Eurovaalit 2014

Aura Salla, Kokoomus, 224

Oma esittely

Olen Lappeenrannasta kotoisin oleva EU-politiikkaan perehtynyt valtiotieteiden maisteri Turun yliopistosta. Työskentelen Helsingissä EU-viestintään erikoistuneena viestintäkonsulttina ja toimin Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenenä sekä teknisen palvelun lautakunnan varapuheenjohtaja. Taustaltani olen pitkän linjan pesäpalloilija ja reservin kersantti ilmavoimista. Eurooppa-politiikan tuntemus on minulle sekä olennainen osa työtäni että elämäntapa. Olen kerännyt kokemusta EU-asioista opiskelemalla Eurooppa-opintoja Helsingin ja Leipzigin yliopistoissa sekä työskentelemällä mm. Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimistossa ja eduskunnassa. Yhtenäisen Euroopan, vahvan talousliiton sekä kansalaisten parhaaksi toimivan unionin rakentaminen ovat ensisijaisia poliittisia tavoitteita

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen jäsenyys EU:ssa on hyvä asia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Aura Salla:

Suomi on EU:n myötä turvallisempi, meillä on menossa pisin rauhan aika Euroopassa kautta historian. Euron käyttöönotto poisti mm. valuuttakurssivaihtelujen riskit ja valuutanvaihdosta aiheutuvat kustannukset sekä vahvisti EU:n sisämarkkinoita. Suomessa on 5 miljoonan ihmisen sisämarkkinat, EU:lla 500 miljoonan, tämä on merkittävä etu myös suomalaisille yrityksille. Lisäksi mm. opiskelijavaihto-ohjelmat ja vapaa liikkuvuus ovat EU:n tuomia merkittäviä mahdollisuuksia.

2. Europarlamentilla on liian vähän valtaa

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Aura Salla:

Parlamentin valtaa demokraattisena päätöksentekoelimenä tulee kasvattaa, komissaarit tulee valita hyvin vaaleissa menestyneiden parlamentaarikkojen keskuudesta ja parlamentille tulee antaa valta hajottaa komissio. Tällä hetkellä Euroopan parlamentti on keskittynyt säätelemään liikaa pieniä asioita, mitkä ovat osuneet kansalliseen elinkeinonharjoittamiseen kipeästi, sen sijaan, että se olisi keskittynyt isoihin esim. talouskysymyksiin ja ajanut koko Euroopan hyvinvoinnin edistämistä.

3. Suomessa tulisi järjestää kansanäänestys EU-jäsenyyden ehdoista samaan tapaan kuin Britanniassa aiotaan tehdä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(73) }}

4. Suomen komissaari pitäisi valita suoralla kansanvaalilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Aura Salla:

Toista vaalia on turha järjestää, komissaarit tulisi valita hyvin vaaleissa menestyneiden parlamentaarikkojen keskuudesta.

5. Suomen olisi parasta laatia pitkän ajan suunnitelma ja irrottautua eurosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(74) }}

Aura Salla:

Euro on ollut ja on Suomelle hyvä asia. Olemme maksaneet pelkästään valtiovelkamme korkoja 2mrd euroa vähemmän vuodessa. Ongelma ei ole valuutassa vaan pankkiunionissa. Paras ratkaisu on nyt rakentaa todellinen pankkiunioni ja antaa EKP:lle keskuspankin mandaatti, jotta se voi valvoa pankkien tilannetta ja reagoida tarvittavilla toimenpiteillä koko EU-alueen talouden hyvinvoinnin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

6. Suomi maksaa liikaa EU-jäsenmaksua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Aura Salla:

Suomi on EU:n budjetissa nettomaksaja kun katsotaan suoraa rahavirtaa Suomen ja EU:n välillä. Todellisuudessa Suomi hyötyy unionin talousalueesta välillisesti merkittävästi. Mm. Norja maksaa tällä hetkellä EU:lle n.350 milj. euroa vuodessa saadakseen toimia unionin sisämarkkinoilla. Jos Suomi olisi Norjan tapaan vain ETA-maa olisi Suomen maksuosuus EU:lle todennäköisesti jopa 500 milj. euroa, tai ainakin se olisi Norjan maksuosuutta suurempi, koska Suomi on taloudella mitaten suurempi maa.

