Kuntavaalit 2017

Elias Erämaja
Kok
Espoo
10 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Espoo
Ikä 28
Koulutustaso Ylempi korkeakoulutus, Valtiotieteen maisteri
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen liberaali kokoomuslainen, sinivihreä ekonomisti ja VTM. Työskentelen tällä hetkellä ekonomistina Medialiitossa Helsingin Etelärannassa. Muutin Espooseen Loviisasta, jossa olen toiminut kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Tällä hetkellä toimin myös Uudenmaan Kokoomuksen varapuheenjohtajana. Politiikassa minulle tärkeitä arvoja ovat vapaus, sivistys ja mahdollisuuksien tasa-arvo. Olen ehdokkaana, koska haluan rakentaa edistyksellistä Espoota jossa: 1) Panostetaan lapsiperheiden hyvinvointiin, laadukkaaseen koulutukseen sekä turvalliseen elinympäristöön. 2) Rakennetaan ja kaavoitetaan kaupunkimaista yhdyskuntarakennetta. Näin synnytetään elävää kaupunkikulttuuria ja luodaan puitteet uudelle elinkeinotoiminnalle sekä palveluille. 3) Päätöksenteko on avointa ja tulosvastuullista. Julkisten hankkeiden aikataulut ja kustannukset pitävät, eikä viime hetken yllätyksiä pääse syntymään. Lue lisää ajatuksistani nettisivuiltani www.eliaseramaja.fi

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 1015 +910
  ennakkoon 288  
  vaalipäivänä 727  
Osuus kunnan äänistä 0.8%  
  ennakkoon 0.6%  
  vaalipäivänä 0.9%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Espoon kaupungin rahastoissa olevia varoja pitää ottaa käyttöön, jotta huonosta sisäilmasta kärsivät koulut saataisiin korjattua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Tärkeintä on taata kaikille koululaisille toimiva ja turvallinen työympäistö. Jokaista koulurakennusta ei välttämättä ole järkevä korjata, mutta jokaisen lapsen oikeudesta turvalliseen työympäristöön tulee pitää kiinni. Rahoitusmalli ei ole tässä kysymyksessä oleellinen asia. Oleellista on, että koulut saadaan kuntoon."

2 / 30

Espoo tarvitsee oman teatteritalon, vaikka se tarkoittaisi rakennuksen pystyttämistä verovaroin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Espoon kaupunginteatteri kyllä tarvitsee uudet tilat, sillä vuokrasopimus on päättymässä vuoden 2020 lopussa. Uutta erillistä teatterirakennusta ei välttämättä ole järkevä rakentaa, jos/kun toimivat teatteritilat saadaan rakennettua Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen kustannustehokkaasti."

3 / 30

Espoon kovaa rakennustahtia pitäisi hillitä, jotta kaupungissa saataisiin säilytettyä nykyinen palvelutaso.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Metropolialue tarvitsee lisää rakentamista ja tiivimpää yhdyskuntarakennetta, eli kaupunkirakentamista. Palveluissakin voidaan hyödyntää skaalaetuja, eli lisärakentamisen ei tarvitse tarkoittaa palvelutason heikkenemistä. Yksityiset palvelut päinvastoin tulevat lisääntymään kun asiakaskunta kasvaa."

