Kuntavaalit 2017

Pauliina Saares
Vihr
Helsinki
705 
Vaalitulos {{getStatus('IN_RESERVE')}}
Kunta Helsinki
Ikä 38
Koulutustaso Valtiotieteiden maisteri
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

Olen töölöläinen yhden lapsen äiti. Työajalla hoidan europarlamentaarikko Heidi Hautalan erityisavustajan ja Vihreiden kansainvälisten asioiden päällikön hommia. Olen erikoistunut yritysvastuuseen, ihmisoikeuksiin ja globaaliin talouteen. Vapaa-aikani kuluu pääosin duplojen rakenteluun. Pyrin Helsingin valtuustoon, koska haluan tehdä kaupungistamme mahdollisimman rennon ja reilun. Ydinteemojani ovat vastuullisuus, avoimuus ja kaupunkikulttuuri. Uskon, että tasavertaisuuden edistäminen on oikotie onneen. Hyvä Helsinki pitää asukkaistaan huolta panostamalla palveluihin ja tarttumalla eriarvoisuuteen. Haluan, että Helsinki on reilu kaupunki, joka esimerkiksi tekee julkiset hankintansa ympäristöä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen ja veroparatiiseja karttaen. Toivon Helsinkiin lisää tapahtumia, konsertteja, teemapäiviä ja kulttuurikokeiluja. Rennossa kaupungissa on kiva elää. Pääkaupunkina Helsingin kuuluu myös näyttää mallia päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämisessä.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 568 +568
  ennakkoon 195  
  vaalipäivänä 373  
Osuus kunnan äänistä 0.2%  
  ennakkoon 0.2%  
  vaalipäivänä 0.2%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Jos hanke täyttää kaavoituksen kriteerit, sille voidaan myöntää lupa. Perustus- ja uskonnonvapauslaki turvaavat oikeuden perustaa uskonnollisia yhdyskuntia."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluu perustuslain mukaan järjestää kaikille. Perusterveydenhoitoa ei saa evätä keneltäkään kansalaisuuteen tai sen puutteeseen vedoten. Myös lääkärin etiikka velvoittaa hoitamaan kaikkia hoitoa tarvitsevia."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Helsinkiin tarvitaan lisää kaikenkokoisia asuntoja. Kohtuuhintaisuuden takaaminen on tärkeintä."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Ulkoilmakonsertit kuuluvat elävään kaupunkiin siinä missä muutekin tapahtumat a niitä voisi järjestää vielä paljon nykyistä enemmän. Meluhaittoja voidaan vähentää esimerkiksi lavojen sijoittelulla."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Kävelykeskustan laajentaminen tekisi Helsingin ytimestä mukavamman paikan. Uskon, että autojen vähentäminen paitsi lisäisi viihtyvyyttä ja toisi lisää tilaa vaikkapa kahviloille ja istutuksille, lisäisi myös liikkeiden asiakkaiden määrää. Esimerkiksi Esplanadin sulkemista edes toiseen suuntaan voitaisiin kokeilla kesäaikaan."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Pakkolunastuksiin on syytä turvautua vain poikkeustapauksissa, yleisen edun sitä edellyttäessä. Helsinki omistaa paljon maata, joten yleensä kaavoitustarpeet eivät edellytä pakkolunastuksia."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Valitusoikeuden rajaamista tärkeämpää olisi nopeuttaa valitusten käsittelyä."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Autopaikkoja pitäisi rakentaa vain kysynnän mukaan. Kulujen kuuluisi kohdentua vain autopaikkojen käyttäjille. Liityntäpysäköinnin ja julkisen liikenteen kehittäminen on mielestäni fiksuin tapa sujuvoittaa liikennettä."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Jalkakäytävät ja pyörätiet pitäisi hiekoittaa samaan aikaan kuin autotiet. Kaikkien pitää päästä liikkumaan huonoilla keleillä turvallisesti. Jalkakäytävien hiekoittaminen tosin on pääosin taloyhtiöiden vastuulla. Autoteiden osalta olisi tärkeää huolehtia ensisijaisesti joukkoliikenteen väylistä."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Joukkoliikenne on ympäristön kannalta kestävämpi vaihtoehto. Helsingissä on Suomen paras joukkoliikenne, sitä on syytä kehittää edelleen. Autoilijoiden kannalta esimerkiksi liityntäpysäköintimahdollisuuksiin olisi hyvä panostaa enemmän."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Kunhan kirjastoista löytyy kirjoja, siellä voi mielestäni toteuttaa muitakin ihmisten hyvinvointia edistäviä asioita. Kirjastot ovat jo olemassa olevaa kaikkien asukkaiden yhteistä tilaa. Jos tilausta esimerkiksi tavaroiden lainaamiselle on, niin siitä vain!"

