Kuntavaalit 2017

Petrus Pennanen
PIR
Helsinki
1048 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 44
Koulutustaso fysiikan tohtori, postdoc
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen fysiikan tohtori, kansainvälisen ohjelmistoyrityksen perustaja ja toimitusjohtaja sekä Piraattipuolueen ääniharava ja varapuheenjohtaja.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 1364 +1099
  ennakkoon 419  
  vaalipäivänä 945  
Osuus kunnan äänistä 0.4%  
  ennakkoon 0.3%  
  vaalipäivänä 0.5%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Suomessa on uskonnonvapaus ja talojakin saa rakentaa omalla rahalla."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Ketään ei voi jättää kadulle kuolemaan, oli papereita tai ei. Kalliit operaatiot, kuten syöpähoidot eivät tähän kuulu."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Rakentamaisen sääntelyä on vähennettävä runsaasti, jotta ihmisille rakennetaan enemmän asuntoja. Ihmiset tietävät itse paremmin millaisia asuntoja tarvitsevat kuin byrokraatit, ja rakentajat vastaavat kysyntään paremmin kun sääntely vähenee."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Asiassa täytyy ottaa huomioon sekä konserttikävijöiden että asukkaiden intressit. Ei voi olla kuitenkaan niin, että 1-2 valittajaa estää tuhansien ihmisten kulttuuritapahtuman."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Kävelykeskustan laajentaminen on hyvä asia, jos Etelä-Helsingin asukkaiden ja kauppojen liikennetarpeet (tulevaisuudessa sähköisillä robottiautoilla) hoidetaan tunnelien avulla."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Helsingissä on paljon tilaa rakentaa asuntoja korkeampiin taloihin niin että virkistysalueet säilyvät suurina, sen sijaan että viheralueet vallataan matalilla taloilla."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Rakentajat voivat valita autopaikkojen määrän asukkaiden toivomusten ja kysynnän perusteella - byrokratiaa ei tähän tarvita."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Väylien puhdistus pitäisi priorisoida sen perusteella paljonko ihmiset niitä käyttävät ja kuinka paljon ongelmia puhdistamattomuus aiheuttaa, ei sen mukaan millä kulkuvälineellä kyseisellä väylällä liikutaan."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Joukkoliikenne on usein ensisijainen valinta, mutta autoja tarvitsevat mm. liikuntarajoitteiset ja tavaroita kuljettavat. Tulevaisuudessa henkilöautot ovat enenevässä määrin yhteiskäyttöisiä robottiautoja, joten termi "yksityisauto" ei ole kovin osuva."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Kirjastot ovat laajentamassa toimintaansa kulttuurin ja sisällön luomiseen tarjoamalla ihmisille tiloja esimerkiksi musiikin äänittämiseen tai keskustelutilaisuuksien järjestämiseen. Se on hyvä asia."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "En ole selvittänyt kouluverkon kehitystarpeita."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Valinnanvapaus on hyvä asia myös koulutuksessa."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Välillä voi olla yhteisiä ja välillä erillisiä tunteja riippuen tyttöjen ja poikien preferensseistä. Keskusjohtoista joko / tai -päätöstä ei tarvita tätä ohjaamaan."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "En lähtisi erottelemaan ihmisiä "maahanmuuttajiin" ja "kantasuomalaisiin" ja tekemään näille ryhmille kiintiöitä."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "En ymmärtänyt miksi verorahoja pitäisi näin käyttää, päivähoidon idea lienee mahdollistaa vanhempien työssäkäynti."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Kannatan automaattista valtiollista perustuloa kaikille."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Suomen julkinen terveydenhuolto on erinomainen esimerkiksi USA:n yksityiseen terveydenhoitoon verrattuna."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Maksujen poisto helpottaa köyhien terveydenhuolto. Kuitenkin syytä pitää huolta etteivät luulosairaat kuormita järjestelmää liikaa."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Ei ole välttämättä huono asia, jos ihmiset eivät halua asua syrjäisillä alueilla ja luontoalueet kasvavat heidän muuttaessaan. Hajallaan asuminen ja pitkien matkojen kulkeminen päivittäin ei ole ympäristöystävällistä."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Kannatan tasa-arvoa seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Turvaa pitää lähtökohtaisesti tarjota hädänalaisille, mutta tästä kuin muistakin asioista voidaan päättää ihan normaalisti käytännön tilanteen perusteella ilman etukäteen tehtyä "aina pitää sanoa kyllä vaikka joku muu ratkaisu olisikin parempi"-linjausta."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Väite on liian yleistävä: Asia riippuu paljon koulusta, oppilaista ja opettajista."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Riippuu ihan siitä ajatellaanko näitä positiivisessa mielessä yhteisöllistä voimaa antavana historian ja yhteiskunnan kunnioituksena, vai negatiivisesti tuomitsevana ja muutosta pelkäävänä ahdasmielisyytenä."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Tästä ei voi esittää yleistä linjausta, vaan asia pitää päättää tapauskohtaisesti. Yleisesti ottaen monopoliasemassa olevia toimintoja ei pidä yksityistää, mutta jos markkinalle saadaan aitoa kilpailua ja kansalaisille parempaa palvelua on yksityistäminen järkevää."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Vaihehtoja ei ole vain kaksi, on kolmaskin: Julkishallinnosta säästäminen sitä yksinkertaistamalla. Nykyään tarpeeton byrokratia esimerkiksi ihmisten perusturvan ollessa hakemusperusteista johtaa sekä huonoihin palveluihin että tuo ylimääräisiä kustannuksia niiden hallinnossa."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jos kaikkien perusturva ja perustoimeentulo on hyvin hoidettu."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Siinä mielessä ne ovat liian raskaita, että nykyiset palvelut on hoidettu tarpeettoman byrokraattisesti ja monimutkaisesti, jolloin ne haittaavat julkista taloutta. Esimerkiksi perusturva ja -toimeentulo on hakemusperusteista ja ihmiset voivat joutua elämään jaksoja ilman perusturvaa."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petrus Pennanen: "Luonto on tärkeämpää kuin raha."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}