Kuntavaalit 2017

Hanna Gete Mithiku
Vas
Helsinki
305 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 34
Koulutustaso Teologian kandidaatti
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Kaupunginvaltuutettu (vara) HSL:n hallituksen jäsen Opetuslautakunnan jäsen (vara) Yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston sekä Haagan seurakuntaneuvoston jäsen Olen puoliksi etiopialainen, neljäsosa laihialainen, kokonainen suomalainen. Opiskelen teologiaa ja kehitysmaatutkimusta. Vaikuttamisesta olen ollut aina kiinnostunut. Ensimmäiset mielenosoitukseni järjestin ala-asteella. Lapsuuteni haaveammatteja olivat presidentti ja Ruotsin prinssi. Politiikkaan minut sai lähtemään mukaan liian usein keskusteluissa toisteltu lause: ”Meillä ei ole vaihtoehtoja, talous vaatii…” Mielestäni juuri politiikan tehtävä on luoda vaihtoehtoja, niin yhteiskunnan kehitykselle kuin yksittäiselle ihmiselle. Näitä vaihtoehtoja luodaan rakentamalla hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa jokaisella ihmisellä on oikeus ja mahdollisuus toimeentuloon, terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Ilman näitä perusoikeuksia tasa-arvolla ei ole mitään mahdollisuuksia toteutua.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 279 -132
  ennakkoon 85  
  vaalipäivänä 194  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.1%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Positiivista uskonnonvapautta tulee edistää ja ihmisille antaa mahdollisuus harjoittaa uskoaan. Ennen tontin luovuttamista suurmoskeijahankkeelle, pitää hankkeen rahoitus kuitenkin selvittää tarkasti."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Apua tarvitsevien ihmisten jättäminen heitteille ei sovi Suomen kaltaiseen sivistysvaltioon. Meillä on varaa huolehtia apua tarvitsevista."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Helsingissä on pulaa kaikenkokoisista kohtuuhintaisista asunnoista. Kohtuuhintaisten ja säänneltyjen ARA-vuokra-asuntojen osuutta asuntotuotantotavoitteesta tulee nostaa nykyisestä. Uusien asuinalueiden rakentamiseen tulee investoida rohkeasti nyt kun tarve on suurin. Rakentamisen vauhdittaminen on kokonaistaloudellinen ja hyvinvointia lisäävä investointi, joka maksaa itsensä takaisin. Kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista tulee merkittävästi lisätä."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Keskustaan on hyvät yhteydet julkisella liikenteellä. Myös liiketoiminta menestyy paremmin, kun ihmiset viettävät aikaa keskustassa. Kauppojen tavarantoimitus pitää turvata, vaikka kävelyksekustaa laajennettaisiin."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Helsingissä kysymys ei ole kovin merkityksellinen, sillä kaupunki omistaa paljon maata. Tämän vuoksi maanomistuskysymys on Helsingissä harvoin kaavoituksen hidaste."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Autopaikkanormeja tulee keventää etenkin opiskelija-asuntokohteissa ja hyvän julkisen liikenteen alueilla. Pääkaupunkiseudun opiskelijoista vain 18 % käyttää autoa. Autopaikkojen rakentaminen nostaa asuntojen hintoja. Autopaikoista maksavat myös autottomat."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Katujen kunnossapidossa tärkeintä on ihmisten turvallisuudesta huolehtiminen. Valinta jalkakäytävien, pyöräteiden ja autoteiden puhdistamisesta pitää tehdä tapauskohtaisesti."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Ensisijaista on kehittää julkista liikennettä ja pyörätieverkostoja niin että ne tekevät yksityisautoilusta yhä vähemmän houkuttavaa."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Mahdollisuus lainata esim. harrastuvälineitä kirjastosta madaltaa kynnystä kokeilla uusia harrastuksia ja tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Kouluverkon kattavuus tulee säilyttää ja turvallinen koulumatka tulee taata. Kaupunki kuitenkin kehittyy jatkuvasti ja sen myötä myös kouluverkko muuttuu. Uusille alueille tarvitaan kouluja ja jotkut koulut saattavat käydä tarpeettomiksi. Kouluverkkoa on hyvä tarkastella toisinaan. Liian äkkinäisiä muutoksia tulisi kuitenkin välttää."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Koulujen eriytymistä hyviin ja huonoihin tulee estää. Lapsille tulee osoittaa koulupaikat ensisijaisesti lähikouluista. Ehdottomia rajoituksia ei tarvitse asettaa, tärkeämpää on positiivinen kannustaminen. Erityispainotukset tai valinnaisaineet voivat houkutella pitämään lapset lähikoulussa. Opetuksen pitää olla kaikkialla yhtä hyvää, jotta vanhemmat eivät koe tarvetta muun kuin lähikoulun valitsemiseen."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Tässä pitäisi olla enemmän joustoa opetusryhmästä riippuen. Liikuntatunneilla ei pitäisi myöskään vahvistaa ajatusta "tyttöjen ja poikien lajeista"."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Maahanmuuttajia on monenlaisia ja monesta taustasta tulevia. Mekaanisessa rajoituksessa maahanmuuttajalasten osuudelle ei ole tämän vuoksi mitään järkeä. Monet maahanmuuttajalapset tarvitsevat kuitenkin etenkin alkuvaiheessa enemmän tukea koulunkäynnissä (esim. kieli). Tämä vaatii koululta resursseja. Paras keino puuttua koulujen eriytymiseen on panostaa asuntopolitiikkaan, jossa samoille asuinalueille rakennetaan niin vuokra kuin omistusasuntoja."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Lapsella on oikeus päivähoitoon. Perheiden tilanteet ovat yksilöllisiä ja syyt vanhemman kotonaoloon vaihtelevat. Tämän vuoksi päivähoito-oikeuden käyttämisen tulee olla perheen omassa harkinnassa"

