Kuntavaalit 2017

Tiina Pursula
Vihr
Espoo
262 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Espoo
Ikä 43
Koulutustaso DI
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

DI, liiketoimintajohtaja Nöykkiöstä. Kestävän liiketoiminnan asiantuntija, ruuhkavuosivanhempi. Espoon Kaupunginvaltuutettu ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja 2008-2012.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 506 +506
  ennakkoon 96  
  vaalipäivänä 410  
Osuus kunnan äänistä 0.4%  
  ennakkoon 0.2%  
  vaalipäivänä 0.5%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Espoon kaupungin rahastoissa olevia varoja pitää ottaa käyttöön, jotta huonosta sisäilmasta kärsivät koulut saataisiin korjattua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Koulut pitää korjata. Rahastovaroja ei välttämättä tarvita koulujen korjaamiseen, investointeja voidaan priorisoida uudelleen. Terveys ja turvallisuus etusijalle!"

2 / 30

Espoo tarvitsee oman teatteritalon, vaikka se tarkoittaisi rakennuksen pystyttämistä verovaroin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Nyt on kiireellisempiä investointikohteita. Voisiko hyödyntää ja muokata joitain olemassa olevia tiloja?"

3 / 30

Espoon kovaa rakennustahtia pitäisi hillitä, jotta kaupungissa saataisiin säilytettyä nykyinen palvelutaso.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Kaupunki kasvaa koska alue on vetovoimainen, työpaikkoja syntyy ja tällöin myös rakentamista tarvitaan. Pitää suunnitella kasvu ja rakentaminen tasapainoisesti palvelujen kanssa."

4 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Kaavoituksella on järkevää ohjata palveluiden sijoittumista ja kaupunkirakenteen kehittymistä. Joskus keskustan ulkopuolellakin on järkevää olla suuria ruokakauppoja."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Espoon pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Pormestarimalli tuo selkeämmän erottelun poliittisen ja virkamiesjohdon välille ja suoran demokratian vahvemmin näkyville, kannatan."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Pakkolunastus on äärimmäinen keino jonka kanssa on syytä jatkossakin käyttää harkintaa. Joskus se on tarpeellinen."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Vaikka valitukset hidastavat kaavoitusta, valitusoikeus on tärkeä osa demokratiaa. Pienet tarkennukset ok mutta en muuttaisi isosti."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Autopaikkatarve riippuu joukkoliikenteen palvelutasosta. Realismi on että jatkossakin autopaikkoja tarvitaan."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Priorisoinnin pitäisi perustua käyttäjämääriin, ei liikkumismuotoon."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Espoossa joukkoliikenne on tärkeä osa liikennejärjestelmää. Sen palvelutason pitää olla houkutteleva, jolloin yksityisautoilussakin ruuhkat vähenee. Tarvitaan sujuvaa autoilun ja joukkoliikenteen yhdistämistä, liityntäparkkeja ym. että liikkuminen kokonaisuudessaan on sujuvaa, ei vastakkainasettelua. Esim. liityntäparkki on sekä yksityisautoilun että joukkoliikenteen edellytys."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Kirjastojen laajempi rooli lähipalveluissa on hyvä asia, ja tehostaa toimintaa."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Kouluverkon pitää vastata tarvetta niin että kouluihin mahtuu ja matkat pysyy kohtuullisina kaupungin kasvu ja kehitys huomioiden."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Tällä hetkellä Espoossa ei ole lainkaan oikeutta valita koulua. Voi esittää hakutoiveen, mutta sen huomioiminen oppilasvalinnassa on kriteereissä alhaisimmalla prioriteetilla. On järkevää ettei koulua saa suoraan valita, mutta nykysysteemi on ehkä liiankin tiukka."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Olisi hyvä että opetussisällöt olisi samankaltaisempia. Yhteiset tunnit sopii parhaiten eskariin ja alakouluun."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Tausta ei ole oleellinen, mutta luokissa pitää olla riittävä opetusresurssi yksilölliset tarpeet huomioiden."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Kaikki alle kolmevuotiaat joiden toinen vanhempi on kotona eivät tarvitse kokopäivähoitopaikkaa. Joissain tilanteissa kokopäivähoitokin voi olla tarpeen."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Nykyinen kotihoidontuen taso on syytä säilyttää."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Tuottajataho ei ole niin oleellinen jos palvelutaso on hyvä ja kustannustehokas, ja ohjaus ja hankinta on laadukasta."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Kohtuulliset asiakasmaksut on ok."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Koko Suomen pitäminen asuttuna ei ole arvo sinänsä. Nykyinen valtionosuusjärjestelmä vie kasvavalta Espoolta paljon verotuloja, joita tarvittaisiin kasvun vaatimiin investointeihin infraan ja palveluihin."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Tämä ei liity kuntapolitiikkaan."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Riippuu kokonaisuudesta ja tilanteesta. Oma vastuu ja rooli pitää kuitenkin hoitaa."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Yleistävä kysymys. Koulujen parantamisessa on varmasti tärkeämpiäkin asioita, jotka vastaavat paremmin nykymaailman tarpeisiin."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Hyvä arvopohja voi muodostua montaa kautta. Perinteiset arvot on yksi arvopohja muiden joukossa. Uskonnon ja isänmaallisuuden korostaminen ei nykyisessä globaalisti avoimessa vastakkainasettelun maailmassa ole aina ongelmatonta."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Ulkoistaminen ei ole itseisarvo, mutta täydentää hyvin erityisesti palveluissa, joiden kysyntä on epätasaista."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Riippuu täysin kokonaistilanteesta. Jos kaikki palvelut ja etuudet ovat välttämättömiä sen hetkisessä laajuudessa, eikä tulopohjaa voida kasvattaa eikä toimintaa tehostaa, on tarpeen korottaa veroja."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Tulotaso määräytyy suurilta osin avoimilla markkinoilla. Verotuksella voi tasata käytettävissä olevia tuloja, mutta verotuksen progressio ei ole kuntavaaliasia."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Voi olla näin, mikäli väestörakenteessa ikärakenne jatkaa vanhenemistaan."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Ympäristökin tulee huomioida päätöksenteossa."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Pursula: "Kaikessa vaikutuksiltaan merkittävässä kyllä. Kohtuullinen haitta voidaan hyväksyä suhteessa muuhun hyötyyn, muuten ei voitaisi tehdä mitään. Mutta merkittävästi haitallisista hankkeista pitää voida luopua."