Kuntavaalit 2017

Mikko Laakso
Kok
Espoo
48 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Espoo
Ikä 25
Koulutustaso Kauppatieteiden maisteri
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen nuorehko espoolainen kauppatieteiden maisteri ja varavaltuutettu. Toimin asiantuntijana teknologia-alan start-upissa sekä viestinnän freelancerinä. Toimin aiemmin kansanedustaja Elina Lepomäen avustajana Eduskunnassa sekä MEP Petri Sarvamaan harjoittelijana. Olen poliittisilta näkemyksiltäni vankka markkinaliberaali.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 494 +219
  ennakkoon 164  
  vaalipäivänä 330  
Osuus kunnan äänistä 0.4%  
  ennakkoon 0.4%  
  vaalipäivänä 0.4%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Espoon kaupungin rahastoissa olevia varoja pitää ottaa käyttöön, jotta huonosta sisäilmasta kärsivät koulut saataisiin korjattua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Sisäilmaongelmat ovat vakava riski terveydelle. Jouduin itse evakkoon 9-vuotiaana astmaatikkona Päivänkehrän koulusta. Homealtistuminen toi merkittäviä terveydellisiä haittoja minulle, enkä toivo kenellekään muulle samaa. Vaikka kannatan kovaa talouskuria, homekoulujen kohdalla olen valmis tekemään poikkeuksen."

2 / 30

Espoo tarvitsee oman teatteritalon, vaikka se tarkoittaisi rakennuksen pystyttämistä verovaroin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Espoo ei tarvitse teatteritaloa, koska kaupungissa on jo nyt useita riittävän tasokkaita tiloja kulttuurille, esimerkiksi Tapiolassa. Yksityisin varoin kustannettua teatteritaloja olen valmis kannattamaan."

3 / 30

Espoon kovaa rakennustahtia pitäisi hillitä, jotta kaupungissa saataisiin säilytettyä nykyinen palvelutaso.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Espooseen kohdistuu valtava muuttopaine nyt ja tulevina vuosikymmeninä. Toimiva kaavoitus ja aktiivinen rakentaminen Espoossa ovat metropolialueen ja koko Suomen kehityksen kannalta keskeisiä kysymyksiä. Rakentamistahtia tulee pikemminkin kiihdyttää!"

4 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Markkinatalous toimii niin, että sinne rakennetaan, missä on kysyntää. Poliitikkojen tulee pitää näppinsä erossa markkinoiden toiminnasta."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Espoon pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Molemmissa malleissa on puolensa."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Mikäli pakkolunastus on perusteltua tulee kyseisen prosessin toimia mahdollisimman jouhevasti."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Valitusoikeutta ei tule suoranaisesti rajoittaa, vaan asettaa valitukselle tuntuva panttimaksu, jonka saisi takaisin, mikäli valitus menestyy hallinto-oikeudessa. Tämän rinnalle tulee ottaa käyttöön osittainen vahingonkorvausvelvollisuus, mikäli valitusoikeudella haitataan ja pitkitetään kohtuuttomasti ja kyseenalaisin perustein jotain rakennushanketta."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Autopaikkoja ei tulisi vaatia aina, vaan se tulisi jättää mahdollisuuksien mukaan maan rakennuttajien päätökseksi. Markkinamekanismi kertoo minkälaisille rakennuskokonaisuuksille on kysyntää. Jos parkkipaikoille on kysyntää, niistä ollaan valmiita maksamaan - mikäli ei ole, ei niitä tarvitse rakentaa."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Jos autoteitä ei puhdisteta lumesta, niin eipähän jalkakäytävillekään ole käyttöä, sillä esimerkiksi bussit eivät pysty liikkumaan, jolloin matkustajatkaan eivät kävele pysäkeille. Talvipyöräilijöiden määrä on puolestaan äärimmäisen vähäinen, varsinkin Espoossa. Sinänsä mikään ei sulje pois jalkakäytävien ja autoteiden samanaikaista hiekotusta ja aurausta."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Joukkoliikenne ja yksityisautoilu eivät sulje toisiaan pois - molempia voidaan kehittää!"

