Kuntavaalit 2017

Mari Anthoni
Vihr
Espoo
188 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Espoo
Ikä 47
Koulutustaso Valtiotiteiden maisteri, tiedottaja (MTi)
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen monipuolisesti ammattitaitoinen, aktiivinen ja aikaansaava vaikuttaja ja kahden lapsen yrittäjä-äiti. Vaikutan Espoon Vihreiden valtuustoryhmän 1. vpj:na, Osallistuva Espoo-ryhmän vpj:na, sekä kaupunginhallituksen varajäsenenä ja elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenenä. Aiempiin luottamustoimiini kuuluvat mm. 8 vuotta Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan pj:na sekä kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston jäsenyys. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri, tiedottaja (MTi) ja auktorisoitu opas. Työllistän itseni yrittäjänä. Vapaa-aikani kuluu ohjaten jumppatunteja sekä aktiivisessa järjestö- ja vapaaehtoistyössä. Minulle keskeisiä ja tiukasti puolustamiani asioita ovat erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi, syrjäytymisen ehkäisy, terveyden ja sairaanhoidon tasa-arvo, arvokas ikääntyminen ja turvallinen vanhuus, terveet ja laadukkaat päiväkodit ja koulut, avoin ja oikeudenmukainen päätöksenteko sekä työ ja yrittäjyys.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 778 +332
  ennakkoon 208  
  vaalipäivänä 570  
Osuus kunnan äänistä 0.6%  
  ennakkoon 0.5%  
  vaalipäivänä 0.7%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Espoon kaupungin rahastoissa olevia varoja pitää ottaa käyttöön, jotta huonosta sisäilmasta kärsivät koulut saataisiin korjattua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Sisäilmaongelmien ratkaiseminen on tärkeimpiä tehtäviämme. Varojen otto rahastoista on yksi, mutta ei ensisijainen keino. Espoossa pitää tehdä maltillinen veronkorotus sekä priorisoida oppilaiden ja opettajien oikeus terveellisiin ja turvallisiin tiloihin ohi tunneleiden, betonikansien ja kerskarakentamisen. Voimme nostaa veroja, purkaa rahastoja ja viivästyttää tai jättää kokonaan toteuttamatta monia hankkeita. Emme voi säästää terveellisten ja toimivien koulujen ja terveyden kustannuksella."

2 / 30

Espoo tarvitsee oman teatteritalon, vaikka se tarkoittaisi rakennuksen pystyttämistä verovaroin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Espoon teatteri tarvitsee toimivat tilat. Ilman verorahaa teatteritalo ei toteudu. On huomioitava teatterin tarpeet, kaupungin taloudellinen tilanne sekä Tapiolan kehitys laajemmin. Kyse ei ole vain rakentamisen hinnasta, vaan mm. teatterille annettavan tontin arvosta sekä teatteritoiminnan pyörittämisen kustannuksista. Teatterissa ratkaisevaa on sisältö ja toiminta, ei itse rakennus. On etsittävä yhteistyömahdollisuuksia eri tahojen kanssa. Tulevaisuuden teatteritila on avoin ja elävä."

3 / 30

Espoon kovaa rakennustahtia pitäisi hillitä, jotta kaupungissa saataisiin säilytettyä nykyinen palvelutaso.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Mikäli tarkoitetaan asuntorakentamista, vastaus on ei. Espoo kasvaa nopeasti, eikä tätä voi eikä pidä yrittää muuttaa. Uudet asukkaat rakentavat elinvoimaista Espoota. On tärkeää, että nopeasti kasvavassa Espoossa on tarjolla erilaisia ja erihintaisia asuntoja. Järkevällä päätöksenteolla huolehditaan siitä, että asuinalueet ovat viihtyisiä ja niillä on riittävät, laadukkaat palvelut. Järjestämällä palveluja toisin, tasoa voidaan myös parantaa."