4 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Elinkeinovapautta ei tule rajoittaa, mutta fiksulla kaupunkisuunnittelulla kaupungin tulee pitää huoli siitä, että kaupat haluavat pitää yksiköitä asutusalueilla, ihan omaehtoisesti."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Espoon pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Mielestäni on hyvä ensin seurata muiden kaupunkien, etenkin Helsingin kokemuksia pormestarimalliin siirtymisestä ja pohtia sitten asiaa uudelleen. Toistaiseksi en näe tarvetta siirtyä pormestarimallliin Espoossa."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Pakkolunastuksiin pitää aina tietysti olla selvät ja erityisen vahvat perusteet, mutta ei pakkolunastuksia pidä erityisesti karttaa, jos niillä mahdollistetaan kaupungin kehittyminen."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Valitusoikeutta ei sinällään tarvitse rajoittaa, mutta valitusprosessia tulisi tehostaa/valituksesta tulisi periä tuntuvampi maksu, joka palauttaisiin mikäli valitus aiheuttaa toimenpiteitä. "Turhat" valitukset, joilla vain ilkivaltaisesti viivytetään hankkeiden etenemistä, tulisi saada kitkettyä."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Markkinat kyllä pitävät huolen, että autopaikkoja rakennetaan riittävästi. Maailma myös muuttuu. Autojen käyttöaste todennäköisesti kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi, eli henkilökohtaisten autojen määrä tulee vähentymään."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Kysymyksestä paistaa vastakkainasettelu. Minusta on tärkeää, että Espoossa on turvallista liikkua kaikilla kulkuvälineillä. Rationaalisesti ajateltuna jalkakäytäviä pitäisi priorisoida, sillä liukastumistapaturmia sattuu erityisesti jalankulkijoille."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Yksityisautoilun edellytykset on Espoossa huomioitu jo melko hyvin, mutta joukkoliikenne voisi toimia paremminkin. Siksi etenkin joukkoliikenteen edellytyksiä tulee kehittää. Sekä yksityisautoilun että joukkoliikenteen edellytykset voidaan huomioida, eli niitä ei ole välttämätöntä asettaa vastakkain."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Kategorisia rajauksia ei tule mielestäni tehdä, vaan kuunnella asiakaskunnan tarpeita. Kirjastojen monipuolisuus on lähtökohtaisesti hyvä asia."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Kouluverkko tulee olla optimoitu sellaiseksi, että se vastaa mahdollisimman hyvin lapsiperheiden tarpeita. Joskus voi olla järkevämpää rakentaa yksi isompi koulu korvaamaan kaksi pienempää homekoulua, mutta lähtökohtaisesti en näe tarvetta kouluverkon merkittävälle supistamiselle Espoossa."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "On hyvä, että vanhemmat pääsevät vaikuttamaan koulun valintaan, mahdollisuuksien rajoissa tietenkin."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Aina välillä yhteisiä liikuntatunteja onkin ja hyvä niin, mutta esimerkiksi pallopeleissä tasoerot voivat haitata liikuntatunnin miellekkyyttä puolin ja toisin ja siksi yhteiset tunnit eivät välttämättä ole kannatettava ajatus."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Ei tarvitse säätää rajoja. Luotan siihen, että kouluissa osataan jakaa oppilaat opetusryhmiin oppilaiden erityistarpeet huomioiden."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Mielestäni subjektiivista hoito-oikeutta tulisi rajata näiden perheiden osalta osa-aikaiseksi."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Lasten kotihoito heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla. Yhteiskunnan ei tule tukea kehitystä. Ruotsissa tämä on ymmärretty ja Suomen tulisi seurata perässä. Panostetaan laadukkaaseen varhaiskasvatukseen."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Minulle ei ole itseisarvo, kuka palvelun tuottaa, jos palvelu on asiakaslähtöistä ja saan hyvää ja kustannustehokasta palvelua. Kun asiakkaalla on valinnanvapaus, joutuvat niin julkinen kuin yksityinenkin palveluntuottaja seuraamaan jatkuvasti omia toimintatapojaan. Kannatan siis valinnanvapautta."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Asiakasmaksut tulee olla riittävän alhaiset, jotta kaikki hoitoa tarvitsevat hakeutuvat hoitoon. Asiakasmaksuilla kuitenkin katetaan osa kustannuksista ja nillä myös rajoitetaan ns. "turhia" hoitoon hakeutumisia, esimerkiksi flunssatapauksissa. Siksi asiakasmaksuja ei tule poistaa kokonaan."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Jokainen valitkoon asuinpaikkansa itse, kunhan ei samalla oleta, että yhteiskunta ylläpitää asuinpaikasta riippumatta yhtäläiset palvelut ja infran. Pääkaupunkiseudun veronmaksajat kustantavat tällä hetkellä syrjäseutujen palveluja tasausjärjestelmän kautta samalla kun maksavat itse korkeaa hintaa asumisestaan. Tilanne ei ole mielestäni reilu. On koko yhteiskunnan etu, että kaupungistumista tuetaan eikä jarruteta."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Kaikilla tulee olla täysivaltainen oikeus rakastaa ja tulla rakastetuksi."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Näin Espoo on toiminutkin ja hyvä niin."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Opettajan mahdollisuutta toimia auktoriteettina koulussa tulee selkeyttää, mutta ns. "vanhanajan kuri" tuskin tuottaa haluttua lopputulosta."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Vanhakantainen ajatus. Uskonto tulee pitää irrallaan politiikasta ja Suomikin on kansainvälistynyt. Eletään ajassa."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Minulle ei ole itseisarvo, kuka palvelun tuottaa, kunhan palvelu vastaa tarpeisiin ja on kustannustehokas. Ei rajata vaihtoehtoja pois vaan lisätään valinnanvapautta."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Veronkorotusten tulee olla viimeinen keino. Toimintoja on ensin tehostettava esim. kilpailutuksen kautta ja ylimääräisiä rönsyjä karsimalla. Joskus veronkorotukset voivat kuitenkin tulla kyseeseen, jotta asianmukaiset palvelut saadaan turvattua."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Tärkeintä on, että kaikille turvataan tulotasosta riippumatta mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään, laadukkaaseen koulutukseen ja terveydenhuoltoon. En pidä tuloeroja ongelmallisina kun nämä asiat ovat kunnossa."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Nykyisellä rakenteella näyttää siltä, esimerkiksi asumistuen kustannukset ovat karanneet käsistä. Sosiaaliturva ei myöskään vastaa tämän ajan tarpeisiin, jossa ihmiset tekevät paljon pätkätöitä ja rahoittavat elämistään monesta eri lähteestä. Siksi koko tukijärjestelmä kaipaisi päivitystä."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Talouskasvun ei tarvitse olla ristiriidassa ympäristön hyvinvoinnin kanssa. Kaikessa päätöksenteossa tulee punnita seuraamusten hyviä ja huonoja puolia, ympäristöasiat mukaan lukien. En tue hankkeita, jotka ovat selvästi ristiriidassa kestävän kehityksen periaatteiden kanssa."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elias Erämaja: "Kuten edeltävässä vastauksessa totesin, en tue hankkeita, jotka ovat selvästi ristiriidassa kestävän kehitysken periaatteiden kanssa."