7. Maatalouden tukemista EU:n varoin pitäisi vähentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(75) }}

Aura Salla:

Maataloustuet lohkaisevat lähes 40 % EU:n budjetista. EU suojelee omaa tuotantoaan ulkopuolista tuontia vastaan, mikä ei tue kansainvälisten elintarvikemarkkinakehitystä, eikä paranna kolmansien maiden talouskehitystä. Lähes 90 % tuista maksetaan tila- ja pinta-alatukina hehtaarien perusteella. Suurimpia tuensaajia ovat suuret jäsenmaat. EU:n tulee keskittyä vahvistamaan talouskasvua ja kilpailukykyä myös budjettinsa kautta ja panostaa koulutukseen, innovaatioihin ja yrittäjyyden tukemiseen.

8. EU:n ei pidä asettaa sitovia ilmastomääräyksiä uusituvalle energialle. Pelkkä kasvihuonekaasujen vähennystavoite riittää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Aura Salla:

Liian tiukkojen aikamääreiden asettaminen ei ole hyvä siirryttäessä uusiutuviin energialähteisiin. Ensin on todistettavasti pystyttävä tuottamaan tarvittava energiamäärää uusiutuvilla energialähteillä. Saksa on hyvä esimerkki mitä käy, kun määrättiin liian tiukka siirtymä pois ydinvoimasta, mentiin takaperin kehityksessä ja kivihiilen polton osuus on kasvanut. EU:n tulee panostaa investointitukea uusien energiamuotojen ja teknologiakehitykseen, jolla saadaan laskettua energiakulutusta.

9. Jos työllisyyttä halutaan parantaa, eurooppalaisilla työmarkkinoilla pitää lisätä joustoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Aura Salla:

Joustoja pitää lisätä etenkin Suomessa, jossa kynnys työntekijän palkkaamiseen erityisesti yksityisellä sektorilla pk-yrittäjillä on liian korkea. Esim. Saksan Hartz-reformeilla työmarkkinoiden joustavuutta on lisätty palkkauksessa ja kiristetty velvollisuutta ottaa työtä vastaan. Näin on tuettu pitkäaikaistenkin työttömien pääsemistä kiinni työmarkkinoille ja vähennetty kokonaistyöttömyyttä sekä lisätty työvoimaa aloille, joilla on ollut pulaa esim. osa-aikaisista työntekijöistä.

10. Kreikalle ei pidä enää myöntää yhtään tukilainoja, vaikka maa uhkaisi ajautua maksukyvyttömyyteen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(76) }}

Aura Salla:

Tärkeämpää kun tukipakettien tuijottaminen on Euroopan talouden saaminen vakaalle pohjalle ja kasvuun. Talouselvytystä (esim. inflaation kiihdyttäminen) pitää vahvistaa. Kreikan tämän ja ensi vuoden uuden lainarahan tarvearvio vaihtelee 20 mrd € molemmin puolin. Tähänastisiin tukiluottoihin verrattuna kyse on enää pienestä summasta. Suomen tulee olla linjassa euroryhmän ratkaisujen kanssa, kunhan ratkaisut on tarkkaan harkittu niin, että niillä edistetään koko Euroopan talouskasvua ja vakautta.

11. EU:n pitää rajoittaa muuttoa EU-alueelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Aura Salla:

EU tarvitsee työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa etenkin palvelualoille ja erityisosaamista vaativille aloille. Muutoliike maanosista toiseen rikastuttaa yritys- ja yliopisto- ja työkulttuuria sekä synnyttää parhaassa tapauksessa uusia innovaatioita ja vauhdittaa monikansallisten yhtiöiden integroitumista Eurooppaan.

12. Suomalaisten pitää saada terveydenhoitoa missä tahansa EU-maassa, vaikka se tarkoittaa että vastaavasti EU-kansalaiset saavat tulla hoitoon Suomeen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Aura Salla:

Vapaan liikkuvuuden periaatteisiin kuuluu, että jäsenmaasta toiseen liikkuvalla EU:n kansalaisella on oikeus saada välittömästi tarvitsemansa sairaanhoito missä tahansa jäsenmaassa ja työnteko ja opiskelu oikeuttavat saamaan kaiken tarvittavan hoidon oleskelumaan terveydenhuollon puitteissa.

13. Geenimuunneltuja ruokakasveja pitäisi saada kasvattaa EU:ssa nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Aura Salla:

Geenimuunneltujen ruokakasvien viljelystä on saatavilla vielä liian vähän tutkimustietoa. Pelkkä satotason nostaminen GMO-muunneltujen ruokakasvien avulla ei riitä mittaamaan maataloustuotannon onnistumista. Tärkeintä on minkälainen tuotantotapa tuottaa hyvän sadon ja on samalla ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä. On myös otettava huomioon tuotannon vaikutukset ilmastoon, maaperään, luonnonvarojen kulutukseen, luonnon monimuotoisuuteen sekä tuotetun ruoan terveellisyys.

