Kuntavaalit 2017

Petra Malin
Vas
Helsinki
302 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 36
Koulutustaso tohtorikoulutettava, VTM, sosionomi (AMK)
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

Olen sosiaalityöntekijä ja väitöskirjatutkija, Helsingin Vasemmiston puheenjohtaja, Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan jäsen ja varavaltuutettu kaupunginvaltuustossa. Minulle erityisen tärkeitä teemoja ovat hyvä ja tasa-arvoinen varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveyspalvelut, kulttuuri, ympäristö ja ihmisoikeudet.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 837 +393
  ennakkoon 291  
  vaalipäivänä 546  
Osuus kunnan äänistä 0.3%  
  ennakkoon 0.2%  
  vaalipäivänä 0.3%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Asia on tulossa käsittelyyn Helsingin kaupunginvaltuustoon. Uskonnonvapaus on tärkeä perusoikeus ja uudelle moskeijalle on tarvetta, mutta haluan kunnollisen selvityksen tätä nimenomaista hanketta rahoittavista tahoista, ennen kuin päätän oman kantani asiaan."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Kaikkien henkeä ja terveyttä on suojeltava riippumatta heidän taustastaan. Ihmisoikeudet ovat kaikille yhtäläiset."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Yksiöiden määrää ja erityisesti kohtuuhintaisten asuntojen rakennuttamista pitäisi lisätä nykyisestä tasosta. Ei kuitenkaan ole mielekästä kokonaan luopua perheasuntojen rakennuttamisesta."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Ulkoilmakonserttien päättymisaikoja tarkistettiin Helsingissä viime vuonna ja konserttien päättymisajankohtaa siirrettiin myöhemmäksi. Nykyiset päättymisajat perustuvat asukkaille ja konsertteja järjestäville tahoille ja järjestettyyn kyselyyn. Viimevuotiselle tarkistamiselle oli tarvetta, mutta nykyiset ajat ovat hyvät ja asukkaiden toiveiden mukaiset. On hyvä, että asukkaiden mielipiteistä on nyt kattavasti tietoa, asukkaista suurin osa oli valmis siirtämään päättymisaikaa nykyiselle tasolle."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Kävely on kaikkein suosituin liikkumismuoto Helsingissä ja sitä tulee tukea. Kävelykeskustaa pitää kehittää viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Tehokas kaavoittaminen ja rakentaminen on tärkeää, mutta pakkolunastukset ovat ikäviä tilanteita eikä niihin pitäisi mennä kuin äärimmäisissä poikkeustapauksissa."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Valitusoikeus kuuluu olennaisesti oikeusvaltioon, eikä sitä tule rajoittaa, vaikka se joskus hidastaakin tarpeettomasti kaavoitusta."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Pääkaupunkiseudulla ei pääsääntöisesti tarvitsisi rakentaa suuria määriä autopaikkoja asuntojen yhteyteen, koska ne nostavat kaikkien asuntojen hintaa, myös niiden, jotka eivät autoa käytä. Autopaikoista ei kuitenkaan voi kokonaan luopua, koska monet ikäihmiset ja vaikeasti liikkuvat tarvitsevat autoa."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Tähän kysymykseen on vaikea vastata - pyöräteiden ja jalkakäytävien puhdistamiseen pitäisi panostaa nykyistä enemmän, mutta liikenneturvallisuus on tärkein tekijä siinä, miten auraukset ja hiekoitukset tulee kokonaisuudessaan toteuttaa."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Ympäristön kannalta yksityisautoilun edistäminen ei ole järkevää."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Kirjastoilla on tärkeä rooli asuinalueen asukkaiden yhteisenä tilana. Kirjat ovat kirjastojen sydän, mutta on hienoa, että kaikkien ei tarvitse hankkia vaikkapa omaa ompelukonetta tai sulkapallomailaa, jos tarve tavaralle on vain satunnainen."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Helsingissä lasten määrä on noussut tuhansilla viimeisten kymmenen vuoden aikana ja väestöennusteen mukaan kasvu jatkuu. Nykyisessä tilanteessa ei ole perusteita karsia kouluverkkoa."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "On parempi kehittää kaikkiin kouluihin hyviä oppimisen olosuhteita kuin suunnata vanhempiin pakkokeinoja."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Suhtaudun yhteisiin liikuntatunteihin lähtökohtaisesti positiivisesti, koska sukupuolierottelu ei ole tällaisissa asioissa mielekästä ja kaksinapainen jaottelu on syrjivää muunsukupuolisia kohtaan. Jos tällaiseen ratkaisuun päädytään, olisi kuitenkin hyvä pohtia, miten kaikkien osallisuus toteutuu uudessa tilanteessa. Joskus voi olla perusteita luoda erityistä turvallista tilaa."