Kuntavaalit 2017

Minerva Krohn
Vihr
Helsinki
661 
Vaalitulos {{getStatus('IN_RESERVE')}}
Kunta Helsinki
Ikä 49
Koulutustaso Lääketieteen lisensiaatti
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen erittäin kokenut valtuutettu ja sote-asiantuntija. Olen opetuslautakunnan pj sekä Kuntaliiton hallituksen ja maakuntahallituksen jäsen.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 712 -646
  ennakkoon 286  
  vaalipäivänä 426  
Osuus kunnan äänistä 0.2%  
  ennakkoon 0.2%  
  vaalipäivänä 0.2%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Päätöksenteossa kysymys tulee esille lähinnä kaavan laatimisena, eikä sille ole erityistä estettä. Kaupungin tulee kohdella kaikkia toimijoita tasapuolisesti. Huolta on ilmeisesti herättänyt lähinnä oletus että suurmoskeijassa levitetään radikalismia. Radikaali uskonnollisuus on vahingollista, riippumatta siitä mikä uskonto on kyseessä, mutta tämä ei liity kaupungin päätöksiin."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Lääkärin etiikka velvoittaa hoitamaan kaikkia. Myös Lääkäriliitto on ottanut tähän kantaa. Perustuslain mukaan sote-palvelut tulee järjestää kaikille. Siksi on erikoista ettei valtio korvaa tästä syntyviä menoja kaupungille. Ilman SDPn kansanedustaja Rajamäen kikkailua edellinen eduskunta olisi säätänyt asiasta lain jo viime kaudella. Hoitamattomat tarttuvat taudit ovat riksi myös muille kaupunkilaisille, joten siksikin hoitoa kannattaa tarjota"

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Rajoituksissa ja säätelyssä on aina ongelmia, mutta Helsingissä on jo paljon pienasuntoja verrattuna muihin Euroopan pääkaupunkeihin. Asuntoja tarvitaan myös perheille, jotta perheen perustaneet eivät joudu muuttamaan muualle. Asuntoja tarvitaan erilaisiin elämänvaiheisiin, siis myös yksiöitä pitää olla tarjolla Asuntorakentamisen joustavuutta pitää lisätä muunneltavuutta parantamalla. Ryhmärakennuttaminen, jota olen edistänyt, tarjoaa yhden keinon tehdä asukkaiden tarpeiden mukaisia asuntoja."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Kovin montaa konserttia ei yhteen kesää osu, eli haitta ei ole jatkuva. Meluhaittoja pitää toki pyrkiä minimoimaan. Satunnaiset konsertit ovat siis mileestäni ok. Ilmeisesti suurempaa haittaa on ollut joistain terasseista joissa musiikkia on soitettu myöhään läpi kesän."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Kysymyksen muotoilu on varsin huono. Kävelykeskustan suhteen pitää tehdä toimiva suunnitelma ja edetä sen mukaisesti. En tiedä olisiko tässä kyse kysyjän tarkoittamasta ”merkittävästä laajentamisesta ja keskeisistä kaduista”, mutta oletan että olisi. Liikenne on kokonaisuus jossa tulee huolehtia kaikkien liikkumistarpeesta. Tämä on mahdollista myös kävelykeskustan laajentuessa."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Helsinki omistaa suuren osan maa-alastaan, joten kaavoittaminen ei ole kiinni maanomistuksesta. Toki joissain tilanteissa pakkolunastaminen voi olla perusteltua, mutta Helsingissä kysymys on marginaalinen."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Valitusten käsittelyä tulee nopeuttaa. Hallitus aikoo poistaa kaavoilta jopa hyväksymismenettelyn. Tämä huonontanee kaavituksen tasoa yleisesti. Helsingin osalta en ole erityisen huolissani, mutta Suomessa on myös kuntia joissa kaavoitus ei perustu valtakunnallisiin alueiden käytön tavoitteisiin."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Lähinnä normia pitää keventää voimakkaasti ja siirtää autopaikkojen kulut niitä käyttäville. Normin väljentäminen ei saa johtaa siihen että rakennuttaja veloittaa asunnosta saman hinnan kuin aiemmin, mutta jättää parkkipaikat rakentamatta. Uusilla alueilla parkkipaikat maksavat jopa 60 000€/paikka, joten niitä ei kannata rakentaa ylen määrin. Automaattiautot, jakamistalous ja muut liikkumista mullistavat keksinnöt tulevat vähentämään autopaikkojen tarvetta huomattavasti"

