Kuntavaalit 2017

Oskar Westerlund
Lib
Espoo
646 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Espoo
Ikä 28
Koulutustaso Ylempi korkeakoulututkinto
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen internet yrittäjä. Koulutukseltani olen ekonomi. Asun Suur-Tapiolan alueella. Myyn strategian toimeenpanoon liittyviä digituotteita ulkomaalaisille yrityksille internetin välityksellä. Asetuin ehdolle kuntavaaleihin Liberaalipuolueen riveihin koska haluan toimia yhtenä Espoon monista tulenkantajista seuraavat neljä vuotta. Pyrin tuomaan kunnanvaltuustoon ratkaisukeskeisyyttä ja painotan hyvää yhteistyökykyä sekä sovittelutaitoja. Voimme mahdollistaa monta hyvää asiaa kunnanvaltuustossa kunhan asenteemme on kunnossa. Minulla ja Espoolla on pitkään kestänyt tuttavuus. Vietin varhaislapsuuteni 90-luvulla Espoossa Kauklahden laitamilla. Kasvava kunta muuttuu ja Espoon tulevaisuus näyttää lupaavalta. Emme saa tuudittautua omahyväsiyyteen. Työtä on tehtävä päivittäin jotta huominen olisi vielä parempi. Maailma ei ole vielä valmis ja voimme siksi rakentaa siitä haluamamme. Meiltä vaaditaan vain tahtoa, tarmoa, tulevaisuudenuskoa ja osaamista.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 87 +87
  ennakkoon 20  
  vaalipäivänä 67  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.0%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Espoon kaupungin rahastoissa olevia varoja pitää ottaa käyttöön, jotta huonosta sisäilmasta kärsivät koulut saataisiin korjattua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Viisaampi toimintatapa olisi korjata huonosta sisäilmasta kärsivät koulut lainalla ja hyödyntää rahastojen tasaista tuottoa lainojen lyhentämiseen pitkällä aikavälillä. Kerätty varallisuus on helppo kuluttaa eri hankkeisiin, mutta niitä on paljon vaikeampi kartuttaa. Jos lainasta syntyy kestämätön taakka voimme myöhemmin maksaa sen pois rahastojen avulla. Lähtökohtaisesti en usko että lainasta tai sen lyhentämisestä rahaston avulla tulee mitään ongelmaa. Veronkorotuksia pitää pyrkiä välttämään."

2 / 30

Espoo tarvitsee oman teatteritalon, vaikka se tarkoittaisi rakennuksen pystyttämistä verovaroin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Espoon nykyisessä tilanteessa meidän on parempi kohdistaa verorahamme muualle kuin teatteritalon rakentamiseen. Kilpailevia teattereita löytyy monta Helsingin keskustassa enkä lähtisi kilpailemaan tarjonnasta verovaroin."

3 / 30

Espoon kovaa rakennustahtia pitäisi hillitä, jotta kaupungissa saataisiin säilytettyä nykyinen palvelutaso.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Lähtökohtaisesti rakentamistahtia ei pidä hidstaa. Palveluita on kuitenkin lisättävä rakentamisen myötä. Oikeanlaisen ja toimivan kunnallispolitiikan avulla tästä asiasta ei synny ongelmaa. On tärkeää että palvelutason laatu pysyy vähintään nykyisellä tasolla."

