Kuntavaalit 2017

Ville Lappalainen
Vihr
Espoo
239 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Espoo
Ikä 34
Koulutustaso Sosionomiopiskelija
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

34-vuotias Espoolainen kirkkovaltuutettu, seurakuntaneuvoston jäsen, ympäristölautakunnan ja liikunta- ja nuorisolautakunnan varajäsen. Sosiaaliohjaaja, sosionomiopiskelija, nuorisotyönohjaaja, kiertuemanageri, äänimies, taksikuski.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 116 -29
  ennakkoon 25  
  vaalipäivänä 91  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.1%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Espoon kaupungin rahastoissa olevia varoja pitää ottaa käyttöön, jotta huonosta sisäilmasta kärsivät koulut saataisiin korjattua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Homekoulut ovat meidän häpeätahra. Homekoulujen kunnostus on erittäin kustannustehokas sijoitus nuortemme terveyteen ja tulevaisuuteen. En ole vakuuttunut että rahastoista varojen ottaminen on paras ratkaisu, mutta jos se on ainoa vaihtoehto, niin sitten se on tehtävä."

2 / 30

Espoo tarvitsee oman teatteritalon, vaikka se tarkoittaisi rakennuksen pystyttämistä verovaroin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Kulttuuri on erittäin tärkeä yhteisön hyvinvoinnille. Pidetään kulttuuri Espoossa. Jos aina ajatellaan, että nämä asiat löytyvät Helsingistä niin se tarkoittaa, että meiltä katoaa valtaa vaikuttaa asioihin. Mutta tässäkin projektissa on syytä tarkastella kaikkia rahoitusvaihtoehtoja."

3 / 30

Espoon kovaa rakennustahtia pitäisi hillitä, jotta kaupungissa saataisiin säilytettyä nykyinen palvelutaso.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Teoriassa palveluita on mahdollista nostaa samaa tahtia kun ihmisiä muuttaa Espooseen. Käytännössä tässä on kuitenkin omat haasteet. Sote-uudistus vie meiltä monia mahdollisuuksia vaikuttaa tähän. Kuitenkin, rakennustahdin hillitseminen nostaa helposti asuntojen hintoja ja vuokria voimakkaasti, ja tämä taas kurjistaa köyhempiä. Tämä johtaa alueiden eriarvoistumiseen, joten en lähtisi hillitsemään rakennustahtia, ainakaan voimakkaasti."

4 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Suuret ruokakaupat pitää nähdä osana kokonaisuutta. Meillä on Espoossa useampi iso ruokakauppa esim. Sellossa, Omenassa ja Entressessä. Jos Lommilaan laitetaan uusi, se vaikuttaa suuresti edellisiin kauppoihin, ja alueen liikenteeseen."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Espoon pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Tässä pääsee enemmän esiin kansan tahto, mutta meillä on nyt mahdollisuus tarkkailla miten asia etenee Helsingissä, ja oppia siitä. Tämän jälkeen voimme tehdä Espooseen sopivan ratkaisun."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Pakkolunastukset ovat viimeinen keino. Näitä ei ole syytä käyttää vain vauhdin lisäämiseksi."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Kansalaisten oikeusturvaa ei tule riskeerata. Mutta valitusmenettelyssä on jotakin rikki, kun valitukset lähes säännönmukaisesti lykkäävät prosessia vuosia. Sen sijaan että valitusoikeutta rajataan, pitäisikö käsittelyä pyrkiä nopeuttamaan?"