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Maahanmuuttajalapset eivät ole yhtenäinen ryhmä eikä palveluiden rajoittaminen syntyperän mukaan ole oikein. Niiden lasten, jotka tarvitsevat kielen oppimiseen paljon tukea, opetukseen on syytä luoda käytäntöjä, jotka tukevat lasta oppimaan eivätkä samalla kuitenkaan syrji."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Oikeus päivähoitoon on lapsen oikeus eikä sitä saa rajoittaa vanhemman elämäntilanteen vuoksi. Jos oikeutta päivähoitoon rajoitetaan, ulkopuolelle jäävät usein nimenomaan ne lapset, jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksesta eniten."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Lasten kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt Helsingissä viime vuosina, vaikka käytössä on Helsinki-lisä. Suurempi haaste on ollut tarjota kunnallinen päivähoitopaikka kaikille sitä tarvitseville ja siihen tulisi nyt panostaa."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Julkisten palveluiden tehtävä on tuottaa palveluita, yksityisten palveluntuottajien tehtävä on tuottaa voittoa. Julkiset palveluntuottajat ovat Suomessa hoitaneet tehtävänsä kansainvälisesti vertailtuna tehokkaasti. On ongelmallista, jos julkisesti rahoitetuista palveluista ei voi enää saada julkista tietoa päätöksenteon tueksi. Niin käy, jos yksityiset yritykset hoitavat palveluita liikesalaisuuden piirissä."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Helsingissä on saatu hyviä kokemuksia terveyskeskusmaksujen poistosta."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Ihmisten muutto maaseudulta suuriin kaupunkeihin on Suomessa ollut paljon suurempi ja yhteiskuntaan laajemmin vaikuttava ilmiö kuin maahanmuutto. On hyvä huolehtia asumisen ja elämisen edellytyksistä eri puolella Suomea, koska asia vaikuttaa suoraan myös asumisen hintaan Helsingissä."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Ihmisoikeudet ovat kaikille yhtäläiset."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Helsingin tulee kantaa vastuunsa turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Aikuinen asettaa aina tarvittaessa rajat, mutta koululaisten hyvinvointi ei lisäänny kurilla ja käskemällä vaan tukemalla lasten osallisuutta ja huolehtimalla siitä, että kenenkään ei tarvitse kokea oloaan turvattomaksi."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Ihmiset ovat aina olleet erilaisia ja yhteiskunnassa on ollut monenlaisia arvoja. Kodin, uskonnon ja isänmaan korostaminen on paitsi ulossulkevaa erilaisuutta kohtaan myös haikailua menneeseen aikaan, jota ei koskaan ollut."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Ei ole järkevää antaa yksityisille yrityksille mahdollisuuksia kasvattaa voittojaan veronmaksajien kustannuksella. Julkinen sektori päätyy kantamaan vastuun vaikeimmista tilanteista ja yksityinen sektori valikoi itselleen helpoimmat ja vähiten kustannuksia aiheuttavat tilanteet."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Suomi on saanut Euroopan neuvostolta huomautuksen liian matalasta sosiaaliturvan tasosta ja julkisiin palveluihin on kohdistettu kohtuuttomia leikkauksia. Samalla suurituloisten veroja on alennettu. Tämä kehitys ei voi jatkua."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Suuret tuloerot eivät johdu eroista ihmisten ahkeruudessa tai lahjakkuudessa vaan epäoikeudenmukaisista yhteiskunnallisista rakenteista. Pienituloiset ihmiset ovat yhtä lailla lahjakkaita ja ahkeria."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Pitkällä aikavälillä on hyvä panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotta korjaavia palveluita ei tarvittaisi jatkossa niin paljon. Palveluiden tai sosiaalietuuksien taso ei ole liian korkea, mutta palveluita ja sosiaaliturvajärjestelmää pitäisi sisällöllisesti kehittää."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Ilman elinkelpoista ympäristöä ei ole yhteiskuntaa tai työpaikkoja. Ilmaston ja ympäristön suojeluun tarvitaan kiireellisiä toimia."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Petra Malin: "Ympäristön ja ilmaston suojeluun panostamisella on jo kiire, jotta saamme pysäytettyä ilmastonmuutoksen."