Kuntavaalit 2017

Juhani Kähärä
Lib
Espoo
644 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Espoo
Ikä 27
Koulutustaso Diplomi-insinööri
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen Liberaalipuolueen perustaja ja puheenjohtaja. Kannatan laajaa yksilön- ja elinkeinonvapautta, sekä tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Asun Haukilahdessa avovaimoni kanssa.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 338 +338
  ennakkoon 110  
  vaalipäivänä 228  
Osuus kunnan äänistä 0.3%  
  ennakkoon 0.2%  
  vaalipäivänä 0.3%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Espoon kaupungin rahastoissa olevia varoja pitää ottaa käyttöön, jotta huonosta sisäilmasta kärsivät koulut saataisiin korjattua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Sisäilmaongelmat nostavat terveydenhuollon kustannuksia, joten koulut kannattaa korjata. Rakennuttamisessa täytyy kuitenkin pitää huolta, etteivät budjetin pettämiset ja laatuongelmat kaadu veronmaksajien harteille."

2 / 30

Espoo tarvitsee oman teatteritalon, vaikka se tarkoittaisi rakennuksen pystyttämistä verovaroin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "En näe teatteritalon rakentamista niin tärkeänä, että siihen pitäisi antaa julkista rahaa."

3 / 30

Espoon kovaa rakennustahtia pitäisi hillitä, jotta kaupungissa saataisiin säilytettyä nykyinen palvelutaso.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Palvelutaso ei riipu kiinteästi rakennustahdista. Ei ole syytä hidastaa rakentamista keinotekoisesti, mutta päiväkotien ja koulujen riittävästä määrästä täytyy pitää huolta."

4 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Poliitikkojen ei pidä suunnitella kauppojen sijainteja. Kuluttajat ja kauppiaat päättäköön tämän asian."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Espoon pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "En omaa tiukkaa mielipidettä tähän asiaan. Pormestarimallin etuna on pormestarivalinnan läpinäkyvyys."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Pakkolunastus on aina omistusoikeuteen puuttumista, eikä siihen tule puuttua ilman erittäin painavia syitä."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Kaavasta valittamalla sellaisetkin ihmiset, joilla ei ole asiaan osaa eikä arpaa, pystyvät viivästyttämään rakennusprojekteja vuosikausia. Vastuuta valituksista voisi lisätä esimerkiksi maksattamalla epäonnistuneesta valituksesta seuranneet kustannukset valittajalla."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Tämä kysymys voitaisiin asetella toisin: pitäisikö saada rakentaa asuntoja, joissa ei ole autopaikkaa. Vastaus on tietenkin kyllä. Poliitikkojen ei pidä suunnitella autopaikkojen määrää ja ihmisten pitäisi saada itse päättää tästä asiasta."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Ensin kannattaa puhdistaa sellaiset liikkumisväylät, joiden lumettomuus on tärkeintä. Osa tällaisista väylistä on jalkakäytäviä, osa autoteitä. Ei tässäkään asiassa tarvitse olla mustavalkoinen."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Espoossa kannattaa pitää kiinni sekä yksityisautoilun että joukkoliikenteen edellytyksistä."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Suhtaudun varauksella kirjaston tehtävien laajentumiseen. Ainakaan tähän toimintaan ei pidä antaa lisää julkisia varoja, mutta jos toiminta pyörii sujuvasti samoilla resursseilla, en menisi uusia toimintamuotoja kieltämäänkään."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Tämä lienee relevantimpi kysymys maaseuduilla. Espoossa ei ole painetta karsia kouluverkkoa."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Ihmisillä tulee olla kouluvalinnassa vapaat kädet."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Jättäisin tämän valinnan koulujen päätösvaltaan. Poliitikoilla ei pitäisi olla tähän asiaan valtaa."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Suuret maahanmuuttajalasten osuudet voivat tuottaa ongelmia, mutta en näe tällaista rajausta parhaana ratkaisuna ongelmaan. Jotkut koululuokat voivat toimia hyvin, vaikka maahanmuuttajalapsia on paljon."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus viedä lapsensa hoitoon täysipäiväisesti, mutta mikäli toinen vanhemmista on kotona ja voi lasta hoitaa, veronmaksajien tulee kustantaa vain puolipäiväinen hoito."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "En näe syytä lupailla lisää etuja lastenhoitoon."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Palvelun taso ratkaisee, ei se, onko tuottaja yksityinen vai julkinen."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Tämä nostaisi julkisia menoja. On hyvä asia, että asiakkaat maksavat osan julkisten palveluiden käytöstä."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Ihmisten pitäisi olla nykyistä enemmän vastuussa omista valinnoistaan. En kannata aluepolitiikkaa."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Ei ole järkeviä perusteita homo- ja lesboparien syrjimiseen."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Turvapaikanhakuoikeudesta tulee pitää kiinni ja tätä varten tarvitaan jonkun verran vastaanottokeskuksia. En näe syytä, miksei niitä voisi Espooseen perustaa, niinkuin on jo perustettu. Toisaalta, tällä hetkellä ei liene edes minkäänlaista painetta perustaa vastaanottokeskuksia lisää."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Yleisesti ottaen kouluihin ei tarvita tiukempaa kuria, mutta häiriökäyttäytymiseen pitäisi silti pystyä tehokkaasti puuttumaan."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Uskonnon käyttäminen politiikan arvopohjana ei kuulu liberaaliin länsimaiseen ajatusmaailmaan. Esimerkiksi ihmisoikeuksien julistus ja ihmisten oma arvopohdiskelu luovat paremman arvopohjan politiikalla."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Kaikki palvelut kannattaa kilpailuttaa. Mikäli kunta pystyy itse tuottamaan paremman hinta-laatusuhteen palveluita, tällöin kunta voi palvelut tuottaa. Muussa tapauksessa palvelut tulee ulkoistaa."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Kokonaisveroastetta ei tule entisestään nostaa."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Poliitikkojen ei pidä suunnitella tuloerojen tasoa. Köyhimpien asemaa ei auta lainkaan, mikäli hyväosaiset tienaavat vähemmän."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Etenkin korkea ansiosidonnainen työttömyysturva sekä korkeat ansiosidonnaiset työeläkkeet muodostavat kohtuuttoman taakan veronmaksajille. Kannatan yhteiskuntaa, joissa heikommista pidetään kyllä huoli, mutta keskimäärin ihmisillä olisi merkittävästi enemmän vastuuta omista asioistaan."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Sellainen talouskasvu, joka perustuu ympäristön saastuttamiseen tai tuhoamiseen, ei ole kestävää. Tällaisessa toiminnassa ulkoistetaan kustannuksia muiden ihmisten maksettavaksi, mikä ei ole markkinataloudessa hyväksyttävää."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juhani Kähärä: "Päätösten vaikutusten arviointi on erittäin tärkeää ja ympäristöstä täytyy pitää huolta."