4 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Kannatan kilpailua ja monipuolista palvelutarjontaa, mutta on huolehdittava, ettei keskustojen palveluiden laatu heikkene. Keskustojen lähipalvelut ovat tärkeitä erityisesti heille, jotka eivät autoile, esim. monille ikäihmisille. Palveluja on myös järkevää sijoittaa hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Luonnollisestikaan mitään ei voi perustaa, tai rakentaa "vapaasti" ilman asianmukaisia päätöksiä tonteista, kaavoituksesta jne."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Espoon pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Johtotehtäviin on saatava pätevimmät henkilöt tekemään avoimesti päätöksiä kaupungin parhaaksi. Virkamiesjohtomme on virallisesti puolueetonta, käytännössä valitaan henkilöitä kuntapolitiikan huipulta käyttämään suurta poliittista valtaa. Luottamushenkilöillä ei usein ole mahdollisuutta paneutua asioihin riittävästi ja valta on virkamiehillä. Päätöksenteon tulee olla avointa ja demokraattista. Vaaleissa valittujen luottamushenkilöiden ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Mielestäni ei ole syytä käyttää pakkolunastuksia ainakaan nykyistä rohkeammin. Tämäkin mahdollisuus on kuitenkin hyvä varmuuden vuoksi olla kunnan keinovalikoimassa. Pakkolunastuksia tulee tehdä hyvin harkiten ja ainoastaan erittäin painavista, yleisen edun edellyttämistä syistä."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Osallistuvat ja aktiiviset kuntalaiset ovat kunnan tärkein voimavara ja asukkaat oman alueensa ja arkensa parhaita asiantuntijoita. On tärkeää, että asukkaat tietävät, miten voivat osallistua kaupungin ja asuinalueensa kehittämiseen. Kuntalaiset pitää ottaa mukaan jo asioiden valmisteluvaiheessa ja mielipiteillä on oltava todellista merkitystä. Oikea-aikaisella vaikuttamisella ja kuntalaisten näkemysten huomioimisella rakennetaan hyvää kaupunkia sekä vältetään aikaa ja rahaa vieviä valituksia."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Ei tietenkään, van joustavasti huomioida alueiden ominaispiirteet ja erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet tarjoten vaihtoehtoja. Hyväksymämme pysäköintiohjelman mukaan pysäköintipaikkojen laskentaohje on joustava, luodaan viihtyisää ja toimivaa ympäristöä ja pysäköinnin kustannukset kohdennetaan oikeudenmukaisesti. Paikkojen rakentaminen on kallista ja nostaa asuntojen hintaa. Halukkailla pitää olla mahdollisuus asua hiukan edullisemmin, hyvien palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien äärellä."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Tarpeetonta vastakkainasettelua. Toimivassa, turvallisessa ja tasa-arvoisessa kunnassa molemmista huolehditaan hyvin ja tasapuolisesti. Autoteiden puhdistaminen lumesta on sujuvan ja turvallisen liikenteen edellytys, josta ei voi tinkiä. Jalkakäytäviä puolestaan käyttävät erityisesti lapset ja nuoret sekä monet ikäihmiset. Järkevällä resurssien jaolla huolehditaan kaikkein oikeudesta esteettömään ja sujuvaan liikkumiseen."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Tarpeetonta vastakkainasettelua. Asukaslähtöisessä, toimivassa kunnassa huolehditaan sekä yksityisautoilun edellytyksistä että sujuvasta ja kohtuuhintaisesta joukkoliikenteestä. Molempia tarvitaan. Joukkoliikenteen suosiminen on monesta syystä järkevää ja ihmisiä voidaan kannustaa tähän Monille ihmisille omalla autolla liikkuminen on eri sysitä välttämätöntä ja myös yksityisautoilijoiden mahdollisuuksista liikkua sujuvasti on huolehdittava."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Kirjastot laajoine ja monipuolisine kirjavalikoimineen ja rauhallisine lukusaleineen ovat aarteita, joista on pidettävä kiinni. Kirjastot tukevat ihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia oppia, osallistua ja harrastaa. Tavaroiden lainaus on myös tärkeä osallisuutta, osallistumista ja tasa-arvoa lisäävä palvelu. Tavaroiden lainaaminen ostamisen sijaan on myös ekologista. Oheispalvelut voivat houkutella kirjastoon ja lisätä myös kirjojen lainaamista ja lukemista."