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Samanaikaisuus riittää. Kaupungissa pitää päästä liikkumaan, myös talvella. Jalkakäytävät ovat pääosin kiinteistöjen vastuulla ja niiden tulisi olla kävelykuntoisia myös talvella. Autoteitäkin kuitenkin tarvitaan, etenkin tietysti joukkoliikenteen reitit kannattaa priorisoida."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Helsingissä on Suomen paras joukkoliikenne, mutta kehitettävääkin on. Poikittaisliikenne pitää saada sujuvaksi, tuleva Jokeri auttaa tähän. Seudullisesti joukkoliikenne ei toimi ideaalisti, koska muualta seudulta on edelleen vaikea tulla töihin Helsinkiin ilman omaa autoa. Joukkoliikenteessä pitää satsata laatuun, jotta mahdollisimman moni pystyy kulkemaan sujuvasti myös ilman autoa."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Kirjoilla on tietysti erityisasema kirjastossa, mutta tavaroiden lainaaminen yms. on esimerkki hyvästä innovoinnista jossa pienellä panostuksella parannetaan kaupunkilaisten arkea."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Koulutukseen kannattaa käyttää rahaa. Kouluverkon pitää palvella lapsia, nuoria ja heidän perheitään, joten sen pitää myös muuttua kun kaupunki muuttuu. Tämä ei liity kustannuksiin vaan alueiden muuttumiseen. Useimmissa kouluverkkomuutoksissa on kyse hallinnosta, eli koulujen johtamisesta. Muutoksissa toimipisteet (=koulut) säilyvät, mutta parille koululle tulee yhteinen rehtori ja opettajat. Helsingissä pyritään yhtenäisiin vähintään kaksisarjaisiin peruskouluihin. Tämä on hyvä tavoite."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Tässä asiassa olen muuttanut mieltäni, koska tutkimukset osoittavat että kovin laaja valintaoikeus eriarvoistaa kouluja ja lisää segregaatiota. Kaikkien koulujen resursseista ja maineesta täytyy pitää huolta. Kouluja pitää kehittää niin että kaikki koetaan houkutteleviksi ja laadukkaiksi. Painotuksilla voidaan lisätä koulujen omaleimaisuutta. Sisaruksille pitää pyrkiä turvaamaan pääsy samaan kouluun"

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Tästä on ilmeisesti kouluissa hyviä kokemuksia. Oletan että pienempien lasten ja toisaalta lukiolaisten kohdalla tämä onnistuu paremmin. Yläasteella murrosiän tuoma epävarmuus omasta vartalosta todennäköisesti vähentäisi liikunnan iloa sekaryhmissä."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Kaikilla lapsilla on oikeus lähikouluun. Opetuksen resursoinnissa pitää ottaa huomioon opetuskieltä osaamattomien oppilaiden määrä. Helsingissä on käytössä ns positiivisen diskriminaation raha tätä varten. Tämä raha on alun perin minun ideani. Kaupunginosien asukkaat valikoituvat osin asuntopolitiikan seurauksena. Asuntopolitiikka ja kaavoitus ovat siis keskeiset keinot alueiden eriytymisen estämiseen."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Näin on Helsingissä myös päätetty tehdä. Lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen ja leikkikavereihin vanhempien työllisyydesta riippumatta. Työelämä on nykyisin monella pirstaloitunut, joten hoitopaikka on tarpeen myös satunnaisen työssäkäymisen mahdollistamiseksi. Kaksikielisissä perheissä päivähoito voi tukea kielen kehittymistä."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Kodinhoidontuki mahdollistaa perheiden valinnat lastenhoidon suhteen. Toisaalta se huonontaa naisten asemaa työmarkkinoilla. Tutkimusten mukaan kodinhoidontuki jopa syrjäyttää naisia työmarkkinoilta. Lasten etu voisi olla että kotona hoitamista tuettaisiin nykyistä enemmän alle 2v iässä mutta että tuki ei jatkuisi yhtä pitkään kuin nyt."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Mikäli sote-muutos toteutuu, avautuu kilpailu vajaan 2v kuluttua. Olisi toki toivottavaa että julkinen tuottaja pärjää tuolloin markkinoilla. Minulla on lähinnä toiveita palvelun laadun suhteen, enkä pidä kysymystä tuottamisesta oleellisena, vaikka siihen liittyykin suuria intohimoja. Tietysti jotta julkisen järjestäjän kannattaa maksaa palvelun tuottajalle pitää pystyä seuraamaan vaikuttavuutta. Tähän ei ole vielä kunnon mittareita, joten valinnanvapauden toteutuminen on uhattuna."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Terveyskeskusmaksua ei Helsingissä peritä ja se lisää tasa-arvoa koska useimmat työssäkäyvät voivat käydä maksutta työterveyshuollossa. Uudessa sote-maakunnassa pitää myös pyrkiä perustason palveluiden maksuttomuuteen. Sairaaloiden poliklinikka- ja hoitopäivämaksuja ei mielestäni ole tarpeen poistaa"

