Kuntavaalit 2017

Ilari Tuominen
PIR
Helsinki
1058 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 35
Koulutustaso Insinööri (AMK)
Yhteystiedot  

Ohjelmistosuunnittelija, musiikkikulttuuriaktiivi ja Haagalainen palstaviljelijä.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 113 +113
  ennakkoon 28  
  vaalipäivänä 85  
Osuus kunnan äänistä 0.0%  
  ennakkoon 0.0%  
  vaalipäivänä 0.0%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Hallinnon tarkoitus ei ole suosia tai puoltaa mitään uskonnollista ryhmää. Mikäli suurmoskeijalle on tarvetta kaupunkialueella ja uskontokunta pystyy sen rakennuttamaan omin avuin, tonttivuokrineen ja rakennuksineen on täysin hyväksyttävää sallia sellaisen rakentaminen."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Elämme sivistysvaltiossa kaupunkialueella, jossa ihmiskontaktien määrä on päivittäisellä tasolla suuri. Mikäli suljemme ryhmän ihmisiä pois perusterveydenhuollon ääreltä sekä levitämme että pidennämme välillisin teoin luonnollisia virus- ja bakteeritauteja. Perusterveydenhuolto on myös väline viestiä eri kulttuuritaustaisille ihmisille Suomalaisen yhteiskuntajärjestyksen arvokkuutta."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Rakennuttamista pitäisi pyrkiä ohjaamaan kannustimin kieltojen ja rajoitusten sijaan. Nykyisessä yhteiskuntarakenteessamme palveluammattien merkitys kasvaa, jolloin palveluammateissa toimivien tulisi kyetä asumaan lähellä työpaikkaansa säilyttäen ostovoimansa. Asuntojen monimuotoisuuteen pitäisi pyrkiä esimerkiksi pohtimalla asuntojen muokattavuutta rakentamisessa."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Kaupunkikulttuuriin kuuluu olennaisena osana musiikkikulttuuri ja ulkoilmakonserteissa ääni matkustaa kuulijalle puhtaimmillaan. Nykyinen järjestely on monin puolin melko hyvä kompromissi, mutta perustelluille poikkeuksille on annettava mahdollisuus. Etenkin pienempiä rajatumman äänenvoimakkuuden tapahtumia olisi hyvä kokeilla sallimalla pidempi kesto."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Keskusta-alueella tärkeintä on taata joukko-, huolto- ja jakeluliikenteen sujuvuus sekä jalankulku lyhyille siirtymille. Helsingin houkuttelevuutta turisteille tulee lisätä lisäämällä kävelyalueita, mutta sitä ei tule tehdä huoltoliikenteen kustannuksella."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Yhteisten asioiden käsittelyä tulee voida tehdä yhdessä. Rajoituksilla saadaan helposti aikaan tilanteita jossa eri sosioekonomisilla intressiryhmillä on erilaiset vaikutusmahdollisuudet."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Tehokkaasti rakennetulla kaupunkialueella oma auto on mukavuustekijä, eikä pakollinen hyödyke. Tulevaisuuden tehokasta kaupunkia tulee suunnitella joukkoliikenteen ja jaettujen ajoneuvojen suuntaisesti."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Joukkoliikenteen sujuvuudesta on pidettävä ensisijaisesti huoli ja raideliikennettä voidaan rakentaa vain pitkin vedoin. Siksi bussireitit on hyvä priorisoida ennen jalkakäytäviä ja pyöräreittejä. Ei pidä kuitenkaan päätyä tilanteeseen, jossa osa kevyen liikenteen reiteistä jää kokonaan puhdistamatta autoteiden puhdistamisen jälkeen."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Kaupunkien kasvun on nyky-yhteiskunnassa rakennuttava joukkoliikenteen ehdoilla. Joukkoliikenne mahdollistaa suurien ihmismäärien liikuttelun sujuvammin, järkevämmin ja vastuullisemmin. Oma auto on hyväksyttävä olla elinehtona maalla, mutta kaupungissa tulee selvitä ilman autoa. Lisäksi kuljetuspalveluiden monipuolisuutta olisi hyvä tukea kannustimin esimerkiksi sulkemalla osa reiteistä vain joukko- ja kuljetus- ja huoltoliikenteelle."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Kirjoitettu sana on länsimaisen sivistyksen perusta, mutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa kirjoitettuun sisältöön on helpompi päästä. Kirjasto on oiva alusta päästä kokeilemaan tavaroita, joiden hankkiminen ei ole ekologisesti tai sosioekonomisesti järkevää kertakokeilua varten."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Koulutus on paras reitti osallistuvampaan, terveeseen ja ymmärtävämpään yhteiskuntaan. Ryhmäkokojen kasvattaminen vie tehoa koulutukselta. Tiedon ja ymmärryksen lisääminen on paras reitti myös päästä sisään globaaliin yhteiskuntaan. Medialukutaitoa ja lähdekriittistä ajattelua tulee lisätä koulutuksessa."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Kouluvalintoja ei tule tehdä vanhempien vaan lapsen ehdoilla. Lähikoulun suosiminen on monin seikoin järkevää mutta mikäli opinahjo ei tarjoa lapselle haasteita tai motivaatiota, pitää tie kouluvalinnalle olla avoin. Ensimmäisten luokkien osalta pitäisi pääasiassa suosia lähikoulua."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Mielummin suosisin erilaisia lajivaihtoehtoja ja valinnan vapautta. Jaottelu poikien ja tyttöjen liikuntatunneille en näe tarvetta. Kilpailutilanteissa kuitenkin pitäisin vielä sukupuolijaottelun."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Koska tavoitteena on maahanmuuttajataustaisten lasten integroituminen meidän yhteiskuntaamme, olisi kaikkien kannalta parempi, ettei pelkästään maahanmuuttajataustaisia lapsia laiteta kaikkia yhteen ryhmään. Laskennallisilla rajoilla on pidettävä huolta koululuokkien heterogeenisyydestä."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "On täysin lapsen edun mukaista päästä varhaiskasvatuksen piiriin myös alle kolmivuotiaana. Päivähoito takaa lapselle paremman lähtökohdan vuorovaikutustaitoihin, jota ei jokainen vanhempi pysty tällä hetkellä takaamaan. Mikäli verotus- ja tukijärjestelmät saadaan kannustaviksi kyykyttämisen sijaan, mahdollistetaan tällä osa-aikaisten apu-, palvelu- tai kädentaitotöihin perustuva aktivointi myös kotona olevalle vanhemmalle."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Päivähoitopaikan tulee valmistaa lasta sosiaalisiin tilanteisiin ja ryhmätyöskentelyyn. Varhaiskasvatuksessa on myös ammattilainen arvioimassa lapsen kehityksen vaiheita ja tarvittaessa huomaamassa erityispiirteitä, jotka vanhemmilta"