4 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "On yritysten vastuulla ottaa huomioon mitkä sijainnit kannattavat rahallisesti ja mitkä eivät kannata. En näe pätevää syytä rajoittaa rakentamista jos yksityinen toimija katsoo tämän aiheelliseksi ja kantaa päätöksestään myös täyden vastuun."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Espoon pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Pormestarivirka politisoituisi pahasti. Meidän ei heti kannata lähteä mukaan samaan junaan vaan on parempi antaa Helsingin tehdä ensiksi kokeilut ja virheet. Uudet mallit tuovat mukanaan omat haasteensa. Jos malli osoittautuu toimivaksi ja päätämme siirtyä pormestari-malliin on meillä etu että kykenemme ennakoimaan mahdolliset sudenkuopat. Pormestarimallin puollustukseksi haluan sanoa että se lisäisi hallinnon läpinäkyvyyttä, mikä on aina positiivinen asia."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "En usko pakkolunastamiseen. Espoossa on vielä paljon tilaa johon voisimme rakentaa jos meillä löytyy siihen tahtoa. Pääkaupunkiseudulla on pikemminkin ongelma että kaavoitamme liian vähän. Tämä on täysin itse luotu ongelma."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Rajoituksia pitää lähtökohtaisesti pyrkiä välttämään. Ei kuitenkaan voi olla niin että yksittäinen henkilö on koko kunnan kehityksen esteenä tai käyttää systeemiä hyväkseen. Mihin raja kuuluu tarkalleen vetää on vaikeampi kysymys. Lähtökohtaisesti kaikkien osapuolien kuuluu toimia hyvässä yhteishengessä."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "On hyvä että pakosta luovutaan, koska joillakin alueilla voi olla aiheellista rakentaa tiheämmin kuin mitä autopaikka sallisi. Pakon poisto ei kuitenkaan estä autopaikkojen rakentamisen, mikäli se katsotaan aiheelliseksi. Valinanvapaus on hyvä periaate josta kannattaa pitää kiinni."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Tämä on resurssikysymys. Pääväylät sekä kovasti liikennöidyt jalkakäytävät on hyvä asettaa etusijalle ja optimoida aurauskaluston ajankäyttö. Jos teitä ja jalkakäytäviä on järkevä aurata tietyllä alueella samaan aikaan on se hyvä tehdä. Jätän mieluusti tarkemmat suunnittelut ja yksityiskohdat auraamisen asiantuntijoille."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Moni espoolainen hyödyntää yksityisautoilua ja suuri määrä asukkaita hyödyntää joukkoliikennettä. Meidän ei kuulu haitata kumpaakaan liikennemuotoa vaan keskittyä ratkaisuihin jotka optimoivat liikkumisen nopeuden kaikille kaupunkilaisille."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Ajat muuttuvat koko ajan ja kirjaston on myös hyvä elää ajan hengessä mukana. Kannustan kirjastoja kehittämään uusia palvelukonsepteja, jotka liittyvät sen nykyiseen tehtävään. Kansalaisille olisi esim. hyvä suoda parempi pääsy digitaaliseen materiaaliin kuten tieteellisiin julkaisuihin. Kirjoilla on oma aika ja paikkansa, mutta ne eivät saa olla este digitaalisen materiaalin kuluttamiselle."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Meidän kannattaa pitää liikkumavara eikä kiinnittyä pakolla mihinkään tiettyyn rakenteeseen tai ratkaisuun. Tärkeintä on että Espoolaiset lapset saavat parhaan mahdollisen koulutuksen. Tämä ei välttämättä vaadi nykyisenkaltaista kouluverkkoa. On varmasti mahdollista löytää muita hyviä ratkaisuja, jos päätämme tavoitella niitä."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Valinnanvapaus on hyvä asia. On väärin olettaa että perhelle paras ratkaisu on se minkä valtio osoittaa. Perheillä on eri tarpeet ja toiveet joita minusta kuuluu ottaa huomioon."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Jokaisen koulun kuuluu voida päättää minusta vapaasti miten tämän asian ratkaisee. Tämä ei ole joko-tai-että kysymys. Lähtökohtaisesti pitää pyrkiä siihen että kaikki lapset saavat kattavan perehdytyksen eri liikuntamuotoihin, niin että heillä on paras mahdollinen valinnanvapaus myöhemmin elämässä."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Jos koululuokassa on liian paljon opetuskieltä taitamattomia on lopputuloksena vaikeampi oppimisympäristö. Hyvän oppimisen edellytykset ovat minulle tärkeitä. Mikä on liian suuri tai sopiva määrä maahanmuuttajialapsia tietylle koululle riippuu täysin koulun kapasiteetista ja opettajien kyvyistä. Niin kauan kuin koululaitos kykenee suoriutumaan hyvin tilanteesta en näe rajoituksia aiheellisina. Maahanmuuttajataustaisia lapsia ei pidä keskittyä yhteen kouluun yli sen kapasiteetin."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Minusta lasten päivähoidosta ei ole hyvä tinkiä, koska sen laatu vaikuttaa pitkäjänteisesti. Lasten lukumäärä ja kotitalouden suuruus vaikuttaa kuitenkin paljon. Se kuuluu ottaa huomioon, koska paikkoja on rajallisesti. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita etteikö jokaiselle perhelle löytyisi sopivaa ratkaisua. päivähoitopaikkaa."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Kotihoidontuki olisi parempi ratkaisu kuin että lähdetään rakentamaan uusia rakennuksia. Espoon tukitaso on jo nykyään hyvä eikä näkemykseni mukaan sen korottamiseen ole kovin painavia syitä."