Kuntavaalit 2017

Kristiina Hämäläinen
Kok
Hollola
18 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Hollola
Ikä 38
Koulutustaso Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen 38- vuotias, kahden kouluikäisen pojan äiti. Istun tällä hetkellä Hollolan valtuustossa sekä kunnanhallituksessa. Jouluun asti (aikana ennen HyKyä) johdin myös Oivan perusturvalautakuntaa. Olen lisäksi Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsen. Koulutustaustaltani olen lähihoitaja, yo sekä sairaanhoitaja (Ylempi AMK). Oman alani töitä on kertynyt 17 vuotta. Pisin jakso tästä on kulunut leikkaussalissa anestesiahoitajana. Hoitotyön lisäksi olen tehnyt mm. opetustyötä ammattikorkeakoulussa sekä toiminut työsuojelussa. Haluan jatkaa aktiivista työtäni Hollolan valtuustossa edistäen koko kunnan elinvoimaa, työntekoa ja yrittäjyyttä, laadukkaita palveluita, kuntalaisten hyvinvointia sekä muuttaa poliittista ilmapiiriä enemmän yhteistyölähtöiseksi. Ihanat poikani ovat suurin syyni olla edelleen ehdolla. Politiikka kun on edelleen vahvimmista keinoista muutaa maailmaa yhä paremmaksi jälkipolville.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 398 +279
  ennakkoon 191  
  vaalipäivänä 207  
Osuus kunnan äänistä 3.7%  
  ennakkoon 4.1%  
  vaalipäivänä 3.3%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "En näe tämänkaltaiselle toiminnalle Hollolassa. Kaavoituksen nopeuttamiseen on olemassa muitakin keinoja, kuten riittävät henkilöresurssit."

2 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Hollolassa koettiin karvaasti valitusoikeuden aiheuttamat sivuvaikutukset, kun kuntakeskuksen rakentaminen viivästyi usealla vuodella. Nopea kaavoitus ja rakentamisen mahdollistaminen ovat kunnan elinvoiman kannalta oleellisia asioita. Valitusoikeuden osittainen rajaaminen on järkevää ja sen lisäksi valitusprosessien jouduttamista voisi tehdä varmistamalla oikeuslaitokselle riittävät resurssit. Myös kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen ovat tärkeä osa prosessien jouduttamista."

3 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "En näe miksi pitäisi? Toki asiaa voi tapauskohtaisesti harkita."

4 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Molemmat ovat tärkeitä mm. turvallisen koulu- ja työmatkan taittamisen kannalta."

5 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Hollolassa joukkoliikenteessä on paljon kehitettävää mutta toisaalta laajana, maaseutumaisena kuntana liikkuminen painottuu yksityisautoiluun väkisin. Osa teistämme on todella huonossa kunnossa, mutta niiden ollessa valtion omistuksessa ei kunta voi niihin vaikuttaa."

6 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Mielestäni on hyvä, että kirjaston valikoimassa on ollut myös muita lainattavia asioita, kuten esimerkiksi energiankulutusmittareita."

7 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Kouluverkon ennellaan pysymistä ei voi mennä varmaksi lupaamaan, koska seuraavan neljän vuoden aikana nykytila saattaa muuttua esimerkiksi jonkun koulun sisäilmatilanteen tai korjauspaineen vuoksi. Juuri tällä hetkellä tarvetta muutoksiin ei ole mutta asiasta varmasti keskustellaan tulevalla valtuustokaudella. Kuitenkaan esim. kyläkoulujen lakkauttaminen ei saa olla itse tarkoitus."

8 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "En näe tälle rajoitukselle perusteita. Vanhemmat osaavat arvioida lastensa koulun esimerkiksi jonkin painotuksen (kuvis, liikunta, musiikki,tehostettu tuki) vuoksi."

9 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Tämä käytäntö on jo nyt olemassa."

10 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "En näe tälle syytä, jos resurssointi mahdolliseen opetuksen tukeen on asianmukaisesti järjestetty. Hollolassa maahanmuuttajalasten osuus on pieni."

11 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Hollolassa on käytössä valtakunnan linjausten mukainen subjektiivisen hoito-oikeuden rajaaminen (20h/kk). Mielestäni kuitenkin esim. sosiaalisin perustein kokopäiväinen päivähoito-oikeus tulisi olla mahdollista. Olen perustellut näkökulmaani laajemmin kotisivujeni blogissa jo muutama vuosi sitten."

12 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Lasten kotihoidon tuen kuntalisä ei ole käytössä Hollolassa, mutta sitä voisi selvittää. Yksityisen hoidon tukea maksetaan lapsesta, joka on vanhempien valitsemassa yksityisessä päivähoidossa. Perhe voi palkata hoitajan kotiinsa kotihoidon tai yksityisen hoidon tuella. Hoitajan voi palkata myös yhdessä toisen perheen kanssa."