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Laadukas ja tasa-arvoinen koulutus sekä turvallinen koulu ovat sivistyskaupungin tärkeimpiä asioita, joiden kustannuksella ei säästetä. On huolehdittava lasten oikeudesta omalla asuinalueella sijaitsevaan lähikouluun, erilaisiin valintoihin ja laadukkaaseen opetukseen sekä terveisiin ja toimiviin koulutiloihin. Joskus tämä vaatii muutoksia, eikä esimerkiksi kaikkein pienimpiä tai huonokuntoisimpia kouluja ole syytä säilyttää vain muutoksen vastustamisen vuoksi."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Perheet voivat koulun esim. sen kieli- tai taideainepainotuksen vuoksi. Mikäli perhe huolehtii koulumatkakuluista, ei tätä oikeutta ole syytä rajoittaa. Kysymyksen takana lienee huoli koulushoppailusta ja siitä, että perheet välttelisivät tiettyjä kouluja mm. niiden oppilaiden taustan vuoksi. Rajoitusten ja kiintiöiden sijaan on huolehdittava, etteivät koulut jakaudu ns. hyviin ja huonoihin mm. takaamalla opettajille hyvät ja motivoivat työolot sekä tarvittavat lisäresurssit kaikissa kouluissa."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Omien lasteni - alakoululaisen ja lukiolaisen - kanta on ehdoton ei. Tätä on heidän kouluissaan kokeiltu huonolla menestyksellä. Liikuntatunneilla pitää synnyttää liikunnan iloa ja onnistumisen elämyksiä. Liika kilpailu, vertailu ja esimerkiksi omaan kehoon ja kehitykseen liittyvä epävarmuus tekevät koululiikuntaan osallistumisesta monille vastenmielistä ja tappavat helposti kaiken innon liikuntaan. Erilaisia asioita kannattaa toki aina kokeilla ja ottaa kokeilusta opiksi."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Segregaation estäminen on erinomainen tavoite, mutta tällaiset linjaukset eivät sovi yhteen lähikouluperiaatteen ja todellisuuden kanssa. Asukasrakenteeseen voidaan vaikuttaa monipuolisella kaavoituksella. Maahanmuuttajaoppilaiden osuutta tärkeämpää on tarkastella oppimistuloksia. Motivoituneet ja koulutetut maahanmuuttajaopetuksen erityisopettajat, opot ja oman äidinkielen opettajat ovat tärkeitä ja arvokas linkki kodin ja koulun yhteistyössä. Kaikkialle heitä ei riitä, vaan pitää keskittää."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Lapsille, jotka vanhempien työn, opiskelun ym. vuoksi tarvitsevat päiväkotipaikan on taattava laadukas hoiva, turva ja kasvatus. Hoito-oikeutta voidaan rajoittaa, jos vanhemmat ovat kotona. Kyse on lasten edusta sekä niukkojen resurssien oikeudenmukaisesta jaosta. Lapsille ei ole hyväksi olla pitkiä päiviä ylitäysissä päiväkodissa. On tarjottava joustavampia ratkaisuja päivähoitoon sekä enemmän kerho- ja puistotoimintaa."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Kannatan Espoo -lisän korotusta lämpimästi. Päivähoidon valinnaisuutta on lisättävä ja vanhemmille on tarjottava myös aito mahdollisuus hoitaa lapset kotona itse. Uskon, että Espoo -lisän korotus säästäisi kunnan menoja huomattavasti. Kunnallinen päivähoito on hirveän paljon kalliimpaa kuin kotihoito."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "On tarjottava kaikille laadukkaat, helposti saatavilla olevat ja kustannustehokkaasti toteutetut palvelut. Ulkoistaminen on vaarallista. Yksityiset toimivat tavoitellen mahdollisimman suurta voittoa. Kun kunnan omat palvelut on ajettu alas, ei niitä ole helppo palauttaa ja ollaan yksityisen palveluntuottajan laadun ja hinnoittelun armoilla. Kunnan oman toiminnan laatua on myös helpompi valvoa. Palveluja ei pidä ostaa monikansallisilta yrityksiltä, jotka harrastavat verokeinottelua."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Tähän ei liene varaa ilman palvelutason heikentämistä. Rajalliset resurssit tulee suunnata siihen, että terveyskeskuksista saa ammattitaitoista ja hyvää palvelua ilman kohtuutonta odottelua ja palvelut ovat helposti kaikkien saavutettavissa. Tavoitteena on oltava terveyden tasa-arvo sekä kansalaisten terveyserojen tasoittaminen. Kannattaa kuitenkin selvittää, kuinka paljon kustannuksia maksuttomuudesta tulisi ja toisaalta, kuinka paljon resursseja säästyisi, jos laskutuksesta luovutaan."