Kuntavaalit 2017

Theo Tyrväinen
Vihr
Helsinki
731 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 23
Koulutustaso Ylioppilas
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen 23-vuotias ammattikorkeakoulussa kahta tutkintoa suorittava nuori mies. Olen aktiivinen opiskelijakuntakentällä ja haluan parantaa opiskelijoiden ja nuorten asemaa Helsingissä. Haen ensimmäistä kertaa valtuustoon ja haen sitoutumattomana ehdokkaana. Jag är en 23-årig ung man som studerar två yrkeshögskoleutbildningar. Jag är aktiv på studerandekårsfältet och vill förbättra studerandes och ungas situation i Helsingfors. Jag ställer upp för första gången och är obunden kandidat.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 85 +85
  ennakkoon 16  
  vaalipäivänä 69  
Osuus kunnan äänistä 0.0%  
  ennakkoon 0.0%  
  vaalipäivänä 0.0%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Uskonnonvapaus tarjoaa mahdollisuuden kaikille harjoittaa omaa uskontoaan. Kaupungin ja valtion pitää tukea kaikkia uskontoja samalla tavalla, eli kaavoitukseen voi varata paikkoja, mutta muuta taloudellista tukea ei anneta. / Religiös frihet tillhör alla. Staden och staten bör stöda alla religioner på samma sätt. Man kan reservera utrymme för en moské, men inte stöda finansiellt."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Kaikki ihmiset ovat oikeutettuja perusterveydenhuoltoon Suomessa huolimatta siitä onko papereita vai ei. Lisäksi se voi ennaltaehkäistä epidemioita ja muita terveyshaittoja, jotka tulevaisuudessa voivat vaatia erityssairaanhoitoa. / Alla människor är berättigade till grundläggande hälsovård, oberoende om man har papper eller inte. Det kan hindra spridande av epidemier."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Tämän hetken tilanne vaatisi vahvemmin yksiöiden rakentamista. Perheasunnoista on tällä hetkellä on selkeä ylitarjonta ja tätä ongelmaa pitää lähteä aktiivisesti ratkaisemaan. / Det skulle stöda situationen var vi har överbud av familjelägenheter."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Helsingillä on paljon potentiaalia monipuolisena kaupunkina. Kehittääksemme kaupunkia vetovoimaisemmaksi meidän pitää mahdollistaa myös musiikin soitto konserteissa pidempään. / För att öka stadens attraktion, så borde det tillåtas."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Kävelykeskustan toteuttaminen onnistuu parhaiten sillä tavalla, että rakennetaan houkutteleva julkisen liikenteen verkko, joka kannustaa siihen, että ihmiset eivät tule autolla keskustaan, jolloin keskusta-alueen ympärikiertävä tieverkko ei kuormitu liikaa. / Jag hällre stöder att vi bygger en attraktiv offentlig transport system var människor vill ta kollektiv över bil."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Kaupungin yleiskaava mahdollistaa nyt jo laajaa rakentamista eikä siten pakkolunastusten tulisi olla ensisijainen keino rakentamisen edistämiseksi. / Det möjliggörs nu redan mycket möjligheter att bygga och de borde vara första prioritet."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Valitusoikeutta ei missään nimessä tuli rajoittaa vaan käsittelyä tulisi nopeuttaa. / Försnabba prosessen hällre."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Varsinkin opiskelijoista 58% olisi valmiit luopumaan autopaikoista, mikäli se madaltaisi asumisen hintaa. / Speciellt av studeranden 58% är redo att avstå från parkeringsplatser."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Parasta olisi samanaikaisuus, mutta varsinkin julkisen liikenteen liikkumisen turvaaminen on tärkeintä. / Bäst skulle vara att göra det samtidigt, men kollektiva trafikens tidtabeller måste försäkras."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Julkinen liikenne on rakennettava niin houkuttelevaksi, että se koetaan miellekkäämmäksi vaihtoehdoksi. Suunnittelussa pitää kuitenkin huomioida autoilu niin pitkään kun julkinen liikenne ei ole tarpeeksi kattavaa (esim. poikkiliikenne). / Kollektiva trafiken skall byggas till så attraktiv som möjligt."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Kirjasto on rakennettu kulttuurin ja sivistyksen keskuksesi. Monipuoliset ja houkuttelevat palvelut lisäävät ihmisten välistä kohtaamista ja yhteiskuntamme ymmärtämistä. / Mångsidiga tjänster ökar kontakt mellan människor och bättre förstående av vårt samhälle."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Koulutukseen sijoittaminen on arvovalinta. Alemmilla luokilla koulun läheisyys kotiin on tärkeämpää kuin ylemmillä luokilla. / Det är en värderingsfråga att satsa i skolningen. Avstånden har skillnad speciellt på lägre klasser."