Kuntavaalit 2017

Anu Suoranta
Vas
Helsinki
344 
Vaalitulos {{getStatus('IN_RESERVE')}}
Kunta Helsinki
Ikä 51
Koulutustaso Valtiotieteiden tohtori
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Vasemmistoliiton varavaltuutettu, työelämän tutkija, pätkätyöntekijä, Kivinokka-aktiivi, HeKa:n asukas, Katajanokka

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 384 +16
  ennakkoon 155  
  vaalipäivänä 229  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.1%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Kaikilla uskontokunnilla on yhtäläinen oikeus rakentaa rakennuksia kaupungin lupa- ja kaavoitusmääräyksiä noudattaen. Mikäli hankkeen rahoittajatahosta on epäilyksiä rikokseen tai ihmisoikeusrikkomuksiin, on epäilykset syytä rakennuslupavaiheessa tutkia ja tarvittaessa lupa evätä. Nyt suunniteltu suurmoskeija Bahrainin valtion rahoituksella jättää paljon avoimia kysymyksiä rahoittajien tarkoitusperistä, jotka on ratkaistava ennen rakentamislupaa."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Jokainen ihminen on oikeutetttu sairastuessaan terveydelliseen apuun. Paperittomuuden taustalla on usein köyhyys, koulutuksen ja kielitaidon puute, harmaa talous, järjestäytynyt rikollisuus, ihmiskauppa, prostituutio ja muut ihmisoikeusrikkomukset. Useissa maissa paperittomien terveydenhoito on järjestetty julkisen terveydenhuollon puitteissa. Terveydenhoidon tarjoaminen on järkevää myös valtaväestön näkökulmasta. Hoitamalla mm. tarttuvia tauteja on mahdollista estää niiden leviäminen."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Yksiöiden rakentaminen ei voi olla täysin rajoittamatonta, sillä pahimmillaan rakennusyhtiöt täyttävät talot ahtailla pienillä yksiöillä, jolloin niistä saa maksimaalisen tuoton. On kaupunkilaisten näkökulmasta järkevää, että pienten ja isomoien perheasuntojen rakentamisen välillä on rakennuttajaa velvoittava kytkös. Asuntopohjien muunneltavuutta eri elämäntilanteisiin, kuten kimppakämppiin ja perhemuutoksiin on kehitettävä."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Ulkoilmakonsertit ja hetkellinen melu kuuluvat kaupunkikulttuuriin. Osassa konserteissa on kiistatta soitettu sellaisella volyymillä, että koko Helsinki on tuntenut useita päiviä bassonjytkeen kehossaan. Kovaa melua aiheuttaneiden tapahtumajärjestäjien kanssa on tapauskohtaisesti pohdittava ratkaisuja, jotta ylilyönnit vältetään"

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Autotottomampi keskusta on hyvä tavoite. Helsingin ydinkeskustassa liikkuminen on nopeinta kävellen. Kävelyalueen laajentaminen mahdollistaa myös moninaiselle kaupunkikulttuurille lisää tilaa. Hyvällä suunnittelulla kaupungin keskustasta saadaan sekä viihtyisä, että pystytään hoitamaan jopa nykyistä paremmin autoilu, joka keskustan kautta suuntautuu muunmuassa satamiin Katajanokalle ja Olympiaterminaaliin."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Asukkaiden kanssa yhdessä tehty kaavojen suunnittelu vähentää kaavavalituksia. 2016 yleiskaavaprosessista mm. Keskuspuiston ja Vartiosaaren osalta on paljon opittavaa edettäessä asemakaavoitukseen ja täydennysrakentamiseen. Asukkaat on osallistettava kaikkialla alusta asti mukaan kaavoitusprosesseihin."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Autopaikkanormeja tulee keventää etenkin opiskelija-asuntokohteissa ja hyvän julkisen liikenteen alueilla. Autopaikkojen rakentaminen nostaa nykyisellään kaikkien asumiskustannuksia, vaikka vain alle puolet autoilee. Mikli kysyntää on autopaikat syntyvät markkinaehtoisesti. Autopaikkojen vähentämisen on vaikutettava myös asuntojen hintoja alentavasti."