Kuntavaalit 2017

Vesa Koskela
Kesk
Helsinki
910 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 56
Koulutustaso Teologian ylioppilas
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Pääsin syksyllä 2017 Helsingin yliopistoon opiskelemaan teologiaa, joten keskityn nyt siihen. Elämässäni olen toiminut lehdenjakajana sekä tehnyt erilaisia viestintäalan töitä, mm. valokuvausta. Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja pyrkinyt kansalaisena vaikuttamaan erilaisiin asioihin sekä yksin että yhdessä muiden kanssa.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 18 -43
  ennakkoon 10  
  vaalipäivänä 8  
Osuus kunnan äänistä 0.0%  
  ennakkoon 0.0%  
  vaalipäivänä 0.0%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Ajattelen niin, että kaikilla ihmisillä on syytä olla uskonnonvapaus, johon olennaisena osana kuuluu se, että voi kokoontua uskonnonharjoittamiseen muiden samoin uskovien kanssa."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "On tärkeää, että tarvittaessa paperittomatkin siirtolaiset pääsevat hoitoon, mutta en osaa sanoa, pitäisikö tämä hoito tarjota kunnan vai valtion piikkiin."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Mielestäni pitäisi voida rakentaa sellaisia asioita, joille on kysyntää. Aiemmat ja nykyisetkin säädökset ovat vääristäneet sitä, millaisia asuntoja Helsingissä on suhteessa huonekunnan henkilöiden lukumäärään."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Näkisin niin, että jo nyt saa ulkoilmakonsertit kestää tarpeeksi myöhään, mutta jos asutusta ei ole lähettyvillä, niin poikkeustapauksissa sallisin musiikin soittamisen nykyistä myöhempään. Koen siis tärkeäksi, että ihmisen täytyy saada kotonaan nukkua normaaliin nukkumaaikaan."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "On hyvä, että Helsingissä on kävelykatuja, mutta en näe tarpeelliseksi rakentaa niitä ainakaan paljoa lisää."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "En näe tarvetta maiden pakkolunastukselle Helsingissä."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Valitusoikeus on tärkeä kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa kaavoituspäätöksissä. Tavallisesti kuntalainen tai yhdistys ei valita ihan huvikseen, vaan asiallisen harkinnan jälkeen pyrkien saamaan kaavoituksen järkevämmäksi."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "On tärkeää, että kussakin taloyhtiössä on tarpeellinen määrä autopaikkoja, jotta autoja ei ole liikaa katujen varsilla. Voi olla, että jossakin Helsingin keskustassa päin, esim. Jätkäsaaressa oikeasti ei tarvita niin paljon autopaikkoja per huoneisto kuin kauempana keskustaa."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "On tärkeä puhdistaa lumesta ja hiekoittaa niin autotiet kuin pyörätiet ja jalkakäytävätkin. Mielestäni pitäisi olla osin eri kalusto erilaisille teille (ja ehkä onkin) ja molempien puhdistus voisi lähteä käyntiin samaan aikaan. On erityisen tärkeää, että autotiet hoidetaan nopeasti ja hyvin, että joukkoliikennekin pääsee kulkemaan esim. lumisateen jälkeen."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Tärkeää on, että joukkoliikenteen edellytykset kulkea nopeasti ja joustavasti taataan, mutta toki yksityisautojenkin täytyy voida joustavasti kulkea."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Mielestäni on ihan hyvä, että kirjastot voivat lainata muitakin tavaroita kuin kirjoja, sillä kun on jo olemassa henkilökunta ja tilat, niin miksi täytyisi rajoittaa muiden asioiden lainaamista. Toki on pidettävä mielessä tärkein lainattava, eikä keskittyä liikaa uusille alueille, jos se vaarantaa päätyön tekemisen. Eli kohtuus kaikessa."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Näkisin, että Helsingin kouluverkkoa on jo kutakuinkin supistettu niin, että ei tule enempää supistaa. Tärkeää on kunkin kaupunginosan identiteetin näkökulmasta se, että omassa kaupunginosassa on koulu ainakin eka- ja tokaluokkalaisille, mutta mielellään koko alakoulu. On tärkeää, että pienimmät koululaiset eivät joudu kulkemaan pitkää koulumatkaa, vaan että he voisivat kulkea kouluun jalkaisin."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Pääsääntöisesti on hyvä, että kullakin lapsella on mahdollisuus päästä lähikouluun, mutta on hyvin monenlaisia hyviäkin syitä valita lapselle joku muu koulu kuin se lähin koulu. Harkittu valinnanvapaus on tärkeä, jos siitä ei tule yhteiskunnalle lisäkuluja."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "On ehkä ihan hyvä, että pääsääntöisesti tytöillä ja pojilla on eri liikuntatunnit, mutta ei näe huonona, että välillä olisi yhteisiäkin liikuntatunteja."