14. EU:n pitää kieltää kännyköiden roaming- eli verkkovierailumaksut, jolloin EU:n sisäisissä puheluissa olisi sama hinta kaikkialle, vaikka samalla tämä heikentäisi operaattorien kykyä investoida nopeampiin verkkoyhteyksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Aura Salla:

EU:n vapaasta liikkuvuudesta (työvoima, yrittäjät, kansalaiset) ei saa koitua lisämaksuja kun toimitaan EU:n sisämarkkina-alueella.

15. Jäsenmaiden pitäisi voida rajoittaa työttömyysturvan tai lapsilisän kaltaiset etuudet vain oman maan kansalaisille.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(77) }}

Aura Salla:

Edut pitää pystyä rajoittamaan maassa pysyvästi asuville ja maahan veronsa maksaville.

16. Venäläisille tulisi antaa viisumivapaus EU-maihin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(78) }}

Aura Salla:

Kaupankäynnin osalta on tavoiteltava helpotettuja menettelyjä viisumikäytäntöjen osalta ja sovittujen edellytysten täyttyessä viisumivapautta voidaan laajentaa, mutta tällä hetkellä en kiirehtisi viisumivapauden voimaansaattamista epävakaan kansainvälispoliittisen tilanteen vuoksi.

17. EU:n tulisi pitkällä tähtäimellä pyrkiä eroon Venäjältä toimitetusta energiasta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Aura Salla:

EU:n energiaomavaraisuuden kasvattaminen ja omien energialähteiden hyödyntäminen tarjoaa kasvun ja työllistämisen mahdollisuuksia, mahdollisuutta kehittää vihreää enegiaa sekä luo vakautta mahdollisten kriisitilanteiden varalle. EU:n energiapolitiikan kulmakiviä tuleekin olla energian saannin varmuus, kilpailukyky ja ympäristöstä huolehtiminen. Yhteisen politiikan tavoitteena on myös oltava yrityksille mahdollisimman tasavertaisten toimintaedellytyksien luominen.

18. Turkkia ei pidä ottaa EU:n jäseneksi, vaikka se täyttäisikin jäsenkriteerit.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Aura Salla:

EU:n laajenemisessa on tällä hetkellä otettava aikalisä. EU:n tulee saada oma taloutensa ja unionin rakenteet kuntoon ja vahvistettua ennen kuin se on valmis vastaanottamaan uusia jäsenmaita. Turkki on vielä kaukana EU:n jäsenkriiteereiden täyttämisestä esim. korruptio ja tasa-arvo -kysymyksissä. Turkin poliittiset, taloudelliset ja sotilaalliset suhteet ovat kuitenkin suuntautuneet länteen tasavallan perustamisesta (1923) lähtien ja maa on mm. OECD:n, Euroopan neuvoston, Etyjin ja Naton jäsen.

19. EU:n kannattaa luoda joukoistaan selvemmin yhteinen armeija eikä pitää kansallisesti rahoitettuja joukkoja erikseen joka maassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Aura Salla:

EU:n 28 jäsenvaltiosta 21 kuuluu Natoon ja suurin osa lopuista ovat Naton kumppanimaita ja puolustusjärjestelmiltään täysin Nato-standardisoituja. EU:n yhteisen turvallisuuspolitiikan rakentaminen Nato-pohjalle on näin ollen luontevaa ja järkevintä. Euroopan ääni Natossa myös näin ollen voimistuisi ja Natoa tulisi kehittää entistä selkeämmin puolustusvoimaksi ja käytettäväksi siliilikriisinhallinta sekä humanitaarisissa tehtävissä rauhanaikana.

20. Suomen tulisi liittyä puolustusliitto Naton jäseneksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Aura Salla:

Suomi on EU- ja euro- ja täysin länteen päin integroitunut -maa. Puolustuksemme perustuu jo nyt Nato-standardeille. Suomen Nato-jäsenyydessä on kyse integroitumisesta samoja arvoja puolustavaan turvallisuusyhteisöön ja aidosti uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämisestä. Suomen ei ole tarvetta muuttaa omia puolustusratkaisujaan yleisen asevelvollisuuden tai aluepuolustuksensa suhteen, mikäli se liittyisi Naton jäseneksi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Aura Salla:

Rakkaus ja samat perheoikeudet kuuluvat yhtälailla kaikille.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Aura Salla:

