Kuntavaalit 2017

Tony Hagerlund
Vihr
Espoo
197 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Espoo
Ikä 41
Koulutustaso valtiotieteiden maisteri, lähihoitaja
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Olen 41-vuotias paljasjalkainen espoolainen, kolmen lapsen isä. Olen toiminut kaupunginhallituksen kaltaisissa keskeisissä luottamustehtävissä, parhaillaan olen varhaiskasvatusjaoston jäsen. Tulevaisuuden kunta on sivistyskunta: opetus ja varhaiskasvatus ovat kunnan keskeisimmät tehtävät, kulttuuria unohtamatta. Haluan Espoon, joka huomioi kaikki asukkaansa, vauvasta vaariin. Hyvä julkinen liikenne on pohja kasvavalle kaupungille. Olen julkaissut Espoosta viitisensataa kuvasarjaa ja ehkä 5 000 kuvaa. Olen kiertänyt kaikki uimarannat, kävin viime vaalikauden aikana kylässä noin sadassa päiväkodissa, ja olenpa kuvannut myös kartanoita sekä ulkoilusaaria. Tunnen Espoon hyvin.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 166 -21
  ennakkoon 52  
  vaalipäivänä 114  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.1%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Espoon kaupungin rahastoissa olevia varoja pitää ottaa käyttöön, jotta huonosta sisäilmasta kärsivät koulut saataisiin korjattua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Koulut tarvitsee korjata, mutta rahastojen purkamisen sijaan nostaisin kuntaveroa Helsingin tasolle siksi aikaa kun koulut ja päiväkodit on saatu kuntoon."

2 / 30

Espoo tarvitsee oman teatteritalon, vaikka se tarkoittaisi rakennuksen pystyttämistä verovaroin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Teatteri tarvitsee pysyvän ratkaisun, loputtoman soutamisen ja huopaamisen sijaan."

3 / 30

Espoon kovaa rakennustahtia pitäisi hillitä, jotta kaupungissa saataisiin säilytettyä nykyinen palvelutaso.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "On turha ajatella, että ei muutettaisi suuriin kaupunkeihin meren rannalle, näin tapahtuu kaikkialla maailmassa. Päiväkoteja ja kouluja tarvitaan enemmän lasten määrän kasvaessa."