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Pidän tärkeimpänä sitä, että lapsen koulu on lähellä kotia, joten jos jossain kaupunginosassa on paljon maahanmuuttajia, niin on hyvin luonnollista, että myös koulussa on paljon maahanmuuttajalapsia. Tärkeää on, että kouluille annetaan tarpeeksi resursseja, jos tarvitaan esim. enemmän suomenkielen opetusta."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Näkisin, että alle 3-vuotiaalle lapselle luontaisin paikka kasvaa on koti. Jos jompi kumpi vanhemmista tai toinen on kotona, niin näkisin, että alle 3-vuotiaalle riittää puolihoitopaikka, jos vanhemmat niin haluavat. Kun hoidimme omia alle 3-vuotiaita lapsia kotona, niin näimme luonnollisena, että myös yli 3-vuotias (ennen esikoulua) on silloin kotona. Kodin tulisi olla ensisijainen lasten kasvatuspaikka, mutta joskus päiväkoti voi olla lapselle tarpeellinen."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Kun omat nyt 26- ja 23 -vuotiaat pojat olivat pieniä, kotihoidontuki oli ihan kohtuullinen - ja toivoisin, että myös nyt ne perheet jotka haluavat hoitaa lapsia kotona saisivat siihen nykyistä paremmat taloudelliset mahdollisuudet."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Näen niin, että perusterveydenhuolto on parempi olla julkinen kuin yksityinen."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "On ihan paikallaan, että asiakasmaksut on olemassa, mutta jos ihmisellä ei ole varaa terveyspalveluun, niin silloin on syytä, että sitä ei ole. Tärkeää on, että kaikki ihmiset menevät hoitoon silloin kun se on tarpeen."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Koko Suomi ei ole koskaan ollut asuttuna, mutta on tärkeää, että eri puolilla Suomea on mahdollista asua. Voisi myös kysyä, tietääkö se veronmaksajille kustannuksia, kun eri palveluja keskitetään. Muun muassa opettajankoulutuksen lopettaminen Savonlinnasta tietää veronmaksajille kustannuksia."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Kysymys ei liity kuntavaaliin, mutta näkisin, että kun nyt on säädetty, että myös homo- ja lesboparit voivat mennä avioliittoon, niin avioliitto-oikeudet tulee olla samat kuin heteropareilla. Näkisin, että molemmissa tapauksissa avioliiton sisäinen adoptio-oikeus tulee olla sama, mutta näkisin kuitenkin niin, että avioliiton ulkopuolisen adoption kohdalla ei ole lapsen edun mukaista, että hänet sijoitetaan asumaan homo- tai lesboparin luokse."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Kyllä!"

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "En nyt ole aivan varma, kohdellaanko kouluissa tai ainakaan kaikissa kouluissa koululaisia liian lepsusti. Voi olla, että osa lapsista tarvitsee tiukempaa kuria, mutta kaikki lapset tarvitsevat huolenpitoa ja oikeaa kannustavaa ohjausta."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Toki nämä perinteiset arvot oikein tulkittuina ovat hyviä, mutta moniarvoisessa, moniuskontoisessa ja kansainvälisessä Suomessa suppeasti ja väärin tulkittuina näistä perinteisistä arvoista voi olla politiikassa enemmän haittaa kuin hyötyä. Toivon, että näitä arvoja ei käytetä eri tavalla ajattelevia ihmisiä poissulkevina."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Suurimmaksi osaksi julkiset palvelut on hyvä säilyttää julkisina palveluina, mutta osan voi harkiten ulkoistaa yksityisten yritysten tuotettavaksi. Ei pidä unohtaa myöskään kolmannen sektorin mahdollisuuksia."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Mieluummin siis veronkorotus kuin leikkaus."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Tuloeroissa ei ole useinkaan kysymys ihmisten lahjakkuudesta tai ahkeruudesta. On liian paljon ihmisiä, jotka ovat lahjakkaita ja ahkeria, mutta eivät ole saaneet käyttää omia lahjojaan, koska ei ole ollut mahdollisuuksien tasa-arvoa."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "En näe kovin paljon palveluja ja sosiaalietuuksia, joita voisi ottaa pois, mutta toki näen niin, että niillä joilla on itse varaa maksaa palveluista, tulee osallistua palveluiden maksamiseen, sillä Suomen yhteiskunta on heidät yleensä korkeasti kouluttanut (ja maksanut siitä). On kohtuullista, että esim. elämän ehtoolla ihmiset maksavat palveluista, eivätkä maksata niitä yhteiskunnalla."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Näkisin niin, että ympäristöasioiden laiminlyönti ei ole koskaan yhteiskunnan etu - siis pitkällä tähtäimellä. Mutta näen myös niin, että joskus niin sanottujen ympäristöasioiden nimissä pyritään estemään hyviäkin hankkeita."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vesa Koskela: "Kyllä täytyy arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua haitallisista hankkeista."