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Minulla ei ole henkilökohtaisesti väliä onko tuottaja julkinen vai yksityinen. Kunnan kannalta on tärkeintä että valitsemme hyvälaatuisen palvelun, joka täyttää asettamamme kriteerit ja joka säästää kunnan rahoja."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Minusta on hyvä että jokainen osallistuu kohtuullisella maksulla, ettemme kuormita systeemiä turhaan. Säilyttäisin nykytilanteen."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Jokaisella ihmisellä on oikeus valita vapaasti missä haluaa asua. On kuitenkin väärin olettaa että meillä muilla olisi velvollisuus rahoittaa muitten elämäntapoja. Jos asuu kaukana syrjäseudulla ei voi olettaa että saa yhtä monta palvelua automaattisesti kuin että asuisi lähempänä asutuskeskusta. Meidän täytyy pyrkiä välttämään verojen korotusta."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Asiasta ei päätetä kuntatasolla. Lainsäädännön ei pidä syrjiä kansalaisia. Valtio on instituutio ja viimeksi kun katsoin kyseinen instituutio ei tunnusta mitään tiettyä elämänkatsomusta omakseen. Adoptiolapselle on tärkeää että hän pääsee hyvään turvalliseen kotiin missä häntä rakastetaan ja jossa hän voi kasvaa täysivaltaiseksi aikuiseksi. Tämä on mielestäni yhteiskunnan etu. Virkamiesten tehtävä on järjestää adoptiot onnistuneesti."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Suomea, ja sitä kautta sen eri kuntia, velvoittaa Suomen kansainväliset sitoomukset ja sopimukset. Lähtökohtaisesti tarjous kuuluu hyväksyä, ellei ilmene syitä jonka myötä tarjouksen voi perustellusti hylätä. Tarjoukset kuuluu arvioidaan omilla meriiteillänsä siinä hetkessä."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Opettajilla pitää olla tarpeeksi valtaoikeuksia ja resursseja jotta he voivat pitää luokan oppimisympäristön hyvänä. Luotan pedagogeihimme ja kouluihimme. Antaisin heille mahdollisuuden valita sopivat ratkaisut. En koe että politikkojen pitää puuttua kovinkaan paljon kasvatuksen ammattilaisten työhön."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "On hyvä tulkita mottoa sen ajan kontekstissa. Uskon että kansan enemmistölle koti on vieläkin tärkeä paikka ja sen kuuluu siksi olla myös tärkeässä asemassa politiikassa. Suomessa on uskonnonvapaus ja kansalaisilla on monta eri uskomusta. Meillä on oikeus elää vakaumuksemme mukaan ja tätä oikeutta on hyvä puollustaa. Isänmaa on perinteisempi sana, joka merkitsee yksinkertaisesti suomea valtiona. Minusta on hyvä että pidämme lähiympäristöämme mielessä kun teemme poliittisia päätöksiä."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Tämänlaisella siirrolla on mahdollista saada samantasoista palvelua vähemmällä rahalla. Voimme käyttää säästyneet verotulot muihin asioihin tai laskea verotusta. Meidän kannattaa katsoa mahdollisuuksiamme tilannekohtaisesti."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Meitä verotetaan nykytilanteessa jo kovalla progressiolla. Ei ole järkevää nostattaa veroja entisestään. On parempi sopeuttaa palveluja ja sosiaalietuuksia julkisen sektorin maksukyvyn mukaiseksi. Tekemällä politiikkaa jonka myötä ihmiset työllistyvät yksityiselle sektorille voimme saada tilanteen parempaan tasapainoon."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Jos lahjakkuuksilla löytyy kykyä, osaamista ja tahtoa täytyy heidän voida tienata enemmän. Nykytilanteessa olisi vain positiivinen asia jos Suomalaiset saisivat osaamisellaan enemmän varallisuutta. Lahjakkuuksien tuoljen ankaralla rokottamisella annamme heille insentiiviä hakea parempaa tulevaisuutta muualta kuin Suomesta. Tähän meillä ei yhteiskuntana ole varaa."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Kuten tiedämme on Suomen budjetti alijäämäinen. Tämä tarkoittaa että valtio kuluttaa enemmän kuin mitä se saa sisään verotuloissa. Jos lainoittajien luottamus suomen maksukykyä kohti järkkyy tulee meille käymään huonosti. Itse haluan välttää tilanteen että suomi joutuu kansainvälisten toimijoiden houlhoukseen. Olen tämän asian suhteen mieluummin pessimisti kuin optimisti ja toimin sen mukaan."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Meidän pitää pyrkiä välttämään yhteismaan ongelmaa. Ympäristön kantokyky voidaan hetkellisesti ylittää mutta myöhemmin siitä maksetaan takaisin korolla. Ympäristö asettaa lopulliset rajat. Voimme käyttää harkintakykyä väliaikaisíssa ratkaisuissa jotka sivuavat ympäristöasiat, mutta seuraukset kuuluu tiedostaa. Mitä vähemmän ympäristövaikutuksia aiheutamme, sen enemmän liikkumavaraa meillä on ympäristön ja työpaikkojen suhteen."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskar Westerlund: "Oman toiminnan ympäristövaikutukset pitää olla tiedossa. Periaatetasolla saastuttajan kuuluu aina korjata aiheuttamansa haitta. Ympäristön vaikutukset tulevat kuitenkin useasti ilmi useasti vasta jälikäteen epäsuoralla tavalla eikä suoraa kausaliteettia välttämättä voida osoittaa. Verottamalla saastuttamista ja haitallista kulutusta aiheutetun haitan suuruuden mukaan voimme ohjata ihmisten käyttäytymistä kohti vähemmän haitallisia vaihtoehtoja."