Kuntavaalit 2017

Aulikki Pentikäinen
SDP
Espoo
486 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Espoo
Ikä 57
Koulutustaso Maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Kuluttajaekonomisti. Laskentatoimen merkonomi
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen kotitalouksien arjen tuntija ja lähiöiden tiukka puolustaja. Ammatiltani olen johtava talous ja velkaneuvoja. Työuraani mahtuu töitä esimerkiksi varastossa, huoltoasemalla, sihteerinä ja myös yrittäjänä. Minulle tärkeitä asioita on kotitalouksien arjen sujuvuus ja tasapainoinen kaupunkikehitys. Vuosien varrella minut on kutsuttu lukuisiin oikeusministeriön työryhmiin valmistelemaan maksukyvyttömyyteen liittyvää lainsäädäntöä. Yhteiskunnallisia tehtäviäni ovat Espoon valtuuston ja ympäristölautakunnan varajäsenyys. Vapaa-aikani ohjelmistoon kuuluu mm. Karakallio-Seuran puheenjohtajuus ja liikkuminen luonnossa marjastaen ja sienestäen.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 272 +145
  ennakkoon 118  
  vaalipäivänä 154  
Osuus kunnan äänistä 0.2%  
  ennakkoon 0.3%  
  vaalipäivänä 0.2%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Espoon kaupungin rahastoissa olevia varoja pitää ottaa käyttöön, jotta huonosta sisäilmasta kärsivät koulut saataisiin korjattua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Taseessa tai tilillä oleva raha ei tuota hyvinvointia, jollei sitä käytetä ihmisten hyväksi. Rahastot pitää valjastaa hyvinvoinnin tuottamiseen ja uhkapeli ihmistn terveydellä on lopettava. Espoon rahastojen tuottoja ei ole käytetty korjauksiin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti - nyt on sen aika."

2 / 30

Espoo tarvitsee oman teatteritalon, vaikka se tarkoittaisi rakennuksen pystyttämistä verovaroin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Espoo tarvitsee oman teatterin, mutta se tulisi toteuttaa kulttuurikeskuksen alle kallioratkaisuna niin, että maankäyttömaksuista saadaan rahoitusta teatterin rakentamiseen."

3 / 30

Espoon kovaa rakennustahtia pitäisi hillitä, jotta kaupungissa saataisiin säilytettyä nykyinen palvelutaso.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Espoon investoinnit syövät todellakin palvelujen rahoitusta. Tulilinjalla ovat mm. vanhusten palvelut. Espoo on sitonut kätensä metroon, joten tuolta linjalta ei ole paluuta. Kouluen korjauksista ei voida tinkiä."

4 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Suuret kauppakeskukset köyhdyttävät lähipalveluita ja lisäävät välillisesti autoilun pakkoa."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Espoon pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Pormestarin henkilövaali ohjaa äänestyskäyttäymistä vastoin äänestäjän aitoa ja henkilökohtaista puoluekantaa."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Jokaisella on oikeus omaisuuteensa. Tonttipula on osin teoreettinen, sillä esim. vanhoissa lähiössä on kaavoituspotentiaalia taloyhtiöiden tonteille. Täydennysrakentaminen tulisi tehdä kannattavaksi ja Espoon tulisi periä pienempää maksua lisäkaavoituksesta, jotta täydennysrakentaminen aidosti kiinnostaisi yhtiöitä."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Kuntalaiset pitää ottaa mukaan alusta alkaen suunnitteluun, jotta saavutetaan mahdollisimman monikantainen näkemys jo alusta pitäen. Valitusoikeuteen ei pidä puuttua senkään uhalla, että kaavoitusprosessit voivat hidastua. Valitettavasti Suomessa on tingitty oikeusvaltion periaatteista nykyisen hallituksen aikana aivan liikaa."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Autopaikkavaatimukset nostavat välillisesti uudisrakentamisen hintaa. Joukkoliikenne ja poikittaisliikenne pitää saada sujuvaksi. Lähipalvelut pitää turvata, jottei autoa ole välttämätönä omistaa esim. lasten harrastusten, päivähoidon ja päivittäisostosten takia. Opiskelija-alueilla on järkevää mitoittaa autopaikkoja vähemmän."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Suuret asukasmäärät kulkevat julkisilla liikennevälineillä, joten valtaväylät on pantava kuntoon aamuyöllä yleisen liikenneturvallisuuden vuoksi. Kevyeen liikenteen väylien on oltava kunnossa, silloin kun ihmiset lähtevät liikkeelle."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Tulevaisuuden kaupungin tulee olla vähäpäästöinen ja siihen pitää pyrkiä. Muutos on hidas, niin kannatettavaa kuin se onkin."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Nykyisin kirjastojen palvelut ovat huikeita. Miksi jokaisella pitäisikään olla oma huonolaatuinen iskuporakone tai ompelukone, joiden valmistus kuluttaa luonnon voimavaroja ja jotka vievät käyttäjältään hermot ja täyttävät komerot? Yhteiskäyttöä lisää!"