13 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Julkinen sektori on vielä pitkään sote-palveluiden kivijalka, mutta sitä tukemaan tarvitaan yksityiset toimijat ja kolmas sektori. Tulevassa maakuntahallinnon muodostamisessa on tärkeää huomioida paikalliset pk-yrittäjät, kun valinnanvapaus astuu vuonna 2019 voimaan."

14 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Meilestäni nykyiset maksut ovat kohtuullisia ja perusteltuja kuntien taloudellisen tilanteen vuoksi. Yhden terveyskeskuskäynnin todellinen kustannus kunnalle on noin 80 - 150e."

15 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Uudet teknolgiat helpottavat elämäämme jatkossa myös syrjäseuduilla. Ei kuitenkaan ole realistista pitää koko maata asuttuna väkisin."

16 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Lapsen etu on ensisijainen."

17 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Kunnalla ei periaatteessa ole mahdollisuutta estää vastaanottokeskuksen perustamista kuntaan, jos perustaja on yksityinen taho. Vastaanottokeskuksen perustamista kunnan toimintana selvitettiin viime vuonna ja todettiin, ettei kunnalla ole tähän tarkoitukseen sopivia vapaita tiloja hallussaan."

18 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

19 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Politiikassa jokaisella toimijalla on oma arvopohjansa. Uskon, että meistä jokaiselle isänmaa on tärkeä, aivan kuten kotikin on. Uskontokysymykset ovat sen sijaan jokaisen henkilökohtaisia asioita ja valintoja."

20 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Julkinen sektori on vielä pitkään sote-palveluiden kivijalka, mutta sitä tukemaan tarvitaan yksityiset toimijat ja kolmas sektori. Asiakkaiden valinnanvapas on turvattava, jolloin myös palveluiden tuottavuus ja laatu paranevat."

21 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Menokuri on ensisijainen veronkorotuksiin nähden."

22 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Taloudellinen kasvu johtaa yleensä tuloeroihin, joita tosin on tälläkin hallituskaudella tasattu. Taloudellinen kasvu taas mahdollistaa nykyisen kaltaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Ahkeruudesta mielestäni tulisi palkita ennemmin kuin rangaista (esim. verotus) mutta heikoimmista tulee pitää huolta."

23 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Harva elää omasta halustaan sosiaaliturvan varassa. Sitä on kuitenkin syytä kehittää työntekoa kannustavampaan suuntaan. Lisäksi esimerkiksi perustulokokeilu on suunta oikeaan. On erittäin mahdollista, että palvelurakennetta joudutaan tarkistelemaan mikäli rakenneuudistusten tekemisessä sekä mm. viennin vetämisen elvyttämisessä epäonnistutaan. Kansalaisten omaa vastuuta oman terveytensä ja sairautensa hoidosta tulee lisätä."

24 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Ympäristön suojeleminen on ehdottoman tärkeää. Jos kuitenkin esimerkiksi yritystoiminnan mahdolliset ympäristöhaitat eliminoidaan huolellisesti, ei ympäristölupia pidä turhan takia evätä, ikään kuin varmuuden vuoksi."

25 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön."

26 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Miksi ei, jos yritys kokee toiminnan siellä kannattavaksi?"

27 / 30

Yritysten houkuttelemiseksi kuntani pitää rakentaa tiloja ja teitä uusille yrittäjille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Kyllä. Hopeakallion ja Paassillan uusille yritysalueet ovat olleet kunnalta iso satsaus elinkeinoelämän viriämiseksi. Tilojen rakentaminen ei sen sijaan ole kunnan ensisijainen tehtävä."

28 / 30

Kuntani on tärkeää tarjota palveluilta myös syrjäkylille ja reuna-alueille, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Keskittämällä palveluita on mahdollista paitsi sujuvoittaa toimintaa mutta myös saada aikaan vähäisten resurssien tehokasta käyttöä. Jossain tapauksissa jopa nostaa palvelunlaatua. Toimivuus on mielestäni tärkeämpää kuin sijainti, mikäli ne vaihtoehtoina poissulkisivat toisensa. Joskaan keskittäminen ei saa olla itsetarkoitus. Muun muassa digitalisaatio mahdollistaa tulevaisuudessa palveluiden tarjoamisen myös syrjäseuduille."

29 / 30

Kuntani pitäisi tukea enemmän kuntoliikuntaa, vaikka kilpaurheilun kustannuksella.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Kilpaurheilun ja kuntoliikunnan harrastamiset eivät poissulje toisiaan."

30 / 30

Kuntani pitäisi torjua tuulivoiman rakentaminen alueelleen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kristiina Hämäläinen: "Hollolassa on jo nyt yksityisia tuulivoimaloita."