Kuntavaalit 2017

Mari Holopainen
Vihr
Helsinki
635 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 36
Koulutustaso Kauppatieteiden maisteri, väitöskirjatutkija
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen 36-vuotias helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja kauppatieteiden väitöskirjatutkija Aalto-yliopistossa. Toimin Helenin hallituksessa, Kesäyliopistosäätiön hallituksen puheenjohtajana ja tarkastuslautakunnassa. Haluan tehdä Helsingistä entistä avoimemman, rohkeamman, kansainvälisesti houkuttelevamman ja välittävämmän kaupungin. Osaamispohjaisen talouden kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Se perustuu hyvään varhaiskasvatukseen ja peruskoulutukseen. Ihmisillä tulee olla mahdollisuus oppia ja olla hyväksytty lapsesta asti. Näiden asioiden eteen olen onnistuneesti tehnyt töitä valtuustossa. Helsingissä emme heikentäneet päiväkotien henkilöstömäärää tai kaikkien lasten oikeutta varhaiskasvatukseen. Aloitteestani Helsinki pyrkii aikaistamaan uusien kielten oppimista. Kaupungin tulee luoda puitteita yhdessä elämiselle ja kehittää joukkoliikennettä, puistoja, festareita ja muuta kulttuuria asukkaita kuunnellen. Ihmislähtöinen ja osallistava päätöksenteko on avainasemassa.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 2262 +1289
  ennakkoon 676  
  vaalipäivänä 1586  
Osuus kunnan äänistä 0.7%  
  ennakkoon 0.5%  
  vaalipäivänä 0.8%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Kaavoituksessa toimijoita tulee kohdella tasapuolisesti. Hankkeen taustat ja rahoitus tulee kuitenkin olla tiedossa ja arvioitavissa kuten muissakin merkittävissä kohteissa."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Terveydenhoidon tarjoaminen on ihmisoikeuskysymys. Olemme Helsingissä tehneet onnistuneesti töitä sen eteen, että kaikkien raskaana olevien ja lasten täytyy saada myös kiireetöntä hoitoa. Sairaat tarvitsevat hoitoa riippumatta siitä, että mikä on heidän kotimaansa."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Tarvitaan lisää erityisesti kohtuuhintaisempia yksiöitä, mutta asuntojakauman ohjauksesta ei kannata kokonaan luopua. Alueellisesti myös perheasunnoista on pulaa."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Helsinki on elävä kulttuurikaupunki ja voi olla sitä vieläkin enemmän. Helsinki on melko varovainen luvissa. Olen kaupunginvaltuustossa kannattanut vapaampaa luvitusta ja tapahtumien mahdollistamista. Valitukset eivät saisi estää konsertteja ja sama pätee ravintoloihin ja baareihin."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Kävelykeskustaa tulee laajentaa huomattavasti ja turhia läpiajoväyliä välttää asuinalueilla viihtyvyyden ja ilmanlaadun parantamiseksi. Kantakaupunki laajenee kauemmaksi ydinkeskustan ulkopuolelle ja kävelykatuja kannattaisi toteuttaa useammassa kaupunginosassa aina, kun se on mahdollista. Helsingillä on vielä matkaa sujuvaksi pyöräily- ja kävelykaupungiksi, mutta olemme oikealla tiellä. Kävelykaduille mahtuu ihmisiä, puita, liikkeitä ja ravintoloita autojen sijaan."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Pakkolunastus on äärimmäinen keino, mutta joskus se on yleisen edun mukaista toteuttaa."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "On tärkeää edistää kaupunkilaisten aitoja vaikutusmahdollisuuksia. Tiedetään, että kun viestintä ja vuorovaikutus onnistuu valitusten tarve vähenee kaavoituksessa. Kaupunkilaisten vaihtoehtoiset suunnitelmat ovat tuoneet uusia ja arvokkaita ideoita kaavoitukseen. Olen ollut kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenenä yhden valtuustokauden ajan. Kokemukseni perusteella kaavaprosesseissa kaupunkilaisten ei ole vielä kovin helppoa saada ääntään kuuluviin, vaikka vuorovaikutusta onkin kehitetty."