Kuntavaalit 2017

Matti Enroth
Kok
Helsinki
42 
Vaalitulos {{getStatus('IN_RESERVE')}}
Kunta Helsinki
Ikä 73
Koulutustaso VN
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen toiminut Helsingin kunnallispolitiikassa yli 20v, 2 kautta varavaltuutettuna ja 3 valtuutettuna. Nyt pyrin neljännelle kaudelle. Olen kiinnostunut paikallisten asioiden hoitamisesta ja kehittämisestä. Olen ollut 17v Pakila-Seuran pj ja jatkan hallituksessa, 20v ja edelleen Pakilan Kokoomuksen pj, 3v ja edelleen Pakilan kiinteistönomistajain yhdistyksen pj. Kunnalliset luottamustehtävät: Kh:n varajäsen 2v, Kh:n edustaja joukkoliikenneltk:ssa 2v, Yleisten töiden ltk:n vpj 8v ja pj 4v, Kiinteistöltk:n varajäsen 4v, Uudenmaan maakuntaliiton tarkastusltk:n pj 8v, UML:n hallituksen jäsen 4v ja edelleen ja jäsen Uudenmaan maakuntauudistuksen poliittisessa valmisteluryhmässä, Helsingin veden hallituksen jäsen 2v , Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) kuntayhtymän hallituksen jäsen 2v ja pj 4v edelleen, Pääkaupunki-seudun Vesi Oy:n hallituksen varajäsen 6v edelleen, Toivolan koulun johtokunnan jäsen 10v ja pj 2v edelleen, Kaupunginteatterin valtuuston jäsen 4v ja varajäsen 2v.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 542 -464
  ennakkoon 209  
  vaalipäivänä 333  
Osuus kunnan äänistä 0.2%  
  ennakkoon 0.2%  
  vaalipäivänä 0.2%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Olemme sivistysvaltiossa ja meillä on uskonnon vapaus. Moskeijan sijoituspaikka tulisi harkita tarkoin."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Olemme sivistysvaltiossa, emme voi jättää ihmisiä heitteille heidän akuuteisssa terveysongelmissa."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Helsingissä sinkkujen määrä kasvaa jatkuvasti. Samoin kasvaa pienten asuntojen kysyntä. Helsingissä asumiskulut ovat korkeat, eikä nuorilla yksineläjillä ole varaa isojen asuntojen vuokraamiseen saati ostamiseen. Helsinki on ripeästi kasvava kaupunki, jossa tarvitaan paljon lisää kaikenlaisia asuntoja."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Helsinki tarvitsee kulttuuripalveluita asukkailleen, mutta myös turisteille. Kulttuuripalveluiden tarjoaminen on nähtävä sijoituksena, johon käytetyt varat tulevat takaisin korkoineen asukkaiden hyvinvointina ja turismin tuomina tuloina ja työpaikkoina. Konserttien pitopaikka on valittava huolella. Esim. Helsingin Kaivopuistossa konserteista on aiheutunut ympäristön asukkaille melu- ja ympäristöhaittoja. Siellä konserttejä ei pidä järjestää nykyistä myöhempään eikä useammin, kierrätystä tähänkin"

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Helsingin eteläiset kaupunginosat alkavat jo nyt olla liikennemotissa. Liikennettä kuitenkin tarvitaan erilaisten ihmisten liikkumiseen ja liikennöintitarpeisiin. Helsinkiä on suunniteltava kaikille asukkaille, eikä vain nuorten ja työikäisten ehdoilla. Helsingin sijainti niemellä rajoittaa pääväylien määrää ja keskittää liikenteen niille. Monipuolinen liikennöinti varsinkin pohjois-etelä-suunnassa on välttämätöntä paikallisten, alueellisten ja kansainvälisten liikennöintitarpeiden vuoksi."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Helsingissä kaupunki omistaa suurimman osan rakentamattomasta maasta, jolla se voi vauhdittaa kaavoitustaan tarpeittensa mukaan. Lisäksi vasta valmistunut uusi yleiskaava antaa suuret mahdollisuudet kaikenlaiselle rakentamiselle. Pakkolunastuksia ei tarvita."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Valitusoikeus on tärkeä osa oikeusturvajärjestelmäämme eikä sitä tule rajoittaa. Sen sijaan valitusten käsittelyyn kuluvaa aikaa tulee lyhentää käsittelyä kehittämällä ja rationalisoimalla. Näin voidaan estää valitusoikeuden käyttäminen yleisen edun vastaisesti jarrutukseen tai kiusantekoon."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Autoilu ei tule loppumaan tästä pitkien etäisyyksien maasta. Polttomoottorit näyttävät vähitellen vaihtuvan sähkömoottoreihin ja varmaan omistusjärjestelytkin kehittyvät. Autoja tarvitaan joukkoliikenteen lisäksi palvelujen saamisen helpottamiseksi (esim. kaupassa käynti). Autot eivät mahdu katujen varsille ja tämän vuoksi autopaikkoja on oltava asuntojen yhteydessä edelleenkin."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Jalkamiehen tule päästä turvallisesti kaikkialle. Joukkoliikennettä ja työmatkoja varten kokoojakadut on aurattava ajoissa aamulla. Pyöräteitä käyttävät vielä nykyisin talvisaikaan melko harvat. Katujen ja jalkakäytävien tulisi ylipäätään olla käytettävissä puhtaana lumesta ja hiekotettuna."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Helsingissä joukkoliikenne on merkittävä liikkumistapa, erityisesti työmatkaliikenteessä. Yksityisautot täydentävät liikkennejärjestelmäämme. Molemmat ovat tärkeitä."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Kirjasto hyvä paikka lainata kaikenlaista, vaikkakin kirjojen lainaaminen on kirjaston ylivoimaisesti suurin ja keskeisin toimintamuoto. Kirjasto on tunnettu instituutio ja kaikkien saatavilla."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Helsinki on voimakkaasti kasvava kaupunki, jonne rakennetaan uusia kouluja koko ajan tarpeen mukaan. Hyvä peruskoulutus on hyvinvointimme kulmakivi, jonka varaan jatkokoulutus rakennetaan."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Vanhemmat tuntevat parhaiten lastensa tarpeet ja osaavat valita sopivan koulun ja opetusohjelman. Erityistilanteissa, kuten koulukiusaamisessa ja huoltajuuden jakautumisissa, koulun vaihtaminen on aina sallittava vanhempien niin toivoessa."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Jotkut liikuntamuodot, kuten kuntosalit, uiminen, hiihtäminen, sopivat hyvin yhteisille liikuntatunneille. Joissakin liikuntamuodoissa, kuten jääkiekossa, erilliset liikuntatunnit on syytä säilyttää."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Maahanmuuttajalasten nopea sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan edellyttää yhdessäoloa suomalaisten lasten kanssa. Se toteutuu parhaiten, jos maahanmuuttajalasten osuus luokassa ei nouse liian suureksi."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Lapsen paras paikka on kotona, jos kotona on virikkeellinen ympäristö lapsen kehitykselle. Lapset kaipaavat kuitenkin toisia lapsia ja harkittua monipuolista aktiviteettia, jota on päivähoidossa tarjolla. Perheillä on myös tilanteita, jolloin lasten tulee saada kokopäiväinen päivähoitopaikka myös alle 3 vuotiaana."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Lapsen hoitaminen kotona on hyvä vaihtoehto ja kaupungille edullista. Lapsella tulisi kuitenkin olla mahdollisuus osallistua esim. kerhotoimintaan."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Asun Pakilassa ja käytän Paloheinän terveysasemaa. Olen hyvin tyytyväinen sen tarjoamiin palveluihin. Yleisestikin helsinkiläiset ovat tyytyväisiä julkiseen terveydenhuoltoon, jota yksityiset palvelut täydentävät."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Nykyiset pienet terveyspalvelumaksut eivät kata kustannuksia alkuunkaan, mutta ovat kuitenkin paikallaan. Neuvolapalvelut tulee säilyttää maksuttomina kuten tähänkin asti raskaana olevien naisten ja lasten terveyden ja hyvinvoinnin takaamiseksi."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Eduskunnassa on suurella enemmistöllä päätetty pitää koko Suomi asuttuna. Se on jo aiheuttanut veronmaksajille suuria kustannuksia. Meneillään olevalla maakuntauudistuksella pyritään varmistamaan korkealaatuisten ja kustannustehokkaasti tuotettujen palvelujen tarjonta koko maassa. Helsinki noudattaa eduskunnan säätämien lakien velvoitteita."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Avioliitto on kahden aikuisen ihmisen välinen asia, jossa lapsen etu täytyy aina huolella varmistaa."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Helsingissä on jo vuosia ollut vastaanottokeskuksia, joten tämä on pääkaupungissa arkipäivää. Helsinki toimii joustavasti tämän asian suhteen. Tähän astisen kokemuksen mukaan suuri osa maahanmuuttajista pyrkii muuttamaan pääkaupunkiseudulle joka tapauksessa jossakin vaiheessa."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Kansainvälisten selvitysten mukaan Suomen ja Helsingin koulut ja oppimistulokset ovat maailman huippuluokkaa vuodesta toiseen eli koululaisten kohtelu kouluissa on kohdallaan. Positiivisilla keinoilla häiriköivätkin nuoret voidaan ohjata opintielle. Helsingissä ongelmakouluja on autettu lisäämällä apuopettajia häiriköijäluokille, jolloin niiden ryhmät pienenivät, oppimisympäristö rauhoittui ja oppimistulokset paranivat."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Nykyinen korkea elintasomme ja hyvinvointimme on rakennettu perinteisten arvojen ohjaamana. Tulokset puhuvat puolestaan. Näin on syytä jatkaa."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Helsingissä yritykset tuottavat jo paljon julkisia palveluita. Kaupunki kilpailuttaa palveluita tai tarjoaa palveluseteleitä. Tämä tuo lisää vaihtoehtoja asukkaille. Yksityiset palvelut ovat kustannustehokkaita ja asukkaat ovat tyytyväisiä niiden laatuun."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Monet hallitukset, myös nykyinen, ovat pyrkineet ratkaisemaan tätä kysymystä elvyttämällä ja ottamalla lainaa toivossa, että seuraava nousukausi maksaa sen takaisin. Paras keino on luoda työpaikkoja, koska työ synnyttää vaurautta ja hyvinvointia. Jos nämä keinot eivät auta, on tarjottujen palvelujen määrää karsittava kohdistetusti ja verotusta lisättävä maltillisesti. Uusista etuisuuksista tulee pidättäytyä."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Yksilön voimavarojen hyödyntäminen mahdollisimman hyvin on yhteiskunnan etu. Ansiot kannustavat yrittämiseen ja työntekoon. Ansiotuloverotuksen progressio tasaa tuloeroja tehokkaasti."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Helsingissä kyetään turvaamaan nykyinen palvelutaso kehittämällä ja tehostamalla palvelutuotantoa, esim. hyödyntämällä digitalisaatiota ja edullisia yksityisen sektorin palveluja. Uusista etuisuuksista tulee pidättäytyä. Palveluja voidaan lisätä vain tuottavuuden kasvun myötä."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Esillä olevassa väittämässä on harkittava huolellisesti. Ympäristönäkökulmien laiminlyömisellä voidaan saada aikaan merkittävää taloudellista vahinkoa, kuten on voitu nähdä Talvivaaran kaivoksen katastrofissa. Tällaiset riskit on ehdottomasti minimoitava. Usein ratkaisu löytyy näennäisesti vastakkaisten asioiden välillä uudellen ajattelemisen kautta, jolloin ristiriita voidaan sovittaa ja talouskasvua saadaan aikaiseksi."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Matti Enroth: "Tärkeimmistä ympäristövaikutuksia sisältävistä hankkeista tehdään jo nykyään vaikutusten arvioinnit ja niillä on merkitystä hankkeen luvittamiseen. Tämänkaltainen lupaprosessi on mukana esim. jätevedenpuhdistamoiden projektisuunnittelussa ja rakentamisessa. Kireimmillään lupaprosessi on uusien ydinvoimalahankkeiden kohdalla. Kaikkeen päätöksentekoon ympäristövaikutusten arviointia ei tarvia."