikäisen lapsen vanhempi ja olen käynyt peruskouluni 90-luvulla. Muodostan kuvani koulujen kurinpitotilanteesta omien kokemuksieni ja sensaatiohakuisen uutisoinnin perusteella. Mielestäni opettajilla tulee olla käytössään uskottavia kurinpitokeinoja, joita heillä ei omien kokemuksieni mukaan nykyisin ole."

19 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Vapaus, vastuu ja tasa-arvo ovat paremmin nykyaikaan sopiva arvopohja."

20 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Palveluntuottajaksi tulee valita kustannustehokkain vaihtoehto palvelutasosta tinkimättä."

21 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Nykyisessä yhteiskunnan kustannusrakenteessa veronkorotukset eivät missään nimessä ole vaihtoehto."

22 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Nykymuotoiset tuloerot eivät Suomessa ole erityisen vaarallisia, sillä hyvinvointiyhteiskuntamallimme takaa maailmanlaajuisen vertailun kestävät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille kansalaisille. Äärimmäiset tuloerot esimerkiksi USA:n tai Venäjän tavoin taas luovat yhteiskunnallista eriarvoisuutta."

23 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Nykyisten palveluiden ja etuuksien aiheuttamat kulut ovat kasvaneet kohta kymmenen vuoden ajan tasaisesti. Kansantalouden kehitys on taas ollut negatiivista. Nykyiseen malliin ei pitkällä tähtäimellä riitä raha. Vähemmän tärkeiden tai tehottomien palveluiden karsintaan tulee varautua."

24 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Talouskasvu ja työpaikkojen luominen ovat lyhyen tähtäimen päätöksentekoa, kun taas ympäristöstä huolehtiminen vaikuttaa meidän lisäksi myös tuleviin sukupolviin."

25 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Talvivaaran kaivos on malliesimerkki tilanteesta, jossa ympäristövaikutuksien huolellisempi tarkastelu olisi voinut säästää valtiolta tulevia menoeriä."

26 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Keskustan ulkopuolille rakennettavat ruokakaupat ovat usein huonosti saavutettavissa muuten kuin yksityisautoa käyttämällä ja niillä voi olla parempien liikenneyhteyksien päässä oleville keskustoille näivettävä vaikutus. Kaavoituksessa tulee ottaa huomioon hyvä saavutettavuus muutenkin kuin autoilemalla."

27 / 30

Yritysten houkuttelemiseksi kuntani pitää rakentaa tiloja ja teitä uusille yrittäjille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Hyvinkäällä on hyvien kulkuyhteyksien päässä paljon vapaata liike- ja toimitilaa sekä pienille, keskisuurille että suurille yrityksille. Nykyisten, tyhjillään olevien tilojen täyttäminen menee tärkeysjärjestyksessä uudisrakentamisen edelle."

28 / 30

Kuntani on tärkeää tarjota palveluilta myös syrjäkylille ja reuna-alueille, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Palveluita tulee tarjota sinne, missä niillä on riittävää kysyntää joko nykyisellään, tai luotettavan ennusteen perusteella tulevaisuudessa. Syrjäkylillä ja reuna-alueilla asuminen on ihmisten oma valinta, eikä niiden palvelutuotanto saa olla merkittävästi kalliimpaa kuin tiiviimmin asutetuilla alueilla."

29 / 30

Kuntani pitäisi tukea enemmän kuntoliikuntaa, vaikka kilpaurheilun kustannuksella.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Kuntoliikunnan tukeminen on kansanterveydellisestä näkökulmasta arvokkaampaa kuin pieneen joukkoon kohdistuvan kilpailurheilun tuki. Kilpaurheilulla on toisaalta liikuntaan kannustava vaikutus, mutta kansan kunto ei penkkiurheilulla kohene."

30 / 30

Kuntani pitäisi torjua tuulivoiman rakentaminen alueelleen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Heikkinen: "Hyvinkään ei tule erityisesti torjua tuulivoimaloiden markkinaehtoista, tukivapaata rakentamista."