Kuntavaalit 2017

Johanna Tikanmäki
Kesk
Espoo
334 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Espoo
Ikä 34
Koulutustaso ylempi korkeakoulututkinto
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen olarilainen diplomi-insinööri. Työskentelen lentoyhtiössä turvallisuudenhallintaan liittyvissä tehtävissä. Espoon kunnallispolitiikasta minulla on jo kahden vaalikauden mittainen kokemus teknisen lautakunnan jäsenenä ja valtuustoryhmän sihteerinä. Viime syksystä alkaen olen toiminut myös kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenenä.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 62 -135
  ennakkoon 20  
  vaalipäivänä 42  
Osuus kunnan äänistä 0.0%  
  ennakkoon 0.0%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Espoon kaupungin rahastoissa olevia varoja pitää ottaa käyttöön, jotta huonosta sisäilmasta kärsivät koulut saataisiin korjattua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Koulujen korjaamisen ja rakentamisen haasteet eivät nähdäkseni ensisijaisesti liity määrärahoihin (esimerkiksi vuonna 2015 Tilakeskus-liikelaitoksen investointimäärärahoista 11 miljoonaa jäi käyttämättä), vaan ennemminkin ongelmien oikeaan kartoittamiseen oikeiden korjaustoimenpiteiden tunnistamiseksi sekä suunnittelun ja rakennuttamisen haastavuuteen. Näiden haasteiden ratkaisemiseen täytyy panostaa."

2 / 30

Espoo tarvitsee oman teatteritalon, vaikka se tarkoittaisi rakennuksen pystyttämistä verovaroin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Espoon teatteri ansaitsee asialliset toimitilat, mutta tässäkin asiassa sisältö on seiniä tärkeämpää, joten erillinen teatteritalorakennus ei nähdäkseni ole tarpeen. Mielestäni ajatus tilojen toteuttamisesta Kulttuurikeskuksen yhteyteen siten, että syntyy luontevia taidelajirajat ylittäviä kohtaamisia kuulostaa perustellulta. Realismia on, että teatteritilat päätyvät joka tapauksessa tavalla tai toisella kaupungin rahoitettaviksi, joten kaupunki on myös oikea toimija vetämään tilahanketta."

3 / 30

Espoon kovaa rakennustahtia pitäisi hillitä, jotta kaupungissa saataisiin säilytettyä nykyinen palvelutaso.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Keskustalaisena en pidä Espoon kasvutavoitteita itsetarkoituksellina, mutta pääosa investoinneista suuntautuu tälläkin hetkellä kaupungin palvelutason säilyttämiseen ja kehittämiseen. Kadut, koulut, terveysasemat ja joukkoliikenneyhteydet ovat välttämättömiä, jotta palvelujen sisältö pystytään tarjoamaan ja asukkaat pääsevät palvelun luo."