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Ihmisillä tulee olla tasavertaiset oikeudet seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Tasa-arvo ja samojen oikeuksien myöntäminen kaikille kansalaisille eivät ole uhka muille ihmisille, tai yhteiskunnalle. Lasten etu on kasvaa rakastavassa kodissa, vanhempien sukupuolella ei ole merkitystä. Avioliitto juridisena käsitteenä on syytä pitää erillään kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien asioista. Ev.lut. kirkko, samoin kuin muut uskonnolliset yhdyskunnat tekevät omat ratkaisunsa."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Espoossa toimii jo useita eri toimijoiden vastaanottokeskuksia ja hyvä niin. Espoossa on myös ilman huoltajaa saapuneiden, oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajalasten ja -nuorten ryhmäkoti, jonka tavoitteena on kotouttaa lapset uuteen kotimaahansa. Tästä tärkeästä työstä on pidettävä kiinni, niin kauan kuin tarvetta on. On tärkeää, että maahanmuuttajat oppivat maan kielen ja sopeutuvat uuteen kotimaahansa. Kotoutuminen ja kielitaito ovat avain yhteiskuntaan, koulutukseen ja työllistymiseen."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Tehdyistä tahallisista hölmöilyistä tulee seurata sopiva rangaistus, jotta lapset teoillaan olevan myös seurauksia. Kuria enemmän kouluihin tarvitaan kuitenkin lisää koulunkäyntiavustajia, terveydenhoitajia, varhaista puuttumista mielenterveydenongelmiin jne. Luokkakoot on pidettävä riittävän pieninä. Varhaisella puuttumisella, tuella ja hoidolla saadaan paljon parempia tuloksia kuin vanhanaikaisilla keinoilla; kurilla, rangaistuksilla, nöyryytyksellä ja syrjäyttämisellä."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Koti, uskonto ja isänmaa ovat hyviä arvoja. Politiikka ja uskonto tulee kuitenkin pitää erillään."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Oleellista on taata kuntalaisten tasa-arvo ja laadukkaat helposti saatavilla olevat sekä tehokkaasti ja taloudellisesti toteutetut palvelut. Erityisesti terveyspalvelujen ulkoistaminen on vaarallista (Kts.18). Monipuolisten, kattavien palveluiden tuottaminen voi vaatia yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa tarjoaa toimeentuloa yrittäjille. Kilpailuttaminen ja laadunvalvonta vaatii osaamista kuntien päättäjiltä ja viranhaltijoilta."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Mieluummin maltillinen veronkorotus kuin rajuja leikkauksia ja kurjistuksia ihmisten palveluihin ja hyvinvointiin. Lyhytnäköisillä säästöillä luodaan pahoinvointia, eriarvoisuutta ja tulevaisuudessa kasaantuvia kustannuksia Valtakunnallisesti verotuksen painopistettä tulee siirtää tyo?n, yritta?misen ja työllistämisen verotuksesta kulutuksen ja ympa?risto?a? tuhoavan toiminnan verottamiseen sekä pääomatuloihin."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Suuret tulot eivät automaattisesti kerro ahkeruudesta ja lahjakkuudesta - ja päinvastoin. Moni saa taitoihinsa ja tekoihinsa nähden kohtuuttoman suurta palkkaa ja moni todella lahjakas, ahkera ja tärkeää työtä tekevä puolestaan hyvin pientä.Hyvässä yhteiskunnassa sekä huolehditaan siitä, että työnteko, ahkeruus ja yritteliäisyys on palkitsevaa että tasataan kohtuuttomia tuloeroja. Jos vauraimmat köyhtyvät köyhimpien säilyttäessä tulonsa, tuloerot kyllä pienenevät, mutta hyvinvointi ei lisäänny"

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Apua tarvitsevien on sitä aina saatava, mutta tukien käyttöön ja toimettomuuteen yllyttävät rakenteet on korvattava työntekoon, ahkeruuteen ja yrittämiseen kannustavilla valtiovallan toimilla. Järkevällä sosiaalietuuspolitiikalla on päästävä eroon kannustinloukuista, tilanteista joissa eläminen tukien varassa on työntekoa kannattavampaa, eivätkä kannusta työntekoon ja itsenäiseen toimeentulon parantamiseen. Perustulo tekisi työnteosta aina kannattavaa."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mari Anthoni: "Kasvun tai työllisyyden edistäminen ympäristö- ja luontoarvojen kustannuksella olisi todella lyhytnäköistä ja typerää. Kehityksen on oltava ekologisesti ja eettisesti kestävää. Vihreys, ekologisuus ja luonnonläheisyys ovat Espoolle myös tärkeitä kilpailutekijöitä. Suomi ja Espoo voivat myös olla edelläkävijöitä ympäristöystävällisen teknologian käyttöönotossa ja tehdä tästä itselleen kilpailuvaltin kansainvälisillä markkinoilla."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}