Kuntavaalit 2017

Ted Apter
Kok
Helsinki
34 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 30
Koulutustaso Ylempi korkeakoulututkinto
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Lakimies. Työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikan asiamies. Koulutus: oikeustieteen maisteri ja MSc in EU Politics (LSE) Helsingin kaupunginvaltuuston varajäsen. Etelä-Helsingin Kokoomuksen puheenjohtaja. *** Haluan edistää Helsinkiä metropolina: kulttuuria, kansainvälisyyttä ja yhteyksiä. Minulle tärkeää ovat sivistys ja oikeudenmukaisuus. Vapaa-ajallani lenkkeilen, luen ja nautin Helsingin entistäkin monipuolisemmista ravintoloista. Tutustu tarkemmin ajatuksiini nettisivuillani ja ota yhteyttä.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 633 +55
  ennakkoon 194  
  vaalipäivänä 439  
Osuus kunnan äänistä 0.2%  
  ennakkoon 0.2%  
  vaalipäivänä 0.2%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Ilman muuta saa rakentaa moskeijan. Kysymyksenasettelu johdattelee harhaan."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Hädässä olevaa ihmistä pitää auttaa."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Erilaisia asuntoja on rakennettava jatkossakin. Tästä huolimatta on helpotettava entisestään sääntelyä siten, että yksiöitä rakennettaisiin enemmän kysynnän mukaan."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Elävässä kaupungissa on ulkoilmakonsertteja."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Keskustaa on kehitettävä kokonaisuutena. Mahdollistetaan toimivat kävely-, pyöräily-, joukkoliikenne- ja autoiluratkaisut."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Merkittävän seudullisen kehittämisen kannalta pitää mahdollistaa pakkolunastukset."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Tällä hetkellä yksittäisellä kuntalaisella on liialliset mahdollisuudet hidastaa yhteiskunnan kokonaistaloudellisesti merkittäviä kaavoitusratkaisuja."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Asuntoja pitää rakentaa ihmisten ehdoilla - ei autojen."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Tukholmassa kokeiltiin tätä erittäin huonolla menestyksellä. Ei toisteta muiden tekemiä virheitä."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "On tärkeää tarjota kuntalaisille toimivat kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneratkaisut."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Esimerkiksi uuden keskustakirjaston yhteyteen on suunniteltu monenlaisia palvelukokonaisuuksia. On hyvä kokeilla erilaisia asioita."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Helsinki kasvaa. Pidemmällä tähtäimellä on syytä varautua kasvuun. Kouluverkon purkaminen ei ole itseisarvo. On kuitenkin oltava mahdollisuus muokata kouluverkkorakennetta tarpeiden mukaan. Homekoulun säilyttäminen sellaisenaan ei tätä edistä."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "On tärkeämpää miettiä sitä, mikä tiettyjen lähikoulujen houkuttelevuudessa on vikana ja korjata varsinaisia ongelmakohtia."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "On vanhanaikaista ajattelua jakaa kategorisesti pojat ja tytöt eri ryhmiin kaikilla liikuntatunneilla."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Ylärajalla ei ratkaista ongelmia. Asia ratkaistaan kokonaisvaltaisella asuntopolitiikalla ja tukemalla niitä kouluja, joissa on suuri osuus maahanmuuttajalapsia."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Lapsiperheiden asemaa ja naisten työllistymistä tuetaan parhaiten siten, ettei kokopäiväistä päivähoitopaikkaa viedä pois, vaikka toinen vanhemmista olisikin kotona."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Päinvastoin. Kuntien ja valtion on tuettava sitä, että lapsia hoidettaisiin vähemmän kotona. Tämä johtaa korkeampaan työllisyysasteeseen ja naisten eheämpään työuraan."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Yksityiset tuottajat kirittävät myös julkisia tuottajia tehostamaan toimintaansa."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Ilman maksuja turhien käyntien määrä lisääntyisi ja jonot pitenesivät entisestään."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Kaupungistuminen on megatrendi eikä mielipidekysymys."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Yhteiskunnan on mahdollistettava se, että ihmiset saavat elää siten kuin he haluavat."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Eri kunnilla on hyvin erilaiset mahdollisuudet ylläpitää turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusta. Kunnalliseen itsehallintoon kuuluu oikeus saada päättää asiasta itse."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Kouluissa pitää taata työrauha."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Kukin tarkastelee arvokysymyksiä omasta lähtökohdastaan. Suvaitsevainen suvaitsee erilaisuuden."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Yksityiset tuottajat kirittävät myös julkisia tuottajia tehostamaan toimintaansa."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Verojen korotus ei ole itseisarvo. Tarkastamalla palvelurakenteita kokonaisuutena, hyödyntämällä tietoyhteiskunnan mahdollisuuksia tehokkaammin ja investoimalla fiksummin päästään jo pitkälle."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Tuloerokeskustelu suuntaa huomion liiaksi ansiotuloeroihin. Suomessa on kannustettava enemmän työntekoa ja käytävä enemmän varallisuuserokeskustelua."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Työllisyysasteen nostaminen vaatii rakenteellisia uudistuksia. Vuosittaisella lisävelkaantumisella velkaannutaan tulevien sukupolvien piikkiin."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Luonnon kestokyky asettaa rajat päästöille."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ted Apter: "Ympäristövaikutukset on aina hyvä arvioida."