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Helsinki on suurkaupunki, jossa lumen tullessa on ensisijaisesti huolehdittava pääväylistä ja joukkoliikenteen ajoväylien auraamisesta ja hiekoituksesta sekä siitä, että ihmiset pääsevät liukastelematta metroasemille, bussi- ja ratikkapysäkeille. Käytännössä kalusto, jolla aurataan autotiet ja kevyenliikenteen väylät on myös eri eli kysymys on myös riittävästä henkilöstöresurssoinnista."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Helsinki on suurkaupunki, jossa kaikkien etu on toimiva joukkoliikenne. Nopea, tiheällä vuoroväliilä ajava saastetton ratikka on vahva vaihtoehto pinttyneimmällekin yksityisautoilijaa. Joukkoliikennettä on kehitettävä myös yhteistyössä lähikuntien kanssa, on painotettava raideliikennettä, poikittaisia linjoja, erilaisia liityntäpysäköintimahdollisuuksi sekä, pyöräilyn ja jalankulun sujuvia reittejä."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Kirjat ovat kirjaston ydintä, jonka hankinnat pitää turvata. Kirjastot ovat kuitenkin myös kaikille avoimia paikkoja kehittää lainaamiseen ja ei-omistamisen kulttuuria, joka vähentää eriarvoisuutta ja on ekologista. Kun porakonettaä tarvitsee kerran vuodessa on kirjastosta lainaaminen hyvä vaihtoehto ostamisen sijaan. Kirjastot ovat myös luontevia ja maksuttomia kokoontumis- ja läppärityöntekijöiden tiloja, joita on syytä lisätä. Mm. KinoKivinokkaa on suunniteltu kirjaston kokoustiloissa."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Kouluverkko on aina kustannus ja saa olla sitä. Maksuton peruskoulu mahdollisemman lähellä on jokaisen lapsen subjektiivinen oikeus. Uusia asuinalueita rakennettaessa on kaavoitettava aina riittävästi lähikouluja. Toisaalta muuttuvien alueellisten väestörakenteiden takia joissakn tapauksissa on myös alueen kouluja yhdistettävä."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Koulushoppailu johtaa yhteiskunnan eriarvoistumiseen., joka ei ole kenekään etu. Lapsen edun on oltava etusijalla ja useimmiten lähikoulu on koulumatkan pituuden ja kaveripiirin kannalta paras vaihtoehto. Kaikkia kouluja pitää kehittää yhtä hyviksi."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Liikunnan sekaryhmät ovat monessa maassa jo käytössä. Tavoitteena pitää olla se, että saadaan kaikki lapset innostumaan liikunnasta. Sekaryhmissä myöskään sukupuolivähemmistöön kuuluvat eivät jää ulos. Yläkoulussa pitäisi pyrkiä myös siihen, että oppilaat voisivat valita rinnakkaisista lajeista ja tavoista innostavamman. Joillekin sopii kilpailu, toisille se on kauhistus. Joku pelaa mielellään korista, toinen joogaa."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Ei maahanmuuttajuustausta ole sama kuin ongelmallisuus. Myös monet maahanmuuttajalapset ovat oppimismotivoituneita. Oleellista on, että koulujen ryhmäkoot eivät kasva liian suuriksi, jotta opettajilla on mahdollisuus opettaa ammattitaitoisesti, Kouluissa on myös oltava riittävästi oppimiseen tarvittavaa tukea, mm. kielenoppiseen sekä henkilöstöä kaikille erityistarpeita omaaville lapsille."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Päivähoitopaikka on lapsen subjektiivinen oikeus. Lisäksi pätkä- ja keikkatyöyhteiskunnassa työn ja työttömyyden tilanteet vaihtelevat toistuvasti. Työelämän epävarmuutta ei pidä siirtää lapselle, vaan jokaisella lapsella on oikeus tuttuihin hoitajiin tutussa päiväkodissa."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Pienten ryhmät ovat päiväkotien henkilökunnalle erittäin vaativia. Kuntalisien liäämisen asemasta kuntien pitäisi satsata päiväkotien toiminnan laatuun. Päiväkodeissa pitää olla riittävästi koulutettua henkilökuntaa, että kaikkein pienimmistäkin kyetään pitämään hyvää huolta. Lasten hoitaminen kotona heijastuu myös työmarkkina-asemaan. Lasten hoitaminen pitkään kotona on naisille tasa-arvoansa, joka vaikeuttaa työuria ja jolla on pitkävaikutteisia ansionmenetyksiä."