Kuntavaalit 2017

Antti Kemppainen
Vas
Hämeenlinna
Vaalitulos {{getStatus('IN_RESERVE')}}
Kunta Hämeenlinna
Ikä 37
Koulutustaso Opisto
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Olen Hämeenlinnalainen näyttelijä, teatteriohjaaja ja yrittäjä. Politiikkaa pitkään seuranneena ja nykyistä ilmapiiriä ihmettelevänä koin tärkeäksi osallistua kuntavaaleihin ehdokkaana. Tahdon olla mukana tekemässä parempaa Hämeenlinnaa. Taide ja kulttuuri ovat lähellä sydäntäni. Kärkiteesit: Opiskelupaikat säilytettävä, koulujen sisäilmaongelmat korjattava, ennaltaehkäisevää työtä ja varhaisen puuttumisen malleja lisättävä, kulttuuria tuettava, perintäyhtiöiden käyttö maksumuistuksissa lopetettava, Ei toriparkille, Kyllä kehitykselle,

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 135 +135
  ennakkoon 57  
  vaalipäivänä 78  
Osuus kunnan äänistä 0.4%  
  ennakkoon 0.4%  
  vaalipäivänä 0.5%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

2 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Kuntalaisilla täytyy olla valitusoikeus, mutta ei niin että valitusoikeus on tapa osoittaa tyytymättömyytensä jo tehtyihin päätöksiin. Hyvin perustellusta syystä valitusoikeutta tulee kuitenkin käyttää."

3 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Rakennusten määräyksiin ja kaavoihin tarvitaan normien purkua jotta asuntojen rakentaminen ja hinnat voidaan pitää kohtuullisempina. Uusien asuntojen neliöhinnat ovat tällä hetkellä pilvissä."

4 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Tällainen vatakkainasettelu on hölmöä. Molemmat tulee hoitaa heti. Jos nyt on pakko valita niin ainakin jäisillä keleillä jalkakäytäville hiekoitus. Autoissa on nastat talvella kyllä niillä pärjää."

5 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Hämeenlinnan joukkoliikenteessä olisi vielä rutkasti kehittämistä. Raitiovaunu Hämeenlinnaan?"

6 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Kirjastojen perusidea on tukea yleissivistystä mutta jos lainaustoiminnan laajentaminen ei häiritse tätä perustoimintaa niin se on ihan tervetullut lisä konseptiin."

7 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Täällä on jo myllätty kouluverkkoa aikalailla. Lukio - ammattikoulu yhdistelmä on yksi esimerkki. Nyt täytyisi saada koulujen sisäilmaongelmat kuntoon!"

8 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

9 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

10 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

11 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

12 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Kotihoidontuen kuntalisän palauttamista tulisi harkita vakavasti."

13 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Terveyskeskusten palveluita käyttävät pääasiassa pienituloiset, joilla on muutenkin elämässä tiukkaa taloudellisesti. Terveyskeskusmaksut ovat marginaalinen osa kokonaistaloudessa. Pääasia että kaikki hoitoa tarvitsevat pääsevät hoitoon ettei tarvitse esim. valita sen väliltä ostaako ruokaa vai meneekö terkkarille."

15 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

16 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

17 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Oppilaille työrauha ja opettajille enemmän mahdollisuuksia puuttua häiriköintiin."

19 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Ulkoistaminen tai kunnan toimintayksiöiden muuttaminen liikelaitoksiksi ei ole ratkaisu kuntien talousvaikeuksiin."

21 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

23 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Ihmisistä tulee pitää huolta. Myös niistä heikommista. Ennaltaehkäisevään työhön tulisi panostaa entistä enemmän."

24 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Meillä on jo tapaus Talvivaara! Toista ei tarvita."

25 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

26 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Niitä on jo ihan tarpeeksi. Kehitystä pitäisi suunnata mieluummin kaavoitukseen joka mahdollistaisi uudenlaisen ja monimuotoisen rakentamisen keskusta-alueella."

27 / 30

Yritysten houkuttelemiseksi kuntani pitää rakentaa tiloja ja teitä uusille yrittäjille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

28 / 30

Kuntani on tärkeää tarjota palveluilta myös syrjäkylille ja reuna-alueille, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Palveluista tulee aina kustannuksia järjestetään ne keskustassa tai reuna-alueilla. Palvelujen laajuudessa, mitä on tarjolla ja kuinka usein voi olla eroavaisuuksia. Syrjäseudulle muuttaminen on jokaisen oma valinta ja mielestäni ei voi olettaakaan että samaa palvelutaso pystytään järjestämään tasapuolisesti niin kaupungissa kuin syrjäseudulla."

29 / 30

Kuntani pitäisi tukea enemmän kuntoliikuntaa, vaikka kilpaurheilun kustannuksella.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Kemppainen: "Jos on valittava niin siinä tapauksessa kuntoliikunta."

30 / 30

Kuntani pitäisi torjua tuulivoiman rakentaminen alueelleen.

 • {{ answerChoices[option].text }}