Kuntavaalit 2017

Laura Finne-Elonen
RKP
Helsinki
169 
Vaalitulos {{getStatus('IN_RESERVE')}}
Kunta Helsinki
Ikä 73
Koulutustaso Ylempi kokreakoulututkinto
Lasten lukumäärä 4
Yhteystiedot  

Olen kaupunginvaltuutettu ja rakennuslautakunnan jäsen. Koulutukseltani olen yleislääketieteen erikoislääkäri ja olen toiminut pitkään terveyskeskuslääkärinä Sipoossa. Minulla on ollut monia johtavia luottamustehtäviä kotimaassa, kansainvälisissä järjestöissä ja EU-tasolla, Mannerheimin lastensuojeluliitossa, Naisjärjestöjen keskusliitossa, NYTKIS - Naisjärjestöt Yhteistyössä -puheenjohtajana, International Council of Women - järjestössä sekä Euroopan Naisten Lobbyn hallituksessa. Olen käynnistänyt ja koordinoinut monia kulttuuriprojekteja. Nämä ja kansainvälinen yhteistyö ovat minulle tärkeitä. Tehtävät ja kontaktit monenlaisiin ihmisiin ovat antaneet paljon tietoa ja kokemusta yhteisten asioiden hoidosta.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 535 -67
  ennakkoon 259  
  vaalipäivänä 276  
Osuus kunnan äänistä 0.2%  
  ennakkoon 0.2%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Turvallisuusnäkökohtia tulisi arvioida sekä rakentamisvaiheessa että myöhemmin."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Ei ole perusterveydenhuollon asia luokitella hoidon tarvitsijoita."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Asuntotuotanto tulee saada tarpeiden mukaiseksi. Sääntely ei saa olla liian tiukkaa. Nyt on syntynyt pullonkauloja kun yksiöitä liian vähän."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Kaupungin tulee olle monimuotoinen ja elävä."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Liikenteen tulee olla sujuvaa."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Rohkeutta ei näytä puuttuvan (vrt Sipoo) Esteet ovat muualla."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Ei pidä rajoittaa mutta valitusten käsittelyä pitäisi nopeuttaa. Kuntalaisten tulee saada ilmaista mielipiteensä lähiympäristön kehittämisestä."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Auto on tarpeellinen monille kaupungissa asuville. Suuri joukko lähipalveluita on siirtynyt kauemmaksi. Lasten kuljettaminen päivähoitoon, kouluun ja harrastuksiin voi olla vaikeaa ilman autoa. Monet työtehtävät edellyttävät käyntiä eri paikassa. Myös vieraspaikkoja tulisi olla tarpeeksi uusien asuntojen lähettyvillä."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Valtaväylät tulee priorisoida kaaoksen välttämiseksi, jalkakäytävät ovat myös tosi tärkeät."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Kummatkin ovat asukkaille tärkeitä"

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Kirjasto voi hyvin olla monipuolinen kohtaamis- ja lainauspaikka jolloin kirjojenkin lainaaminen voi lisääntyä. Kirjasto on kaikkien helposti tavoitettavissa oleva tärkeä kulttuurilaitos."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Tärkeintä on toimivuus ja opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Vanhemmat haluavat parhaan mahdollisen koulutuksen lapsilleen ja heillä on siihen oikeus. Päättäjien tulisi mitä pikimmiten puuttua siihen, ettei tasoeroja koulujen välille synny, vaan että kaikille taataan hyvä koulutus asuinalueesta riippumatta, myös niille, joiden vanhemmat eivät pysty kuljettamaan lapsiaan kauempana sijaitsevaan kouluun."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Monissa liikuntalajeissa tämä on hyvä suuntaus."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Tiukkoja määräyksiä ja rajoja on vaikea toteuttaa. Toisaalta olisi hyvä, jos jakauma olisi tasaisempi. Tämä edistäisi maahan tulleiden lasten ja heidän perheittensä kotoutumista ja integraatiota. Jotkut koulut tarvitsevat lisäresursseja voidakseen taata hyvän opetuksen kaikille oppilaille."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Kaikille lapsille tulee taata oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Perheiden valinnanvapaus säilytettävä tärkeänä vaihtoehtona."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Kokonaisvastuuta hoidosta ei tule siirtää yksityisille toimijoille."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Nykyjärjestelmä on hyvä."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Esimerkiksi saariston asukkaiden asumisesta ja toimeentulomahdollisuuksista tulee pitää huolta."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Lapsen edun tulee aina olla ensisijainen peruste adoptiolle."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Koulu ja koti kasvattavat yhdessä. Hyvä yhteistyö näiden välillä tärkeätä. Vanhempien tulee tukea koulun opetusta ja kasvatusta - ja koulun tulee tukea vanhempia."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Maalliset ja uskonnolliset asiat tulisi pitää toisistaan erillään. Eettinen arvopohja, demokratia, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat hyvän yhteiskunnan peruapilareita."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Ulkoistettuja palveluita kilpailuttamalla ei aina voida asettaa monipuolisen toiminnan laadun kriteereitä luotettavasti ja laadun valvonta on monesti vaikeaa."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Kunnan toimintoja tulee voida kriittisesti arvioida uudelleen. Hyvästä perusturvasta ei tule tinkiä."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Koulutuksesta ja ahkeruudesta tulee palkita kohtuullisessa määrin."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Näiden järjestäminen tarkoituksenmukaisella tavalla pienentää turhia kustannuksia. Sivistysvaltion tulee kuitenkin aina huolehtia heikoimmassa asemassa olevista. Lapsille tulee taata tasa-arvoinen mahdollisuus hyvään koulutukseen, vanhuksille turvallinen arvokas vanhuus ja kuntalaisille hyvät sosiaali-ja terveyspalvelut."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Haittojen keskinäinen arviointi tärkeätä. Järkevällä suunnittelulla voidaan haittoja minimoida ja silti luoda työpaikkoja."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Laura Finne-Elonen: "Haitan suhteellisuus tulee arvioida."