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Helsingin kannattaa laskea vaadittua autopaikkanormia tai poistaa se kokonaan ja toteuttaa enintään se määrä paikkoja, joista käyttäjät ovat valmiita maksamaan. Maan alle louhitut autopaikat nostavat merkittävästi rakentamisen ja asuntojen hintoja. Maanpäällinen pysäköinti vie kallista tonttimaata. Paikoista maksavat nekin asukkaista, joilla ei ole tarvetta autolle. Sähköautojen ja yhteiskäyttöautojen lisääntymistä tulee edistää ilmanlaadun ja tilankäytön tehokkuuden parantamiseksi."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Pyörätiet ja jalkakäytävät kannattaa puhdistaa samanaikaisesti kuin autotiet. Kävelyn ja pyöräilyn sujuvuus tulee turvata myös talvella. Talvipyöräilyn olosuhteet säätävät sen suosiota, eikä lastenvaunuilla ole sen helpompi liikkua lumihangessa kuin autolla."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Kaupungin tiivistyessä liikkumisen täytyy perustua yhä enenevässä määrin sujuvaan joukkoliikenteeseen terveys- ja ympäristövaikutusten ja kokonaiskustannusten hallitsemiseksi sekä viihtyisyyden takaamiseksi. Kaupungin investoinneissa julkisen liikenteen parantaminen kannattaa laittaa selvästi etusijalle. Kun sujuvoitetaan sitä, että yhä suurempi osa matkoista on mahdollista toteuttaa auton sijaan joukkoliikenteellä, jää tilaa niille matkoille, jotka on todella tarpeellista ajaa autolla."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Kirjoilla on tärkeä rooli, mutta kirjasto määrittää itseään jatkuvasti uudelleen. Helsingin kirjastoissa on mahtava käydä. Kaikki ja kaikenikäiset ovat tervetulleita. Kirjastot ovat yhteisöllisiä omalla tavallaan ja niillä on monipuolinen tehtävä ihmisten elämässä. Esimerkiksi koululaiset viettävät iltapäiviä lukien tai pelaten. Yhä useampi tarvitsee avointa tilaa töitä tai opiskelua varten. Digitalisointi ja keinoäly avaavat mahdollisuuksia. Odotan innolla, mitä Keskustakirjasto tuo."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Kouluja ei saa lakkauttaa liian lyhytnäköisesti ja lisää resursseja pitää taata ajoissa kasvaville alueille. Terveelliset ja riittävät tilat tarvitaan kaikkialla. On aika myöntää, että Helsinki on kasvava kaupunki. Ajattelu "säästetään seinistä" ei toimi, koska oppilasmäärä kasvaa vuosittain. Tulkinta siitä, että neliömääräisesti tilat eivät saisi kasvaa, vaikka lapsimäärä kasvaa, on kestämätön. Tarvitaan remonttia myös tiloja ja kustannuksia hallinnoivan Tilakeskuksen tavoiteasetannassa."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Lähikouluperiaatetta toteutetaan peruskouluissa. On tärkeää, että tasa-arvoinen ja hyvä koulutus on saatavilla kaikkialla Helsingissä, eikä jakoa parempi- ja huonompimaineisiin kouluihin syvennetä, vaikka yksilötasolla valinnanvapaus voi tuntua oikealta ratkaisulta. Tavoitteena pitää olla maailman paras ja kivoin koulu kaikille. Olen esimerkiksi tehnyt aloitteen vieraan kielen varhaistamisesta ekaluokkalaisille kaikissa 76 peruskoulussa 13 sijaan."