Kuntavaalit 2017

Jaana Jalonen
Kok
Espoo
30 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Espoo
Ikä 56
Koulutustaso Valtiotieteiden yo
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Kokenut, yhteistyökykyinen, tehokas, laaja-alainen ja motivoitunut.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 649 -104
  ennakkoon 213  
  vaalipäivänä 436  
Osuus kunnan äänistä 0.5%  
  ennakkoon 0.5%  
  vaalipäivänä 0.5%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Espoon kaupungin rahastoissa olevia varoja pitää ottaa käyttöön, jotta huonosta sisäilmasta kärsivät koulut saataisiin korjattua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Homekoulujen peruskorjaukset eivät voi odottaa. Tilapäisratkaisut tulevat aina loppupeleissä kalliimmaksi."

2 / 30

Espoo tarvitsee oman teatteritalon, vaikka se tarkoittaisi rakennuksen pystyttämistä verovaroin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Espoon Teatteri tarvitsee ehdottomasti uudet teatterille sopivat tilat lähitulevaisuudessa. Se, onko tilat omassa rakennuksessa tai esim. Kulttuurikeskuksen yhteydessä on mielestäni toisarvoinen asia. Verorahoillahan näitä maksetaan joko suoraan rakentamalla tai käyttökuluja maksamalla. Siinä mielessä tämä kysymys oli vähän outo."

3 / 30

Espoon kovaa rakennustahtia pitäisi hillitä, jotta kaupungissa saataisiin säilytettyä nykyinen palvelutaso.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Tällä hetkellä näyttää siltä, että palvelut ovat jääneet jälkeen etenkin koulupuolella. Paras vaihtoehto olisi, että panostaisimme palvelutasoomme vastaamaan nykyistä rakennustahtia."

4 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Ei vapaasti, mutta harkitusti ja erilaisten kauppojen keskittyminä."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Espoon pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "En usko, että jatkuvasti vaihtuva poliittisesti valittu henkilö olisi oikea johtamaa Espoota. Johtaminen on pitkäjänteistä työtä, josta pitäisi olla kaukana päivänpolitiikka."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Espoossa rakennustahti on tällä hetkellä hyvällä mallilla."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Valitusmahdollisuus on osa demokratiaa."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Espoon rakenne perustuu kaupunkikeskuksiin ja niiden ympärillä oleviin haja-asutusseutuihin. Eri alueiden välinen joukkoliikenne on edelleen aika vähäistä. Autoja tarvitaan jatkossakin niin työmatkoihin, palvelujen äärille sekä harrastuksiin."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Tämä on turvallisuuskysymys, etenkin lasten osalta."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Molemmat yhtä tärkeitä!"

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Kirjastojen tehtävänä on tarjota yhdenvertaisia yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin; tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa sekä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Elinikäinen oppiminen on tänä päivänä paljon muutakin kuin pelkät kirjat. Olen sitä mieltä, että oma paikkansa on sekä isoille "monitoimikirjastoille" että perinteisemmille pikkukirjastoille, joissa kirjat näyttelevät pääosaa."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Kouluverkon tulee tukea Espoon kasvua ja kasvaa väestömäärän mukana."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Omat lapseni ovat tyytyväisiä lähikouluissaan. Syitä voi olla monia miksi lähikoulu ei ole paras vaihtoehto lapselle, enkä sitä lähtisi rajoittamaan."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Ainakin osa tunneista voisi olla yhteisiä."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Molemmista on erittäin hyviä kokemuksia. Molempia tarvitaan."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Maksut ovat kohtuulliset ja niitä voitaisiin vielä tulorajojen mukaan keventää pienituloisilta."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Suomi on valtava maa ja meitä suhteellisen vähän."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Olen itse saanut lapseni adoption kautta ja se on ollut elämäni tärkein asia. En voisi kieltää keneltäkään vastaavaa mahdollisuutta."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Kaikkien on kannettava vastuu."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Koulutunnit ovat nykyään liian levottomia ja opettajien mahdollisuuksia puuttua epäkohtiin on kavennettu."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Varmuudella muodostavat, mutta tarvitaan myös aimo annos kokemusta, laajakatseisuutta, tietoa ja taitoa."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Yksityisellä puolella samat palvelut yleensä pystytään toteuttamaan tehokkaammin. Mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että palvelut olisivat huonommat."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Ennen veronkorotuksia pitäisi kuitenkin pitää huoli, että ylimääräinen byrokratia ja tehottomuus karsitaan."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Erilaisten sosiaalietuuksien määrä on ollut jatkuvasta kasvussa viimeisen vuosikymmenen aikana, tahti ei vaan voi jatkua enää samana."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Jalonen: "Talouskasvua on mahdollista saada aikaan myös ympäristöasioista välittämällä. Nämä eivät ole poissulkevia asioita."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}