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Liika valinnanvapaus mahdollistaa pahimmassa tapauksessa tasoerojen rakentumisen koulujen välillä. Mahdollisten erityislinjojen (musiikki, kuvataide jne) seuraaminen on hyväksyttävä syy, mutta pelkkä koulun maine ei voi olla valinnan perusteena / Det kan orsaka segregation i samhället i värsta fall."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "On monia, jotka eivät koe olevansa joko tyttö tai poika, ja ryhmien erottelulla ei ole mitään järkipohjaista perustetta. Liikuntatuntien pitää olla monipuoliset ja tutustuttaa lapset ja nuoret laaja-alaisesti liikunnan eri muotoihin. / Det finns ingen orsak till att ha dem skillt. Dessutom finns det människor som inte identifierar sig med varen kille eller tjej. Viktigaste är mångsidig undervisning."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Koululuokkien jaon ei pitäisi perustua siihen, että mikä lapsen tausta on. / Delningen borde inte basera sig på barnets bakgrund."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Huolimatta siitä, että toinen vanhempi on kotona, tulee lapsen ja vanhemman tilanne ottaa huomioon. Esimerkiksi vanhemman terveydentila, työllisyystilanne tai lapsen sosiaaliset vaikeudet tai kehittymisongelmat voivat olla syitä, minkä takia lapselle kannattaa varata päivähoitopaikka. / Orsaken till varför föräldern är hemma måst tas i beaktande. Det kan också gynna barnet att den är i dagsvård."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Mielestäni nykytila on sopiva. / Situationen nu är lämplig."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Tärkeintä on se, että terveyspalvelut turvataan jokaiselle. Palvelun tuottaja on toissijainen, jos maksettava lasku ja palvelun laatu on sama/suurinpiirtein sama kaikista paikoista. / Viktigaste är att alla är berättigade till tjänsten. Vem erbjuder tjänsterna är inte relevant."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Mahdollinen tulojen mukaan porrastettu maksu voisi olla toimivampi ratkaisu. / En lösning var avgiften baserar sig på inkomster kunde vara en lösning."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Mielestäni jokaisella on oikeus asua missä haluaa, mutta julkisen sektorin talouden kannalta keskitetty asuminen on kannattavampaa. / Alla borde ha rättighet att bo va de vill, men centralisering är ekonomiskt en bättre lösning."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Ehdottomasti! / Givetvis!"

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Helsingissä toimitaan jo tällä periaatteella ja mielestäni tällä toimintalinjalla on hyvä jatkaa. / Helsingfor opererar redan med detta system."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Koulujen häiriötekijät, kuten matkapuhelimet pitäisi saada integroitua osaksi innovatiivista oppimista. Koulujen rooli kasvattajana on tärkeämmässä asemassa kuin koskaan, mutta se ei vähennä vanhempien vastuuta. / Viktigare är att integrera smarttelefonerna som en del av undervisningen."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Mielestäni hyvät arvot politiikalle on ovat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja avoimuus. / Jag tycker att bra värden är jämnställdhet, rättvishet och öppenhet."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Tärkeintä on, että palveluiden saatavuus on turvattu. Palvelun tuottajalla ei ole merkitystä / Det viktigaste är att tjänsterna är försäkrade. Vem erbjuder tjänsten är irrelevant."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Veronkorotus on parempi vaihtoehto näistä kahdesta, mutta kyllä julkisen talouden alijäämää voidaan muillakin keinoilla tasapainottaa kuin vain edellä mainituilla vaihtoehdoilla. / Skatteökning är bättre av dessa två, men det finns också andra sätt att balansera ekonomin."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Kohtuulliset tuloerot ovat hyväksyttäviä (esim. kokemuksen tai osaamisen vuoksi), mutta kohtuuttoman suuret tuloerot eivät. / Stora skillnader är inte inte godkännbara, men relativa skillnader på basis av t.ex. erfarenhet och kunskap är godkännbart."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Theo Tyrväinen: "Nykyiset pavelut on rakennettu kestävälle pohjalle. Kannatan itse perustuloa, jota kautta monista sosiaalietuuksista voitaisiin luopua. / Nuvarande tjänster är byggda på säker grund. Jag stöder grundinkomst, genom vilken flera stödformer kan avstås ifrån."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}