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Ajattelutapaa on syytä muuttaa vanhasta “yksityisautoilu ensin - muut ratkaisut sitten“ kokonaisvaltaisempaan ajattelutapaan, missä yksityisautoilu on yksi ratkaisu muiden joukossa. Eli ei muita yläpuolella kunnallisessa suunnittelussa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö yksityisautoilulla olisi tärkeä paikka, etenkin pinta-alaltaan suuressa Espooossa."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Tämä ei ole joko-tai kysymys. Liikenne on kokonaisuus, ja kulkuväylien huoltotoimet pitää hoitaa prioriteettijärjestyksessä. Leppävaaran kävelyalueiden kunnossapito on varmasti tärkeämpää kuin jonkin Pohjois-Espoon pikkutien, mutta vastaavasti Turuntien hiekoitus menee tärkeydessä kyllä pienten jalkakäytävien edelle."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Ajattelutapaa on syytä muuttaa vanhasta “yksityisautoilu ensin - muut ratkaisut sitten“ kokonaisvaltaisempaan ajattelutapaan, missä yksityisautoilu on yksi ratkaisu muiden joukossa. Eli ei muita yläpuolella kunnallisessa suunnittelussa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö yksityisautoilulla olisi tärkeä paikka, etenkin pinta-alaltaan suuressa Espooossa."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Kirjastot ovat tällä hetkellä kaupunkikulttuurissamme aivan huippua. Oletko käynyt tutustumassa esimerkiksi Sellon kirjaston palvelujen tarjontaan? Tämä konsepti on niin loistava, etten lähtisi sitä muuttamaan mihinkään ilman erittäin hyviä perusteita. Suosittelen käymään Sellon kirjastossa joku iltapäivä katsomassa miten elävä paikka se on, verrattuna takavuosien hiljaisiin kirjastoihin."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Toimiva peruskoulutus on parhaita ratkaisuja tulevaisuuden ongelmien ennaltaehkäisyyn. Koulutus on viimeinen asia mistä tulee säästää. Se tulee pitkällä aikavälillä halvemmaksi, kuin korjata koulutuksen puutteesta johtuvia ongelmia."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Lasten kasvattaminen on erittäin haastavaa, ja meidän tulee tukea vanhempia heidän ratkaisuissaan. Kuitenkin on syytä olla tarkkana, että emme tee semmoisia rakenteita mitkä lisäävät alueiden eriarvoistumista."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "En näe tätäkään joko-tai -kysymyksenä. Meidän opettajat ovat parhaita tekemään ratkaisuja, että mitkä liikuntatunnit tulisi olla yhteisiä, ja mitkä ei."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Integraation kannalta on tärkeää että meille ei synny ns. "maahanmuuttajakouluja". Mitä enemmän pääsemme monikulttuuriseen ratkaisuun, sitä enemmän kouluissa ja yhteiskunnassamme tulee rasismi laskemaan. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa kohtuuttomiin koulumatkoihin maahanmuuttajataustaisille lapsille."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Päivähoito on lapselle tärkeä mahdollisuus päästä sosiaalistumaan. Tämän lisäksi, vanhemmilla voi olla useita syitä minkä takia toinen on kotona. Esimerkiksi työtön vanhempi ei ole toimeton - hänen työ on etsiä töitä."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Espoon Vihreät ovat tehneet loistavaa työtä torjuakseen päivähoitomaksujen korottamisen Espoossa. Tätä työtä on syytä jatkaa, ja mahdollisuuksien mukaan edistää. Mitä enemmän voimme tukea lastemme kasvattamista, sitä parempi."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Yrityksen tehtävä on tuottaa voittoa. Tämä on lähtökohtaisesti ongelmallinen näkökulma terveyspalvelujen tuottamiselle. Se ei tarkoita, etteikö yksityinen yritys voisi tehdä hyvää työtä eettisesti. Mutta tunnen oloni mukavammaksi jos terveyspalvelut tuottaa julkinen taho, ja käyttää sitten yksityisiä alihankkijoina."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Taloutemme ei kestä terveyspalvelumaksujen poistoa. Maksujen laskeminen sen sijaan voisi olla mahdollista."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Suomi on ERITTÄIN laaja. Meillä on erittäin paljon tyhjää tilaa. Koko Suomen asuttuna pitäminen ei ole millään tavalla järkevää. Mutta jos ihmisellä on varaa asua keskellä ei mitään, niin tottakai hänellä pitää olla siihen mahdollisuus."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Ehdottomasti. Tämä on minulle itsestäänselvyys."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Espoon tulee kantaa tässä asiassa sama vastuu kuin muidenkin. Nämä ihmiset ovat paenneet sotaa ja kurjuutta ja meidän tehtävä on auttaa. Tehokkaalla kotouttamisella näistä ihmisistä saadaan arvokkaita yhteiskunnan jäseniä."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "En ole huomannut että kurin puute olisi koulujen ongelma. Mutta jatkuvaa työtä on tehtävä kiusaamisen lopettamiseksi. Tästä on Espoossa jo monia loistavia esimerkkejä meidän kouluissa. Meidän päättäjien on pidettävä huolta, että sama trendi jatkuu."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Periaatteessa kyllä. Mutta ikävä kyllä viime aikoina vääristynyt uskonnollisuus ja isänmaallisuus on valjastettu vähemmistöjen sortoa varten. Minä olen uskonnollinen ja isänmaallinen. Olen ollut kirkon nuorisotyönohjaajana ja haluan parantaa isänmaatani (sen takia olen nyt ehdolla). Mutta kun näen mitä esim "Aito Avioliitto" -kansalaisaloite ja Rajat Kiinni -liike ajattelevat uskonnosta ja isänmaallisuudesta, niin en kyllä mitenkään tunnista niitä. Ne ovat vain vihaa. Minä edustan rakkautta."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "On hyvin vähän näyttöä, että yksityistämisestä olisi ollut erityisesti hyötyä. Päinvastaisesta vaikutuksesta on liikaakiin näyttöä. Tehokkuutta on osittain saatu lisää, mutta harvoin se on johtanut kustannusten säästymiseen."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Maamme nykyinen hallitus on vienyt hyvin paljon kaikista köyhimmiltä. En koe että meillä on mitään oikeutta leikata heiltä vielä lisää. Päinvastoin, meidän on syytä koittaa pitää heistä huolta, kenestä hallitus ei tällä hetkellä välitä: Köyhimmistä. Heistä pidetään parhaiten huolta tarjoamalla kunnollisia palveluita. Kunnallisveron nosto ei käytännössä edes tunnu kaikista köyhimmillä missään."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Tuloeroja ja eriarvoistumista on tutkittu paljon. Tälle väitteelle ei ole juuri löytynyt mitään tutkittua tukea tietyn rajan jälkeen."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Kaikista halvinta on ennaltaehkäistä ongelmat. Nykyisellään painotamme ehkä liikaa ongelmien korjausta, mikä on kallista. Halvimmaksi tulee panostaa kunnolla kaikkeen ennaltaehkäisevän toimintaan: Toimivat terveyspalvelut, koulutus, perhetyö, jne. Sosiaalipalvelut eivät ole rasite, ne ovat hyvinvointiyhteiskunnan selkäranka."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Ilmastonmuutos on todellisuutta, mihin on puututtava jo nyt. Sen tosiasian kieltäminen on itseään jalkaan ampuminen. Mitkään budjettiratkaisut eivät auta tulevaisuudessa, jos emme saa ilmastonmuutosta taipumaan. Espoon on kannettava tässä oma vastuunsa."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Lappalainen: "Ilmastonmuutos on todellisuutta, mihin on puututtava jo nyt. Sen tosiasian kieltäminen on itseään jalkaan ampuminen. Mitkään budjettiratkaisut eivät auta tulevaisuudessa, jos emme saa ilmastonmuutosta taipumaan. Espoon on kannettava tässä oma vastuunsa."