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Yksityisen toimijan etuoikeutena on toimia julkisuuslain vastaisesti. Tutkitun tiedon perusteella yksityistä terveydenhoitoa ei olla onnistuttu osoittamaan julkista tehokkaammaksi. http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001244"

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Porrastamalla maksuja vähävaraisten eduksi pystytään ratkomaan asiakasmaksujen epätasaisuus, lisäksi maltillisilla asiakasmaksuilla pystytään tukemaan"

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Pitkien välimatkojen Suomi ei pitemmän päälle kannata ekologisesti eikä taloudellisesti. Mikäli taloutta halutaan tasapainottaa on heikosti työllistyneiden alueiden tukemista harkittava tarkkaan. Status quo on kuitenkin säilytettävä kunnes kestävä kompromissi asutuksen ja alueiden talouden tasapainottamiseksi on löydetty."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Avioliitto on valtiollisessa mielessä valmis sopimuspohja kahden ihmisen väliseen yhteiseloon ja sen jälkiselvittelyihin. Mielestäni tämän sopimuksen ei tarvitse katsoa sukupuolta, mikäli molemmat osapuolet ovat halukkaita sen tekemään. Jokainen uskontokunta on kuitenkin oikeutettu omaan näkemykseensä pariskuntien liitosta ja niiden siunaamisesta, tätä ei tule sekoittaa avioliiton yhteiskunnalliseen asemaan."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Helsingillä on suurimpana kaupunkina ja pääkaupunkina parhaat olosuhteet vastaanottokeskustoiminnalle."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Koulun asemaa kasvatuksellisena toimijana ei sovi väheksyä. Koululaisia tulee kohdella reilusti ja järkevästi, mutta muistaa koululaisten olevan kehittyviä yhteiskunnan jäseniä. Nykyiset leikkaukset koulutuksesta etenkin oppilasryhmiä kasvattamalla ja karsimalla opetuksen laadusta on omiaan aiheuttamaan levottomuutta ja huonoa käytöstä kouluympäristössä. Nykyhallinnon ideologisten pikavoittojen kustannukset tullaan näkemään kasvina käytösongelmina kouluympäristöissä. Tiukempi kuri ei auta."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Koti-, uskonto ja isänmaa arvopohjana lisää vastakkainasettelua, nurkkakuntaisuutta ja mahdollistaa tiedon rajoittamisen mielivaltaisiin syihin vedoten. Uskonnoista itsestään löytyy hyviä arvopohjia, mutta dogmaattisuudensa ja tulkitsijoidensa ehdottomuuden vuoksi ne harvoin kohtaavat reaalimaailmaa."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Olisi muuten hyvä mutta kun yksityiset yritykset tykkäävät siilipuolustautua osakeyhtiölain salassapitovelvollisuuden taakse. Julkisin varoin maksettavat toiminnot vaativat lisää läpinäkyvyyttä, yksityinen toimija ei pysty siihen. Julkisen puolen on kuitenkin kehityttävä ketterämpiin toimintamalleihin tehostaakseen toimintaansa ja karsittava tehtäviä, jotka eivät ole julkishallinnolle pakollisia."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Julkisissa palveluissa on paljon tehostettavaa ja nykyisissä rakenteissa paljon kehitettävää niin digitalisaation kuin palvelujen osalta. Toimivan yhteiskunnan tulee kuitenkin tarjota peruspalvelut sosioekonomiseen asemaan katsomatta."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Yhteiskunnallisella tasolla ei ole mitään takeita, että palkitseminen osuu lahjakkuuteen ja ahkeruuteen. Tuloerojen kasvu lisää nurkkakuntaisuutta ja vastakkainasettelua."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Byrokratian ja harkinnanvaraisuuden määrä antaa liikaa valtaa tällä hetkellä virastolle ja osin myös yksittäiselle virkailijalle päättää mikä on tärkeää ja mikä ei. Perustulomallia kokeilemalla, pystyttäisiin paremmin löytämään uusia työn muotoja nykyisessä murroksessa."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Työelämä on jo murroksessa, eikä ole syytä palata menneen maailman työntekomalleihin. Ympäristöasioiden väistely johtaa lopulta elinkelvottomaan ympäristöön."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilari Tuominen: "Meillä on vain pääsy toistaiseksi vain yhdelle elinkelpoiselle planeetalle. Ei ruveta mielivaltaisesti riskeeraamaan omaa elinympäristöä lyhytnäköisten palkintojen toivossa."