Kuntavaalit 2017

Terhi Mäki
SDP
Helsinki
437 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 65
Koulutustaso Opistotaso
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

ylioppilas, lähihoitaja

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 301 -568
  ennakkoon 143  
  vaalipäivänä 158  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.1%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Mäki: "En vastusta hanketta, jos rahoitukseen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Mäki: "Perusterveydenhoito kuuluu kaikille."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Mäki: "Helsingissä on huutava pula kohtuunintaisista vuokra- ja omistusasunnoista niin nuorille, lapsiperheille, yksinasuville kuin ikäihmisillekin."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Mäki: "Kävelykeskustan kohtuullinen laajentaminen on ok."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Mäki: "En kannata pakkolunastuksia."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Mäki: "Autopaikkoja tarvitaa mutta kaikilla asukkailla ei välttämättä ole tarvetta autopaikkaan, jolloinn autopaikkoja voidaan rakentaa vähemmän. Helsingissä on tärkeää huomioida jo kaavotusvaiheessa uusien asuinalueiden sijainti toimivien ja kohtuuhintaisten joukkoliikenneyhteyksien varrella."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Mäki: "Auraaminen ja hiekoittaminen on yhtä tärkeää autoteillä, pyöräteillä ja jalkakäytävillä."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Mäki: "Olen kattavan ja kohtuuhintaisen joukkoliikenteen puolella-"

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Mäki: "Monipuoliset palvelut sopivat kirjastopalvelujen yhteyteen."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Mäki: "Kannatan lähikouluja vailla sisäilmaongelmia."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Mäki: "Kannatan lähikouluja Helsingissä mutta valinnanvapaus pitää säilyttää."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Mäki: "Miksi?"

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Mäki: "Kyllä , mahdollisuus kokopäiväiseen päivähoitopaikkaan pitää olla myös alle 3-vuotialla vaikka toinen vanhempi on kotona. Osa-aikainen päivähoito on myös hyvä vaihtoehto."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Mäki: "Kannatan julkista terveydenhuoltoa."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Mäki: "Ihmisillä pitää olla oikeus asuinpaikkansa valintaan."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Mäki: "Mielestäni asiaa auttaisi lähikoulu ja sen pienet ryhmäkoot. Välitön puuttuminen koulukiusaamiseen. Koulunkäyntiavustajien, terveydenhoitajien ja koulupsykologine palvelut kaikissa kouluissa. Myös koulupudokkaista pitäisi ottaa koppi välittömästi."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Mäki: "Kannatan julkisia peruspalveluita."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Mäki: "En ymmärrä mitä yhteistä lahjakkuudella ja ahkeruudella on tuloerojen kanssa."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Mäki: "Molemmat ovat tärkeitä."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}