4 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Espoossa on minusta onnistuttu pääosin erittäin hyvin siinä, että isotkin kauppakeskukset (kuten Sello tai Iso Omena) ovat luonteva osa kaupunki- ja palvelurakennetta ja saavuttavissa hyvin kaikilla kulkutavoilla kävelystä lähtien. Tällä linjalla on hyvä jatkaa. Kaikissa tiiviimmissä paikalliskeskuksissa on tärkeää olla perusruokakauppa kävelyetäisyydellä. Tämä on mahdollista vain tarkastelemalla kauppaverkkoa kokonaisuutena, myös keskustojen ulkopuolella."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Espoon pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Odotan mielenkiinnolla, millaisia tuloksia Helsinki mallilla saavuttaa. Jos uusi malli johtaa kaksinkertaiseen hallintoon (virkamies- ja poliittinen johto rinnakkain), tavoiteltuja hyötyjä ei saavutettane. On syytä kuitenkin huomata, että Espoossa mikään tietty puolueen jäsenkirja ei ole tähänkään asti ollut ensisijainen pätevöitymisperuste johtaviin virkoihin (toisin kuin Helsingissä), joten Espoossa muutos olisi suhteessa paljon merkittävämpi."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Espoon maankäyttösopimusmalli, jossa maanomistaja maksaa osan kaavoituksen tuottamasta hyödystä kaupungille sopimuskorvauksena mm. kaavan vaatimien investointien rahoittamiseksi, on mielestäni hyvä."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Ensisijaisesti pitää parantaa vuorovaikutusta kaavoitushankkeiden aikana ja lisätä kuntalaisten ymmärrystä siitä, mitkä yksityiskohdat ratkaistaan missäkin vaiheessa. Siihen ei varmasti koskaan päästä, että kaikki espoolaiset olisivat tyytyväisiä lähiympäristössään tapahtuviin muutoksiin, mutta jo se voisi auttaa, että he ymmärtäisivät, minkä vaihtoehtojen välillä ollaan valitsemassa. Myös "epämukavat" naapurit, kuten lumenkaatopaikat, erilaiset asuntolat ja muut vastaavat, kuuluvat kaupunkiin."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Tontilla oleva maanvarainen autopaikka ei ole yhtään sen kalliimpi kuin vastaava paikka kadunvarressa. Maksajina vain ovat talon asukkaat eivätkä kaikki veronmaksajat. Espoossa on tehty hyvää työtä uusien autopaikkanormien kanssa ja ne ottavat nähdäkseni pääsääntöisesti hyvin huomioon keskimääräisen autopaikkatarpeen eri paikoissa sijaitsevissa erilaisissa asunnoissa."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Nähdäkseni meillä on Espoossa suhteellisen hyvin perusteltu aurauksen kiirellisyysluokittelu. Pääsääntöisesti rinnakkaiset väylät (ajorata sekä pyörätie ja/tai jalkakäytävä) aurataan samalla kertaa. Vilkkaammat väylät aurataan ennen harvemmin liikennöityjä."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Meillä on nähdäkseni Espoossa saavutettu tässäkin melko hyvä tasapaino. Jatkossa erityisesti tiiviissä kaupunkikeskustoissa kaupunkia pitää suunnitella ensisijaisesti kevyen ja joukkoliikenteen ehdoilla, jolloin yksityisautoilu muuttuu suhteessa hiukan vähemmän houkuttelevaksi, mutta kaupunki on muuten miellyttävämpi. Ydinkeskustojen ulkopuolella meillä on toistaiseksi tilaa vielä kaikille liikennemuodoille."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Kirjastoissa tehdään hyvää ja ennakkoluulotonta kulttuurityötä. Monipuolinen ja laadukas valikoima kauno- ja tietokirjallisuutta on luonnollisesti merkittävä osa tätä. Esimerkiksi Ison Omenan palvelutori, jossa kirjasto on "liima" ja odotustila hyvin laajalle kirjolle erilaisia julkisia palveluita, on mielenkiintoinen uusi avaus. Tällaisissa olosuhteissa kirjaston rajoittaminen kategorisesti vain kirjavarastoksi tuntuisi kummalliselta."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Kasvavassa kaupungissa koulujen lakkauttamisista ei onneksi usein tarvitse keskustella. Espoossa on hyvä lähikouluverkko, mutta mikään yksittäinen toimipiste ei saa muodostua itsetarkoitukselliseksi, jos kokonaisuuden kannalta jokin muu ratkaisu osoittautuu perustellummaksi."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Käsittääkseni nykymalli toimii ihan kohtuullisen hyvin."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Koulujen liikuntatunnit alkavat olla viimeisiä sukupuolittuneisuuden linnakkeita."