Kuntavaalit 2017

Johannes Kananen
Kesk
Helsinki
906 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 37
Koulutustaso Valtiotieteen tohtori
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen sosiaalipoliitikko ja perheenisä Helsingin Maununevalta. Työskentelen Helsingin yliopistolla ja haluan vaikuttaa oikeudenmukaisemman kaupungin puolesta. Olen vahvimmillani hyvinvointipolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi sosiaaliturvaan ja julkisiin palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Tutkijana ja opettajana työskentelen päivittäin näiden kysymysten parissa. Olen myös neuvonut eduskuntaa, ministeriöita ja presidentti Martti Ahtisaaren toimistoa hyvinvointipolitiikkaan liittyvissä asioissa.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 21 +21
  ennakkoon 6  
  vaalipäivänä 15  
Osuus kunnan äänistä 0.0%  
  ennakkoon 0.0%  
  vaalipäivänä 0.0%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Kaikilla kaupunkilaisilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet harjoittaa uskonnollista vakaumustaan."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Perusterevydenhoito on jokaisen ihmisen perusoikeus. Kaupungin tulee huolehtia että kaikilla kaupungissa asuvilla on tasavertainen pääsy perusterveydenhuollon palveluihin."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Haluan työskennellä sen puolesta, että Helsingistä tulee ympäristöystävällisempi, vihreämpi ja autottomampi."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Helsingin keskustan automääriä pitäisi vähentää jotta keskustasta tulisi viihtyisämpi. Yksityisautojen ruuhkamaksut pitäisi ottaa käyttöön."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Kirjastoilla pitää olla riittävästi rahaa jotta ne voivat ylläpitää hyvää tasoa."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Laadukas koulutus on erittäin tärkeä päämäärä. Talous tulee sopeuttaa niin että voimme toteuttaa tämän päämäärän myös käytännössä."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Tärkein tavoite on huolehtia siitä että kaikissa kaupunginosissa on yhtä laadukkaat koulut. Tämä liittyy myös kaupunginosien välisen eriarvoisuuden vähentämiseen."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Koulut voisivat itse päättää asiasta."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet koulunkäyntiin etnisestä taustasta riippumatta."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Laki mahdollistaisi päivähoito-oikeuden rajaamisen, mutta minusta vanhempien pitäisi itse saada päättää tässä asiassa."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Jos resursseja voi lisätä johonkin niin lisäisin mieluummin päiväkoteihin niin että ryhmäkoot saadaan pidettyä riittävän pieninä."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Tavoitteeni: kaupungin tilaaman palvelun tuottaja voi olla yksityinen jos se ei jaa voittojaan omistajilleen vaan sijoittaa ne organisaation kehittämiseen. Yksityisiltä palveluntuottajilta tulee myös edellyttää verotietojen ja omistussuhteiden avoimuutta ja veronmaksun maakohtaista raportointia."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Asiakasmaksuja tulisi alentaa niin etteivät ne muodostu kenellekään esteeksi käyttää terveyspalveluita. Suomessa on melko korkeat julkiset terveyspalvelumaksut. Nimellinen maksu voidaan kuitenkin säilyttää."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Helsingin tulee kantaa vastuunsa globaalin oikeudenmukaisuuden edistämisessä."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Jos koulussa on hyvä ilmapiiri ja ammattitaitoiset opettajat, on käytösongelmia todennäköisesti vähän."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Edustan politiikassa sosiaaliliberaaleja arvoja. Pidän henkisiä arvoja sen verran tärkeinä, että pyrin asettamaan yhteisen edun oman etuni edelle. Minusta on myös tärkeää että valtio, kunnat ja kaupungit takaavat kaikille ihmisille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua talouteen ja yhteiskuntaan."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Yksityiset yritykset voivat ottaa suuremman vastuun julkisesta palvelutuotannosta vasta kun ne täyttävät seuraavat kriteerit: ne käyttävät voittonsa organisaation kehittämiseen (eivät jaa voittojaan omistajille) sekä ilmoittavat avoimesti verojen maksustaan (maakohtainen raportointi) ja sitoutuvat siihen etteivät ne harjoita aggressiivista verosuunnittelua. Toistaiseksi verosuunnittelua harjoittavat monikansalliset terveyspalveluyhtiöt ovat saaneet epäreilun kilpailuedun markkinoilla."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Perinteiseen suomalaiseen hyvinvointimalliin kuuluvat tuloja uudelleenjakava sosiaaliturva ja laaja julkinen sektori. Kansalaisten enemmistö kannattaa tätä mallia. Tuloveroja on alennettu 1990-luvulta lähtien ja yhteisöverotuksessa on porsaanreikiä. Tämän takia valtio menettää useita miljardeja euroja verotuloja joka vuosi. SIksi meillä on akuutti hyvinvointivaltion rahoituskriisi. Leikkaukset pahentavat tätä kriisiä ja uhkaa rapauttaa hyvinvointimallimme."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Pienten tuloerojen maissa on vähemmän sosiaalisia ongelmia, sairauksia ja pahoinvointia kuin suurten tuloerojen maissa. Suhteellisilla eroilla on merkitystä. Pienet tuloerot ovat kaikkien etu. Suomessa tuloerot tasoittuivat toisen maailmansodan jälkeen, mutta 1990-luvun jälkeen tuloerot kasvoivat poliittisten päätösten seurauksena nopeiten OECD-maista."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Hyvinvointimallimme on rapautunut 1990-luvulta saakka koska veroja on alennettu ja sosiaaliturvaa heikennetty. Kärsimme akuutista hyvinvointivaltion rahoitusvajeesta. Talous on väline, hyvinvointi on päämäärä."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Elämäntapamme on liian kulutuskeskeinen. Taloudellinen tuotanto keskittyy liiaksi ylläpitämään tätä kulutuskeskeistä elämäntapaa joka on maapallon kantokyvyn kannalta kestämätön. Sekä talouden että elintapojemme pitäisi muuttua sekä oman hyvinvointimme että ympäristön vuoksi."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johannes Kananen: "Päätöksenteko myötäilee myös Helsingissä liikaa kansainvälisten suuryritysten etuja. Kaikissa päätöksissä pitäisi lähtökohtana olla tavallisten ihmisten hyvinvointi. Meidän pitäisi tietoisesti taistella suuryrityksen valtapyrkimyksiä vastaan. Taloudellisesta tuotannosta pitäisi kehittää niin että se tapahtuisi entistä enemmän paikallisella tasolla."