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Kouluverkon tulee vastata oppilaiden tarpeisiin. Jos muutoksille on hyvät perusteet, esimerkiksi koulujen vajaakäytön vuoksi, tulee muutoksia voida tehdä - kuitenkin niin, että pienten koululaisten matkat säilyvät tarpeeksi lyhyinä. Tärkeintä kouluissa on opetuksen laatu, se on mielestäni asia, josta kuntalaiset ovat valmiita maksamaan."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Laaja oikeus valita eriarvoistaa kouluja. Koulujen sosiaalista segregaatiota pitäisi välttää viimeiseen asti, tärkein keino lienee taata helsinkiläisiin kouluihin niin korkeatasoinen opetus ja hyvä toimintaympäristö, että lähiseudun vanhemmilla ei ole syytä hakea lapsilleen koulupaikkaa muualta. Toki syitä koulun valintaan voi olla muitakin, esimerkiksi sisaruus ja jatkuvuuden takaaminen esiopetuksen jälkeen ovat tärkeitä perusteita oppilaaksi ottamiselle."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Sukupuolella ei pitäisi mielestäni olla mitään tekemistä koululiikunnan ryhmäjaon kanssa. Fiksumpaa olisi jakaa oppilaita ryhmiin liikuntalajien mukaan tarpeen niin vaatiessa."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Lapsilla pitää olla oikeus käydä lähikoulua taustastaan riippumatta. Kiintiöiden sijaan Helsingissä pitäisi huolehtia siitä, että asuinalueet eivät eriarvoistu."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Onneksi Helsingissä on päätetty toimia näin. Päivähoidon tarpeelle voi olla monia syitä, vaikka toinen (tai se ainoa) vanhemmista olisikin kotona. Pätkätöitä tekevänä pienen lapsen yhteishuoltajana olen usein miettinyt, että työttömäksi jäädessäni täysimittainen työnhaku ja työn vastaanottaminen muuttuisi varsin hankalaksi, jos lapseltani evättäisiin työttömyyteni vuoksi hoitopaikka."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Pitkät perhevapaat kasautuvat naisille ja vaikuttavat suoraan negatiivisesti esimerkiksi naisille kertyviin tuloihin ja huonontavat naisten asemaa työmarkkinoilla. Perhevapaiden kustannuksia pitää jakaa tasaisemmin isien ja äitien kesken."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Asiakkaan/potilaan näkökulmasta luotan ennemmin julkiseen kuin yksityiseen terveyspalveluiden tuottajaan, koska uskon taloudellisten intressien ohjaavan saamaani hoitoa vähemmän. Toimiva julkinen terveydenhuolto on yksi hyvinvointivaltion kulmakivistä, sitä ei saa mielestäni romuttaa."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Helsinkiläiset voivat käydä terveyskeskuslääkärin vastaanotolla maksutta. Tämä on mielestäni hyvä ratkaisu, joka kitkee osaltaan terveyteen liittyvää eriarvoisuutta. Sairaaloiden hoito- ja poliklinikkamaksut ovat mielestäni kohtuullisia ja perusteltuja."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Ihmisten on itse saatava valita, missä asuvat. Ajatus koko Suomen pitämisestä asuttuna vain periaatteen vuoksi on mielestäni jokseenkin älytön - ei se sitä nytkään nimittäin ole."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Ehdottomasti. Rakkaus, naimisiinmeno ja perhe eivät ole heteroiden yksinoikeus. 1.3. voimaan tuleva tasa-arvoinen avioliittolaki on tärkeä askel eteenpäin."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Helsingissä on kolme vastaanottokeskuksen toimipaikkaa, ja hyvä niin. Metsälän, Kaarlenkadun ja Punavuoren lisäksi tähän kaupunkiin mahtuisi mielestäni lisääkin."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Ajatus kurin lisäämisestä keinona johonkin parempaan on mielestäni vanhakantainen. Uskon, että oppilaiden hyvinvointiin voidaan vaikuttaa edistämällä tasavertaisuutta ja panostamalla opetuksen laatuun. Kasvatusvastuusta puhuttaessa kaikkien aikuisten on mielestäni tärkeää opettaa lapsille muiden kunnioittamista ja yleistä kohteliaisuutta sekä vahvistaa heidän itsetuntoaan."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Mielestäni avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen, tasa-arvo ja eriarvoisuuden poistaminen sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle ja muillekin elämänalueille."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Palveluiden laatu on kaikkein tärkeintä. Joskus yksityinen yritys hoitaa homman paremmin, joskus taas julkinen palveluntuottaja on parempi valinta."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Esim. koulutuksesta ja terveyspalveluista leikkaaminen on lyhytnäköistä politiikkaa, joka tulee pitkällä aikavälillä kalliiksi. Muitakin ratkaisuja kuin verojen lisääminen tai palveluista leikkaaminen on: perustulon avulla ihmiset voisivat hankkia tuloja sosiaaliturvan lisäksi, ja sosiaalietuuksien tarve vähenisi."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Suuret tuloerot lisäävät yhteiskunnan eriarvoisuutta ja siitä johtuvia ongelmia. Lisäksi tuloerojen kasvu syö OECD:n tutkimuksen mukaan talouskasvua. Eri tehtävistä maksettavan palkan erot ovat toki usein perusteltuja, mutta itse kannatan kohtuutta."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Ihmisten hyvinvointiin ja pärjäämiseen kannattaa panostaa. Toki nykyisiä palveluita ja etuuksia voi ja pitää kehittää. Perustulo tarjoaisi yhden mahdollisuuden tähän. Julkisia palveluita ei saa romuttaa."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Järkevä talous nojaa ympäristön suojeluun ja hyvinvointiin. Jos esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnasta ei välitetä, ei yrityksillä ole tulevaisuudessa toimintaedellytyksiä. Vitosen voitto satasen vahingolla on siis sinänsä huono periaate. Kaiken kaikkiaan työpaikkojen luominen ja vastuullisuus, on sitten kyse ympäristöstä, ihmisoikeuksista tai vaikkapa veronmaksusta, eivät mielestäni ole ristiriidassa keskenään."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Pauliina Saares: "Ympäristövaikutusten arviointi on osa vastuullista päätöksentekoa. Vaikutusarviot pitää ulottaa myös sosiaalisiin tekijöihin, ihmisoikeudet etunenässä. Helsingin pitää panostaa etenkin julkisten hankintojensa vastuullisuuteen ja varmistaa, ettei niitä tehdä ympäristön ja/tai ihmisoikeuksien kustannuksella ja veroparatiiseja tukien."