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Yksityiset terveyspalvelujen tuottajat tekevät bisnestä eikä kaupunkilaisilla ole vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisten terveysjättien toimintaan. Pahimmillaan ketjun päässä on veroparatiisi. Kun palveluntuottajan nimen lopussa on Oy, niin tällöin kaupunkilaisilta on kadonnut päätösvalta, vaikkka palvelut maksetaan verovaroilla. Julkisesti tuotetusta palvelusta saamme tietoa ja niihin voidaan poliittisin keinoin vaikuttaa. Julkisessa terveyspalvelussa tiedämme mistä kuntaveroissa maksamme."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Sairaala, päivystys, poliklinikkamaksujen on oltava kohtuullisia. Nykyisellään pitkäaikaissairaat ovat keskimäärin heikossa taloudellisessa asemassa ja kärsivät maksuista eniten. Terveyspalvelujen asiakasmaksuttomuutta kohti on pyrittävä, sillä se myös lisäisi terveydellistä tasa-arvoa."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "ihmisten erottelulle seksuaalisen suuntautumisen perusteella ei ole yhtään syytä."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Helsingin on kannettava vastuunsa turvapaikanhakijoiden auttamisessa."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Pelkkä kuri on väärä tavoite, vaan on pyrittävä selkeyteen ja koululaisten tukemiseen. Liika valinnanvapaus ja luokan hajottaminen yläkouluun mennessä voi tuottaa vaikeuksia nuorille."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Hyvän arvopohjan politiilkalle muodostavat uskonnonvapaus, koti kaikille kohtuuhintaan ja solidaarinen Suomi kuuluu kaikille - eikä se ole uusnatsien omittavissa!"

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Pääosa palveluista tulee tuottaa kunnan omana työnä. Kun Helsinki tuottaa verovaroin omat kouluruokansa, auraa katunsa, kouluttaa lapset ja nuoret, hallinnoi pelastustoimen jne. tiedämme mistä maksamme. Aina kun palveluntuottajan nimen perässä on Oy, on se käytännössä merkki siitä, että kaupunkilaisella tai poliitikolla ei ole laadunvalvontamahdollisuutta, eikä tietoa miten palvelut tuotetaan. Yhtiöt heikentävät demokratiaa viemällä kuntapalveluja pois julkisuuslain piiristä."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Palkkatuloja ja pääomatuloja pitäisi verottaa samalla asteikoilla. Suurten pääomatulojen saajien suosiminen erillisellä pääomatuloverolla on lopetettava ja kaikkia tuloja on verotettava yhdessä yhtenäisessä progressiivisessa verotaulukossa. Tämä selkeyttää verotusta ja vähentää verojen välttelyä."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Suuret tuloerot tuottavat eriarvoisuutta yhteiskuntaan, eivätkä ole kenekään etu."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Verottamista pitää muuttaa ja estää vuodot veroparatiiseihin. Palkkatuloja ja pääomatuloja pitäisi verottaa samalla asteikoilla. Suurten pääomatulojen saajien suosiminen erillisellä pääomatuloverolla on lopetettava ja kaikkia tuloja on verotettava yhdessä yhtenäisessä progressiivisessa verotaulukossa. Tämä selkeyttää verotusta ja vähentää verojen välttelyä."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Kestävä kehitys edellyyttää kaikessa ympäristöasioiden huomioimista. Maapalloja on vain yksi, sitä ei ole varaa tuhota yhtään enempää."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anu Suoranta: "Maapalloja on vain yksi, siksi kaikissa hankkeissa on suoritettava ympäristövaikutusten arviointi ja luovuttava hankkeista, jotka ovat ympäristölle haitallisia."