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Yhteisistä liikuntatunneista on hyviä kokemuksia ja niitä toteutetaan Helsingissä etenkin nuorempien lasten kohdalla. Sukupuolijaottelua pyritään vähentämään päiväkodeista lähtien. Näin vältetään stereotypioita sukupuolten erilaisista kyvyistä ja ominaisuuksista, mikä on tärkeä pohja esimerkiksi tulevaisuuden uravalintoja ja -mahdollisuuksia ajatellen. Yhteenkuuluvuus vahvistaa tasa-arvoa. Koululiikunnassa ollaan muutoinkin siirtymässä hauskaan yhteiseen tekemiseen kilpailullisuuden sijaan."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "On parempi ehkäistä alueiden eroja jo aiemmin asuntopolitiikan keinoin ja esimerkiksi toteuttamalla kirjastoja, uimahalleja tai jalkapallokenttiä alueilla, jotka eivät muuten vielä ole suosiossa. Niille kouluille, joissa tarvitaan enemmän tukea, tulee tarjota enemmän resursseja opetukseen ja myös mahdollisuus omaan erikoistumisalueeseen suosion lisäämiseksi. Helsingin tulee rivakammin tarttua toimeen, jotta alueellinen eriytyminen ei syvene."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Olen ylpeä Helsingistä, että me päätimme toisin kuin maan hallitus. Varhaiskasvatus tukee erityisesti niitä lapsia, joilla ei ole turvaa kotona. Olen ollut aloitteellisena puolustamassa sitä, että päiväkotien henkilöstömitoitusta eikä lasten oikeutta varhaiskasvatukseen heikennetty Helsingissä. Ei ole mielestäni tätä päivää, että esimerkiksi määräaikaista tai freelance-työtä tekevät joutuisivat jännittämään onko lapsella samaa päivähoitopaikkaa tai -ryhmää ensi kuussa, jos töitä ei ole."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Kotihoidon tukeminen pitkään heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla. Jo nykyisen kotihoidontukijärjestelmän puitteissa on Suomessa naisten osallistuminen työvoimaan alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Panostaisin varhaiskasvatuksen laadun ja saatavuuden kohentamiseen. Perhevapaiden osalta kannatan 6+6+6 mallia, joka takaisi paremmin molemmille vanhemmille oikeuden hoitaa pientä lasta kotona."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Uusi sote-malli tulee olemaan kohtalonkysymys siinä, miten hyvin ihmiset hoidetaan terveiksi. Päättämisvastuu siirtyy sote-alueelle. Myös kuntien pitää saada tuottaa palveluita. Terveyspalveluissa hintoja kurissa pitävä kilpailudynamiikka toimii heikosti, koska kuluttajan on vaikea vertailla laatua ja hoito on välttämätön ostaa. Yksityiset palvelut täydentävät terveydenhuollon kenttää, mutta mikäli ne saavat ison osan markkinoista pienessä maassa, toimiala tulee keskittymään ja hinnat nousemaan."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Maksut ovat kohtuullisia ja niillä osin ylläpidetään kustannustehokasta julkiseen terveydenhoitoon perustuvaa mallia. Maksuttomuus tulee taata, kun tulot ovat vähäisiä."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Asutuksen tulee kannatella itseään. Yritysten ja ihmisten kasautuminen kaupunkeihin tukee tehokasta rakentamista, liikkumista, energian käyttöä ja työvoiman saatavuutta. Tätä kehitystä ei tule estää pakkokeinoin, esimerkiksi epätarkoituksenmukaisilla julkisten virastojen siirroilla. Julkiset palvelut on tarjottava kaikille kansalaisille, mutta ei voida edellyttää, että ne ovat yhtä helposti saavutettavissa haja-asutusalueilla kuin kaupungeissa."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Tasa-arvoisuus ja syrjimättömyys ovat tässä kysymyksessä tärkeimpiä periaatteita."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Pääkaupunkiseutu, kuten muutkin kasvukeskukset, on maahanmuutolle hyvä ympäristö esimerkiksi työllistymisen kannalta. Suurin osa maahanmuuttajista päätyy pääkaupunkiseudulle. Valtiolla pitäisi olla suuri intressi tukea pääkaupunkiseutua tässä rahallisesti."