Kuntavaalit 2017

Mika Ebeling
KD
Helsinki
498 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 52
Koulutustaso Teologian kandidaatti (vastaa nykyistä Teologian maisterin arvoa)
Lasten lukumäärä 4
Yhteystiedot  

Olen Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja. Siviiliammatiltani olen raamattukouluttaja ja pastori. Lempiharrastukseni on shakki.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 1397 +254
  ennakkoon 646  
  vaalipäivänä 751  
Osuus kunnan äänistä 0.4%  
  ennakkoon 0.5%  
  vaalipäivänä 0.4%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Suurmoskeijat edistävät radikalisoitumista enkä tahdo edistää sitä."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "En katso, että Helsingin tulee tarjota suomalaisen standardin mukaista perusterveydenhuoltoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille, mutta katson kuitenkin, että meidän tulee olla inhimillisiä heitä kohtaan ja akuutti apu on annettava."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Perheasuntojakin tarvitaan."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Oikeus kotirauhaan on ensisijainen, oikeus bilettämiseen toissijainen."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Ainoa toimiva ratkaisu kävelykeskustan merkittäväksi laajentamiseksi olisi keskustatunneli, mutta se olisi liian kallis ratkaisu."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Pakkolunastuksia tulee käyttää harkiten."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Voi olla perusteita joiltakin osin rajoittaa, mutta pikemmin haluan nopeuttaa valitusten käsittelyä kuin rajoittaa valitusoikeutta."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Autopaikkojen määriä ja sitä, kuka paikat maksaa on perusteltua tarkastella, mutta voimme joutua kaaokseen, jos koko vaatimuksesta luovutaan."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Autotiet ovat kiireellisiä, koska voi aiheutua vakavia onnettomuuksia, jos ajoneuvon hallinta menetetään. Toki jalkakäytävätkin pitää hoitaa ilman tarpeetonta viivytystä."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "En vastusta yksityisautoilua, enkä halua sitä ehdoin tahdoin hankaloittaa, vaan pikemmin parantaa, mutta erinomainen ja edullinen joukkoliikenne on kaikkien etu."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Arvostan kirjastojen perinteistä yleissivistävää tehtävää. Toki ymmärrän, että yhteiskunnan muutos tuo myös kirjastoille muutospaineita."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Helsingissä on suuri osa Suomen parhaista kouluista, mistä saamme olla ylpeitä ja kiitollisia. Korkeasta koulutustasosta ja hyvästä kouluverkosta tulee pitää kiinni. Toki Helsinki on niin iso kaupunki, että joitakin muutoksia on pitemmällä aikavälillä aina tehtävä. Esim. uudet asuinalueet tarvitsevat uusia kouluja."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Arvostan valinnanvapautta."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Pääsääntöisesti pitäisin erillisiä liikuntatunteja parempina, vaikka en näe estettä, etteikö joskus yhteisiäkin tunteja voisi olla. Esim. koripallo ja jalkapallo ovat lajeja, joissa poikien täytyisi aika paljon varoa tyttöjä, jos olisi yhteiset liikuntatunnit."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Kotoutuminen ja suomen kielen oppiminen ovat tärkeitä asioita. Olisi hyvä, että maahanmuuttajalapsetkin oppivat koulussa sujuvan suomen kielen."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Voi olla perusteltuja syitä tarjota tämä paikka monille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona. Kuitenkin pitäisin suotavana, että kotona oleva vanhempi viettäisi aikaa lapsensa kanssa. Tarpeen mukaan voitaisiin järjestää tällaiselle lapselle intervallihoitoa tarpeen mukaan."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Vanhemmilla on tärkeä merkitys lapsille. Omien lasten hoitaminen on hyvin arvokas asia ja sitä on syytä tukea."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Pidän suotavana, että julkinen sektori on terveyspalveluiden päätuottaja, jota yksityiset palvelut täydentävät."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Minusta on perusteltua, että ei-helsinkiläisiltä peritään maksu sekä se, että käyttämättä jätetystä ajasta sekä päivystyskäynnistä peritään maksu."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Jos Suomi haluaa säilyttää nykyiset rajansa, niin pitäisin suotavana, että koko Suomi pysyisi myös asuttuna."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Lapsen oikeuksien tulee olla ensisijaisia. Lapsella tulee olla oikeus isään ja äitiin. Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi ja antanut miehelle ja naiselle mahdollisuuden yhdessä lisääntyä. Lapsen antaminen homo- ja lesbopareille on luonnotonta."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Helsingissä asuu yli 10 % Suomen väestöstä. Siksi on luonnollista, että osa vastaanottokeskuksista sijaitsee täällä. Vastaanottokeskuksia ollaan nyt kuitenkin oltu Suomessa vähentämässä, joten tuntuisi erikoiselta, jos Helsinkiin pitäisi perustaa lisää keskuksia."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Vanhempien ihmisten ja opettajien kunnioitus ovat tärkeitä asioita, joiden opettamisen tulisi olla koulujen keskeinen tehtävä. Kun tämä hoidettaisiin hyvin, sillä olisi tervehdyttävä vaikutus yhteiskuntaan."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Koti, kristillinen usko ja Suomi isänmaana ovat Jumalan antamia hyviä lahjoja meille. Niitä on syytä arvostaa. Kodin arvostaminen tarkoittaa sitä, että pidämme huolta lapsistamme ja vanhemmistamme, kristillinen usko antaa meille oikean arvoperustan ja isänmaan arvostaminen tarkoittaa tämän maan kaikinpuolisen menestyksen edistämistä."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Peruspaveluiden suhteen suosin julkisia palveluita, jos julkinen sektori pystyy toimimaan riittävän tehokkaasti. Mikäli yksityinen sektori tuottaa vastaavat palvelut merkittävästi halvemmalla, on kuitenkin perusteltua siirtää lisää palveluja yksityisen sektorin hoidettavaksi."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Riippuu tilanteesta. Pidän toiminnan tehokkuuden parantamista ensisijaisena, mutta tarpeelliset palvelut on hoidettava, vaikka veroja olisi korotettava."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Yksityisellä sektorilla olen valmis hyväksymään suuretkin tuloerot, mutta julkisella sektorilla haluan pienentää tuloeroja. Nyrkkisääntönä pitäisin julkisella sektorilla, että verojen jälkeen ei kenellekään tulisi jäädä käteen yli kahta kertaa keskipalkkaiselle käteen jäävästä summasta, eikä kenelläkään tulisi jäädä käteen alle puolta keskituloisen palkasta. Näin julkisella sektorilla olisi kyllä merkittävät tuloerot vastuiden ja koultuksen mukaan, mutta ei kohtuuttomia tuloeroja."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Huoltosuhteen heiketessä näin voi olla. Tekniikan kehitys voi kuitenkin johtaa päinvastaiseenkin tulokseen."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Meidän tulee pyrkiä siihen, että kaikilla olisi kohtuullinen toimeentulo. Talouskasvu on hyvä asia ja työpaikkojen luominen tärkeää. Ympäristön uusiutumiskykyä emme saa vaarantaa, mutta ympäristöasioiden nimissä ei tule tehdä päätöksiä, jotka romuttavat talouden."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Ebeling: "Ympäristövaikutusten arviointi kuuluu hyvään päätöksentekoon. Mahdollisten haittojen merkitys on arvioitava tapauskohtaisesti."