Kuntavaalit 2017

Martti Hellström
SDP
Espoo
429 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Espoo
Ikä 62
Koulutustaso KT
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Olen Martti Hellström, kasvatustieteen tohtori ja opetusneuvos. Väitöskirjani (2004) aihe oli ”Muutosote”. Jäin kesällä 2014 eläkkeelle espoolaisen Auroran koulun rehtorin virasta. Yhteensä ehdin toimia koulumaailmassa 37 vuotta. Luokanopettaja-lehden päätoimittajana olin 20 vuotta. Tällä hetkellä valmennan opettajia ja rehtoreita uuden opetussuunnitelman haltuunoton, koulun kehittämisen, muutoksen hallinnan teemoihin. Olen ollut mukana tekemässä useita oppikirjoja, opettajanoppaita ja tietokirjoja. Olen ollut valtuustokauden 2012-2017 Espoon valtuuston jäsen. Toimin tämän ajan nuorten elinvoimaisuus- kehittämisohjelman (NOW) puheenjohtajana. Kehittämisohjelmassa on etsitty yli hallintorajojen keinoja estää nuorten syrjäytymistä. Olen ollut vuodesta 2016 alkaen demarien valtuustoryhmän puheenjohtaja. Ryhmän tiedotuksesta olen vastannut vuodesta 2012 alkaen.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 393 +26
  ennakkoon 140  
  vaalipäivänä 253  
Osuus kunnan äänistä 0.3%  
  ennakkoon 0.3%  
  vaalipäivänä 0.3%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Espoon kaupungin rahastoissa olevia varoja pitää ottaa käyttöön, jotta huonosta sisäilmasta kärsivät koulut saataisiin korjattua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Menetettyä terveyttä ei saa takaisin. Nykyinen korjaustahti ei riitä."

2 / 30

Espoo tarvitsee oman teatteritalon, vaikka se tarkoittaisi rakennuksen pystyttämistä verovaroin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Suomen toiseksi suurin kaupunki tarvitsee oman teatterin,"

3 / 30

Espoon kovaa rakennustahtia pitäisi hillitä, jotta kaupungissa saataisiin säilytettyä nykyinen palvelutaso.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Tarvitsemme lisää asuntoja, jotta hintataso kohtuullistuu. Mutta infran suhteen malttia."

4 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Eiköhän anneta edelleenkin kunnan päättää kaavoista."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Espoon pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Jo nyt kaupungin korkeimmat virkat ovat poliittisia."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Maata tarvitaan."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Valitusprosessit vievät kohtuuttomasti aikaa. Mieluummin kuin rajoittaisin, nopeuttaisin kuitenkin valitusten käsittelyä."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Ymmärrän autopaikkojen vaikutuksen asuntojen hintaan, mutta Espoossa on alueita, joissa joukkoliikenne ei toimi."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Eiköhän ole syytä pitää kaikki tiet kunnossa."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Ei tietenkään."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Maailma muuttuu."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Espoossa loppuu koulutila. On rakennettava uusia kouluja. Koulujen oppilaaksiottoalueet voivat joustaa."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Nykyinen käytäntö on hyvä. Jokainen koulun on kuitenkin oltava riittävän hyvä koulu."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Riippuu lasten iästä ja kulttuuritaustasta. Osa tunneista sopii hyvin yhteisliikuntaan."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Se olisi lainvastaista. Tutkimustulosten mukaan tietyn %-rajaan saakka monikulttuurisuus on rikkaus. Asiaan voisi vaikuttaa asuntopoliittisin keinoin."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Kyse on lapsen oikeudesta."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Espoo on ollut hyvin avokätinen tässä asiassa."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Terveyspalveluiden tavoite on tuottaa terveyttä ei voittoa, joka uitetaan veroparatiiseihin."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Asteittain."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Maailma muuttuu."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Näin on toimittu."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2017/02/koulussa-voidaan-hyvin-kun.html"

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Hmm. On paljon muitakin hyviä arvoja. Mm. totuus, kauneus, hyvyys, rauha, tasa-arvo, solidaarisuus, sivistys..."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Palveluiden tavoite on tuottaa lisäarvoa kuntalaisille ei voittoa, joka uitetaan veroparatiiseihin."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Sivistyskunta pitää huolta kaikista. Kaikki pidetään mukana."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Kaipaan 1980-luvun Suomea, joka oli maailman tasa-arvoisimpia tuloerojen suhteen."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Luovuutta - siis halua ja kykyä tehdä asioista eri tavalla paremmin - tarvitaan."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Työpaikat ovat tärkeitä. Mutta se ei oikeuta tuhoamaan ympäristöä. Mutta järki pitäisi ottaa käteen vaikkapa liito-oravien suhteen."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Martti Hellström: "Mutta myös vaikutukset ihmisiin ja erityisesti lapsiin."