4 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Kaupunkisuunnittelulla ohjataan sitä, millaista kaupunkia rakennetaan. Joukkoliikenteen tarvitsee toimia, ja kaupat kannattaa rakentaa "keskelle kylää." Suuria kauppoja voi rakentaa keskuksiin, isompiin tai pienempiin, muttei nyt ihan minne tahansa."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Espoon pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Tämä on hyvä suunta. Kaupungin kasvaessa luottamustehtävien hoitaminen vaatii aina vaan enemmän aikaa. Jos tätä ei mahdollisteta, siirtyy valta pikku hiljaa virkamiesten suuntaan."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Pakkolunastus on aina tylsä asia, mutta pakkolunastusta täytyy pitää vaihtoehtona. Tämä edesauttaa kaikille kohtuullisia neuvottelutuloksia. Kun kaikki ovat hieman pettyneitä, lopputulos on useimmiten reilu."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Valitettavasti osa käyttää lain tarjoamaa mahdollisuutta väärin. Silti, poistamalla oikeus valittaa kaikilta, heikennettäisiin ihan jokaisen mahdollisuuksia vaikuttaa. Ensisijaisesti pitää parantaa valmistelun avoimuutta - se myös vähentää valitusten määrää."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Ei autopaikoista nyt täysin tule luopua, mutta harkintaa saa käyttää. Metroaseman vieressä ei tarvita yhtä montaa parkkipaikkaa kuin Niipperissä."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Tästä on hyviä kokemuksia Ruotsista - se edistää liikkumista ja vähentää tapaturmia."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Tehokas ja toimiva joukkoliikenne vähentää autoilun ruuhkia paljon enemmän kuin lisäkaistat. Joukkoliikenteeseen satsaaminen on välttämättömyys Helsingin seudun kasvaessa jatkuvasti."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Kirjastot voivat olla tämän vuosituhannen kyläkeskuksia, jotka lisäävät alueen yhteisöllisyyttä tarjoammalla tiloja ja mahdollisuutta alueen asukkaille monenlaiseen yhteisölliseen toimintaan."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Espoossa kouluverkon supistaminen ei ole ajankohtaista, sen sijaan on tärkeää keskittyä pitämään nykyiset koulut kunnossa ja että uudet rakennetaan järkeviin paikkoihin ja kunnolla."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Ei vanhemmilla nytkään ole vapaata oikeutta valita koulua lapselleen. Mutta esimerkiksi painotuksia voi ja saa olla."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Joissain yhteyksissä tai osan aikaa yhteiset liikuntatunnit voivat olla hyvästä."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Koululuokkien muodostaminen peruste tulee olla ihan jokin muu kuin missä on syntynyt. Tärkeintä on pyrkiä siihen, että erilaiset asumismuodot sekoittuvat. Sen seurauksena sekoittuvat sitten koululuokatkin."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Ei päivähoitopaikan rajaamisella saa mitään aikaan. Lisäksi näissä keskusteluissa unohtuu se, että siihen on usein syy jos lapsi on hoidossa vaikka voisi olla kotona."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Nykytilanne on hyvä."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Yksityisiä toimijoita tarvitaan, mutta täydentämään julkista palvelutuotantoa. Ei korvaamaan sitä."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Kaikille samansuuruiset asiakasmaksut ovat ongelmallisia. Osalle summa on suuri, osalle ei. Riski on, että osa joutuu miettimään, onko varaa käydä hoidossa. Lisäksi tulojen ja sairastelun välillä on usein yhteys, ja tästä "rangaistaan" sitten vielä asiakasmaksuilla."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Jos muuttoliike vie muualle, niin minkäs sille tekee. Tietysti tarvitsee ohessa huolehtia siitä, että elämisen edellytyksiä löytyy myös muualta kuin kaupunkiseuduilta."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Hyvä vanhemmuus on eri asia kuin vanhempien seksuaalinen suuntautuminen. Tätä asiaa ei kuitenkaan päätetä kunnissa, vaan eduskunnassa."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Tietysti. Myös Espoon tarvitsee hoitaa osansa."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Selkeät säännöt ja rajat ovat hyvästä niin kouluissa kuin muissa yhteyksissä, mutta ei perinteinen kuri asiaa auta."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Ei kodissa, uskonnossa ja isänmaassa ole mitään vikaa, mutta ei se riitä politiikan pohjaksi. Lisäksi etenkin isänmaa on käsitteenä nykyään latautunut ja sitä käytetään perusteena mitä kummallisimpiin asioihin. Mistä lähtien on ollut suomalaista kääntää selkä hädälle?"

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Yksityisten toimijoiden tulee täydentää julkisia palveluita, ei korvata niitä. Ja kyseessä ei pidä olla ideologinen valinta, vaan sen pitää perustua laskelmiin ja laadun seurantaan. Esimerkiksi sote-uudistuksessa päätellään melko ideologisesta, että yksityinen on automaattisesti julkista parempaa. Ei ole."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Espoon veroprosentti voisi ihan hyvin olla Helsingin tasolla. Ei se elämää romuttaisi, ja saataisiin esimerkiksi koulut korjattua. Toki verottaa tarvitsee kohtuuden rajoissa."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Tuloeroja voi ja saa olla, mutta kohtuudella. Lisäksi kohtuullisen tuloerojen yhteiskunnat ovat tehokkaita ja julkiset palvelut toimivat. Lisäksi on melko vahva oletus että lahjakkuus ja ahkeruus johtavat tuloeroihin. Kyse on myös tuurista ja lähtökohdista."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Viimeisen vuosikymmenen aikana on ryhdytty jakamaan entistä enemmän sosiaalietuuksia ihan hyvin pärjäävälle keskiluokalle. Lisäksi monet yritykset laistavat veronmaksusta osin tai kokonaan. Malttia hyvin pärjäävien sosiaalietuuksiin ja kaikki verolle, niin monet nykyongelmat häviävät."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Kumpikin on tärkeä asia, mutta kohtuus kaikessa. Lisäksi on harhaluulo että ympäristön huomioiminen ja talous sekä työpaikat yleensä edes ovat vastakkaisia. Cleantech on melkoinen kasvuala."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tony Hagerlund: "Kaikessa päätöksenteossa tulee arvoida ympäristövaikutukset, mutta myös monta muuta asiaa. Ympäristön huomioimatta jättäminen on usein kalliimpaa kuin huomioiminen."