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Espoo muuntuu ja kehittyy hurjaa vauhtia. Koulujen pitää olla tietenkin mukana muutoksessa."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Vanhempien pitää saada valita koulu, jossa lapsen vahvuuksia voidaan tukea olipa kyse esim. liikunnasta tai musiikista."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Kaikesta ei pidä tehdä sukupuolineutraalia, sillä esim. fyysisessä voimassa on eroa. Tyttöjen ja poikien pitää saada liikuntatunneilla kisata omaa sukupuoltaan vastaan ja myös yhdessä."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Jokaisella lapsella on oikeus päästä omaan lähikouluunsa hänen äidinkielestään tai taustastaan riippumatta. Yhdyskuntasuunnittelulla pitää huolehtia, ettei synny eriarvoisia alueita."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus riippumatta vanhempien työelämästatuksesta. Tutkimusten perusteella tiedämme, että syrjäytyminen ja negatiiviset kierteet voivat alkaa jo päiväkoti-iässä. Meidän tulisi olla huolissaan myös lapsista, joita hoidetaan kotona taloudellisista syistä ilman, että vanhemmuus on kunnossa."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Nykyisen tason säilyttäminen on ollut liipasimella monta kertaa. Realistista on pitää kiinni nykyisestä."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Jokainen haluaa varmasti hyvää hoitoa ja hänen kuuluu saada se. Olen huolissani siitä, että yksityiset ja monikansalliset - kenties verojakin pakoilevat yhtiöt - tekevät aluevaltauksen, josta ei ole enää paluuta. Ruotsin kokemuksia pitää kuunnella. Mielestäni kaiken perustarpeita koskevan hoidon ja turvan pitää olla pääosin julkisesti tuotettua."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Kaikkein pienituloisimmat eivät edes hakeudu palvelujen piiriin rahavaikeuksien vuoksi, vaikka tarvetta olisi. Hoitamattomuus käy kalliiksi ja terveyserot kasvavat. Terveyskeskusmaksujen perinnästä aiheutuu kuluja. Maksujen tuoma hyöty on mitätön suhteessa kunnan talouteen."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "En ymmärrä mitä kansantaloudellista tai yksilöllistä hyötyä koituu kenellekään siitä, että Suomi pakkautuu metropolialueelle. Kehitys aiheuttaa ongelmia maaseutujen työttömyytenä ja metropolin asukkaille nousevina asumiskuluina. Julkisia virastoja tulee suunnitelmallisesti perustaa ympäri Suomea. Aluetukia tulee käyttää, jotta yritykset investoivat myös pääakaupunkiseudun ulkopuolelle. Uskon, että pitkällä tähtäimellä tämä on veronmaksajien etu."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Kenenkään ei pidä joutua syrjityksi sukupuolensa, suuntautumisensa tai parisuhteensa perusteella. Adoptio on mahdollinen yksinasuvalle aikuiselle, miksei siis myös parille."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Lähialueen asukkaita pitää kuunnella ja varmistaa, että yhteiselo sujuu. Myönteisiä kokemuksia on jo kertynyt runsaasti. Kysymys on omista asenteistamme."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Kuri on sanana negatiivinen ja soimaava. Mielestäni kouluissa pitää olla rajat, joita oppilaiden pitää noudattaa ja opettajien oikeutta toimia koululuokkansa johtajana pitää vahvistaa. Kehitys on kulkemassa väärään suuntaan."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Minulle nuo kaikki ovat tärkeitä, niin kuin ne itse koen. Valitettavasti ääriliikkeet ovat viime vuosina omineet teemat itselleen omien päämääriensä mukaisesti. Kaikkien pitää saada harjoittaa omaa uskontoaan ja kaikkien Suomessa asuvien pitää saada tuntea Suomi isänmaaksi."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Yritysten tuottamien palveluiden laatua ja tehokkuutta pitää pystyä valvomaan ja ennakoimaan kustannukset. Ulkoistuksien lisääminen tuottaa kustannusriskejä ja harmaita alueita, joista kukaan ei vastaa. Harmaat alueet ovat erityisen vaarallisia."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Verojen korotuksen ei pidä ole keinovalikoiman ykkönen ja helppo ratkaisu. Espoo on pitänyt hurskaasti veroprosentin alhaisena ja ollut kylmä mm. ikäihmisille ja homekouluissa oleville. Valitettavasti kunnallisveron korotuksen aika on viimeistäänkin nyt käsillä - ollaan rehellisiä ja reiluja toisillemme."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Suomi on ajautumassa pois pohjoismaisista arvoista. Kehityssuunta on huolestuttava - meidän rikkautamme on tasa-arvoisuudessa ja se on myös yhteiskuntarauhan perusta. Rikkaalla väestönosalla on keinot ja osaaminen verojen välttelyyn, mikä osaltaan kasvattaa tuloeroja."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Työllisyysaste on saatava nousemaan ja lisää työntekijöitä. Potentiaalina ovat työelämän ulkopuolelle jääneet ja maahanmuuttajat. Meidän on pidettävä huoli siitä, etteivät syrjäytymiskierteet ala."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Miksi näiden pitäisi olla ristiriidassa? Päinvastoin yritykset voivat saada kilpailuetua vastuullisella toiminnalla."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aulikki Pentikäinen: "Ympäristövaikutusten arviointi kuuluu jo nyt päätöksentekoprosesseihin. Kysymys haitallisuudesta ei ole itsestään selvä - pikemminkin on kysymys siitä, miten haitallinen tai hyödyllinen jokin toimi on eri näkökohdista tarkastellen ja miten vakavat tai peruuttamattomat vaikutukset sillä on."