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Yhteiset pelisäännöt täytyy olla ja kiusaamiseen on puututtava heti. Kuri on vanha käsite. Kouluissa pitää olla riittävät resurssit oppilaille ja opettajille. Erityisluokkia on vähennetty huomattavasti lupaamalla tukea erityislasten opiskeluun luokassa. Tämä ei saa olla vain säästökeino. Pienempien ryhmäkokojen tulee olla selkeä tavoite. Siitä hyötyisivät kaikki. Lisäksi kouluissa tulisi nykyistä enemmän keskittyä vuorovaikutustaitoihin ja lisätä oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Koti, uskonto ja isänmaa tarkoittavat eri suomalaisille hyvin eri asioita. Siksi niiden varaan on vaikea rakentaa mitään johdonmukaista arvopolitiikkaa. Suomi 100 -juhlavuonna on esimerkiksi hyvä syy juhlia suomalaisuutta, joka on avoin, rohkea, välittävä ja syrjimätön. Olen ylpeä suomalaisuudesta ja kansainvälisen politiikan kriittisinä aikoina kannattaa pohtia sitä, minkä takana seisomme. Suomalaisuutta ei voi yksi puolue tai ryhmä omia."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Yksityinen tuotanto voi olla hyvä keino huolehtia palveluista siinä tapauksessa, että kyseisellä alalla on riittävästi toimijoita aidon kilpailun aikaansaamiseksi ja käyttäjien kokemus palvelun laadusta voidaan huomioida tehokkaasti julkisessa hankintaprosessissa. Yksityiseen tuotantoon kannattaa turvautua valikoiden ja samalla panostaen merkittävästi hankintaosaamiseen. Esimerkiksi peruskoulutusta ei pitäisi ulkoistaa, mutta IT-palveluille näin voi tehdä."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Julkisissa palveluissa tulee keskittyä aitoihin vaikuttavuus- ja tuottavuusparannuksiin, jotta pystytään takaamaan tarjonta ja palveluiden laatu erityisesti koulutuksessa ja terveydenhuollossa. Helsingin talous on vahva, joten pystymme tarjoamaan riittävät palvelut, eikä leikkauksiin tule ryhtyä kasvavassa kaupungissa."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Tulo-ja varallisuuserot ovat kasvaneet Suomessa. Suurista eroista on haittaa ja eriarvoisuuden kasvu itsessään heikentää taloutta. Eriytyneessä yhteiskunnassa köyhyys periytyy. Suuret palkkaerot alojen välillä eivät aina kuvaa työn vaativuutta tai tekijän ahkeruutta vaan myös sitä, miten runsaasti näillä aloilla on työvoiman tarjontaa, mitkä koulutusmäärät ovat ja miten vahvasti ala on huolehtinut edunvalvonnastaan. Etenkin yrittäjäriskin ottajalla on oikeus hyötyä onnistuneesta työstä."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Helsingin kannattaa panostaa talouden vahvistamiseen ja tulojensa kasvattamiseen, eikä palveluiden kurjistamiseen. Julkisen sektorin kestävyys mahdollistuu uudistamalla sitä. Koulutuksen tai terveydenhuollon leikkaaminen ei hyödytä. Sosiaaliturvaa tulee uudistaa sellaisen mallin suuntaan, jossa lisätyön vastaanottaminen on aina kannattavaa. Työn tekemistä estäviä kannustinloukkuja tulee purkaa."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Poliittisen päätöksenteon tehtävä on asettaa puitteet sille, ettei ympäristöä tuhota. Yritykset keksivät kestävät ratkaisut, mutta harvoin aloitteellisesti näitä rajoituksia itse asettavat. Kestävät ratkaisut ja uudet teknologiat ovat valtava liiketoimintamahdollisuus Suomelle."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Holopainen: "Ympäristöllä on arvoa, jota ei päätöksenteossa aina hahmoteta. Kaupunkimetsät puhdistavat ilmaa ja tarjoavat liikuntapalveluita. Ympäristölle haitallisiin hankkeisiin pitää puuttua ajoissa."