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "En ole perehtynyt aiheeseen. Luottaisin tässäkin ammattilaisten arvioon. Ratkaisussa on tasapainoteltava lähikouluperiaatteen ja hyvän kielitaidon kehittymiseksi riittävän suomenkielisen kouluympäristön tarjoamisen välillä."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Kuitenkin esimerkiksi työttömyyden olleessa kyseessä, vanhemmille pitää voida kohtuullisella varmuudella luvata kokopäiväinen paikka tutusta päiväkodista suhteellisen lyhyellä varoitusajalla, jos ja toivottavasti kun vanhempi jälleen saa työpaikan. Tulkinnan kotona olemisesta pitää kuitenkin olla riittävän joustava, jotta tehokas työnhaku, opiskelu tai yrittäminen on mahdollista."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Ymmärtääkseni meillä on Espoossa suhteellisen hyvät kuntalisät."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Tällä hetkellä alueeni terveysasema on ulkoistettu ja se toimii käsittääkseni ihan hyvin. Luonnollisesti terveysaseman ulkoistaminen pitää tehdä viisaasti, jotta yksityisellä toimijalla on samanlainen intressi kokonaisvaltaisesti edullisen palvelun tarjoamiseen kuin julkisella."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Työssäkäyville maksut ovat nykyäänkin varsin kohtuullisia ja he voivat niiden maksamista jaksaa. Paljon sairastavia pienituloisia voisi auttaa, jos vuosittaisen maksukaton kertyminen jakautuisi tasaisemmin pitkin vuotta."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Väestön pakkosiirrot eivät ole tätä päivää. Toisaalta monissa pienemmissä kunnissa samalla palkalla voi saada paljonkin paremman asumisen ja elämisen tason kuin pääkaupunkiseudulla. Sähköinen asiointi ja modernit etätyömahdollisuudet mahdollistanevat tulevaisuudessa entistä laajemmin työn tekemisen muuallakin Suomessa ilman, että veronmaksajille aiheutuu kustannuksia."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Kysymys menee kyllä kunnallisen päätöksenteon ulkopuolelle."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Espoossa on ja on ollut vastaanottokeskuksia."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Omista koulukokemuksista alkaa olla jo aikaa, mutta kuri ei ole mikään itse tarkoitus."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Koti, uskonto ja isänmaakin tarkoittavat eri ihmisille eri asioita."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Sen paremmin ulkoistaminen kuin kunnan oma toimintakaan ei pidä olla itsetarkoituksellista, vaan kaikella palveluntuotannolla pitää pyrkiä tarjoamaan kuntalaiselle parasta palvelua kohtuulliseen hintaan. Paras lopputulos saavutetaan todennäköisesti hyvällä sekoituksella omaa palvelutuotantoa ja yksityisiltä ostettuja palveluja."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Koska nyt käydään kuntavaaleja, tarkastelen tilannetta vain kunnallisveron ja kunnallisten palveluiden näkökulmasta. Veronkorotukset on "helpompi" tie kuin löperön taloudenpidon ja huonosti perusteltujen hankkeiden kuriin laittaminen, mutta kokonaisuuden kannalta olisi parasta, että ensin miettiä, mitä palveluita halutaan ja kuinka paljon niistä halutaan maksaa. Kunnallisissa palveluissa on edelleen monenlaista "kivaa ekstraa", jota pitäisi tarkastella kriittisesti."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Tuloerot eivät mitenkään välttämättä heijastele lahjakkuutta tai ahkeruutta, mutta toisaalta olemattomat tuloerot eivät kannusta ponnistelemaan."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Vastaus riippuu ihan palvelusta ja etuudesta. Jatkuvasti on syytä pitää tolkku ja kohtuus mukana palvelujen määrittämisessä, mutta toisaalta heikommista on pidettävä myös huolta."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Näitä kahta asiaa ei voi laittaa mustavalkoisesti vastakkain. Ihan jokainen puu ei ole suojelemisen arvoinen, mutta meillä on myös vastuu jättää luonto perinnöksi lapsillemme ja lapsenlapsillemme, emmekä saa aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Tikanmäki: "Arvioinnin on oltava kohtuullinen suhteessa hankkeen laajuuteen ja merkittävyyteen."