Mikäli keskuksen perustaminen juuri kotikuntaani on maahantulijoiden integroitumisen kannalta järkevää esim. kunta pystyy tarjoamaan ammattitaitoisen henkilökunnan keskuksen pyörittämiseen, kielikoulutuksen antamiseen ja kotoutumis- ja työllistymisneuvontaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Aura Salla:

Kouluissa pitää ehdottomasti olla koulurauha ja opettajilla tulee olla riittävät mahdollisuudet puuttua ongelmatilanteisiin. Ylipäätään aikuisen ja opettajan auktoriteetin kunnioittamisen opettaminen lähtee jo kotoa, yksin koulun tehtävä ei ole kasvattaa. Auktoriteetti syntyy kunnioituksesta ja motivoivasta oppisesta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Aura Salla:

Olen maailmankatsomukseltani yhtä lailla Suomen kuin Euroopan kansalainen ja minun Suomeni on vahvasti kansainvälinen. Koti on minulle siellä missä perheeni ja työni ovat. Uskonto on jokaisen oma valinta ja kirkko ja valtio tulisi erottaa toisistaan. Politiikkaa ei tehdä kansallisvaltioita vaan ihmisiä varten. Ihmisten välinen tasa-arvo, ihmisoikeuksien puolustaminen ja perusturvan sekä toimeentulon takaaminen kaikille ovat minulle tärkeitä arvoja.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Aura Salla:

Kyllä, mikäli yksityinen sektori pystyy tuottamaan palvelut tehokkaammin ja vähintään yhtä laadukkaasti kuin julkinen sektori. Julkinen ja yksityinen sektori eivät ole palveluntuottajina toisiaan poissulkevia, mutta voivat täydentää toisiaan. Julkinen sektori on palveluiden tarjoaja, ei tuottaja, mutta sillä on vastuu palvelun laadun valvonnasta ja varmistamisesta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(38) }}

Aura Salla:

Riippuu mistä julkisista palveluista ollaan leikkaamassa. Valtion ja kunnan on taattava sairaanhoitoon, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä koulutukseen liittyvät palvelut karsimatta tai kiristämättä palveluiden tarjontaa, mutta heikossa taloustilanteessa esim. kulttuuripalveluista olisin valmis kiristämään.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(39) }}

Aura Salla:

Perustulotason ja työelämän ulkopuolella olevien hyvinvoinnin edellytykset on taattava kaikille kansalaisille, mutta tuloerojen kasvaminen ei ole keneltäkään pois - päin vastoin, korkeatuloiset kasvattavat koko yhteiskunnan hyvinvointia sekä suurempien verokertymien että kulutuksen ja mahdollisten investointien kautta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(40) }}

Aura Salla:

Sairaanhoitoon, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä koulutukseen liittyvien palveluiden tasokkuus on varmistettava. Palveluiden tarjontamallia on muutettava ja esim. raskaista julkisen sektorin hallintomalleista on päästävä eroon. Esim. Helsingin kaupungilla ja koko EU:n hallinolla on lähes sama määrä n. 40 000 työntekijää - tehostamiseen ja palveluiden tuottamisen järkevöittämiseen on oikeasti mahdollisuuksia. Julkisen sektorin tulee olla palveluiden tarjoaja ja laadun varmistaja ei tuottaja.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(41) }}

Aura Salla:

Bkt ja ympäristöä kuormittava yritysten ja kuluttajien toiminta ovat olleet vahvasti sidoksissa toisiinsa. Ympäristöpolitiikan tavoitteena tuleekin olla myös ekotehokkuuden kasvattaminen, mikä tarkoittaa tavaroiden ja palvelujen tuottamista pienemmällä määrällä luonnonvaroja ja päästöjä. Suomessa talous on kasvanut suhteessa enemmän kuin hiilidioksidipäästöt, energiankulutus ja luonnonvarojen käyttö. Kasvu on siis mahdollista ilman ympäristön liikaa kuormittamista osaamisen kehittämisellä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(42) }}

Aura Salla:

EU on suunnannäyttäjä puhtaampien ja kestävien energiamuotojen käyttöönotossa. Liian tiukkojen aikamääreiden asettaminen ei kuitenkaan ole hyvä siirryttäessä uusiutuviin energialähteisiin tai uusien teknologioiden käyttöön. Esim. rikkidirektiivi ja Saksan ydinvoimasta luopuminen ovat hyviä esimerkkejä, joissa siirtymäajat olisi pitänyt olla pidempiä niin, että uusiin laitteisiin olisi siirrytty kalustouusintojen kautta ja kivihiilen polton osuus ei olisi kasvanut merkittävästi.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI: