Kuntavaalit 2017

Johanna Laisaari
SDP
Helsinki
421 
Vaalitulos {{getStatus('IN_RESERVE')}}
Kunta Helsinki
Ikä 43
Koulutustaso Otk, Varatuomari
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Herttoniemeläinen Johanna Laisaari on kolmen lapsen äiti, lapsioikeusjuristi, opetuslautakunnan jäsen ja Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja. Kuntavaaleissa Johanna on ehdolla Stadin demareiden listalla.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 646 +646
  ennakkoon 167  
  vaalipäivänä 479  
Osuus kunnan äänistä 0.2%  
  ennakkoon 0.1%  
  vaalipäivänä 0.2%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Yksityisen rahoituksen lähdekin on hyvä selvittää."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Ihmisoikeudet koskevat kaikkia. Ennaltaehkäisevä terveydenhoito on edullisempaa kuin kiireellinen hoito, joka kaikille lainkin mukaan kuuluu."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Helsingissä pitää olla riittävästi tarjolla myös kohtuuhintaisia perheasuntoja. Monet helsinkiläisperheet asuvat nyt ahtaasti."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Jos kävelykatujen määrää lisätään keskustassa, pitää kiinnittää huomiota siihen, miten liikenne ohjataan korvaaville reiteille. Turvallisuuden pitää olla ykkösasia. Esimerkiksi koulujen ja päiväkotien sijainnit pitää ottaa huomioon."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Asuntoja tarvitaan, jotta asumiskustannukset saadaan pidettyä kohtuullisina."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Kuntalaisilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäristöönsä."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Autopaikat lisäävät rakentamisen kustannuksia. Autottomien kotitalouksien määrä todennäköisesti kasvaa entisestään."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Myös pyörätiet ja jalkakäytävät pitää huoltaa ripeästi. Toisaalta liikenneturvallisuuden vuoksi autoteiden puhdistaminen on kiireellisempi asia. Olennaista on myös, että hälytysajoneuvojen pitää päästä kulkemaan."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Joukkoliikenne on suuren kaupungin selkäranka. Ympäristö kiittää."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Myös kirjastojen pitää elää tässä ajassa. Parhaimmillaan kirjastot ovat omien alueidensa olohuoneita."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Kaikille pitää taata lähikoulu kohtuullisen matkan päässä. Myös uudet asuinalueet tarvitsevat omat koulut. Lapsista ei voi säästää."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Tällä hetkellä Helsingissä on jo rajoitettu melkoisesti vanhempien oikeutta valita koulu. Saman perheen lasten pitää kuitenkin päästä samaan kouluun perheen muutoista ja kaupungin tekemistä oppilaaksiottoalueiden muutoksista huolimatta. Tämä on lasten ja perheiden etu. Kouluihin pitää satsata, kaikkien koulujen pitää olla hyviä ja vetovoimaisia."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Tämä on päätös, jossa pitäisi kuunnella lasten mielipidettä."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Maahanmuuttajavaltaisten alueiden kouluille pitää taata riittävät resurssit ja satsata pieniin ryhmäkokoihin. Valmistavien luokkien pitää kestää riittävän kauan, jotta juuri maahan tulleilla lapsilla olisi riittävät valmiudet osallistua opetukseen tavallisessa luokassa."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Lakisääteinen subjektiivinen päivähoito-oikeus pitää palauttaa. Varhaiskasvatus on lapsen oikeus. Onneksi Helsinki on pitänyt tästä oikeudesta toistaiseksi kiinni."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "On hyvä, että perheille on tarjolla erilaisia hoitomuotoja."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Terveydenhoito on tulevaisuudessa todennäköisesti maakunnan vastuulla."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Tämäkin siirtynee maakuntahallinnolle tulevaisuudessa."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Tämä on itsestäänselvyys. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Helsinki on hoitanut tässä oman osuutensa hyvin."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Lainsäädäntö mahdollistaa kouluille tietyt kasvatukselliset toimenpiteet. Nykytila on riittävä."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Politiikassa vannon oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja mahdollisuuksien tasa-arvon nimiin."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Kunnan vastuu ei ole ulkoistettavissa. Kun yksityiset yritykset tuottavat palveluita, kuuluu valvonta kuitenkin aina kunnalle. Yhteisillä varoilla maksettujen paveluiden tuottajien pitää maksaa verot Suomeen."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Liika säästäminen tulee usein pitkällä aikavälillä kalliimmaksi."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Oikeudenmukainen yhteiskunta pitää huolta heikoimmista."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Laisaari: "Emme voi tärvellä tulevien sukupolvien ympäristöä. Täytyy löytyä ratkaisu, jossa luonto ja talous voivat molemmat hyvin."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}