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Kaikille yhteisillä terveyspalveluilla taataan parhaiten ihmisten tasavertainen kohtelu taloudellisesta asemasta riippumatta. Yksityistäminen, ulkoistaminen ja kilpailuttaminen pirstaloivat palveluita, vähentävät demokratiaa sekä lisäävät kustannuksia ja byrokratiaa. Yksityistä palvelutuotantoa sekä kolmatta sektoria tarvitaan julkisia palveluja täydentämään, ei niitä korvaamaan ja niiden kanssa kilpailemaan. Sosiaali- ja terveyspalveluihin ei yksityinen voitontavoittelu kuulu."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Terveyspalvelujen asiakasmaksut nostavat etenkin vähävaraisimpien kynnystä hakeutua ajoissa hoitoon. Pitkälle kehittyneiden sairauksien hoitaminen tulee Helsingille kalliimmaksi kuin mitä maksuilla saadaan kerättyä. Maksuja on perusteltu myös sillä, että ne vähentävät turhaa lääkärillä asiointia. Maksu ei kuitenkaan ole kynnyskysymys kuin kaikkein heikoimmin toimeentuleville."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Ihmisten tulisi voida valita asuinpaikkansa itse. On pidettävä huolta siitä, että niin tiet kuin tietoliikenne kattavat koko maan. Kaikkia palveluita ei kuitenkaan voida rakentaa kaikkialle. Maaltamuuttoa voidaan hillitä tukemalla monipuolista elinkeinorakennetta koko Suomessa."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Yhteiskunnallisesta näkökulmast avioliitto on ensisijaisesti laillinen sitoumus, joka takaa puolisoille tietyt oikeudet. Ei ole mitään perusteita sille, miksi kaksi aikuista ei saisi vapaasta tahdosta solmia avioliittoa. Lasten kasvatuksessa suurin merkitys on vanhemman/vanhempien tasapainoisuudella ja kyvyllä osoittaa rakkautta. Suomessa on jo nyt tiukka kontrolli siitä, kenelle adoptio-oikeus annetaan. Oikeutta ei tule rajoittaa vanhempien sukupuolen/seksuaalisen suuntautumisen perusteella."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Turvapaikanhakijat ja pakolaiset kuuluvat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisryhmiin. Isoilla kaupungeilla, kuten Helsingillä on hyvät edellytykset järjestää tarvittavat tukipalvelut."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Koulujen ongelmat eivät ratkea tiukentamalla kuria. On puututtava todellisiin ongelmiin kuten liian suuriin luokkakokoihin ja liian pieniin kouluavustaja, -psykologi ja - kuraattori resursseihin."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Kaikki kolme käsitettä ovat sellaisia, joille voi antaa erilaisia sisältöjä. Minun kodissani on sininen seinä, uskontoni on kristinusko ja isänmaani Etiopia. Yhdistelmää koti, uskonto ja isänmaa on usein käytetty ulossulkevassa merkityksessä, osoittamassa kuka kuuluu joukkoon -ja kuka ei. Siinä merkityksessä en pidä sitä hyvänä arvopohjana politiikalle."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Kaikille yhteisillä julkisilla palveluilla taataan parhaiten ihmisten tasavertainen kohtelu taloudellisesta asemasta riippumatta. Terveydenhoitoon, kouluihin tai kulttuuripalveluihin ei yksityinen voitontavoittelu kuulu. Näitä palveluita ja kaikkea niiden piirissä tehtävää laadullista työtä on vaikea hinnoitella. Paras mahdollinen palvelutaso ei synny tuottamalla niitä liukuhihnamaisen tehokkasti."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Sosiaalietuuksissa ei ole enää mitään leikattavaa, sillä ne ovat jo nyt minimissään. Myöskään terveydenhuollosta tai koulutuksesta ei tule leikata menoja. Ensisijaisena keinona talouden tasapainottamiselle tulee olla verotuksen progression palautaminen siten, että veroja maksetaan maksukyvyn mukaan, eivätkä verot nouse kohtuuttoman suuriksi kenellekään"

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Tuloerot eivät johdu ainoastaan erosta ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa! Suurten tuloerojen maissa niin rikkaus kuin köyhyyskin periytyvät. Lähtökohtien epätasa-arvoisuutta voidaan tasata takaamalla jokaiselle ihmiselle oikeus toimeentuloon, terveydenhuoltoon ja koulutukseen."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Ennaltaehkäisevät, kaikille yhteiset palvelut tulevat huomattavasti halvemmiksi kuin raskaat korjaavat palvelut, joihin joudutaan turvautumaan kun peruspalveluista on tingitty. Hyvä koulutus, terveydenhuolto ja perustoimeentulo ovat edellytyksiä myös yritystoiminnan kehittymiselle."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Kysymyksen vastakkainasettelu on teennäinen. Ympäristölle haitalliset ratkaisut tulevat usein myös kalliiksi. Esimerkiksi vanhojen teollisuusalueiden pilaaman maaperän puhdistaminen on maksanut Helsingille satoja miljoonia. Usein kestävä tuotanto jopa työllistää enemmän kuin ympäristöä raskaasti saastuttava toiminta. Emme tee talouskasvulla mitään, jos tuhoamme tuotantomme edellytykset. Talouskasvun sijasta päämääräksi tulee asettaa ihmisten hyvinvointi."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Gete Mithiku: "Huolellisella arvioinnilla ja suunnittelulla voidaan välttää monia suuria ja kalliita virheitä."