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Suomessa on viimeisen 20v aikana tapahtunut merkittävä väestön keskittyminen kaupunkeihin ja ylipäätään etelä-Suomeen. Kysymyksessä esiintyy virheellinen käsitys että koko Suomi olisi nykyisin asuttu, vaikka näin ei ole. Ihmisillä on oikeus valita missä asuvat, mutta ihmisiä ei pidä estää muuttamasta kaupunkeihin. Helsingin uusi yleiskaava onneksi luo mahdollisuuden tarjota asuntoja yhä useammalle kaupunkiin haluavalle."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Lainmuutos astuu voimaan 1.3, eikä sitä mielestäni tarvitse perua, koska kyse on keskeisestä ihmisoikeudesta. Kaikkien pitää olla lain edessä tasa-arvoisia. Asia ei onneksi edes ole Helsingin valtuuston päätettävissä. Toivottavasti tätä kysymystä ei myöskään enää puida eduskunnassa"

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Helsingissä onkin jo useita vastaanottokeskuksia"

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Kouluissa pitäisi olla parempi työrauha mutta kuri ei auta ketään oppimaan. Oppimisen pitää lähteä oppilaiden tavoitteista oppimisen ilon lisäämiseksi Opettajien pitää pystyä luomaan ympäristö, jossa kaikki voivat opiskella. Kurin sijaan tähän päästäneen mielekkäillä tehtävillä ja työtavoilla joissa lapset voivat hyödyntää lahjakkuuttaan. Varsinaiseen perinteiseen kurinpitoon en usko."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja usko tulevaisuuteen muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle"

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Kunnalla on järjestämisvastuu peruspalveluista. Tämä tarkoittaa että joko laki tai kunta määrittelee mitä palveluita kuntalaisille tarjotaan, mikä on niiden sisältö ja palvelutaso. Palvelut kunta voi tuottaa itse tai ostaa ulkoa. Mielestäni oleellista on määritellä kunnolla mikä on palvelulupauksemme kuntalaisille. En pidä nykytilanteessa kannattavana ulkoistaa keskeisiä palveluita mutta käyttäjän kannalta oleellista on palvelun sisältö ja laatu, ei tuottaja"

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Tässä esitetyt vaihtoehdot eivät ole ainoat mahdolliset. Julkisten palveluiden tuottavuutta pitää parantaa jotta menot vähenevät palvelun laadun huonontumatta. Säästöjä voidaan saada erityisesti rakenteista tai hallinnosta. Tällöin ei kyse ole palvelujen leikkaamisesta vaikka seurauksena olisikin säästöä. Perustulo poistaisi tuloloukkuja, jolloin ihmisillä olisi mahdollisuus omiin ansioihin sosiaaliturvaa täydentämään, jolloin sosiaaliturvan tarve vähenee elintason laskematta"

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Palkan pitää olla suhteessa työn vaativuuteen ja kuormittavuuteen. Suuret tuloerot eivät ole yhteiskuntarauhan vuoksi hyvä asia. Toisaalta progressiivinen verotus tasaa tuloeroja, joten suuret palkat päätyvät isolta osin yhteiskunnan iloksi. Kunta ei voi vaikuttaa ihmisten saamiin palkkoihin kuin omien työntekijöidensä osalta. Suurimpia tuloja nauttivat kuitenkin harvoin saavat palkkatuloja, vaan esim. pääomatuloja. On kohtuutonta että palkkatuloja verotetaan paljon ankarammin kuin pääomatuloja."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Julkisten palveluiden tuottavuutta ja vaikuttavuutta pitää parantaa jotta menot vähenevät palvelun laadun huonontumatta. Nykyiset toimintatavat tuhlaavat paljon resursseja vaikuttamattomaan palveluun Perustulo poistaisi tuloloukkuja, jolloin ihmisillä olisi mahdollisuus omiin ansioihin sosiaaliturvaa täydentämään, jolloin sosiaaliturvan tarve vähenee elintason laskematta. Lisäksi täytyy huolehtia työllisyydestä jotta palveluiden maksajia on mahdollisimman paljon, ts. huoltosuhde säilyy parempana"

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Ympäristö ja talouskasvu eivät ole ristiriidassa. Kannattaa satsata kestävään kehitykseen jotta yritykset pärjäävät myös tulevaisuudessa"

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minerva Krohn: "Ympäristölle haitallinen ei kuitenkaan ole aina yksiselitteinen. Helsingin yleiskaava käy esimerkiksi. Osa luontoihmisistä kritisoi Hämeenlinnan väylän muuttamista kaupunkibulevardiksi. Toisaalta jos ihmiset eivät mahdu Helsinkiin, he asettuvat kehyskuntiin ja huristavat Helsinkiin autolla. Tämän vaikutus on ympäristölle haitallisempi."