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Kouluverkkoa voidaan tiivistää, mikäli se on taloudellisesti järkevää. Espoossa etäisyydet eivät ole kohtuuttomat, vaikka koulu sijaitsisi muutaman kilometrin kauempana."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Vanhempien oikeutta tulisi päin vastoin lisätä!"

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Jotkin liikuntamuodot sopivat yhteisenä järjestettäviksi, mutta ei välttämättä kaikki."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Vaikea kysymys, joissain tilanteissa on perusteltua, ettei maahanmuuttajia ole liikaa."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Tähän ei ole varaa. Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta tulee luopua!"

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Yksityisellä on yleensä paremmat kannustimet tuottaa laadukkaampaa palvelua tehokkaammin. Kannatan ehdottomasti parempaa laatua ja kustannustehokkuutta."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Asiakasmaksut ovat sitä varten, ettei palveluun muodostuisi jonoja. Jokainen flunssa ja mahatauti ei vaadi terveysasemakäyntiä, kohtuullinen asiakasmaksu pitää tästä huolen."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Koko Suomen pitäminen asutettuna keinotekoisesti verovaroin tulee Suomelle äärimmäisen kalliiksi ja jarruttaa maamme kasvun kannalta välttämätöntä kaupungistumiskehitystä. Kaupungit ovat Suomen kasvun ja kehityksen moottoreita. Kannatan ehdttomasti aluetuista luopumista jopa kokonaan pitkässä juoksussa - ne ovat tehotonta tekohengitystä ja kehityksen jarru."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Tätä ei taideta päättää kuntatasolla."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Tämä on tapauskohtaista. Jos hanke on kokonaisedunkannalta järkevä, voidaan se hyväksyä."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Perinteiset arvot ovat hyvä pohja politiikan teolle. Kansainvälistyminen ja muut nykyaikaiset arvot täydentävät näitä hyvin."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Ei ole itseisarvoista missä ja miten palvelut tuotetaan, vaan että palvelukokonaisuus on mahdollisimman toimiva ja kustannustehokas. Yksityistä tuotantoa ei pidä vastustaa ideologisesti. Ne julkiset palvelut, joiden tuottamisessa yksityinen sektori on tehokkaampi, tulee ulkoistaa ja kilpailuttaa."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Yksikään valtio tai kunta ei ole koskaan noussut kukoistukseen verottamalla. Mikäli sopeuttaminen on välttämätöntä, hyvinvointivaltion vankkureiden kuormaa tulee mieluummin keventää kuin lisätä."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Talous ei ole nollasummapeliä. Innovatiivisuus ja yrittelijäisyys tulee aina palkita. Tuloeroissa ei ole mitään pahaa niin kauan kun jonkun lisäansiot eivät ole keneltäkään muilta pois. Ideologinen tuloerovastaisuus perustuu enemmän kateuteen kuin ajatukseen oikeudenmukaisuudesta."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Huoltosuhteen heiketessä hyvinvointivaltion tulee määritellä uudestaan. Kuntien ja valtion tehtävätaakkaa tulee helpottaa poistamalla kuntien tehtäviä ja siirtymällä mahdollisesti vapaakuntamalliin. Kevyempi julkinen sektori mahdollistaa alhaisemman verotuksen ja siten suuremman talouskasvun, joka hyödyttää kaikkia eniten pitkällä aikavälillä."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Nämä asiat eivät ole lähtökohtaisesti ristiriidassa, mutta silloin kun työpaikkojen syntyminen estyy kankean ympäristönormiston vuoksi, tulee sääntelyn joustaa työpaikkojen hyväksi."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mikko Laakso: "Asiassa tulee miettiä panos/tuotto -suhdetta. Ympäristön pilaamiselle tulee asettaa aina (korkea) hinta."